Skip to main content

Nincs vége a kritikának

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Fejgép


Angyalosi Gergely egyike legkedvesebb pályatársaimnak: nem gyötörnek különösebb kételyek, amikor bevallom, mert e rovat vállaltan szubjektív hangvételű. És még az intimkedéstől sem kell tartanom, hisz személyesen nem is ismerjük egymást, tehát e barátság merőben szellemi. Cikkeit mindig a legelsők közt olvasom el, ha meglátom egy folyóiratban. Így történt most is, amikor kezembe vettem a Kritika decemberi számát: a Nincs vége a világnak című tanulmány terjedelmű recenzió Nádas Péter Talált cetli néven közreadott kötetét tárgyalja.

Talán nem tökéletes kritika, talán némileg hosszabb, bőbeszédűbb a kelleténél, talán körülményeskedő egy kissé, talán a kívánatosnál több benne a kitérő. Egyszóval: talán nem ártott volna némi húzás. De mindez lényegtelen, ha átgondoljuk Angyalosi mondandójának lényegét, azt a két alapkérdést vagy problémacsomót, mely Nádas kapcsán felmerül. Előbb azonban másról szeretnék beszélni.

Mégpedig arról: legyen bármilyen okos, bármilyen felkészült egy kritikus, gondolatai mélyen megalapozottak, értékrendszere szilárd, műveltsége széles körű, nyelvtudása alapos – mindezek az erények érdektelenné válnak, ha a kritika unalmas. Az unalom – bizony ez az a Rém, amely a legijesztőbb fenyegetés a kritikus számára. A regényíró vigasztalhatja magát Pilinszky mély és híres aforizmájával, a nagy művek „unalmon túli unalmával”. És ha ez kevés, még mindig reménykedhet: műve tíz-húsz-száz év után mégis eljut az olvasókhoz. A kritikus azonban nem remélhet kegyelmet, bukása villámgyors és végleges lehet, ha szürke, ha unalmas. És minden cikk megírása közben ott a szörnyű fenyegetés. Angyalosi egyik legfőbb erénye, hogy sohasem unalmas. Ettől megóvja csevegős, de soha nem fecsegős konverzációs hangvétele, a mód, ahogyan bevonja olvasóját egy mű játékterébe. A megszólalás mindig probléma számára, hisz pontosan tisztában van a kritikusi szerep irtózatos felelősségével. Lassan, óvatosan közelít a műhöz, soha nem hallgatja el kételyeit a maga ítéletét illetően, nem tartja magát tévedhetetlennek, ugyanakkor persze nem fél attól, hogy a lehető legkeményebben, leghatározottabban fogalmazzon. Valódi dialógust folytat így a művel, miközben feltárja egy bírálat megírásának drámáját, beavat a szövegezés folyamatába, szituálja tehát kritikusi állapotát. Így a kritika olvasója is helyzetbe kerül, bekapcsolódik a kritikus és a mű közötti párbeszédbe, amely így szabad emberek tercettjévé válik. És természetesen mindig egyes szám első személyben beszél: hisz maga a kritikus is „megformált Én”.

Az ilyen kritikus mindig hajlamos az öniróniára, remek példája ennek a mostani cikk indítása. Miközben elhatározza, hogy korábbi írásainak körülményes indításaival szemben ezúttal mondandója legközepébe vág, addig-addig facsarja-csűri a szót, míg ismét eléri, hogy körülményeskedve kezdje a kritikát. Ez a tapogatózás azonban felettébb indokolt, ha belegondolunk, hogy az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb tekintélyt szerzett, Németországban is a legkiválóbbak közt számon tartott írójának bizonyos nézeteit szeretné bírálni Angyalosi. Ez pedig nem más, mint „a profetikus hevületű környezetvédő-ökölógus szózatok kis csoportjában” megnyilatkozó beszédmód. Persze a nézetekkel van a legkisebb baj: „Nem mintha nem értenék egyet az ökölógusok számos vagy számtalan érvével. Éppen hogy nagyon sok mindenben egyetértek velük, mint – gondolom – minden épeszű ember.” Ám azonnal felhangzik a kétely: „Olyan beszédfajta ez, amely mentegetőzésre kényszerítené az embereket. Erőszakos beszéd, a jó ügy érdekében elrémíteni, rettegésbe ejteni akar.” Angyalosi nem hagy kétséget afelől, szerinte hogyan kapcsolódik Nádas Péter ehhez az intonációhoz: „idevonatkozó írásainak mindehhez annyiban van közük, hogy – akarva-akaratlanul – osztoznak az ökölógus diskurzus erőszakosságában”. Egészen röviden összefoglalva ez lenne a Nádas-féle beszédmód egyik problémája Angyalosi olvasata szerint.

A másik, szorosan idekapcsolódó kétely már veszedelmesebb vizekre viszi a kritikust, természetes hát, hogy hangja a korábbinál is óvatosabbá, már-már tépelődővé válik. Kommentár helyett hosszabban idézem: „Nos, ha valamilyen benyomásunk támadt ennek a világnak a teljességéről, amelynek záloga csak egy megmunkált és jelentős személyiség lehet, akkor nyugodtan kimondhatjuk azt is, ami nekünk hiányzott, hiszen egy pillanatig sem vontuk kétségbe a világszerűséget, az autonómiát és az öntörvényűséget, amelyet ezek az írások sugallnak.” A humorról van szó. „A több mint háromszáz oldalas kötet, amely oly sokféle írást gyűjt egybe, egyetlen mondatot sem áldoz fel, nemcsak a nevetés, de még egy futó félmosoly oltárán sem. Nádas világa komor, a derültebb pillanatokat inkább egyfajta kegyelemként átélt harmónia jellemzi a természettel vagy a másik emberrel, mintsem a pogány nevetés. Önvizsgálata, önkritikája, önmarcangolása maximális: öniróniája nincsen.” A makulátlan ízlésű Angyalosi persze érzi, hogy e kétely megfogalmazásával közel kerül, hogy átlépje a kritikusi kompetencia határát. A zárlat így a tépelődésé, az önvizsgálaté: „Lehet, hogy éppen a Nádas-univerzum nyomasztó súlya miatt kellett említést tennem erről; merthogy szerettem volna, ha időnként nevetéssel könnyít ezen a súlyon. De az is elképzelhető, hogy még súlyosabb lenne ez a súly, ha időnként a nevetés igazítaná helyre. Nem tudom, nem is akarom eldönteni.” Magam sem tudom. De annyi bizonyosnak látszik: a kérdés valódi problémája Nádas Péter művészetének. Egy érvényes kétely megfogalmazása – ugyan mi többet tehetne egy kritikus?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon