Skip to main content

Levegőt!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
– szemelvények a Levegő Munkacsoport hírleveléből –


Mennyire szennyezett Budapest levegője?

A televízió, a rádió és az újságok gyakran közlik, hogy a fővárosban a levegő szennyezettsége milyen mértékben haladja meg az egészségi normát. Valójában azonban ez az információ rendkívül félrevezető.

A sajtóban közölt normák 30 perces időtartamra vonatkoznak, azaz arra az esetre érvényesek, ha valaki ennyi ideig lélegzi be az adott szennyező anyagot. A hosszabb időtartamra vonatkozó (pl. a 24 órás vagy az éves) normák ennél jóval alacsonyabbak. A budapestiek pedig nemcsak fél órán keresztül szívják a szennyezett levegőt…

A normák a nyugalmi állapotban lévő embert veszik alapul. Az emberek azonban idejük nagy részében könnyebb-nehezebb fizikai tevékenységet fejtenek ki. Ekkor légzésük jelentősen felgyorsul, így a nyugalmi állapothoz képest ugyanannyi idő alatt többszörös mennyiségű levegőt (és szennyező anyagot) lélegeznek be – sportolás közben például a 15-20-szorosát is.

A budapesti levegőben a szén-monoxidon, nitrogén-oxidokon, kén-dioxidon és ólmon kívül még több ezer olyan szennyező anyag található, amely az emberi tevékenység révén jut a levegőbe. Sok esetben arról sincs megbízható adatunk, hogy az egyes mérgező anyagok önmagukban milyen mennyiségben milyen elváltozást képesek okozni a szervezetben, hiszen ez is sok tényezőtől függ (például az érintett személy öröklött tulajdonságaitól, korábbi betegségeitől, egészségi állapotától, korától, lelkiállapotától s attól is, hogyan éri a szennyező anyag a szervezetet stb.) Arról, hogy a több ezer anyag együttesen hogyan hat az egyes ember szervezetére, sokszor még sejtéseink is alig vannak.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a levegőből a szervezetbe kerülő mérgek csak egy részét teszik ki a mindannyiunkat érő szennyezésnek. Gondoljunk például a gyomirtókra, tartósítószerek-re, a különböző mesterséges adalékanyagokra, az erősen klórozott és nemegyszer más ártalmas vegyületeket is tartalmazó ivóvízre.

A fenti tények ismeretében gyakorlatilag értelmetlen azt vizsgálni, hogy a szennyezés 20-szorosa, 100-szorosa vagy 1000-szerese a megengedett értéknek. Csak azt állapíthatjuk meg, hogy mindenképpen megengedhetetlenül sok! (…)

A jelenlegi gyakorlatnak éppen a fordítottját kellene tenni: először laboratóriumi körülmények között kellene vizsgálni az ember által előállított anyagoknak a hatását a szervezetre, és csak akkor engedélyezni kibocsátásukat a környezetbe, ha azok sem önmagukban, sem más anyagokkal kombinálódva nem károsak az egészségre. Napjainkban azonban olyan kísérlet folyik az egész lakosságon, amelyet ha akár csak egyetlenegy emberen kívánnának laboratóriumi körülmények között elvégezni, a világon semmilyen egészségügyi hatóság nem engedélyezne!

(Lélegzet, 1991. szeptember 4.)

Budapest levegőszennyezettségéről

Több szakember egybehangzó véleménye szerint az eddigi legátfogóbb és legalaposabb tanulmány készült el Budapest levegőszennyezettségéről. Az alábbiakban ismertetjük a tanulmány főbb megállapításait.

A fővárosban a szén-monoxid, a szénhidrogének, a nitrogén-oxidok és az ólom esetében az emisszió fő forrása a közlekedés, míg a kén-dioxid, valamint a korom és por kibocsátásáért elsősorban az ipar és a kommunális fűtés a felelős.

Az emissziós helyzet vizsgálatánál elsősorban a talajközeli légszennyező anyagokat vették figyelembe. (Tehát az emisszió ebben az esetben gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utcán járva mit szívunk be.) A legtöbb mérgező anyag a közúti közlekedés miatt éri szervezetünket. (Az ipar és a kommunális fűtés kibocsátása nagyobb térben terjed szét és felhígul, tehát a környezetvédelem általánosabb szempontjait is tekintve ez már korántsem megnyugtató.)

A személygépkocsik bocsátják ki a szén-monoxid, a szénhidrogének és az ólom döntő többségét, valamint a nitrogén-oxidok és a formaldehid jelentős részét, míg a tehergépkocsikból származik a korom, a kén-dioxid és a formaldehid legnagyobb része. Az autóbuszok szennyezőanyag-kibocsátása egyes összetevők esetében szinte elhanyagolható, és semelyik anyagfélénél sem haladja meg az összkibocsátás 14-16 százalékát. (…)

A főváros légszennyezésének közel fele keletkezik a pest-budai nagykörúton belüli területen, ami a főváros területének még 5 százalékát sem éri el(!).

A belső területeken, a sűrű autóbuszforgalmú utakon az autóbuszok is jelentős légszennyezést okoznak. Ezeken a helyeken (például a Rákóczi úton) a nitrogén-oxidok 11–14, a kén-dioxid 25–52, a formaldehid 15–22 és a korom 55–81 százalékát bocsátják ki (az autóbuszok okozta szén-monoxid-, szénhidrogén- és ólomterhelés jelentéktelen).

A csúcsórákban, amikor a napi forgalom mintegy 10 százaléka bonyolódik le, 8-9-szer nagyobb a károsanyag-kibocsátás, mint egy „átlagórában”, amikor a napi forgalom 4,2 százaléka (100/24) jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a csúcsórai mintegy 2,5-szeres forgalom mellett – a kedvezőtlen forgalmi körülmények hatására – mintegy 3-4-szer nagyobb fajlagos károsanyag-kibocsátás jön létre. (…)

Budapesten 73 üzemanyagtöltő állomás található, amelyek 1990-ben összesen 920 millió liter üzemanyagot forgalmaztak. Az üzemanyagtöltő állomások 30 százaléka a Hungária körút–Duna, 11 százaléka pedig a budai körút–Duna közötti területen helyezkedik el. Tehát 40 százalékuk az amúgy is leginkább szennyezett belső kerületeket terheli. A tárolótartályok feltöltésekor és a gépkocsik tankolásakor – megközelítőleg fele-fele arányban – évente mintegy 1800 tonna benzingőz kerül a főváros légterébe. Ez a gépjárművekből származó éves szénhidrogén-kibocsátás 12 százaléka. (…)

Budapest levegőszennyezettsége. Helyzetfeltáró tanulmány. Készült a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a PHARE Iroda megbízásából. Témavezetők dr. Monigl János, Steiner Ferenc, dr. Tajthy Tihamér, dr. Várkonyi Tibor. Szerkesztő: dr. M. Szilágyi Kinga. Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. (1142 Budapest, Rákospatak u. 70–72. Telefon: 251 5000), Budapest, 1991. június.

(Lélegzet, 1991. szeptember 4.)

Budapest egészségi állapotáról

Az elmúlt 20 év alatt Budapesten a krónikus asztmában szenvedő betegek aránya 24-szeresére nőtt (100 000 lakosra számítva; abszolút számokban kifejezve a növekedés ennél is nagyobb). Sokkal gyakoribbá váltak a heveny légúti megbetegedések is (felsőlégúti hurutok, mandulagyulladás, gége- és hörghurut, tüdőgyulladás). Ezek a betegségek minden életkorban sújtják a lakosságot, de a legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek. Ez nemcsak a jelenlegi egészségügyi hálózatra (és a főváros mai gazdasági életére) ró egyre nehezebben elviselhető terhet, de az elkövetkező évtizedekre is súlyos örökséget hagy: több kutatócsoport megfigyelte, hogy azok az emberek, akik kisgyermekkorukban többször súlyos légúti betegségen estek át, felnőttkorukban is lényegesen betegesebbek (még tiszta levegőjű környezetben is!).

Ugyanezen 20 év folyamán a tüdőrákos betegek aránya kétszeresére nőtt. A szervezetbe jutó azbeszt, aromás szénhidrogének és egyéb rákkeltő anyagok gyakran csak 15-20 év elteltével okoznak rosszindulatú daganatos megbetegedéseket, tehát a mostani megbetegedések a jelenleginél lényegesen kevésbé szennyezett környezet hatásának eredményei. (…)

(Lélegzet, 1991. okt. 25.)

Tranzitforgalmi díj: a Levegő Munkacsoport válasza a görög tiltakozásra

Igen Tisztelt Nagykövet Úr!

(…) A napilapokból szereztünk tudomást arról, hogy a görög kormány „élesen tiltakozott” az ellen, hogy Magyarország jelentősen megemelte a tranzitdíjat a területén áthaladó görög teherautók számára.

Magyarországon az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tehergépjárművek tranzitforgalma. Ez a folyamat számottevően rontotta az ország egyébként is válságos környezeti állapotát. (Ezzel kapcsolatban itt csak két adatot említhetnénk: Magyarország lakosságának csaknem a fele erősen szennyezett levegőjű területen él, s a közlekedés által okozott zaj a városi lakosság mintegy kétharmadát sújtja.) A közúti tranzitforgalom által okozott káros jelenségek miatt az érintett területek lakossága számtalan beadványt intézett az illetékes hatóságokhoz, tiltakozó megmozdulásokat szervezett, több esetben tüntetéseivel a forgalmat is leállította (Győrött, Budapesten és Érden). Az utóbbi időben az érintett lakosok több helyen is (például Nagytétényben és Győrött) az ügyészséghez és a bírósághoz fordultak jogaik érvényesítéséért, hiszen a közúti tranzitforgalom egészségüket károsítja, és csökkenti ingatlanaik értékét.

A külföldi tehergépjárművekre kirótt adó jelenleg is csak a töredékét fedezi mindannak a környezeti és egyéb kárnak, amelyet országunknak a közúti tranzitforgalom okoz. Önök kijelentették, hogy a hazánkon áthaladó közúti tranzitforgalommal kapcsolatos problémáikkal az Európai Közösséghez fordulnak. Országunk lakossága minden bizonnyal örömmel venné, ha az Európai Közösség segítene ennek a kérdésnek a megoldásában. Úgy véljük, hogy a megoldást elsősorban a kombinált (azaz a nagyrészt a vasútra átterelt) fuvarozás gyors fejlesztése jelentheti. Ellenkező esetben ugyanis azzal kell számolni, hogy a növekvő lakossági tiltakozás egyre nehezíti majd a közúti tranzitforgalmat, egyes esetekben pedig fizikailag is lehetetlenné teszi az áthaladást.

Bízunk benne, hogy Nagykövet úr a fenti tények ismeretében pozitívan járul hozzá a kérdés rendezéséhez.

A Levegő Munkacsoport nevében, őszinte tisztelettel:

dr. György Lajos
Lukács András


(Lélegzet, 1992. január 6.)

A Levegő Munkacsoport felhívása: Veszélyben Budapest zöldfelületei

Az önkormányzatokat pénztelenségük arra ösztönzi, hogy a legkönnyebben és legelőnyösebben értékesíthető zöldfelületeket (parkok, fásított területek, erdők) áruba bocsássák. Az önkormányzatok egy része gyorsított iramban minősíti át a zöldfelületeket építési övezetté. (…)

Veszélybe került többek között a Vérmező, a Hattyú utcai és Mikó utcai fák, a Clark Ádám tér, a Vár keleti lejtője, a Szentháromság tér déli része, a Rózsadomb északi (II. kerületi) lejtői, a Széna tér, a Margit-híd budai hídfője, a II. kerület és a III. kerület majd minden, még be nem épített zöldfelülete, az újpesti Farkas erdő, a város keleti oldalán az erdőgyűrű egy része, a belvárosi Roosevelt tér, a Köztársaság tér, a Sashegy déli lejtője, a Joliot-Curie tér, a Gesztenyés park és a XII. kerület számtalan zöld foltja, a katasztrofális helyzetben lévő XXII. kerületi Venczel-kert, a Városliget, a Gellérthegy, és évente ismétlődik a beépítési roham a Tabán ellen is.

E korántsem teljes lista arról tanúskodik, hogy rövid lejáratú gazdasági előnyökért feláldozzák a főváros rohamosan fogyó zöldfelületeit, amelyek az egész városra kiterjedő hatásukkal képesek lennének mérsékelni a környezeti ártalmakat. (…)

Kérjük a lakosságot, hogy érvekkel támogatott fellépéssel vessen gátat ezen öngyilkos tendenciáknak.

Budapest, 1991. november 2.

A Levegő Munkacsoport

A fenti felhívás megfogalmazása után kaptuk a hírt, hogy a Hattyú utcában 59 db élő fát vágtak ki az I. kerületi önkormányzat engedélyével. A tervek szerint az utcába egy monumentális épülettömböt kívánnak építeni. A hatalmas épület teljesen lezárja majd a levegő mozgását, ezáltal Buda egyik legszennyezettebb területén csökken az átszellőzés. A lakosság az önkormányzati képviselők kisebbségével együtt eddig hasztalan tiltakozott az ott lakók egészségét veszélyeztető, életfeltételeiket rontó beruházás ellen.

(Lélegzet, 1991. november 8.)

Szálloda és Operaház a Köztársaság téren?

A valamikori Baromvásárteret majd Lóvásárteret 1897-ben parkosították, 1902-tól Tisza Kálmán tér, majd a Köztársaság tér nevet kapta. A 62 500 m2, azaz 6,25 hektárnyi területű térből mintegy 6000 m2, területet foglal el az 1911-ben épült Népopera (ma Erkel Színház), így a tér zöldfelülete 5,6 hektár, azaz 56 000 m2.

A tér Józsefváros legnagyobb köztere, amelynek kör alakú központjából sugár irányban haladnak a fasorokkal kialakított utak. 8500 m2 játszófelület és 14 sakkasztal egészíti ki a tér szociális funkcióját.

Az általam megismert szálloda- és Operaház-terv – amely az Atrium Hotels számára készült – átlós irányban igénybe venné a tér felét (mintegy 25 000 m2-t) annak északra és nyugatra fekvő irányában. A tér ezzel megszűnne létezni a közönség számára, mert a déli sarkán is beleharapna egy autóparkoló és szerviz.

Felméréseim szerint a terv – amely a határoló útfelületen a fasor meghagyását tervezi – 166 db fa kivágásával számol. A fafajok között az Acer (juhar) nemzetség különböző fajai 48 példányban találhatók. Ezenkívül van 10 Platanus acerifolia, 37 Robinia pseudoacacia (akác), amelyekből a gömbakácok (Umbracilifera) értékes klónszaporítású együttest alkotnak. A 11 ostorfán, a 18 luc- és ezüstfenyőn kívül 6 Popolus sinonii (kínai nyár), 7 Sophora japonica (japán akác), 4 hársfa, (Tilia sp.), 5 nyír (Botula álba), valamint csörgőfák, vasfa, selyemfenyő, fehér és fekete nyárfa, 8 jegenyenyár (Populus Italica), szivarfák (Catalpa bignonioides), atlanti cédrus és vadgesztenye is található.

Ám a fák pótolhatatlanok, hiszen nem tudnák hová ültetni azokat. A kivágásra ítélt 166 fa és 600 cserje asszimiláló felülete közel 50 000 m2. Kivágásuk esetén elveszítünk évente mintegy 38 000 kg oxigént, káros szén-dioxidtöbblet keletkezik: 50 920 kg, és elveszítünk 60 000 kg szennyezőanyag-kiszűrő kapacitást, 130 000 liter vizet transpiráló kondicionáló felületet.

Adott helyen mérhető a növényzet zajcsökkentő hatása. Nem mérhető a rekreációs hatás, amely látó, halló, tapintó érzékszerveinkre és pszichikumunkra hat.

A Köztársaság téren – korábban végzett forgalomszámlálásaink szerint – a látogatók száma napszaktól függően 80-300 fő között ingadozott. A látogatók 61 százaléka környékbeli, mintegy 800 méteren belüli távolságból került ki. Korösszetételük szerint 23–28% gyermek, 28–32% nyugdíjas. Ez utóbbiak számára a park fél éven keresztül szabadtéri klub. Ők a parkra utalt korosztályok.

A park beépítése a helyi lakosság elleni merényleten túlmenően törvénytelen lépés lenne, mert az 1990. évi LXI. Törvény az Önkormányzatokról 79. paragrafusában rendelkezik a törzsvagyonról ekképpen:

„a) Forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít.”

A törvényalkotókat nyilván a Köztársaság térihez hasonló képtelenségek kiküszöbölése vezette.

Látva a terv vázlatát, most már csak az önkormányzat józanságában és törvénytiszteletében bizakodhatunk.*

dr. Radó Dezső

(Lélegzet, 1991. október 25.)

A Beszélő múlt év nyarán már foglalkozott a Köztársaság tér sorsával (Upor Péter: Cso Cso Szán benzingőzben, Beszélő, 1991. július 29.). – a szerk.

Őrült ötlet, de nincs benne rendszer

A belvárosi parkok alatti garázsok tervét csak a címben áthasonlított Shakespeare-idézettel lehet jellemezni. Hallható volt már ez az esztelen terv korábban is, de ezt csupán a rendszerváltással fejbe kólintott közlekedési (autós) lobby ébredő rémálmának tekintettük. Most azonban, pénzt és fáradságot nem kímélve, megalakították a zsűrit, és négymillió forintért pályázatot hirdettek a következő helyszínek alatt létesítendő parkolókra:

A Margit-híd budai hídfőjének két oldala (12 ezer m2); a Déli-pályaudvar épületétől keletre (6 ezer 400 m2) és a Vérmező alatt (10 ezer m2); a Clark Ádám téren a budavári sikló alsó állomásának közelében (4 ezer 500 m2); a Dózsa György téren az Attila út és a Krisztina körút között (3 ezer 200 m2); a Szabadság tér alatt (24 ezer m2); a Roosevelt tér alatt, a Lánchíd pesti hídfője előtti tér északi részén (3 ezer 500 m2); a Szent István téren a Bazilika főbejáratával szemben (3 ezer 800 m2); az Erzsébet tér alatt (18 ezer m2); a Vigadó tér alatt a pesti Duna-parton (7 ezer m2); a Március 15. tér alatt; az Erzsébet-híd pesti hídfőjének déli olda1án, a parti nyílás alatti területet is beleértve (6 ezer + 2 ezer 500 m2 = 8 ezer 500 m2).

Ez a Belvárost érintő merénylet még forgalomtechnikai szempontból is elfogadhatatlan. A belvárosi parkolók puszta léte nem taszítaná, hanem vonzaná a városrész felé tartó autókat.

A Városmajor nagyságú összterületen levő több mint ezer fa nem izgatja különösebben a terv kiagyalóit. Egyfelől azt állítják, hogy a mélyépítés miatt a fák megmaradnának, majd pedig – önmaguknak is ellentmondva – kijelentik, hogy e helyeken csupán értéktelen növényzet található. Ezer „értéktelen” fa a Belvárosban!

Ahol építkezni akarnak, ott mindig „értéktelen” a növényzet! Tekintve, hogy mindig akad, aki jó pénzért hajlandó minden növényt értéktelennek minősíteni, érdemes erről véleményt nyilvánítani. Tapasztalatom szerint egy városban, ahol a beton napról napra újabb győzelmet arat, nincs értéktelen növényzet. A gyomnövény is értékesebb, mint a legdrágább díszburkolat. Ez az értéksorrend abból a tényből fakad, hogy a növény biológiailag aktív, míg a beton, az aszfalt vagy a kő nem az. A gyomfa vagy a gaznak titulált növényzet minden négyzetmétere egy vegetációs időszak alatt kb. fél kiló oxigént termel, és valamivel több szén-dioxidot dolgoz fel, nem termel port, sőt annak egy részét felületén raktározza. Puszta létével megszakítja a beton homogenitását, így csökkenti a káros vibrációt, azaz a rezgések épületekre gyakorolt káros hatását. A transpiráció révén hűti a környezetet, míg a betonon a hővisszaverődés fokozza a kánikula izzó hatását. Városunkban tehát összehasonlíthatatlanul értékesebb a növény, mint amit a faiskolai árjegyzék feltüntet.

Létezik az asszimilációs felületből leképezett eszmei érték is, ám a spekulációs érdek Budapesten nem engedi annak elismerését. A spekuláció csak értéktelen növényzetet ismer.

Ez a városvezetés nem ezt ígérte!

Az autók kiszorítását ígérte a Belvárosból, nem a növényzetét! Most ez utóbbit valósítja meg.

Erről tanúskodik a tervpályázat.**

dr. Radó Dezső

(Lélegzet, 1991. szeptember 4.)

* 1991. november 15-én a helyi lakosság tüntetett a tér beépítése ellen. A tüntetés hatására Koppány Zoltán polgármester szóbeli ígéretet tett arra, hogy a tér beépítésére nem kerül sor. Ezt az ígéretet azonban írásban nem ismételte meg. A lakossági petícióra sem a polgármester, sem a képviselő-testület tagjai (egy MSZP-s képviselő kivételével) nem válaszoltak.

** A tervpályázat sajnos sikeres volt. Az eredményeket a múlt héten hirdették ki. – a szerk.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon