Skip to main content

Mit tegyünk Moldovával?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Radnóti Sándor abszolút hallású kritikus, az írói egyéniséget még a méltatásra látszólag méltatlan műben is megtalálja. Moldova-bírálata olyan bravúr, mintha Michelangelónak nem márványtömbből, hanem szennyes ruhából kellene kifaragnia a figurát. Bámulatra késztet az eleganciájával, mégis kielégületlenül hagy. Valamit még nem mondtunk el, amit pedig javára írhatnánk Moldova rendőrimádó, cigánygyűlölő könyvének.

Radnóti megértette, hogy Moldovát a könyv megírására korántsem csak a rendőrmisztérium bizalma és a kasszarekord ösztökélte, s nem is csupán az alkotói feladat, hogy lehet a kettőt összekapcsolni. Hanem igazi íróvágy sarkallta: hogy túl a műfaj álarcán, a szavak leplén, ott állhasson az olvasók előtt meztelenül az ő lénye, és szerethessék őt a hasonszőrűek.

S itt van, amit Radnóti nem méltatott. Moldova megtanított bennünket valamire, amit nem tudtunk vagy nem akartunk teljes jelentőségében fölfogni. Hatalmasan itt vannak a hasonszőrűek; egyelőre csak dedikációért tülekednek. Moldova hónapokon át, naponta új bunkócsapással verte bele a Magyar Nemzet jóravaló olvasóiba a felismerést: Moldovát nem lehet megállítani, a jóravaló olvasó gyönge, a hasonszőrű olvasó erős. Szabó László nem volt elég a felismeréshez, nekünk Moldova kell.

Megrettentünk, felháborodtunk. Mihez kezdjünk a felismeréssel, éppen mi, akik a sajtószabadság nevében töröltük szótárunkból a tiltást, akik a népfelség nevében megvetjük a néptől való félelmet? Mit tegyünk Moldovával, aki nem dünnyögi, hanem ezer szócsövön át harsogja az új mesét: a végjátékában immár hagyományos értelemben is fasiszta kommunizmusét?[SZJ]

A legtöbb jóravaló ember rendőrért kiált, bíróságot emleget. De ezzel a megoldással nagyon sok a baj.

Az csak apróság, hogy az üldözendő könyv történetesen a magyar bűnüldözés hivatalos, baráti tablója, s így a feljelentők talán kecskére bíznák a káposztát. Hiszen nem biztos, hogy megúszná, ha valaki fel merné jelenteni. Talán akad ma már becsületes bíróság is.

Nagyobb baj mutatkozna, nevezetesen a közönség problémája, ha Moldova nem úszná meg, és elítélnék. A győztes felperesek nemigen ringathatnák magukat győzelmi hangulatba. Nálunk a jog nem az a terep, ahol bárkit megfoszthatnak a becsületétől. A per Magyarországon bosszú műve, hatalmi maffiák terrorja, hatóság packázása. Az ítéletek emberemlékezet óta nem a közmegítélésen alapulnak, és bárminek inkább tekintik őket, mint igazságtevésnek. Egyszóval, bíróságaink tekintélye nem polgári, hanem állami, és ezért egy Moldova elleni per éppen akkor volna a leghatástalanabb, ha sikeres volna.

Hiába keresett busásan a könyvön Moldova, az ő vásárlóképes indulatú közönsége még az egyszerű pénzbüntetést is a leleplezett cigányok és ügyvédjeik újabb trükkjének látná. „Mondj igazat, betörik a fejed” – dohognának. És változatlan lelkesedéssel követnék Moldova törvényét: „Ne törődj a törvénnyel.”

Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem is volna helyes Moldovát törvény útján felelősségre vonni, s általában jogi úton gátat szabni annak, hogy bárki nemzeti kisebbségeket, fajokat, osztályokat gyalázhasson, erőszakra izgasson ellenük, dicsőítse a rendőri önkényt, támadja a törvényesség biztosítékául szolgáló állampolgári jogokat. De hogyisne idézzen törvényes megtorlást magára, aki ezeket a demokrácia elleni bűnöket ráadásul nagy nyilvánosság előtt és üzletszerűen űzi. Ebben a formájában ezt a könyvet a legszabadabb sajtójú országban is elkobozták volna, megérdemelt csődbe kergetve Jovánovics Miklóst, a lelkiismeretlen könyvárust.[SZJ]

Nálunk ez csak álom.

De félő, hogy sokan azok közül, akik a Moldova elleni perről álmodoznak, azt szeretnék, ha szőröstül-bőröstül betiltanák Moldova nézeteit és egyéniségét. Nem is bírósági tiltást szeretnének, hanem politikait. Valószínűleg nem elégítené ki őket, ha egy nyugati típusú per során az író és kiadója kiegyezne a váddal a legpiszkosabb passzusok elhagyásában, s a könyv attól kezdve a sorok között mondhatná ugyanazt. A tiltással tulajdonképpen vissza akarnák csinálni, hogy Moldova kihozta a könyvsátrak köré a hasonszőrűeket, akiket ezért most kerülgetni kell.

Holott láthatnák ebben is a haladás jelét. Osztrák demokraták mondják: jobb is, hogy a Waldheim-ügy megesett. Nem lehet lemondatni az elnököt, így el kell viselni a híveit, végig kell beszélni a múltat, és mindenkinek meg kell nyilatkoznia. És ha majd Waldheim leteszi szolgálatát, Ausztria jobb hely lesz, mint nélküle lett volna.

Ha Moldovát be akarjuk fogni a haladás szekerébe, nekünk is meg kell tanulnunk a törvényes fasizmus fogalmát. Csak a kezdetén vagyunk a válságnak és a demokratikus folyamatnak; a primitív rendpárt tartós jelenlétével, sőt, erősödésével kell számolnunk. Ha ez a fiatalos pogromfilozófia nem volna is az idősödő rezsim természetes szövetségese, s ezért akadna eszköz a föld alá szorítására, ugyan, mit érnének el azzal, hogy szem elől veszítettük?

Szépen hangzik, de félrevezető Bálint György harcos humanizmusa, hogy nem vagyunk hajlandók együtt élni a fasizmussal. Az erőszakot persze le kell verni. De az ő nemzedékének hibáját ismételjük, ha felháborodásunkból csak arra futja, hogy tiltást követeljünk. A fegyverek kritikája iránti vágy valaha a kommunizmus karjába kergette a megrettenteket; ma azzal a veszéllyel jár, hogy a karjában hagyja őket.

Hozzá kell szoknunk a gondolathoz: a jogi korlátozás csak arra való, hogy szalonképessé, sőt, parlamentképessé finomítsa a fasiszta érzületet. Franciaország 14 százaléka ma a nemzetiszínű lángokból formált jelvény, az erős rendőrség, a kitisztogatott franciaság pártjára szavaz. Le Pen nem mondja, hogy gázkamrákba az idegenekkel, csak azt, hogy nekik is jobb, ha elmennek. Mégis mindenki érti a dolgot. Gázkamrát mondani büntethető, fasisztának lenni nem az. Ez jól van így: emiatt van, hogy Franciaországban senki nem hiszi, a bíróság fogja megállítani a fasizmust.

A legfőbb hiba a tiltás vágyában az, hogy a jog engedékenységét kifogásolva az igazi gyöngeséget, a magunkét palástoljuk, s ezzel a Moldova-jelenség valódi okát.

Ellene vethetnék ennek: nem élünk demokratikus országban, ahol a tiltáson kívül más eszköz is adódik. Ám, a közhiedelemmel ellentétben, Moldovát csak igen kis részben köszönhetjük annak, hogy végül is rendőrállamban élünk, és szerzőnk a rendőrség kedvence. Ez a panasz hamis a mai Magyarországon, ahol akadt folyóirat-szerkesztőség,[SZJ] amelyik inkább sztrájkolt és leköszönt, semhogy egyéniségétől idegen írások közlésére kényszerítsék, s ahol a szabad szájú országgyűlési képviselőt mandátumától nem, legfeljebb párttagságától foszthatta meg[SZJ] az ideológiai hatóság. Nézzünk szembe vele: a „Bűn az élet” azért lehet könyvheti főirodalom, mert a közvélemény hallgat.

S ez az igazi botrány.

Ha esélytelen volt is, köz- és önnevelési céllal nem kellett volna-e már az első folytatások után legalább megpróbálnia néhány polgárnak, hogy az ügyészséget munkára, a bíróságot színvallásra bírja?

Hol voltak a Magyar Nemzet újságírói? Mit védenek a hallgatásukkal meg a maradásukkal, ha amúgy sem tudják megóvni a lap liberális patináját? Hogyan engedhették meg főszerkesztőjüknek még azt is, hogy visszatartsa a nyilván szép számban érkező tiltakozó leveleket?

Hallgattak a jogászok is, amikor a standokon azt hirdették, hogy az igazságszolgáltatás háború, amelyben minden megengedett. Szó nélkül maradt, hogy a belügyminiszter a törvény kifejezett tiltása ellenére, állampolgárok százainak eljárási és személyiségi jogait megsértve engedélyezte egy kívülállónak, hogy jelen lehessen nyomozati cselekményeknél, beleolvashasson jegyzőkönyvekbe, kikérdezhesse a gyanúsítottakat és a tanúkat. Miért nem protestálnak az ügyvédek Moldova rendőrideálja, a tegező, pofozó, törvényen átnyúló, szexista, rasszista, felparolizott kültelki vagány ellen? Miért nem védik meg legalább magukat az ügyvédek?

Vagy a cigányok. Moldova könyvében – akárcsak a zsidók a Mein Kampfban[SZJ] – úgy vannak együtt, ahogyan az életben soha nem voltak és nem lesznek. Mind-mind bűnös: a szegény cigány és a gazdag cigány, a buta és a ravasz cigány, az ingázó, a teleplakó, a munkanélküli, a köszörűs, a gagyizó,[SZJ] a vállalkozó, a betörő, a büdös cigány, az illatos cigány, a kurva, a homoszexuális, a nagycsaládos, az analfabéta, az értelmiségi. Miután megveszekedett fajgyűlöletében Moldova magát cáfolva megalkotja a szerinte hiányzó közös cigány kultúrát, a bűnt, mi más volna a cigány értelmiség bűne, mint az, hogy kulturális jogokat követel a cigányságnak – valójában persze csak íróasztalokat magának. Egyetlen módja van a cigány értelmiségnek arra, hogy cáfolja Moldova vádját: fel kell kelnie az íróasztalok mellől, ha az azokkal járó hallgatási kötelmek csak növelik a Moldovákkal szembeni védtelenséget.

Hát a zsidó értelmiség? Saját bőrén tapasztalhatta, hová vezet, ha a közvélemény nem védi meg a bűnbakká kinevezett kisebbséget és a jogrendet. Miért nem közösíti ki Moldovát? Akár félelemből, akár opportunizmusból hallgat, csöndje Moldova cinkosává teszi.

A népi írók miért nem tagadják ki nyilvánosan az irodalomból a szociográfia hagyományának ezt a visszájára fordítóját? Szegényekről gyűlölködőbben még nem írtak a magyar irodalomban. Miért nem ragadják meg az alkalmat, hogy demonstrálják a többségnek a kisebbség iránti helyes magatartását? Anélkül, hogy erőltetett párhuzamot kellene vonniuk az erdélyi magyarok és a magyarországi cigányok között, nem kellene-e annál határozottabb párhuzamot vonniuk Lacranjan és Moldova között?

Lehet, hogy a párt, mert a válságban oly dédelgetendővé vált számára a rendőrirodalom, nem engedi át újságjait a bírálóknak. De már sok más ügyben bebizonyosodott, nem némíthatja el a tiltakozást. Van független sajtó, van Demokrata Fórum.

Ami visszhangról eddig értesülhettünk, az csupán ahhoz elég, hogy hősiesen mentse a becsületet. A Cigány Módszertani Központ levelét – amelyet azóta jó néhány értelmiségi az aláírásával támogatott – Jovánovics Miklós említette meg a Magyar Hírlapban; persze ismertetés nélkül. Illetéktelennek nevezte a tiltakozó levelet, viszont tudósok által ellenőrzött igazságnak a Moldova-könyvet. Ne kívánjuk Jovánovics tudósainak, hogy varrják őket lóba és mérjék ki virslinek, mint Moldova fantáziájában a cigányok a szűzlányt. Inkább olvassuk el György Péter szép cikkét az Egyetemi Lapokban.[SZJ] Ezzel vége is az ajánlott olvasmányok listájának.

Csak egy különösen ízléstelen könyv… Nem kerítünk-e túlságosan nagy feneket a dolognak? Egész gondolatmenetünk arra fut ki, hogy cáfolja a hallgatásnak ezt a végső ürügyét. A demokráciát az teremti, az tartja fenn és az menti meg, hogy barátai aránytalan figyelemmel összpontosítanak a veszélyekre. Túl sokat beszéltünk egyetlen könyvről, mert nagyon sok ember helyett kellett beszélnünk. Nagyon sok embernek kellett volna ennél kevesebbet mondania, és akkor magabiztosabban szemlélhetnénk a hasonszőrűek tülekedését Moldova könyvvásárán.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon