Skip to main content

Státusmagyarok, tartalék haza

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Négy vélemény a státustörvényről


A törvénytervezetA magyar Országgyűlés várhatóan hamarosan elfogadja az ún. státustörvényt „a szomszédos államokban élő magyaroknak az egységes magyar nemzethez való tartozása, szülőföldjükön való boldogulása, valamint nemzeti azonosságtudata biztosítása végett”.

A törvény – egyelőre törvényjavaslat – különféle kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosítja fel azokat a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű, de nem magyar állampolgárságú személyeket, illetve ezek nem magyar nemzetiségű házastársait és kiskorú gyermekeit, akik megszerzik a „Magyar igazolvány”-t, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-t. Az igazolványokat kérelmezni kell, odaítélésükről egy ebből a célból létrehozott hatóság fog dönteni. A kérelemhez a kérelmező magyar nemzetiséghez tartozását igazoló ajánlást kell csatolni, amelyet egy – valamelyik szomszédos országban működő, a magyar állam által ajánló szervezetként elismert – magyar szervezet állít ki. Ajánló szervezet az lehet, „amely képes képviselni az adott államban élő magyar nemzeti közösség egészét”.

Aki az igazolványt megszerezte, egy sor alanyi jogon járó kedvezményt vehet igénybe, valamint pályázhat különböző támogatások elnyerésére. Ugyanúgy igénybe veheti a közművelődési intézmények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) szolgáltatásait, mint a magyar állampolgárok. Ha tudós, „a Magyar Tudományos Akadémia külső, illetőleg köztestületi” tagja lehet. Megkaphat olyan kitüntetéseket és ösztöndíjakat, amelyek egyébként magyar állampolgároknak vannak fenntartva. Évente három hónapot Magyarországon dolgozhat, munkabére után egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékot köteles fizetni, ami alapján „külön jogszabályban meghatározott körű egészségügyi és nyugdíjellátásra szerez jogosultságot”. Magyarországon utazási kedvezmény jár neki. Tanulhat magyarországi felsőoktatási intézményekben, az államilag finanszírozott képzésben „az oktatási miniszter által évente meghatározott számú hallgató folytathat tanulmányokat”. A szomszédos országokban magyar tannyelvű iskolákban tanulóknak és a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak diákigazolvány jár. A magyar pedagógusok Magyarországon továbbképzésben vehetnek részt, amit a magyar állam anyagilag támogat. A gyermekeiket szülőföldjükön magyar iskolába járató szülők nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatás iránti pályázatot nyújthatnak be.

A törvény alapján különböző magyar szervezetek is pályázhatnak támogatásra, mégpedig nemcsak közhasznú, hanem profitérdekelt szervezetek is. A támogatásra kiszemelt intézmények között kulturális és oktatási intézmények vannak, valamint a magyar nyelvű sajtó és olyan vállalkozások, amelyek a magyarlakta területek fejlesztésében szerepet játszhatnak. A törvényjavaslat a Duna Televízió költségvetésből való finanszírozását is rögzíti.

A Külügyminisztériumban háttéranyagot készítettek a törvény végrehajtásának költségvetési vonzatairól. A háttértanulmány készítői abból indultak ki, hogy a 3-3,5 millió főre becsülhető határon túli magyarságból 2,2-2,6 millió fog igazolványt kérelmezni. De úgy számolnak, hogy a kedvezmények és támogatások jellegéből fakadóan csak ennek a 2,2-2,6 főnek 30-35 százaléka, azaz mintegy 750 ezer fő fogja ezeket valóságosan igénybe venni.

Nemcsak a kedvezmények és támogatások nyújtása kerül pénzbe, az ajánlások és az igazolványok kiadásának, a végrehajtás funkcionális irányításának is vannak költségei. Az ajánló szervezeteknek a külügyminisztérium szerint 25 irodára lesz szükségük a szomszédos országokban, ezeket létre kell hozni és működtetni kell. Ennek évi költségeit évi 555 millió forintra becsülik. Az igazolványok kiadása – beleértve az illetékes államigazgatási hivatal létrehozásának és működtetésének költségeit is – évi egymilliárd forintba fognak kerülni. A Határon Túli Magyarok Hivatalára a törvény végrehajtásából új feladatok hárulnak, ami évi 200 millió forint pluszköltséggel járhat.

A Külügyminisztérium háttéranyaga a következő táblázatban foglalja össze a státustörvény végrehajtásához kapcsolódó első két évi kiadásokat:

Összesítő
a törvény végrehajtásához kapcsolódó kiadásokról 2001–2002-bena) Közvetlenül a Minisztériumoknál<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(millió forint)

Külügyminisztérium (HTMH)

755

Belügyminisztérium

2000

Oktatási Minisztérium

600

Gazdasági Minisztérium

100

Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (PM)

500

Összesen

3 955

b) Közvetlenül a közhasznú szervezeteknél

 

Egészségügyi támogatás

320

Szociális családtámogatás

1000

Tankönyv-/tanszervásárlási támogatás

350

Gazdálkodó szervezetek támogatása

450

Nem nyereségérdekelt szervezetek támogatása

450

Magyar nyelvű felsőoktatási intézmények támogatása

2000

Összesen

4570

Mindösszesen

8525


A törvény végrehajtásával kapcsolatos összes új költség 2001–2002-ben várhatóan közel 9 milliárd forint.
De a Külügyminisztérium szakértői szerint a legális munkavállalásból várhatóan 5 milliárd forint bevételhez jut a költségvetés. „Mindezek alapján a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvénytervezet 2001-ben történő elfogadása esetén a központi költségvetést nagyságrendileg 4 milliárd forint pluszkiadás terheli majd.”

A törvényjavaslat általános vitája 2001. április 19-én zajlott le az Országgyűlésben. Az SZDSZ kivételével minden parlamenti párt – az MSZP fenntartásainak hangoztatása mellett – a törvényjavaslat elfogadása mellett szállt síkra. Szent-Iványi István, az SZDSZ vezérszónoka a becsapás és a szemfényvesztés törvénytervezetének nevezte a törvényjavaslatot, amely olyan várakozásokat keltett, amelyet nem állt szándékában megvalósítani vagy teljesíteni. Az SZDSZ-nek elsősorban koncepcionális problémái vannak a törvénnyel. Egy olyan törvény megalkotását támogatta volna – mondta Szent-Iványi –, amely „a határon túl élő magyarok ottani boldogulását, ottani életfeltételeinek javulását, ottani körülményeinek megerősítését” szolgálta volna. Ezzel szemben a státustörvény elsősorban az idelátogatóknak kíván „bizonyos kedvezményeket adni, ugyanakkor ezek a kedvezmények se nem hasznosak, se nem fontosak, se nem lényegesek”. A szabad demokraták nem értenek egyet az ajánló testületek felállításával, mivel ez „valamiféle kirekesztést sejtet”. Szent-Iványi felvetette, hogy a határon túli magyarok nem azért dolgoznak Magyarországon feketén, mert nincs munkavállalási engedélyük, hanem mert így olcsóbb őket foglalkoztatni. A szabad demokraták amiatt is aggódnak, hogy a törvény károsan befolyásolhatja Magyarország és a szomszédos országok, a magyar kisebbségek és a többségi társadalmak viszonyát, továbbá magyarázkodásra kényszerítheti Magyarországot az EU-val szemben is.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon