Skip to main content

Kell-e félni a németektől?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Válaszol Kurt Biedenkopf, a bonni parlament képviselője


Professzor úr, Ön meggyőző érvekkel bizonyította, hogy azok, akik fenyegető erőt látnak az egyesített Németországban, egy régi, idejétmúlt Németország-képet vetítenek rá a mai valóságra. Összefoglalná érveit a Beszélő olvasói számára?

Kurt Biedenkopf: A kérdést, hogy veszélyezteti-e egy ország a szomszédait, számos szempont alapján vizsgálhatjuk. A megítélés klasszikus szempontja az ország nagysága és a népesség száma. Az egyesített Németország sokkal kisebb lesz, mint az egykori Németország volt az első világháború vagy akár a második világháború előtt. Az első világháború előtt Németország Oroszország után a második legnagyobb európai ország volt, az egyesített Németország az ötödik helyen áll Európában, lényegesen kisebb, mint Franciaország, területe kb. akkora, mint Lengyelországé vagy Finnországé. A jelenlegi népesség 74 millió német és kb. 4-5 millió külföldi. Ha nem számolunk további bevándorlással, a lakosság száma most, a század végén alig nagyobb, mint a század kezdetén volt. Az orosz, ukrán, belorusz népesség eközben, három generáció alatt 90 millióról 200 millióra nőtt. Franciaország lakosságának száma 55 millió, azaz a németek nincsenek annyival többen, mint általában feltételezik. Fontosabb azonban, hogy a népesség demográfiai összetétele teljesen megváltozott. A század kezdetén a németek átlagos életkora alig 30 év volt, a század végére 50 lesz. A lakosságnak mindössze egyhetede lesz tizenöt évesnél fiatalabb, egyhatoda viszont hatvanöt évesnél idősebb. A demográfusok elaggó népességről beszélnek, és ez a tendencia folytatódik. Ráadásul a népesség apadóban van, 2030-ban a lélekszám nem lesz magasabb, mint Angliáé, Franciaországé vagy Olaszországé. Mindez együttesen vonatkozik a két német államra. Az NDK-ban a lakosság száma éppúgy csökkenőben van, mint az NSZK-ban, és az életkori összetétel is nagyjából azonos.

A népesség számának csökkenése általában riadalommal tölti el az embereket…

K. B.: Nálunk nem ez a helyzet. Nálunk – ezt most csak a Szövetségi Köztársaságra mondhatom – az a felfogás, hogy a népességfogyás a növekvő jóléttel függ össze. A jólét növekedésével az embereknek több területre van szükségük, hogy a jólét kibontakozhasson. Gondoljon az autók és autóutak számára. Ma az NSZK sűrűbben lakott, mint az ötvenes években. Azonkívül a jólét a születések számának csökkenéséhez vezet, nemcsak nálunk, hanem más országokban is, csak ez a hatás másutt később fog megmutatkozni.

A harmadik fontos szempont: Németország föderatív struktúrája, az igen erős decentralizáció, amely a második világháború után létrejött, és amelyet meggyőződésünk szerint meg kell őriznünk. Egyebek közt a decentralizáció az alapja az NSZK magas teljesítményének, veszélyt viszont Németország a szomszédai számára csak akkor jelenthetne, ha ismét centralizált volna. A recentralizációért a németeknek a jólét egy részének elvesztésével kellene fizetniük. Európa a decentralizáció felé halad, a növekvő integrációjával egyre nő a regionalizálódás jelentősége. Az NSZK szövetségi tartományai – és ez áll az NDK-ban újra létrejövő tartományokra is – mind nagyobb fontosságra tesznek szert. A központi nemzeti kormányzók jelentősége mindenütt csökkenni fog, minthogy felségjogaik egy része átszáll Európára.

A negyedik szempont, hogy az NSZK rendkívül erősen beleágyazódott a nemzetközi munkamegosztásba. A nemzeti össztermék több mint harminc százaléka az exportban értékesül. Bármiféle agresszív magatartás előfeltétele a gazdasági autarchiához való visszatérés volna, azaz a nemzetközi munkamegosztás leépítése, ami súlyos visszaeséssel járna. Még ha a nemzeti gondolat egy bizonyos fokig újjáéledne is, a regionalizálódáshoz, a föderatív és a decentrális struktúrák fenntartásához olyan komoly politikai, gazdasági és kulturális érdekeink fűződnek, hogy ez a nemzeti törekvéseket mindenképpen szoros keretek közé fogná.

Van egy ötödik szempont, amelyet más összefüggésben már említettem. Az állam felségjogait egyre növekvő mértékben ruházzuk át nemzetek feletti szervezetekre, az Európai Közösségre, a NATO-ra, majd később esetleg egy európai biztonsági szervezetre. Egyszerűen nem rendelkezünk azzal a szuverenitással, amely az európai béke megzavarását célzó önálló német cselekvés előfeltétele lenne.

Nem csupán a tényleges katonai agresszió veszélye kelt félelmet. Sokkal nagyobb a félelem Németország gazdasági túlsúlyától.

K. B.: Miben áll a túlsúly? Németországban óriási külföldi beruházások vannak. Japán, francia, angol, amerikai beruházások. Az angolok most éppen azon dolgoznak, hogy megszerezzék a német biztosítási üzletág egy részét. Az autópiac nem jelentéktelen része a franciáké. A japánok ellenőrzik a szórakoztató elektronikai ipart, az amerikaiak a számítógép-előállítás nagy részét. Már egyáltalán nincs német gazdaság, csak nemzetközi gazdaság van. Nemzetközivé válik az egész európai gazdaság is. Nekünk itt az NSZK-ban semmi bajunk nincs azzal, hogy most a svédek, a dánok, az angolok, a japánok, a franciák, az amerikaiak részesedést szereznek maguknak a német gazdaságból. A német ipar egyik legfontosabb vállalkozása, az Airbus nem német, hanem európai vállalkozás, amelyben a kulcspozíció a franciáké. A gazdaság olyan mértékben nemzetközivé vált, hogy már egyáltalán nem lehet megmondani, mi a német gazdaság és mi nem az.

Tehát nem lehet arról beszélni, hogy fontos döntéseknél a német gazdaságé a végső szó?

K. B.: Ugyan kérem, ez mese. Ez az első világháború előtt volt így, vagy a húszas években – a húszas években egyébként már sokkal kevésbé. Akkor a bánya- és kohóiparnak, különösen az acéliparnak, továbbá a villamosenergia-iparnak és a vegyiparnak egy I. G. Farben és más cégek révén valóban nagy befolyása volt a német politikai döntésekre. Ez azonban már régen elmúlt. Nézze az autógyártást: a két legnagyobb vállalat külföldi, a General Motors és a Ford. Az elektronikáról már beszéltünk: IBM. A német iparnak semmiféle befolyása nincs a régi értelemben a német kormányra – mert már nincs központi nemzeti kormány. A tartományok versengenek az ipari beruházásokért, ugyanakkor a gazdaság erőteljesen depolitizálódik. Befolyással rendelkeznek a szakszervezetek, a kultúra s az állami tisztviselők szövetségei, de Németországban nem létezik „industrial-political complex”.

Az NDK nem ment át azon a politikai iskolán, amin az NSZK lakossága. Ott a tradicionális félelmek, az aggódás a nemzeti iparért, a nemzeti gazdaságért, sokkal elevenebbek lehetnek. Az NDK-ban minden demokratikus propaganda, minden antifasiszta propaganda a rendszer terméke volt, és ezért nem volt hiteles. Nem kell-e a két állam egyesülése kapcsán a nacionalizmus felerősödésétől tartani, különösen Keleten?

K. B.: Az. NDK-ban nincs nacionalizmus. Legalábbis én még nem fedeztem fel. Erőteljes a szabadságvágy, a vágy arra, hogy részesei legyenek a nyugati életmódnak, hogy részesüljenek abból a jólétből, amely az egész Európai Gazdasági Közösségben kifejlődött. De nacionalizmus nincs. Meg fogja látni, mihelyt az NDK-ban is létrejönnek a tartományok – ezekben erős önállósodási törekvések bontakoznak majd ki. Berlint mint központot elutasítják az egész NDK-ban. Lipcse városa leginkább „Lipcse szabad- és vásárváros” kíván lenni. Thüringia Bajorország felé tájékozódik, Szászország egyes részei, különösen Kelet-Szászország Csehszlovákia felé, sokkal inkább, mint Berlin felé. Anhalt-Szászország egyes területei az NSZK-beli Alsó-Szászországgal keresik a kapcsolatot. Nem nacionalizmus, hanem erőteljes regionalizmus lesz.

A neonáci megnyilvánulásoknak nem tulajdonít jelentőséget?

K. B.: Csak Gysi úrnak áll érdekében, hogy felpuffassza őket, különben nem szervezhetné meg a maga egységfront-demonstrációit. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy az antiszemita mázolásokat Stasi-emberek művelték. Ez nem megalapozatlan feltételezés, de bizonyítékok nincsenek.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon