Skip to main content

Századvéges gyürkőzések

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Alapítvány alakult


A nyolcvanas évek közepén megjelent egy folyóirat, a Századvég. Egyetemi, pontosabban szakkollégiumi kiadványként jelentkezett, pályakezdő értelmiségiek orgánumaként. Néhány esztendő alatt, gyakorlatilag néhány szám alatt – hiszen az elméletileg negyedévenként megjelenő társadalomelméleti folyóirat nagy kihagyásokkal jelentette meg újabb számait – a Századvég a szellemi életre figyelők számára megkerülhetetlenné lett, a pályakezdők pedig számról számra lettek amatőr lapcsinálókból profi szerkesztőkké, szerzőkké.

A hőskor immár végleg lezárult, a Századvég is új helyét keresi az új körülmények között. Ezt jelzi az az április végén létrehozott Századvég Alapítvány is, amely az egyik apropóját adja e Gyurgyák Jánossal készített beszélgetésnek. Gyurgyák János a folyóirat első számától az egyik felelős szerkesztő, az utolsó, éppen e napokban megjelenő új számban pedig mint a Századvég Kiadó főszerkesztője jegyzi a lapot, s mellesleg az említett alapítványnak is ő a titkára.

A folyóirat méltatásától tekintsünk most el, azt gondolom, kiindulópontul elfogadhatjuk azt, amit az alapítvány okiratában is olvashatunk: a lap legfőbb célkitűzése a nyugat-európai szellemi értékek képviselete, az európai tudományos irányzatok bemutatása, Magyarország és a közép-európai országok XIX–XX. századi történelmének ideológiai torzításoktól mentes bemutatása, valamint az egységes magyar nyilvánosság megteremtése – volt. E vállalt feladatának a folyóirat eddig megfelelt. Ám az elmúlt esztendők politikai változásai közepette a Századvéggel is történt valami – a folyóirat akadozva jelent meg, de: voltak különszámok és voltak könyvek. Végül is mi történt?

A folyóirat népszerűsége 1988 elejére érte el a csúcspontját. Ekkor a példányszámunk már 12 ezer volt, de a veszteségünk egy-egy Százdadvégen tetemes maradt, amit mindig az MTA–Soros Alapítvány segítségével hidaltunk át. De mivel a magyarországi könyvkiadásban a politikai témáknak konjunktúrája indult meg, akkoriban elhatároztuk hát, hogy könyvkiadással is foglalkozni kezdünk. A nagy példányszámok azzal kecsegtettek, hogy a nyereségből majd a Századvéget mint folyóiratot is eltarthatjuk. De még szinte bele sem foghattunk e tevékenységbe, a nagy példányszámos könyvpiac összeomlott. Ennek okait nem akarom részletesebben elemezni, a tény az, hogy mi nagyot buktunk két olyan könyvvel, amit a Nyilvánosság Klubbal együtt jelentettünk meg. A forradalom hangja című összeállítás, amely az 1956-os irodalom talán egyik legfontosabb forrása, hiszen a magyarországi rádióadások szövegét tartalmazza, valamint Az igazság a Nagy Imre-ügyben című ellenper-kötet, ami az 1959-es brüsszeli kiadást követte, idehaza először. A Nagy Imre-kötet ötvenezres példányszámából csupán harmincezer fogyott el, A forradalom hangja összeállításból pedig mindössze ötezer. Nagy bukás volt hát mindkét kiadványunk.

Üzletileg bizonyosan, igazad van, történetileg, politikailag viszont a Századvég múlhatatlan érdeme e két kiadvány.

Csakhogy ezzel nem sokat érünk a könyvpiacon. E két könyv látványos bukása után a folyóirat példányszámát is négyezerre csökkentettük, s a könyveink átlag példányszáma is ötezer alá került; hogy a legutóbbit említsem, Charles Gati A Kreml árnyékában című politológiai elemzését csupán háromezer példányban mertük kiadni Mindezt nem panaszképpen mondom, a vásárlókra amúgy sem lehet panaszkodni…

A könyvterjesztésre annál inkább…

Ez igaz, de mégis arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy sem a folyóiratból, sem a könyvkiadásból nem tudunk fennmaradni. A száz-százötven forintért kínált kiadványaink 3-400 forintba kerültek. Az a kérdés merült hát fel, hogy ha a profilunkon nem akarunk változtatni – márpedig: nem akarunk változtatni! –, akkor a veszteségeinket ki fizeti majd ki? Így jutottunk el az alapítvány gondolatáig.

De hát úgy tudom, hogy egy időben a Századvég kft. formában próbált megélni, s különböző bérmunkákat is végzett…

– Immár ez is a múlt. Mint említettem, egy ideig a Soros-támogatással hidaltuk át a veszteségeinket, aztán valóban a Századvég kft. tartotta el a veszteséges folyóiratot és könyvkiadást. Nem egykönnyen szereztünk egy húszesztendős nyomdai kócerájt, s ebben bérmunkában plakátokat, boroscímkéket, szórólapokat készítettünk, más lapok nyomását végeztük. Az üzleti vállalkozás azonban hosszabb távon nem bírta el a keletkezett veszteségeket.

Ezért válik most szét a kft. és a Századvég folyóirat?

– Ez a szétválás annak a felismerésnek a következménye, hogy az üzleti vállalkozást – mivel az nem bírja el – nem lehet folyamatosan megterhelni a folyóirat- és könyvkiadás veszteségeivel. Az alapítványi forma maradt az egyetlen lehetőségünk, hogy a munkánkat folytathassuk. A Századvég Alapítvány elnöke Király Béla, társelnöke Kende Péter lett, az ő segítségük és személyiségük vonzása reményteli.

Milyen lesz a Századvég Kft. és a Századvég Kiadó kapcsolata?

Az eddigi formális kapcsolat megszűnik, a megállapodásunk értelmében a kft. – melynek vezetője Varga Tamás – a közeljövőben nevet is változtat. De mivel a folyóirat szerkesztői között változatlanul ott vannak a kft.-sek, hát joggal mondhatom, hogy a Századvég számíthat a kft. lojalitására, segítségére. A kft. adja majd az „infrastrukturális hátteret”: méltányos áron kapjuk majd a szolgáltatásokat, a nyomdai szerkesztést, a lapelőállítást és nem mellesleg: a terjesztést.

Remélve, hogy az alapítványi forma beválik, s a Századvég zavartalanul folytatja a munkáját, Bergyajev-, Király Béla- és Vajda Mihály-, valamint a már említett könyveket mely kiadványok követik?

Először is megemlíteném, hogy a negyedévenkénti folyóiratot ezután valóban negyedévenként szeretnénk közreadni. A nyomdából hamarosan kikerül majd a második számunk, amely a népi-urbánus vita történetét, múltját és jelenét járja körül. A hónapokkal ezelőtt szétküldött körkérdésünk már akkor kisebb vihart kavart, a beérkezett válaszok közreadása reményeink szerint segít a tisztázásban. A Századvég harmadik száma a magyarországi változások értelmezéséről szólna. E tematikus szám a Magyar Füzetekkel közös kiadás lenne, ami egyben a párizsi vállalkozás búcsúzása is. Terveink szerint a negyedik számunk ugyancsak ebben az esztendőben jelenne meg, ugyancsak tematikus összeállításként. Választott címünk: A birodalmak vége.

S a könyvkiadás?

Elsőként említeném – mivelhogy reményeink szerint hamarosan a boltokba kerül egy ugyancsak alapvetően fontos munka – A forradalom kronológiája és bibliográfiája című kötetet, amely alaposan kibővített változata az 1987-es párizsi kiadásnak, s amelyet az Atlanti Kiadóval (ez Király Béla cége), valamint az alakulóban lévő 1956-os Intézettel közösen jelentetünk meg. Hosszú idő óta tervezzük a szamizdat irodalom egyik legfontosabb kéziratának, a Bibó Emlékkönyvnek a közreadását is. Terveink között szerepel Kenedi János esszékötete is. Sorozatba kezdünk Modern ideológiák címmel, az első kötet az anarchizmus, a második a liberalizmus, illetve a konzervativizmus „alapszövegeit” is tartalmazza. A Hajnal István Körrel közös társadalomtörténeti sorozatot jelentetnénk meg Metamorphozis históriae címmel, a Nyilvánosság Klubbal közösen pedig az Ars scribendi sorozatot indítjuk el, elfeledett magyar publicisták írásait adjuk közre. Az első két kötetben K: Havas Géza és Gáspár Zoltán (mindketten a Szép Szó szerkesztői voltak egykoron) munkái olvashatók majd. S ha már Bergyajevet említetted, az orosz eszmetörténet fontosabb írásait a Mérföldkövek című kötetben adjuk közre, Kiss Ilona szerkesztésében.
Lapzártakor olvastuk a hírt a napilapokban, hogy a Századvég Kft. nyomdaüzeme különös „betörés” színhelye volt a hét végén: a kft. néhány volt dolgozója ily módon akarta visszaszerezni „saját tulajdonának” tekintett nyomdaeszközeit. Mint Varga Tamás, a kft. felelős vezetője kérdésünkre elmondotta, ez a rendkívül sajnálatos eset semmiképpen sem befolyásolja a Századvég Kiadó munkáját, mind a könyvkiadási, mind a folyóirat-szerkesztési tevékenység továbbra is a megszokott rendben folyik, és ehhez a kft. igyekszik biztosítani az „infrastrukturális hátteret”. A kft. a továbbiakban nem sajtóvitákban, hanem kizárólag korrekt jogi eljárás keretében kívánja rendezni volt dolgozóival ezt a tulajdonvitát.

(a szerk.)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon