Skip to main content

Tisztelt Főszerkesztő úr!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Plexiüvegzseb (Beszélő, 1994. november 17.)


A cikk általánosságban a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos problémakört helyesen ragadja meg, a probléma lényegét illetően valós megállapításokat tesz.

Egy helyütt azonban a cikkíró a tényekből helytelen következtetést von le, és ezen helytelen következtetést valós tényként közli az olvasókkal. A cikk a következőket írja az ún. Kósa-javaslattal kapcsolatosan: „Az alkotmányügyi bizottságban a javaslatot végül a Fideszen kívül csak az SZDSZ támogatta. A tárgysorozatba vételt viszont csak az MSZP ellenezte. Nemjük csupán a hatalmi gőg megnyilvánulása volt, hiszen a tárgysorozatba vett indítvány napirendre tűzését – mint számos képviselői indítvány sorsa mutatja – évekig is el lehet húzni.”

A fenti idézet első és második mondata tökéletesen igaz, a történeti hűséghez azonban az is hozzátartozik, hogy az indítvány nemcsak azért nem került tárgysorozatba, mert az MSZP képviselői azt ellenezték, hanem azért is, mert az ellenzék többsége tartózkodott a szavazástól. Téves viszont a cikkírónak azon ténymegállapítása, hogy az MSZP-képviselők nem szavazata hatalmi gőgjük megnyilvánulása volt.

Ezen ténymegállapítással szemben a valóság a következő:

Abban mind az SZDSZ-es, mind az MSZP-s képviselők a javaslat bizottsági tárgyalása során egyetértettek, hogy a Kósa-féle összeférhetetlenségi törvényjavaslat megfelelő előkészítés nélküli, koncepciót, illetőleg rendező elvet fellelni benne nem lehet, így kétséges, hogy a javaslat a benyújtott formájában összhangban áll-e jogrendszerünkkel. A két párt képviselői között csak egy kérdésben volt vita, nevezetesen abban, hogy az SZDSZ-es képviselők álláspontja szerint a törvényjavaslat tárgysorozatba kerülése esetén a javaslat számos hibája módosító javaslatokkal kiküszöbölhető, és ezen módosításokat követően a kijavított jogszabály alkalmas lesz a képviselői összeférhetetlenség szabályozására. Az MSZP-s képviselők többsége viszont arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Házszabály 96. paragrafusa értelmében az alkotmányügyi bizottságnak a benyújtott, tehát a bizottság asztalán fekvő törvényjavaslatról kell véleményt mondania, tehát a még be nem nyújtott esetleges módosító indítványok a javaslat tárgysorozatba kerülését nem befolyásolhatják. Amit tehát a cikkíró hatalmi gőgnek nevez, nem volt más, mint a két párt parlamenti képviselői közötti, személyes véleményem szerint korrekt módon lefolyt szakmai vita, majd ezt követően az MSZP-s képviselők részéről a szakmai meggyőződésük szerinti döntés.

Egyebekben a történeti hűséghez tartozik, hogy a cikkben is említett Bihari Mihály által szerkesztett MSZP-s törvénytervezet a képviselői összeférhetetlenségről szövegszerűen is elkészült, és kész a hatpárti egyeztetésre.

A cikkel kapcsolatosan egyetlenegy ok miatt van hiányérzetem, nevezetesen a cikkíró kínosan kerüli az összeférhetetlenségi jogszabály egyik legdöntőbb elemét, nevezetesen azt, hogy a megalkotandó jogszabály mikor lépjen hatályba.

E tárgykörben az MSZP-frakció határozott álláspontja az, hogy a jogszabály kihirdetését követően annak azonnali életbe lépésére lehetőség nincs.

E körben igazat kell adni a cikkben is hivatkozott Csákabonyi Balázsnak, hogy törvényes lehetőség képviselők mandátumának akár nagyszámú visszavonására és ezzel az 1994. évi májusi választások eredményének megkérdőjelezésére nincs. Hiszen ezáltal olyan helyzet teremtődne, hogy mondjuk a leérettségizett diák érettségi bizonyítványát egy évvel később azért vonnák vissza, mert nem tett érettségi vizsgát latinból, noha az érettségi vizsga letételekor e tárgyból vizsgáznia az akkori vizsgaszabályzat szerint nem is kellett.

Személyes meggyőződésem is, hogy képviselőt mandátumától megfosztani csak azon jogszabályok megsértése esetén lehet, mely jogszabályok a mandátum igazolásakor voltak hatályban. Az azonnali életbe léptetés számtalan problémát vetne fel. Így csak néhányat említek: a jelenleg hatályos alkotmány szerint összeférhetetlenség esetén az Országgyűlés határoz az összeférhetetlenség kimondásáról. Mi van akkor, ha az Országgyűlés nem fosztja meg a képviselőt a mandátumától? Milyen legitimitása van annak az Országgyűlésnek, melynek munkájában esetlegesen összeférhetetlen, de mandátumuktól meg nem fosztott képviselők vesznek részt. Mennyire kötelező erejűek azok a jogszabályok, melyeknek alkotásában a mandátumuktól már megfosztott képviselők részt vettek?

Az összeférhetetlenség kimondása előtt milyen eljárást kell lefolytatni, és az eljárás alá vont képviselőnek milyen jogai vannak ebben az eljárásban? Mindezen kérdésekre a jelenleg hatályos jogszabályok alapján egyértelmű válasz nem adható. A fenti, szintén kizárólag szakmai természetű aggályok azok, melyeket az MSZP-frakció a döntés meghozatalakor vizsgált, és nem az a meggondolás, hogy a képviselőnek foncsorozott golyóálló páncélüvegből legyen a zsebe.

Egyebekben a cikk helyesen hivatkozik az amerikai törvényhozói összeférhetetlenség szabályaira, melyek valóban igen szigorúak. De e tárgykörben más szabályozási módot is találhatunk.

Így például az angol parlamentben „az az uralkodó nézet, hogy ha a képviselők nyíltan bejelentik pénzügyi kapcsolataikat, lényegében bármilyen fizetség felvétele engedélyezett”. (The Economist, 1994. szept. 24–30.) Az angol törvényhozás tehát úgy foglal állást, hogy a képviselőknek csak azt a tényt kell bejelenteniük, hogy parlamenten kívüli juttatásban részesülnek, de annak összegszerűségét megjelölniük nem kell. Természetesen ez a megoldás ott is állandó viták forrása, és megoldásként lényegében az angol törvényhozók is csak a képviselői jövedelmek nyilvánosságát tudják ajánlani. Ezzel nem azt mondom, hogy az angol összeférhetetlenségi szabályok a helyesek, csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy a kérdés megoldása mennyire eltérő módon is lehetséges.

A Beszélőt tisztelettel üdvözli:

Dr. Csizmadia László
országgyűlési képviselő (MSZP)Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon