Skip to main content

Látlelet a nem létező szocializmusról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Neményi László


Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában (Budapest, Századvég Füzetek, 4., Századvég Kiadó, 1989) című kötete a nemrég még létező szocializmustól szól: olyan esszéket tartalmaz, amelyekben a szerző a „baloldali szovjetológiának” nevezhető műfaj jelentékenyebb produktumai okán/kapcsán/ürügyén fejti ki a szovjet típusú rendszerekkel kapcsolatos nézeteit, kommentál „levegőben lógó” kérdéseket. A konkrét kérdések többsége a történelemből kifolyólag már nem lóg a levegőben. A hetvenes évek végétől a közelmúltig írott esszék kötetbe gyűjtését ennek ellenére teoretikus minőségük teljes mértékben indokolja, és csak sajnálkozhatunk azon, hogy ezeket a gondolatokat sem ismerhette meg „kemencefriss” állapotukban a szélesebb magyar olvasóközönség.

A kötet több szempontból is méltatható lenne, de itt és most izgalmasabb, ha tartom magam a szerzőnek az előszóban megfogalmazott öninterpretációjához, és azokra az „elemekre” hívom fel a figyelmet, amelyek miatt Vajda valamikor a tavalyi év elején „hirtelen” úgy érezte, „hogy a kötet fejezeteit alkotó, az elmúlt néhány év során íródott »esszéi« aktuális könyvvé álltak össze”. Vajda szerint két ilyen „lényeges elem” van írásaiban. Az első az, hogy a szocializmusnak nevezett társadalmi rendszer orosz dolog, az orosz történelem modernizációs dilemmájára adott (inadekvát) válasz. A másik pedig Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia közép-európaiságának kidomborítása, annak állandó hangsúlyozása, hogy az orosz (=kelet-európai) rendszer közép-európai nehézségei „nem (voltak) véletlenek”. Vajda úgy véli, hogy ez a két elem nemcsak összeköti, könyvvé teszi esszéit, hanem aktualitást is kölcsönöz nekik. Ha a rendszer értelmezésének a történelmi hagyományok megértése volt a feltétele, ha a rendszer a történelmi hagyományok ereje miatt omlott össze, akkor a válságból való kilábalásban is segíthet ezen történelmi, nemzeti hagyományok feltérképezése. Vajda számára e tekintetben nem pusztán egy intellektuális feladat kijelöléséről van szó, hanem egy teoretikus belátás politikai implikációinak számbavételéről.

Melyek ezek az implikációk? Személyesen Vajda abban bízik, hogy a nemzeti tradíció („amely magát hazámban többnyire népiesnek nevezi”) fontosságának belátása alapján megtalálja a közös nyelvet e tradíció hordozóival. A szótértést megkönnyítheti, hogy Vajda – ha strapás kerülőúton is, de – eljutott annak felismeréséig, ami a nemzeti tradícióból szerinte leginkább megszívlelendő: „nem szabad, hogy korunk sorskérdéseke valamifajta absztrakt ész nevében általános érvényű megoldást keressünk; minden társadalomnak …saját hagyományainak megfelelő megoldást kell találnia”. Ami pedig a „nagypolitikát” illeti, Vajda tavaly márciusban azt gondolta, hogy az Európához való gyors felzárkózást csak egy általa konzervatív progressziónak nevezett politikai erő valósíthatja meg. A konzervatív progresszió olyan erő, „amelyik nemcsak a Nyugat értékeit ismeri, s azok közép-európai megvalósításának szükségességét szajkózza, hanem megvalósításuk érdekében képes közép-európai hagyományokat mozgósítani”. Ugyanis „sem a közép-európai hagyományokkal való kritikátlan azonosulás, sem azok türelmetlen elutasítása nem hozhat megoldást”.

Ha nem csalódom, itt egy békejobb lebeg a levegőben. Egy „urbánus” nyújtotta ki a „népies” tábor felé. A gesztus szép, a kinyújtott kart remélhetőleg meg is ragadják, s nem kicsavarás céljából. Az is nagyon jó lenne, ha az újra előtört paleo-indulatok általában is elcsitulnának ebben az országban. De nekem mégis kételyeim vannak Vajda Mihály belátásának érvényességét illetően.

Először egy non sequitur. Nem értem, abból, hogy egy közép-európai jellegű társadalomszerkezet (tehát egy olyan társadalomszerkezet, amelyben a polgári társadalom már többé-kevésbé elkülönült) leveti magáról az orosz szocializmust (tehát egy olyan társadalmi szerkezetre szabott politikai rendet, amelyben ez az elkülönülési folyamat még be sem indult), miként következik az, hogy a történelem a népies magyarságfelfogásnak adott igazat. Az persze kétségtelen, hogy a marxistákra rácáfolt a történelem. De a kunszemű marxizmusoktatókra legalább annyira, mint „a nembeliség kék madarát kergető”, többnyire zsidó származású, „urbánus”, „internacionalista-kozmopolita lukácsistákra”. Más kérdés, hogy egynémely urbánusoknak a nemzeti érzéssel szembeni közömbössége, gyanakvása, sőt ellenségessége (tüneti szintű példaként hadd utaljak a megboldogult Déry Tibor gyakori kosicézésére, bratislavázására és tirgumuresezésére) a valóságérzék és az elemi igazságérzet hiányáról tanúskodott, s hogy velük szemben Illyés Gyulának morálisan igaza volt. De ennek szerintem nincs igazán köze a közép-európai történelmi tradíciónak az orosz szocializmussal való – Vajda által hangsúlyozott – inkompatibilitásához.

Másodszor pedig kételkedem abban, hogy a magyar nemzeti hagyományoknak egy csoport – bármennyire rajta tartja is az ujjait a magyarság, mint olyan ütőerén – hordozója lehetne. Könyve harmadik fejezetében, amelyben a létező szocializmust a nemzeti hagyományok fényében elemzi, de másutt is, Vajda a „nemzeti hagyományok” és a „történelmi tradíció” kifejezést a „political culture” terminus technicushoz nagyon közeli értelemben használja. Az ebben az értelemben felfogott történelmi tradíciót pedig – és ezt a szerző sokkal jobban tudja, mint én – nem őrizhetik elszánt férfiak, hanem egyszerűen van, létezik – az immáron választópolgárokká lett milliók értékeiben, attitűdjeiben és gondolkodásmódjában.

Ebben a tradícióban bizonyára rengeteg a népies elem, de kizártnak tartom, hogy ne legyen benne urbánus is, konzervatív is, valamint keresztény és keresztyén is. Éppen ezért úgy vélem, hogy mértéktelenül túldimenzionáljuk a népies-urbánus ellentét jelentőségét, ha elsősorban ennek fényében – vagy inkább árnyékában – gondolkodunk a magyar politikai kultúráról. Ez az ellentét ugyan nem a bukott rezsimben jött létre, de kávéházi belügyből akkor nőtte ki magát nemzeti üggyé, s aligha függetlenül a rendszer beszűkített kvázi-politikai horizontjától. A kitágult horizonton akár el is jelentéktelenülhet.

Persze az is lehet, hogy nem fog. Nem tudom, mennyire kellene emiatt kétségbe esnünk. Ha az urbánus-népies ellentét azzá degenerálódna, ami latens (?) aspektusa, vagyis a nem annyira filoszemitáknak a zsidók és elzsidósodott magyarféleségek elleni ádáz, késhegyig menő küzdelmévé, akkor persze baj van. De most ez az aspektus azért inkább csak hab a tortán. Valószínűbbnek tűnik az, hogy az urbánus-népies ellentét – urbánus szakkifejezéssel élve – „megszüntetve megőrződik”. Kialakul két, egymással feleselő, egymással szívekért és agyakért vetélkedő nemzetfelfogás, két jó válasz arra a kérdésre, hogy mit jelent magyarnak lenni. Ez nem jelentene nemzeti skizofréniát, és még csak nem is tenné a magyar politikai életet a művelt Nyugatétól reménytelenül eltérővé. Elvégre (Nyugat) Németországtól kezdve az Egyesült Államokon keresztül Kanadáig a nemzeti mibenléttel kapcsolatos nézeteltérések – minden ellenkező híresztelés ellenére – léteznek és politikailag relevánsak.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon