Skip to main content

Ottawa és ami utána jön

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A tömböktől mentes Európa felé


Valószínűleg nem szorul bemutatásra a 2+4-es formula. Amióta nyilvánosságra került, tele vannak vele az újságok. A rend kedvéért mégis bemutatjuk: ez a németprobléma rendezésének képlete. Közelebbről azt jelenti, hogy a német egység megvalósításának belső aspektusait a két német állam fogja megtárgyalni, a külsőket a négyek: a náci Németországot feltétel nélküli megadásra kényszerítő koalíció vezető hatalmai, az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország. Ez fontos megállapodás, de talán még fontosabb az elv, amiből hallgatólagosan kiindul.

Nyitott égbolt – nyíló határok

A rendezési terv elfogadott ténynek tekinti – holott idáig még egyáltalán nem volt elfogadva –, hogy Nyugat-Németország és Kelet-Németország egy államban egyesül. Minderről a „nyitott égboltról” rendezett – de nemcsak a nyitott égbolttal foglalkozó – ottawai konferencián határoztak 1990. február 13-ának nevezetes napján.

E dátumot különben is várakozás előzte meg: február 13-ára tűzték ki Kohl kancellár és Modrow miniszterelnök bonni találkozását. A találkozást megtartották, s miként jó előre beharangozták, elvi döntést hoztak a két német állam pénzügyi uniójáról. De a találkozó mégis csalódást váltott ki. A keletnémet exodus megállítására (jelenleg kétezren költöznek naponta át az NDK-ból az NSZK-ba) hozandó intézkedésektől Kohl visszahőkölt. Megtagadta a kelet-berlini kormány által kért anyagi támogatást, ami az átköltözőket ugyan a már becsomagolt kofferek kipakolására bírhatná, viszont gyöngítené a CDU kínkeservesen összehozott keletnémet fiókpártjának esélyeit a március 18-i választáson, és javítaná a jelenlegi keletnémet kormány esélyeit. Bonnt hamar elfelejtik, de Ottawára még sokáig emlékezni fognak.

Talán a legkevésbé azért, amiért a konferenciát eredetileg összehívták. A kitűnő felvételekkel szolgáló katonai műholdak korában nem ütközhetett különösebb ellenállásba az égbolt „megnyitásáról” intézkedő bizalomépítő lépés. Számítani lehetett rá, hogy a NATO 16 országának és a Varsói Szerződés 7 országának küldöttei gyorsan megállapodnak a repülőgépekkel történő kölcsönös légi felderítésről, aminek technikai részleteit áprilisban fogják tisztázni, Budapesten. Viszont meglepetés volt, meglepetés a javából Baker és Sevarnadze egyezsége, amelynek értelmében a Szovjetunió és az Egyesült Államok Közép-Európában állomásozó csapatainak létszámát mindkét oldalon 195 ezer főre csökkentik, de az Egyesült Államok ezen felül még 30 ezer katonát tarthat Angliában, Olaszországban, Törökországban és Görögországban.

Abban, hogy a szovjet vezetés elfogadta a váratlan, a fordított előjelű aszimmetriát, „kétségkívül tényező volt – írja az International Herald Tribune –, hogy nyomást fejtenek ki rá: vonja ki összes csapatait Lengyelországból, Magyarországról, Csehszlovákiából.” A lap Busht idézi: „Ez nagy áttörés; eltávolítja a fő akadályt azelől, hogy hamarosan megegyezéssel záruljon a hagyományos fegyverek csökkentéséről folyó bécsi tárgyalássorozat.” „Bécs I.” várhatólag nyáron befejeződik, és sok jel mutat arra, hogy utána nyomban megkezdődik „Bécs II.”, azaz a fegyverzetek még további csökkentésének megvitatása. A Baker–Sevarnadze-megállapodás másik, még fontosabb következménye, hogy megnyitja az utat „Helsinki II.” előtt, amelyet az ősszel rendeznek meg.

Vagyis: megy a dolog a maga járásán. A Neue Zürcher Zeitung idézi Dienstbier csehszlovák külügyminiszter ottawai felszólalását: „A jelenlegi szövetségi rendszerek hasznosak a leszerelés lendületes végigvitele szempontjából. Távlatilag mégis szakítani kell az adott tömbkoncepcióval, pótolni kell egy tömböktől mentes Európát átalakító biztonsági rendszerrel. Ennek az átalakításnak a megvalósítására kipróbált mechanizmus áll rendelkezésre: a Helsinki folyamat.” Nincs kétség: történelmi szakaszhatárhoz érkeztünk. Az ottawai konferencia eseményei is jelzik, méghozzá hangos csöngetéssel: véget ér Jalta korszaka, körvonalakat ölt a Jalta utáni új korszak.

Miről ki dönt?

Az új európai biztonsági rend kontúrjai még halványak. De annyira kirajzolódtak már, hogy háttért adjanak, alapul szolgáljanak a közös válaszhoz, amelyet adni kellett a részben spontán, részben manipulációkkal előidézett, de mindenképpen nagyon gyors német egyesülési hullámra. Ez a válasz a 2+4-es formula, Genscher nyugatnémet külügyminiszter hosszú pályafutásának legragyogóbb eredménye. Eldőlt, hogy a leendő Németország belső berendezkedésének kérdéseiben ezután egyedül és kizárólag a március 18-a után tárgyalni kezdő németek illetékesek. Illetve: a tényleges erőviszonyokat figyelembe véve, főleg a nyugatnémetek. A győztes hatalmak lemondanak arról a jogukról, hogy beleszóljanak a német ügyekbe. A kérdésre, hogy hol üléseznek majd a külső aspektusokról tárgyaló „négyek”, a nyugatnémet külügyminiszter így válaszolt: „Egy biztos: nem a Szövetségi Ellenőrző Hivatal épületében.”

De attól függetlenül, hogy a jövőben nem ellenőrzik Németországot, a „négyekre” nagy feladatok várnak. Távlatilag be kell illeszteniük Németországot a készülő új európai biztonsági rendszerbe, sőt alkalmasint e rendszer középpontjába kell állítani. De lesznek sürgősebb feladataik is. Mindenekelőtt tisztázniok kell, hogy az egységes Németország határai azonosak a jelenlegi NSZK, illetve NDK külső határaival. Másként szólva, a leendő Németországnak deklarálnia kell, hogy elismeri Lengyelország nyugati határait. Ma ezt Kohl még megtagadja, de ez jobbára taktika. Egyrészt a német szélsőjobboldal megnyerését célozza a küszöbön álló választássorozat előtt, másrészt ez lesz az engedmény, amikor kompromisszumokat kell kötni a közelebbi és távolabbi szomszédokkal.

Fogasabb kérdés a leendő Németország nemzetközi státusa. Bonn – és vele együtt Washington – azt akarja, hogy az egyesült Németország legyen a NATO tagja, csak a mai NDK területén ne állomásozzanak NATO-alakulatok. Sőt azt is el tudják képzelni, hogy ott továbbra is szovjet csapatok állomásozzanak. A Szovjetunió viszont azt kívánja, legyen semleges az egyesített Németország. De sok jel mutatja, hogy ez nem az utolsó szava.

A történetnek, amelyet idáig elmondottunk, első számú főszereplője az Egyesült Államok. A Bush-adminisztráció támogatja a Szovjetuniót: reméli, hogy a szovjet-orosz birodalom a belső forrongások közepette is megőriz bizonyos stabilitást, ami a demilitarizálásnak – minden további haladás alapjának – első számú előfeltétele. És támogatja Nyugat-Németországot, amelyet, háttérbe szorítva Angliát, fő európai szövetségeséül szemelt ki.

A vén Európa

Az európaiak kevésbé lelkesednek a német egyesülésért. Mazowiecki, az aggódó lengyel miniszterelnök meglátogatta Thatchert, aki ugyancsak rosszkedvűen figyeli, mi érlelődik az Elba két oldalán. A Szolidaritáshoz tartozó miniszterelnök szóvivője Londonban szenzációs bejelentést tett: a varsói kormány, mint közvetlenül érdekelt, kéri, hogy részt vehessen a német egyesülés külső aspektusairól tárgyaló négy hatalom tanácskozásain. Aztán a lengyelek még nagyobb szenzációt keltettek. Közölték: már nem kérik a szovjet csapatok távozását, ami új módon is összekapcsolja a határkérdést a leszerelés problémáival. Csak maradjanak, hogy az NDK-ban is maradhassanak. Thatcher „megértéssel” fogadta a lengyel elképzeléseket, és többek közt úgy reagált az új fejleményekre, hogy – tekintettel a németek közelgő pénzügyi egyesülésére – időszerűtlennek nyilvánította a front csatlakozását az EMS-hez, a nyugat-európai monetáris rendszerhez.

Az angolok szabotálják Nyugat-Európa monetáris integrációját, a franciák siettetik. Ez az ellentét is akadályozza a hajdani antant fölújítását. De – noha a körülmények, az erőviszonyok teljesen mások, mint az első világháború időszakában – Párizsban és Londonban egyre többen kacérkodnak evvel a gondolattal. De ez csak nosztalgia. A realitás az, hogy az olaszok, a franciák, a hollandok, a belgák és Európa más nemzetei kényszeredett igent rebegnek az egyesülésre, és inkább az Európai Közösség bástyái mögül lődözik ki nyilaikat.

Delors, a brüsszeli bizottság főtitkára javasolta, hogy az EK állam- és kormányfői tartsanak rendkívüli csúcsértekezletet a német egyesülés és az európai integráció összefüggéseinek megvizsgálására. Ottawa után Kohl és Mitterrand találkozott – „figyelem, ez már nem konzultáció úgy, ahogy eddig volt. Ez csupán információ!”, közölte az NSZK szóvivője –, s ekkor bejelentették, hogy a csúcskonferenciát áprilisban fogják megrendezni. „A tizenegyek biztosítékokat fognak kérni, és Genscher nem fog a biztosítékokkal fukarkodni” – véli ismételten a párizsi Le Quotidien.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon