Skip to main content

Lőcsei Pál szövege elé

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A 85 éves Lőcsei Pál (szül. Lerner) a magyar politikai társadalom kevéssé ismert, sok tekintetben rendhagyó, a szocialista baloldal számára ugyanakkor – elfeledettségében is – emblematikus figurája.

Élettörténetének első fele sok száz (ha nem éppen sok ezer) pálya- és sorstársáéval egybecseng, ezért tipikusnak is mondható, mindenesetre jól megjeleníti azokat a kényszerpályákat és útválasztásokat, amelyek felé a magyarországi zsidóság 1920 és 1944 közötti helyzete (diszkriminációja, majd üldöztetése) annak 1905 és 1930 között született nemzedékét mintegy végzetszerűen taszította. Vidéki kisemberek fiaként – apja, ugyanúgy, mint Petrovics-Petőfi Sándoré, kocsmáros volt egy alföldi kisvárosban – az 1922-ben Békéscsabán született Lerner Pali minden olvasottsága és tudásszomja ellenére ipari pályára kényszerült, a lakatos mesterséget tanulja ki, majd megélhetési okokból a fővárosba költözik. Innen próbálja – de sikertelenül – menteni gettóba hajtott szüleit 1944-ben.

A dióhéjban így összefoglalt előzmények után nincsen semmi rendkívüli abban, hogy a huszonéves Lerner Pál csatlakozik a Magyar Kommunista Párthoz, s újságírói, majd szerkesztői pályára lép: előbb szülővárosában, 1947-től kezdve pedig Budapesten (itt már Lőcsei néven). Fővárosi munkahelye majd’ egy évtizeden át a központi pártlap, a Szabad Nép szerkesztősége, ahol az elismert tudású Lőcsei Pál (nekem ettől kezdve jó barátom) előbb az agrárrovat, később a szovjet-marxista elmélet, más szóval a sztálini leninizmus gyakorlati kérdéseivel foglalkozó ún. ideológiai rovat vezetője. A történet idáig szabályos.

Rendhagyóvá 1953 után válik, amikor Lőcsei a központi pártlap több más – részben vezető – munkatársával együtt ráébred az előző években szolgaian követett sztálinista párt- és állampolitika katasztrofális következményeire. 1953 és 1956 között, a Sztálin halálát követő években tulajdonképpen még ez a felismerés sem rendhagyó; ezzel szemben atipikus az a hév, amellyel Lőcsei az 1953 májusában Moszkvából elindított, Magyarországon Nagy Imre által megszemélyesített és Rákosi ellenében képviselt új irányzat szolgálatába állt. Annak a – kívülről csak félig-meddig vagy még annyira sem látható – mozgásnak, amelyből 1954 őszére egy fontos, de mára úgyszólván teljesen feledésbe merült közéleti esemény nőtt ki: a Szabad Nép szerkesztőségének október végi nevezetes lázadása.1 E politikailag csak félig-meddig megmagyarázható, mert alapjában véve lelkiismereti lázadásnak a központi pártlap legtöbb vezető munkatársa részese volt (nagyobb részüket el is távolították az ezt követő belső tisztogatás során), de Lőcsei volt az, aki a tett színhelyén, a napokig elhúzódó szerkesztőségi párttaggyűlésen világosan kimondta, hogy a korlátlanul diktáló párthatalom nem csupán az igazságot fojtotta el, hanem megcsúfolta a jogot és az emberies magatartás normáit is.

Az 1954. októberi belső lázadástól a két évvel később kirobbanó népforradalom aktív támogatásáig voltaképpen egyenes út vezet. Az itt közölt emlékezés, azon kívül, hogy felidézi a robbanás közvetlen előzményeit, valamint a hatalom élén álló személyek politikai beállítottságát, betekintést nyújt azokba az érzelmekbe és megfontolásokba is, amelyek e sorsdöntő órákban Lőcseit és a hozzá hasonló lázadókat vezérelték. Az a címke, amelyet mostanában erre ragasztani szoktak („reformkommunista”), igen-igen távolról és túlságosan leegyszerűsítve ragadja meg a Lőcsei emlékezéseiben tetten érhető lelkiállapotot.

A forradalom alatt Lőcsei, az éppen megszűnt Szabad Nép több más volt lázadójának (köztük e sorok írójának) társaságában, a felkelt nemzet ügyét szolgáló újságot hozott létre – Magyar Szabadság volt e rövid életű, független szellemű lap neve –, november 4-e után pedig a levert forradalom írásos dokumentumainak összegyűjtésén dolgozott. Ezen bukott le, s részben ezért, részben a visszarendeződéssel szembeszegülni próbáló más cselekedetei miatt kellett a továbbiakban öt és fél évet Kádár börtöneiben leélnie. Ezeket a keserves éveket, csakúgy, mint az ezt követő, börtönön kívüli, szabadnak mégsem mondható évtizedeket, Lőcsei „az ’56-os ügy” melletti hűség jegyében élte meg. A helyreállított párthatalom így is tartotta őt számon: mint kiengesztelődni nem akaró, megátalkodott ellenfelet – ennek minden (vagy majdnem minden) akkoriban szokásos állampolgári következményével együtt.

Az 1989 utáni éveket Lőcsei Pál – részben idős koránál fogva, de olyan okokból is, amelyekre e dokumentumbevezető, nem az életút felvázolásának igényével készült írás nem tud kitérni – visszavonultan töltötte. Ez a nem egészen szándéka szerinti és nem feltétlenül kedvére való helyzet attól is megóvta őt, hogy párt- és aktuálpolitikai csatározások kereszttüzébe kerüljön. Így aztán megmaradhatott annak, ami az 1990 előtti évtizedekben volt: 1956 kitartóan elkötelezett hívének.

Gondolkodásában – amint ez az alant közölt szövegből is kitűnik – úgyszólván teljes tisztasággal az az eszményi társadalmi rend és magatartási normarendszer él tovább, amely a forradalmi szocializmus annyi hívét mozgatta a XIX. század közepétől kezdve nagyjából egy évszázadon át. Közéjük sorolhatók azok az ideális kommunisták is, akiket a társadalomátalakítás leninista kísérlete előbb elcsábított, aztán kihasznált, végül visszariasztott, és sok esetben elpusztított. Magyarországon közülük kerültek ki azok az ’56-os lázadók, akik – mint Lőcsei Pál vagy Angyal István, de mint Nagy Imre néhány legközelebbi harcostársa is – úgy vélték, hogy a magyar forradalom csodája révén a Sztálin és utódai által elárult világforradalom kifordult kereke is valahogy majd a helyére kerül. Ez az elképzelés minden bizonnyal illúzió volt, de a történelem sebes mozgása nem adott időt arra, hogy sor kerüljön akár a megerősítésére, akár a cáfolatára. Lőcsei Pál alant következő szópárbaját Gerővel, Révaival és Kádárral tehát még ma is úgy olvashatjuk, mint a jó ügyért vívott harc példa értékű epizódját.

Jegyzet

1 Lásd erről Murányi Gábor írását: A Szabad Nép határai. Újságíró-lázadás, 1954. In: Murányi Gábor: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Budapest, Noran, 2004, 289–292.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon