Skip to main content

Semlegesség, tolerancia és multikulturalizmus

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Állam, egyház – államegyház?


A modern liberális alkotmányok három elvet érvényesítenek a vallásszabadság terén: a semlegesség, a tolerancia és a multikulturalizmus elveit. Ezen elvek mindegyike bizonyos fokú alkotmányos önkorlátozást igényel részben az államtól, részben az egyéntől – de ez az önkorlátozás más és más jellegű mindhárom elv esetében. A semlegesség azt jelenti, hogy az állam nem foglalhat állást a vallási hittételek tartalma, igazsága, helyessége vagy helytelensége tekintetében. Ez a tiltás azonban az egyénre nemcsak hogy nem vonatkozhat, hanem egyenesen bizonyos alkotmányos jogokat sértene, ha elvárnánk tőle, hogy ilyenfajta állásfoglalásokat ne hozzon nyilvánosságra: véleménynyilvánítási szabadságát korlátoznánk, ha meghatároznánk, mit gondolhat egyes vallások igazságáról, illetve hamisságáról. Ehhez képest a tolerancia elve már megengedi az állásfoglalást, azt viszont tiltja – mégpedig megint csak az alkotmányos jogok védelme érdekében tiltja –, hogy ezen állásfoglalások alapján vagy következményeként valaki beavatkozhasson a vallások szabad gyakorlásába. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a tolerancia mind az államtól, mind az egyéntől önkorlátozást követel. A harmadik elv, a multikulturalizmus elve azt a követelményt támasztja mind az állammal, mind az egyénnel szemben, hogy fogadják el a modern állam vallási sokszínűségét, s hogy ez egyfelől lehetőség szerint vallási differenciálódásként jelenjen meg, ne pedig vallási elkülönülésben, gettósodásban, másfelől pedig hogy ezt a sokféleséget az alkotmányos rendszer is védje.

A multikulturalizmus a különböző jogrendszerekben nagyon különbözőképpen jelentkezik, és megvalósulása attól is függ, hogy egy jogrendszer az évszázadok során milyen viszonyt alakított ki állam és egyház között. Egy német példával élve: Németországban 1995-ben egy nagy visszhangot kiváltó alkotmánybírósági döntés megtiltotta, hogy a feszületet az állami iskolákban kitegyék, mivel ez sérti egyes vallások képviselőinek vallásszabadságát. Miközben azonban ez az ítélet megszületett, továbbra is hatályban maradt például az a rendelkezés, amely az iskolai imákat lehetővé tette, sőt, a bíróságok tárgyalótermeiben maga a feszület is ott lehetett. Ez az ítélet egyfelől a szekularizációs tendencia erősödését jelzi: a vallás nyilvános érzelmi kifejeződése visszaszorul ott, ahol az államnak – például az állami iskolákban – egyáltalán szerepe van. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság több döntése értelmében is sérti az alkotmányt diákok vallásos fogadalomra kötelezése. Az is igaz viszont, hogy ennek a bíróságnak minden egyes ülését az „Isten óvja az Egyesült Államokat és a tiszteletre méltó bíróságot” mondattal kezdik, a tanúk pedig minden amerikai tárgyalóteremben az „Isten engem úgy segéljen” formulával esküsznek. Ugyanakkor vannak ezzel ellentétes tendenciák is: Németországban és Európa más országaiban sorra születnek olyan ítéletek, amelyek éppenséggel egyre nagyobb mértékben veszik figyelembe a vallásos érzületet. Emlékeztetnék például a francia államtanács azon döntésére, amely megengedte, hogy mohamedán tanulók ne vegyenek részt koedukált torna- és úszásoktatásban, vagy akár a fejfedőt is viselhessék tanítás idején, ha ez nem akadályozza az oktatást. A multikulturalizmus tehát lényegében a szekularizációt két irányban is érinti: egyfelől növeli a vallási érzelmek figyelembevételének lehetőségét, másfelől viszont – igaz, ugyancsak bizonyos vallási és más meggyőződések sérelmének elkerülése érdekében – éppenséggel behatárolja kifejeződési lehetőségeit.

A szólásszabadság – s ezzel saját „mániámhoz” érkeztem – ugyancsak lényeges pontokon függ össze a vallásszabadsággal. A szólásszabadság a vallás területén a semlegesség elvét követi: az állam nem foglalhat állást vallási tételek igazsága vagy hamissága – egyáltalán: tartalma – tekintetében. Ugyanakkor például a rasszista nézetek kapcsán inkább a tolerancia elve határozza meg a szólás szabadságát és korlátozásait: rasszista nézetek terjesztése is csak nagyon kivételesen tiltható – különböző tesztek különböző országokban eltérő szigort érvényesítenek, attól függően, milyen hatást válthatnak ki a terjesztett nézetek. E jogállami szabályozások közös sajátja, hogy míg a rasszista beszéddel kapcsolatban az államnak határozott állásfoglalása kell hogy legyen, a vallással kapcsolatban ez kizárt: viszont az emberek közötti egyenlőség elveinek tiszteletben tartása érdekében világos elkötelezettség várható el az államtól.

Majd minden modern államban, különösen az átmenet időszakában lévő államokban, előbb-utóbb felmerül az a kérdés, hogyan viszonyuljon az állam az úgynevezett kisegyházakhoz, egyáltalán mi az elfogadható kapcsolat az úgynevezett nagyegyházak, és az úgynevezett kisegyházak között – függetlenül attól, hogy ez a kategória egyáltalán megjelenik-e a jogban az egyes országokban. Valamilyen tekintetben, ha nem is jogi értelemben, valamennyi társadalom megkülönbözteti a történelmi és az újabb egyházaknak a fogalmait. Önmagában az a tény, hogy a hagyományos nagyegyházak (vagy „történelmi egyházak”) afféle hitvitákat folytatnak a kisebb egyházakkal, nem kifogásolható. Az állam részéről a semlegesség követelménye azt kívánja meg, hogy az egyházak nagyságára tekintettel vagy múltjára tekintettel semmiképpen ne korlátozzanak, és különösen ne legyen a korlátozás alapja a kisegyházakkal szembeni előítélet vagy éppenséggel ízlésbeli különbség. A kisegyházakkal „hitvitázók” semmiképpen nem vethetnek be állami kényszerítő eszközöket, és ez már nem egyszerűen a tolerancia kérdése, hanem az állami semlegesség, illetve az alkotmányos jogok kérdése. Tehát egy állam nem semleges, és a modern alkotmány részét képező, vallásszabadsággal kapcsolatos alkotmányos jogok nem érvényesülnek egy olyan társadalomban, ahol a vallási közösségek létjogosultságáról, a vallásszabadságot diszkriminatív módon korlátozó törvények dönthetnek.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen a vallásszabadságnak is lehetnek korlátai, de az már nem a vallásszabadság kérdése, hol húzzák meg azokat a határokat, amelyeken belül a vallást gyakorolni lehet: felvethető alkotmányosan is olyan kérdés, hogy vajon belefér-e a vallásszabadságba például a női nemi szerv rituális megcsonkítása. A semlegesség követelménye természetszerűen nem jelenti azt, hogy az állam ne avatkozhatna be a vallásszabadsággal kapcsolatos kérdésbe akkor, ha valamely alkotmányos jog nyilvánvaló megsértése merül fel, ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam a vallásokat valamely előítélet alapján minősítheti.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon