Skip to main content

Milyen legyen a magyar légierő?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Deák Péter a napjainkban ismét megélénkült biztonságpolitikai vita egyik sarkalatos kérdését elemzi. Mi legyen a védelmi koncepció jelszava: megállítani vagy odacsapni?

Hol legyenek a gyors reagálású erők?

A szerző, elemezve a környezetünkben kialakult – tartósnak ígérkező – katonapolitikai helyzetet és annak mélyebben fekvő mozgatórugóit, az alábbi következtetést vonja le: „Lehetséges-e ilyen helyzetben katonai természetű konfliktus, illetve kifejlődhet-e háborús veszély? A válasz az elsőre: igen, a másodikra: nem, de elképzelhető.”

Az első kérdésre adott válasszal teljes mértékben egyetértek. Ez azt jelenti, hogy a haderőnek a háborús küszöb alatti katonai cselekményekkel kell szembenéznie. Ez határozza meg alapvető rendeltetését, haderőnemi és szervezeti struktúráját, harci technikáját, alkalmazásának elveit és módjait.

A második kérdésre adott válasz halvány sugallata, hogy a háborús veszély kialakulása kategorikusan nem zárható ki, s a veszélytől a tényleges háború már csak egy karnyújtásnyira van. E sugallat alapján a következő kérdések vethetők fel: a háborús veszély igényel-e – és ha igen, milyen – katonai reagálást: kell-e, tudunk-e olyan védelmet, haderőt létrehozni, mely egy esetleges államok közötti nyílt katonai összeütközésben a siker legkisebb reményével is funkcionálni képes; avagy a katonai veszély elhárítását a politikára kell bízni!

Megítélésem szerint ilyen haderő felállítása és fenntartása messze meghaladja hazánk – mindenekelőtt anyagi-pénzügyi – lehetőségeit.

De földrajzi környezetünk államai sincsenek olyan helyzetben – ismereteim szerint ilyen szándékuk sincs –, hogy nyílt katonai összeütközést vállaljanak vagy éppenséggel kezdeményezzenek, annak minden következményével együtt. Tehát a második kérdésre adott válasz a katonai reagálás tekintetében – véleményem szerint – a kategorikus „nem”, azaz „a teljességgel elképzelhetetlen” kell legyen.

Deák Péter a várható katonai konfliktusok jellegéből kiindulva két védelmi koncepciót vizsgál. Az egyik koncepció szerint a védelem és ennek megfelelően a haderő fő eleme a légierő és a légvédelem, valamint a szárazföldi csapatoknak az ország központi térségében elhelyezett jól felszerelt gyors reagálásra képes része. A másik koncepció nagyobb szerepet szánna a határvédelemnek, a Határőrség felállítandó akciószázadainak. Az alábbiakban az első modellel, illetve a légierőre-légvédelemre vonatkozó részével foglalkozunk.

Elemzése során Deák Péter arra a következtetésre jut, hogy az első – és a honvédelmi alapelvek szerint a „hivataloshoz” közel álló – védelmi modell „mégsem felel meg teljesen a legfontosabb katonapolitikai követelményeknek”. Deák Péternek a cikkében felsorolt kétségei, ellenvetései megítélésem szerint jogosak. Magam néhány további problémára hívnám fel a figyelmet az elfogadásra váró védelmi koncepcióval kapcsolatban. A haderő legütőképesebb részének koncentrált elhelyezése – kellő légvédelem esetén is – ki lenne téve a légierő összpontosított csapásainak; a kívánt térségbe történő gyors manővert (mely lehet 200 km is + folyón történő átkelés) több „esemény” késleltetheti; számolni kell kisebb-nagyobb veszteségekkel, melyek jelentősen csökkenthetik az erők harcértékét; a központi diszlokáció nehezen egyeztethető össze a területi behívás és szolgálatellátás rendszerével (amíg ezen erők állománya sorozott állományból áll); az elmúlt években elég sok átszervezést és áthelyezést „elszenvedett” hivatásos állományt ki szabad-e, ki lehet-e tenni a közeljövőben egy ismételt nagyarányú helyőrség-változtatásnak?

Megfontolandónak tartanám a gyors reagálóképesség elvének feladása nélkül a gyors reagálású erők decentralizált elhelyezését, sokoldalú elemzéssel meghatározott – a határokhoz valamivel közelebbi – térségekbe, helyőrségekbe, figyelembe véve e döntésnél a jelenlegi diszlokáció kedvező lehetőségeit is. A decentralizált diszlokáció nemcsak a gyors reagálás lehetőségeit és biztonságát növelné, hanem az itt elhelyezett „minőségi erő” kellő hátterét és bázisát képezhetné a térség más jellegű katonai szervezeteinek (területvédelmi csapatok, honvédelmi egységek, határőr-akciószázadok) is. A decentralizált diszlokáció ugyanakkor nem zárná ki – kellő szervezéssel és irányítással – az összes gyors reagálású erő akár lépcsőzetes, akár egyidejű manővereztetését a kívánt irányba, illetve térségbe.

Biztonságos-e a magyar légtér?

A szerző a haderő gyors reagálású struktúráját alapvetőnek tekintve a légierőt és a légvédelmet illetően kijelenti, hogy ezen erő „készenléti rendszere, viszonylag magas technikája, a vezetés automatizált volta és a felderítés folyamatossága következtében – mindig gyors reagálású”. (Egyébként e haderőnemmel nem is foglalkozik többet.) Nem vitatom e megállapítás objektív igazságát, a kérdés részletesebb vizsgálata azonban kissé árnyaltabb képet mutat.

Ha a gyors reagálás képességét általában, illetve a szárazföldi csapatokhoz viszonyítjuk, akkor a különbség kézenfekvő, és a megállapítás igaz. De ha a kérdést a támadó légierő és a légvédelem, a kis mélységű berepülések és az elfogó vadászrepülők, valamint a korszerű légi-légvédelmi eszközrendszer és a magyar légvédelem színvonalának viszonylatában vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a gyors reagálás némi deficitet mutat.

A várható katonai konfliktusok kívánta gyors reagálás meglévő lehetőségek maximális kihasználása érdekében közvetlen szervezési intézkedéseket igényel. Ezek közül a két legjelentősebb: nagyobb mennyiségű felderítő eszköz aktivizálása, a megsemmisítő erők – vadászrepülők, légvédelmi rakéták – alegységei jelentős részének magasfokú készenlétbe helyezése; szükség lehet továbbá kedvezőbb harcrendi pozíciót biztosító manőverek végrehajtására is.

Feltehető az a kérdés is, hogy a légvédelmi rendszer reagálóképessége, a repülőtereknek a határtól való távolsága (keleti irányban 10-15 repülési perc) a helyhez kötött légvédelmi rakétarendszer hatósugara – főként kis magasságon – lehetővé teszi-e egyáltalán a kis mélységű, de a határ menti városainkat elérő, rájuk csapást mérő repülők elleni hatékony ellentevékenységet. Durván fogalmazva, érdemes-e óriási anyagi-pénzügyi eszközöket áldozni elfogó vadászrepülőparkunk korszerűsítésére, az elkopott repülőgépek pótlására? Vagy pedig a légvédelem más eszközrendszerét kell-e inkább bővíteni (pl. helyi, ill. közeli és kis hatótávolságú manőverező légvédelmi rakétaeszközöket) és a (veszélyeztetett) határ menti térségeket, illetve az ott lévő csapatokat ezekkel felszerelni?

A feltett kérdésre a válasz rendkívül bonyolult és összetett; a részletes kifejtéshez a jelen hozzászólás aligha elégséges. Ezért csak néhány – véleményem szerint – sarkalatos tényezőt érintenék röviden.

Milyen légierőt létesítsünk?

Európa államainak döntő többsége – beleértve a környező országokat – valamennyi klasszikus haderőnemmel rendelkezik, ezen belül légierővel is. A gyors reagálóképesség, valamint a paritás és az egyenértékűség elve alapján légierőre szükség van. Magyar légierő azonban jelenleg nincs: a repülőgépek a légvédelmi haderőnemhez, a harci és egyéb helikopterek általában a szárazföldi haderőnemhez tartoznak.

A kérdés az, hogy ha légierőt létesítünk, a légvédelem elfogó vadászrepülőit részesítsük-e előnyben, vagy pedig a légierő lényegét kifejező csapásmérő (földi objektumok elleni), a földi erők harcát közvetlenül támogató vadászbombázó-, csatarepülő- és harcihelikopter-technikát, illetve -erőt fejlesszük-e – természetesen akkor, ha meglesz a pénzügyi feltétele.

A „szűkös lehetőségeket” ismerve a realitás azt diktálja, hogy: a meglévő összes repülő (helikopter) erőt egységes szervezetbe és vezetés alá helyezzük, és feladatorientáltan, rugalmasan alkalmazzuk; korszerűsítsük a felderítés és az információs rendszer technikai (automatizált) elemeit, és ezáltal növeljük a felderítés mélységét és a vezetési rendszer operativitását; szerezzünk be – viszonylag olcsó! – nagyobb mennyiségű korszerű kézi-, közeli- és kis hatótávolságú, jó manőverezőképességű légvédelmi rakétaegységet; a közeljövőben „elévülő”, ezért kivonásra kerülő repülőtechnikát pedig – a jelenlegi létszámkeret fenntartásával – „többrendeltetésű” repülőgépekkel cseréljük le.

Ahhoz, hogy bármelyik védelmi koncepció megvalósuljon, mindenekelőtt arra van szükség, hogy több mint két évvel a társadalmi-politikai változások után rendelkezzünk elfogadott biztonságpolitikai stratégiával és honvédelmi doktrínával. Miután igazán nemzeti ügyről van szó, ehhez a társadalmi és a politikai erők konszenzusa elengedhetetlen. A mielőbbi döntést két „nyomós ok” is sürgeti. Az egyik: szomszédaink már 1-2 éve rendelkeznek „hivatalos” doktrínával. A másik: a honvédség további fejlesztése, de erkölcsi és katonai erejének, jelenlegi harcképességének a megőrzése is, enélkül mihamar kétségessé válna. A honvédelmi és a szolgálati törvények elfogadása nem képzelhető el a dokumentumok nélkül.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon