Skip to main content

Levélváltás Hetényi István pénzügyminiszterrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Levél Hetényi István pénzügyminiszterhez

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Nemzeti Bank 29/1981. MNB számú közleménye (Magyar Közlöny, 1981. november 21., 71. szám) további szigorítást hozott a postaforgalomban, illetve utasforgalomban ajándékként devizahatósági engedély nélkül küldhető, illetve vihető cikkek körében. E rendelkezés érvényt kíván szerezni egyes indokolt magyar gazdasági érdekeknek, ugyanakkor azonban nagyon nehéz helyzetbe hozta mindazon magyar állampolgárokat, akiknek szülei, testvérei, egyéb rokonai vagy barátai élnek a környező országok magyarlakta területein. Nagymértékben megnehezíti a napjainkban különösen rászoruló lengyel nép iránti hagyományos segítőkészség kifejezését is. A magyar vámrendelkezések jelenlegi gyakorlata a családi, rokoni, baráti – általában emberi – kapcsolatok ápolása elé gátat emel. A látogatások anyagi terhét a közismerten gazdasági nehézségekkel is küzdő szomszéd országbéli lakosokra hárítja, csaknem lehetetlenné teszi a családok között természetes legelemibb segítségnyújtást.

Kérjük az említett közleményben foglaltak olyan módosítását, hogy azok a családi, rokoni érintkezés során megszokott ajándékozást, egészségügyi vagy anyagi segítségnyújtást lehetővé tegyék. (Pl. nyújtsanak módot 1500-2000 forint értékű, arányosan elosztott élelmiszer, gyógyszer és háztartási cikk kivitelére vagy kiküldésére.) Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a lehetőség a szomszédos baráti országokban élő lakosság számára nemcsak anyagi, hanem jelentős erkölcsi segítséget is jelentene.

Budapest, 1982. február

Tisztelettel (107 aláírás)
Hetényi István válaszlevele

Kedves V. J.![SZJ]

Megkaptam a postaforgalomban, illetve utasforgalomban ajándékként, a devizahatósági engedély nélkül külföldre küldhető cikkekre vonatkozó MNB-közleménnyel, illetve magyar vámrendelkezésekkel kapcsolatos levelét. Köszönöm észrevételeit, azonban sajnálom, hogy a leírtakon túl levélaláíró-szervező munkával is fárasztotta magát, valamint a levélaláírással másokat is. Higgye el: államigazgatási gyakorlatunkban ugyanúgy foglalkozunk a beérkező panaszokkal, észrevételekkel, akár egy ember, akár száz ember is írja alá azokat. A levélírók által felvetett kérdések megítélésénél is mindig a problémák jogossága, objektív körülményei, a megoldás politikai-társadalmi-gazdasági összefüggései a mérvadók. De gondolom, ez a gyakorlat Önök előtt is ismert, hiszen a levelet olyan szociológusok, közgazdászok is aláírták, akiknek van államigazgatási tapasztalatuk is!

Az elmúlt évtizedben a magyar kormány – és ezt mindannyiuknak kellett tapasztalniuk – szívügyének tekintette a turizmus fejlesztését, civilizált, kulturált kiterjesztését; a személyes, rokoni kapcsolatoknak – a szocialista országok sajátságait figyelembe vevő – erősítését. Az intézkedések révén rendszeresebbé válhattak e kapcsolatok, meggyorsultak a különböző engedélyezési eljárások, szélesebb körű gyakorlattá vált az egyéni, méltányossági megítélés. E pozitív előrelépések mellett azonban figyelembe kell venni nem kívánatos következményeket is. Ezen intézkedések, és a környező országok reakciója következtében ugyanis esetenként a határmenti magyar területeken olyan helyzet alakult ki, ami már veszélyeztette az ott élők normális áruellátását. Mindezeket – s még egyéb szempontokat is – mérlegelve kell a lakossági kiviteli-behozatali forgalomra vonatkozó szabályokat megítélni. Kormányunk ezen az alapon továbbra is kezdeményező a valutaellátás megfelelő színvonalának kialakításában; az emberhez méltó, kulturált módon történő utasforgalom biztosításában.

A postai forgalom bővítésénél hasonló elvek szerint járunk el.

Sajnos azonban – ahogyan ezt Ön is említi – a belföldi fogyasztás zavartalansága, a magyar állampolgárok színvonalas ellátásának biztosítása érdekében, egyesek nyerészkedésének megakadályozására bővíteni kellett a küldési, illetve kiviteli tilalmi listát. A tilalmi lista az importból származó cikkekkel és élelmiszerekkel bővült.

A hozott intézkedésekkel kapcsolatban három körülményre azonban felhívom a figyelmét: egyrészt a környező szocialista országok behozatali (és kiviteli) intézkedései szigorúbb korlátokat szabnak, mint a magyar kiviteli (és behozatali) szabályok (általában szélesebb körre vonatkoznak); másrészt továbbra is élő gyakorlatunk az eseti, a lakosság egyedi körülményeit figyelembe vevő, méltányos mérlegelés; harmadrészt illetékes kormányzati szerveink folyamatosan figyelemmel kísérik a kiviteli korlátozások enyhítésének feltételeit Nem biztos ugyanakkor az – és intézkedéseink meghozatalánál azt is mérlegelnünk kell –, hogy a környező országokban – széles körben – pozitív visszhangra találnának a korlátozásokat feloldó törekvéseink. Elképzelhetetlen ugyanis olyan, az Önök által tett javaslat szerinti szabályozás, amely rokoni, nemzetiségi hovatartozás alapján differenciálná a különböző kedvezmények megadását. Annál is inkább így értékelhető ez, mert a környező országokban élő magyar nemzetiségiek részére, mint postai küldeményt, feltehetően nem is adnák ki.

Mindezek figyelembevételével javaslatának megvalósítása nem időszerű. Biztosíthatom ugyanakkor: ahogyan a körülmények engedik, az objektív helyzet lehetővé teszi, változtatunk a kiviteli-kiküldési szabályokon, enyhítünk a korlátozó feltételeken. Azonban kérem Önöket, szívleljék meg Kölcsey tanácsát: „Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. Azonban jól megértsd! az ember véges állat, hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat…”

Hetényi István

Budapest, 1982. április

A Beszélő megjegyzése: Úgy lászik, Hetényi István érveit maga Hetényi István sem tartotta egészen meggyőzőnek. Nem sokkal a levélváltás után a Magyar Nemzeti Bank újabb közleményt adott ki (409/1982. MNB), amely – ha nem is a kért mértékben – enyhített a csomagkivitel tilalmán. Az enyhítés azonban nem vonatkozik a Magyarországon megforduló külföldi állampolgárokra.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon