Skip to main content

Többet ésszel, mint smasszerrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kriminálpolitika


„ELŐSZÖR FELVERJÜK A PORT, AZUTÁN AZT MONDJUK, NEM LEHET LÁTNI.” – BERKELEY

Polgártársaink általában megnyugtatónak találják, ha a bűnelkövető börtönben csücsül, és nyugtalanítónak találják, ha szabadon flangál. Ez kézenfekvő. A tekervényes gondolkodású liberálisok számára pedig minden gyanús, ami kézenfekvő. A minap is arról beszélgettek a Magyar Kriminológiai Társaság és az angol British Association for Central and Eastern Europe liberális fertőzöttségű szakemberei a kies, határszéli Salgóbányán rendezett szemináriumukon, hogy milyen haszontalan, sőt kártékony dolog a börtönbüntetés a társadalom számára. Hogy miért és mit lehetne a zord bűnösökkel csinálni azon kívül, hogy összezárjuk őket, az kiderül az alábbi beszámolóból.

Idill

A szeminárium első három napjának a szlovák határ mentén fekvő Salgóbánya adott otthont. Elbűvölő, friss lombú erdő, dongó méhek, virágzó akácok, kristálytiszta levegő – odakünn. Lelkes szakemberek odabenn. A brit csoportban öt ügyvéd, két bíró, a BBC tudósítója, a pártfogói szolgálat és a kereskedelmi felügyelőség vezetői, valamint Alan Brooke Turner, a British Association for Central and Eastern Europe igazgatója. A delegáció elnöke Alex Carlile ügyvéd, liberális parlamenti képviselő. A magyar felet a Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának osztályvezető-helyettese mellett ügyvédek, jogászprofesszorok, ügyészek képviselték, dr. Gönczöl Katalin, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára vezetésével.

Anyám, én nem lovat akartam!

A demokratikus átalakulás – egyebek között – a bűnözés gyors ütemű növekedését hozta. A rendszerváltó vigasságok elmúltával a polgár hajlamos ezt kiáltani: Anyám, én nem ilyen lovat akartam! A csalódottság bizonyos szempontból érthető, a felkiáltás mégsem helyeselhető.

A szeminárium egyik tanulsága az volt, hogy szembe kell nézni a ténnyel: a szabadság ára a gazdasági realizmus, annak velejárója a munkanélküliség. A munkanélküliség és a bűnözés növekedése között pedig angol tapasztalatok szerint is szoros összefüggés van. Az elszegényedés egyfelől óhatatlanul a bűnözés növekedéséhez vezet. Másfelől a piacgazdaság megjelenése és a polgári demokráciákhoz való közeledés az egyén jogainak erősödését és az állam jogosítványainak megnyirbálását eredményezi. Az egyén mozgástere megnő, a büntetőeljárás liberálisabbá válik. A nyomozás során egyre több a rendőrség munkáját „akadályozó” törvényes garancia az emberi jogok tiszteletben tartására. Érthető, ha a megyei rendőrkapitány a „régi szép idők” után sóvárog, amikor szinte korlátozás nélkül hallgathatta le bárki telefonbeszélgetését. Az így szerzett információ birtokában a gazdasági rendőrség is csinálhatott nagy fogásokat. Egy demokráciában nyilvánvalóan erősen korlátozott az ilyen eszközök használata, ami megnehezíti a bűncselekmények felderítését.

A demokrácia ellentmondásokkal jár, s aki ezt nem fogadja el, az panaszkodjon úgy, hogy Anyám, én nem lovat akartam!

A közbiztonság romlása megijeszti az embereket. Nő a nyomás a bűnözéssel szembeni „kemény harc” megindítására. Az „ugyanabból még többet” elv alapján a gyakoribb és keményebb börtönbüntetés kiszabása tűnik a legkézenfekvőbb módszernek. De nem mindig azt érdemes megragadni, ami a kezünkön fekszik.

Minden börtön tömve van

Magyarország az elsők között foglal helyet az európai országok között a 100 ezer lakosra jutó fogvatartottak számát illetően. Ha a bűnözési hullámot még szigorúbb büntetésekkel akarjuk letörni, börtönt kell építeni. Nagy-Britannia – bár jócskán lemaradva – de szintén az élbolyba tartozik. Alex Carlile ügyvédet, parlamenti képviselőt kérdeztem:

Beszélő: Mi a véleménye a demokratizálódás és a bűnözés növekedésének összefüggéséről?

A. C.: Vitathatatlan közöttük a kapcsolat. Ez az egyik ár, amit meg kell fizetni mindazért, amit egy demokratikus társadalom nyújtani tud. Azt hiszem, az önök problémája most az, hogy sok ember szerint az előző rendszert – ami az én megítélésem szerint nagyon rossz rendszer volt – most egy másik rendszer kell, hogy felváltsa. A demokrácia azonban nem „rendszer”. A demokrácia változó helyzetek sorozata, kísérletek láncolata, amelyek között vannak sikeresek és vannak sikertelenek is.

Beszélő: 100 ezer lakosra számítva önöknél is, nálunk is lényegesen több embert zárunk börtönbe, mint az európai átlag. Mivel magyarázza az Egyesült Királyság „előkelő” pozícióját ezen a listán?

A. C.: Nagy-Britanniában van egy elvárás, miszerint a növekvő bűnözést súlyos büntetésekkel kell letörni. Ez oda vezetett, hogy nagy számban küldtünk brit állampolgárokat nagyon kevéssé civilizált és a rabok számára nem biztonságos börtönökbe. Britanniában börtönválság van, amelyet bolondság volna leutánozni. Nálunk és Magyarországon is számos kriminológiai kutatás igazolta, hogy az egyetlen cél, amit a börtön valóban szolgál, az az, hogy a társadalom számára veszélyes vagy zavaró embereket zárlat alatt tartja. Ennek a problémának a kezelésére jobb megoldások is vannak. Jelenleg gyors ütemben fejlesztünk ki közösségi munkaprogramokat, melyek alternatívát nyújtanak a bebörtönzéssel szemben. Britanniában nagyon sok börtönlázadásunk volt, és ezek országos botrányt okoztak.

Többet ésszel…

Jack Holland a hampshire-i pártfogói szolgálat helyettes vezetője, gyakorlatból ismeri tehát a börtön alternatívájaként szolgáló, gyorsan terjedő pártfogói rendszert:

J. H.: A pártfogói szolgálatban Angliában, Walesben és Észak-Írországban 6–7 ezer ember dolgozik. Skóciában a szociálismunkás-hálózat látja el ezt a feladatot. A pártfogótisztek legfontosabb feladata a bírósággal való együttműködés. A felügyelőtiszt tájékoztatja a bírót az elkövető körülményeiről, azokról a tényezőkről, amik arra késztették, hogy elkövesse a törvényszegést, és tanácsot is ad a bíróságnak arra vonatkozóan, hogy milyen büntetéssel lehetne a legvalószínűbben megakadályozni, hogy a vádlott visszaesővé váljék. Az idén életbe lépő új büntetőtörvény jobban támaszkodik a pártfogói szolgálatra, mint az elődje. A bíróságnak nemcsak börtönbüntetés kiszabására van módja, hanem a pártfogói szolgálathoz is küldheti az elítéltet, hogy ott tanuljon, vagy kezelésen vegyen részt, tanácsadásban részesüljön, vagy közmunkát végezzen. A pártfogói szolgálat több részlegbe van szervezve. Vannak hivatásos pártfogók, akik közvetlenül az elkövető családjával dolgoznak. Igyekeznek megoldani azokat a problémákat, amelyek a bűncselekmény elkövetéséhez vezettek. Segítenek állást vagy továbbképzési formát találni. Ez most nagyon fontos része a tevékenységünknek, mivel a priusz hátrány a munkaerőpiacon. Ezért személyes kapcsolatot tartunk a munkaadókkal, hogy bizalommal vegyék fel azokat az elkövetőket, akiket mi ajánlunk.

Más tisztek a közösségben végzendő munkát szervezik. Az a tapasztalatom, hogy a közmunkát végzők közül sokan profitálnak ebből a büntetésből. Voltak olyan elkövetőink, akik tovább folytatták egy műemlék épület felújítását büntetésük lejárta után is. Ezek az emberek úgy érezték, hogy ártottak ugyan a társadalomnak, de van lehetőségük visszaadni valamit abból, amit elvettek. Az elkövetőket természetesen gondosan vizsgáljuk abból a szempontból is, hogy milyen munkát helyes végezniük. Végül vannak tisztjeink, akik a börtönben dolgoznak. Munkánkat külső szakemberek, pszichológusok, tanárok is segítik.

Beszélő: Ki fizeti a pártfogói szolgálatot?

J. H.: 80 százalékban a kormány, 20 százalékban a helyi önkormányzat.

Beszélő: Ki felügyeli a szolgálatot?

J. H.: A felügyeletünket 15 fős bizottságok látják el, melyek megyénként szerveződnek. A törvény szerint a tagok közül heten bírók, hatan pedig a közösség képviselői: üzletemberek, egyházi személyek, ifjúsági vezetők.

Beszélő: Esetleg egykori bűnözők is?

J. H.: Érdekes ötlet… A pártfogói szolgálatnál alkalmazunk egykori bűnözőket. Olyan emberek ezek, akikkel már évek óta nem volt baj, és megszerezték a megfelelő képzettséget. Ezekben a kollégákban igen erős motiváció van arra, hogy másokat megóvjanak a visszaeséstől.

Beszélő: Milyen képzettséggel kell rendelkeznie egy pártfogótisztnek?

J. H.: A pártfogótiszteknek szociális munkás képesítéssel kell rendelkezniük. Ezt két év alatt lehet megszerezni. Ezenkívül, ha már munkába álltak, akkor évente továbbképzéseken vesznek részt. Speciális képzést kapnak például a börtönben dolgozók.

Beszélő: Ennek a több ezer felsőfokú végzettségű embernek a megfizetése igen sokba kerülhet. Mennyire létjogosult a pártfogói szolgálat gazdasági szempontból?

J. H.: Azt hiszem, a kormány számára a szolgálat egyik legnagyobb vonzereje a gazdaságossága. Egyszerű összehasonlításként: ha valakit börtönbe zárunk, annak az ellátása és fogva tartása heti 400 fontba kerül. Ugyanez az összeg 25 font, ha az illető pártfogói felügyelet alatt van. Ha közmunkát végez, akkor több: 150 font. Különleges napközi otthonokban: 100 font. Mindenféle összehasonlításban a börtön a legdrágább. A pártfogói felügyelet a hatékonyság szempontjából is jobb megoldás. A felügyelet alá helyezettek visszaesési mutatója sokkal kisebb, mint a betörtönzötteké.

Beszélő: Hogyan szabályozzák az elkövető kötelezettségeit a pártfogói felügyelet alatt?

J. H.: A bíróság az ítélettel egy részletesen kidolgozott próbára bocsátási tervet ad az elítélt kezébe, mely kitér a közérdekű munka helyére, idejére, arra, hogy kell-e az elítéltnek a szolgálat által biztosított szálláson laknia, vagy csak be kell járnia valamelyik pártfogói központba. Mindezt a bíróság egy parancsba foglalja össze, aminek a végrehajtására az elítélt elkötelezi magát.

Beszélő: Az elítéltek hány százaléka teljesíti ezeket a kötelezettségeket?

J. H.: Nyolcvan százalékuk. Ha a próbára bocsátás ideje alatt az illető újabb kisebb bűncselekményt követ el, akkor a bíróság nem feltétlenül záratja be, hanem utasítja, hogy folytassa a szolgálattal való együttműködést.

Beszélő: Mi lesz a maradék 20 százalékkal?

J. H.: Az általános szabály az, hogy ha az elítélt három alkalommal nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, akkor a pártfogónak kötelessége visszavinni őt a bíróság elé. Ugyanez történik, ha az elítélt nem végzi el a közmunkáját. Ilyenkor a bíróság pénzbüntetést szabhat ki, elrendelheti a próbára bocsátás folytatását, és meg is hosszabbíthátja azt. A bíróságnak az ilyen újratárgyalásoknál ugyanolyan jogosítványai vannak, mint amikor az első ítéletet hozta. Az újratárgyalásoknál börtönbüntetést is kiszabnak.

Hogy állunk itthon?

A hazai helyzetről Gönczöl Katalin, az ELTE Jogi Karának kriminológiaprofesszora beszél:

G. K.: A demokrácia, a piaci társadalom és az üzleti kockázatvállalás összetartozik. A bűncselekmények 80 százaléka vagyon ellen irányul, és ebben van valami kvázi illegális üzleti kockázatvállalás. A bűnözés növekedése jelentős részben a piaci társadalom sugallta kockázatvállalás eredménye.

De ennél összetettebb a dolog. Nem egyszerűen növekvő, hanem fájdalmasabb bűnözésről van szó. A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények egy jó része feljelentésre sem került, mert igazából nem fájt senkinek. Nemzeti, népi játék volt fosztogatni kicsit az állami tulajdont. Most nemcsak a még meglévő állami tulajdon őrzésére vagyunk jobban berendezkedve, hanem lassan minden vagyon elleni bűncselekménynek is meglesz a személyes sértettje, és természetesen ő följelentést fog tenni.

Végül pedig van egy abszolút értelemben lecsúszó réteg, amely azért választja a bűncselekményt mint szükségletkielégítő megoldást vagy konfliktusfeloldó viselkedést, mert már nincs vesztenivalója.

Beszélő: Mi a véleménye, miért ilyen nagy Magyarországon az egy főre jutó fogvatartottak száma?

G. K.: Hát egyelőre nem attól, hogy több elkövetőt lepleztünk le. Egyelőre ugyanis a statisztika azt jelzi, hogy ugyan több bűncselekményt derítettünk föl, de nem sokkal több elkövetőt, mint mondjuk öt éve. A nagy börtönnépesség több dolog következménye. Egyrészt a leleplezett bűnelkövetők közül arányosan többet zárunk börtönbe, mint például a hollandok vagy az angolok. De nem is ez a nagy baj. Az óriási különbség ott van, hogy ugyanazért a bűncselekményért Hollandiában körülbelül negyedannyit kap az illető, mint nálunk. A magyar törvények és az ítélkezés sokkal szigorúbb, mint az európai átlag.

Beszélő: Sokak szerint az ítélkezés szigorításának a növekvő bűnözés elleni harcban nincs alternatívája.

G. K.: Meggyőződésem szerint előbb következetesnek kell lenni, azután szigorúnak. Következetes akkor vagyok, ha megpróbálom a lehető legtöbb bűnelkövetőt eljárás alá vonni. Az a remény, hogy egy bűnelkövető megúszhatja a felelősségre vonást, ösztönzően hat a szükségben levőkre, hogy maguk is bűncselekményt kövessenek el. Én tehát elsősorban a bűnüldözés hatékonyságát növelném.

Másodszor jön a büntetés és annak szigorúsága. A börtön csak a végső megoldást jelenti. Csak azokat csuknám börtönbe, akik nagyon veszélyes bűncselekménnyel súlyos kárt okoznak. Ez a mostani börtönnépésségnek körülbelül 15–20 százaléka. A többi esetben a büntetés célja jobban elérhető a közösségben végrehajtandó alternatív büntetési formákkal.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon