Skip to main content

Végre elindult valami?

2 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Néhány idézet Magyar Bálint interjújából

„Nem pusztán torzult, csonkolt, deficites demokráciáról van szó, hiszen az még mindig demokrácia volna, ha korlátozott is.

1. A Fidesz ellenzéke mindeddig nem találta meg önmagát. Szédeleg, próbál időt nyerni, támaszkodni, megkapaszkodni. Valójában azonban nem is látja az ellenfelet. Magyar Bálint A posztkommunista maffiaállam címmel megjelent interjúja (Élet és Irodalom, június. 14., Rádai Eszter interjúja) talán fordulópontot jelenthet. A címben is megjelenő fogalommal, és annak kifejtésével Magyar leírja az Orbán Viktor irányítása mellett létrejött világot, bemutatja egy rendszer kiépülését, történelmileg értelmezi és elhelyezi a struktúrát, és magyarázattal szolgál a félelem, az öncenzúra, a szolgai alkalmazkodás és szabad rablás mind fojtogatóbb légkörére. A szöveg mindemellett kellően indulatos és harcos is. Nem kritizál, szemrehány vagy moralizál. Nem ringatja olvasóit abban a hitben, hogy a rossz kormányzás, demokrácia-torzítás, nemzeti elzárkózás és Európa-ellenesség helytelenségéről meg lehet győzni a hatalmat. A „maffiaállam” könyörtelen telitalálat: a Fidesz-hatalomnak nem ezt vagy azt a sajátosságát emeli ki, hanem alapvonására mutat rá, és arra, hogy a negatív jelenségek az alapszerkezet logikus következményei. Valóban, máshol is van rossz kormányzás, vannak antidemokratikus törekvések, ilyen vagy olyan törvények, stb., de a „maffiaállammá” összeálló szerkezet és hatalomgyakorlás az EU-n belül kivételes újdonság. Magyarország mai állapota attól különleges, hogy a negatív jelenségek nem kisiklások, hanem egy rendszer lényegét tükrözik. Magyar szövegének eddig egyetlen igazi párja Sólyom László A hatalommegosztás vége c. cikke volt (Népszabadság, 2013 március 11.), amelyik szintén tendenciát és teljes rendszert mutatott be a jogállamot lebontó, egymást követő alkotmánymódosítások és törvényalkotás mögött.

2. Magyar gondolatmenetének jelentősége lehet a hatékonyabb ellenzéki politizálás szempontjából. Dessewffy Tibor ebből az irányból közelít a szöveghez (Rekviem egy fiatal demokráciáért, Élet és Irodalom, július 5.). Okkal állapítja meg, hogy az elemzést folytatni kell, hiszen a „maffiaállam” működésének bemutatása „a társadalmi komponens vizsgálatával adós marad. Pedig ez elengedhetetlen lenne – hiszen nem véletlen, hogy egy ilyen politikai formáció épp nálunk lett ennyire sikeres”. Dessewffy a magyar társadalom értékrendszerében keresi az okait annak, hogy az „orbáni felvilág” ilyen sikeresen és gyorsan át tudta alakítani az országot. Mert milyen az ország? „A különböző értékkutatások egy autonómia- és bizalomhiányos, paternalizmusra hajló, materiális biztonságra törekvő, individualizált, szorongásokkal, elfojtásokkal és kompenzálással terhes képletet rajzolnak ki. Tetszik, nem tetszik: ebből a képletből kell(ene) kiindulnia minden politikai programnak.”

Dessewffy az autonómiákat, a piaci versenyt, a személyes függetlenséget stb. előtérbe helyező polgári hagyományok gyengesége miatt meglehetősen borúlátóan ítéli meg az ellenzéki narratíva esélyeit. Ezzel, valamint a „magyar modell” esetleges európai térnyerésére vonatkozó jóslattal egyáltalán nem tudok vitatkozni. Már csak azért sem, mert az értékrendek és tendenciák ügyében – mint a szerző is írja – „nehezen megragadható formációról van szó”. Kérdés azonban, hogy a „magyar társadalom” csakugyan olyan rosszul szerepel-e polgári öntudatból ahhoz képest, hogy Magyarország az öt éve tartó gazdasági világválságot legjobban megszenvedő európai országok egyike? Ráadásul, a nyolcéves szocialista-liberális kormányzás egyáltalán nem menthető fel az ország gyenge teljesítménye, az öngyilkos politikai hibák és a lázas tehetetlenség felelőssége alól. Valóban a „magyar társadalom” valamiféle keleties elmaradottságát mutatná az, hogy demokratikus választáson megpróbálkozott alternatívát keresni? Minderről vég nélkül lehetne vitatkozni.

3. Ehelyett inkább nézzük a csapdákat, amiket a Fidesz állított az országnak. Az egyik csapda a minden előzetes értesítés nélkül, vagy csak a nagyon vájtfülűek által meghallható üzeneteket – lásd tusnádfürdői beszédek – követően beindított hatalmi henger és gépezet. Manapság ezt „az állam foglyul ejtésének” (angolul state capture-nek) nevezik. Olyan hirtelen és váratlanul történt minden, hogy a társadalom csak mostanában kezdi felfogni. Azt várnánk az emberektől, hogy lázadjanak? Sokan fellázadnak. Annak ellenére, hogy a hatalom ördögi találékonysággal mindent megtesz azért, hogy a lázadók életfeltételeit ellehetetlenítse, valamint a tájékozódás, tájékoztatás és összefogás lehetőségeit szétverje. A politikailag motivált elbocsájtásoktól a médiatörvényen át egészen a trafik-botrányig, föld-bérbeadásig és iskolaigazgató-kinevezésekig, vagyis a politikai függőség légkörének megteremtéséig, vagy legújabban a titkosított indoklással meghozott ítéletekig (Szilvásy-ügy), stb., a jelenség előttünk van, mindenki számos példát és esetet ismer, s csak össze kell rakni – sokan már össze is rakták – a képet.

4. A másik csapda a Fidesz mindmáig ható üzenete. Egyetértek Dessewffyvel abban, hogy „a Fidesz nemcsak a maffiaállam kiépítésében jeleskedett, hanem abban is, hogy pontosan megtalálta és megcélozta azokat az idegvégződéseket, amelyek a magyar társadalom jelentős részének szorongásait és sérelmeit enyhítették”.

A Fidesz természetesen nem a „maffiaállamot” adta el és be az embereknek. Ezt inkább mindenáron leplezni szeretné. A célt jól szolgálják a párt különféle érzelmi és értelmi húrokat pengető nosztalgikusszabadságharcos, jobboldali, unortodox, konzervatív, tekintélyelvű, stb. kijelentései. A kérdés azonban az, hogy csakugyan ezekben a szövegekben rejlik-e a lényeg, és ezek lennének-e a siker zálogai. Tényleg ez tetszik a „társadalomnak”? Az ellenzék eddig igennel válaszolt erre a kérdésre, és a Fideszt jobboldaliságában, demokrácia-ellenességében, konzervativizmusában, unortodoxiájában, stb. próbálta cáfolni. Nem sok sikerrel. Aminek oka lehet az is, hogy a lakosság jelentős része a Fideszben nem elsősorban a jobboldaliságot, konzervativizmust, nosztalgiát, szabadságharcosságot látja és értékeli. Azaz, az ellenzék nem a jó „idegvégződésekre” koncentrál.

5. Vajon mi lehet a Fidesz magával ragadó üzenete? Kálmán László szintén Magyar interjújára reagálva (Denevér és oroszlán, Élet és Irodalom, június 21.) megállapítja, hogy „amikor a Fidesz összehozza a Wall Street-i bankárokat, a ’68-as hippiket, a tokás falusi MSZMP-titkárokat és az EU-bürokratákat, akkor olyan csoportokat próbál összeboronálni és magyarellenes összeesküvéssel vádolni, akik a valóságos életben valószínűleg szóba sem állnának egymással. Az ilyen bunkó, artikulátlan bőgésből a koherencia teljesen hiányzik, csak az erős érzelmek (irigység, megvetés, félelem stb.) ömlenek belőle.” Szerintem viszont éppen itt rejlik a Fidesszel kapcsolatos tévedések lényege. A Fidesz politikájában és megnyilatkozásaiban valóban hiábavaló ideológiai folytonosságot vagy következetességet keresni. Ez a párt soha nem elsősorban liberális, konzervatív, jobboldali vagy – sok esetben – baloldali volt. Az ideológiai vagy politikai pozíciókat mindenkor könnyedén elhagyták, vegyítették és cserélgették. Abban azonban kezdettől fogva következetesek voltak, hogy valakit mindig támadtak. Valamilyen elit-csoport mindig volt a célkeresztben: a Fidesz mindig alapvetően elit-ellenes volt. Ez a vörös fonal, ez jelenti az állandóságot.

A Fidesz-story szellemtörténeti szempontból tekintve egyfajta kollégiumi mentalitással kezdődött – sokan leírták ezt az indulással kapcsolatban –, ami idővel ideológiává és politikává totalizálódott. A kívülről érkezett kollégium-lakók érzésvilága – „életvilága” – ez, akik helytállni érkeztek a nagyvárosba, s az ott talált, jól beágyazott társadalmi csoportok, járadékos helyzetek, és a történelem birtokosai között idegenként érzik magukat. Idegenkedtek a „tokás párttitkároktól”, a szovjet-ösztöndíjasoktól, a rendszer értelmiségijeitől. De idegennek érezték magukat a privilegizált helyzetűnek gondolt ellenzékiek, a Soros körül nyüzsgők, és az eszdéeszesek között is. Még akkor is, ha ezek a csoportok tárt karokkal fogadták őket: a kisebbrendűségi érzésnek nincs racionálisan védhető logikája (ráadásul nyilván a „kollégistáknak” is lenne mesélnivalójuk ezekről a találkozásokról!). Elitnek számított és számít minden, ami számukra zártnak tűnt, mert saját belső szokásokkal és történettel bír. Elitek voltak a papok, a „csuhások” (kereszténydemokraták), a volt arisztokraták, a 68’as alternatívok, a melegek, a zsidók, a roma elit és mindenki, akik valami módon szervezik magukat, szubkultúrát alkotnak, speciális tudással bírnak, és akik megközelítése erőfeszítést igényel. S mi sem könnyebb, mint ennek a tartózkodásnak? a hatókörét a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szakértelmiségre, a bankárokra, az EU-elitre, s magára az EU-ra is kiterjeszteni. A társadalom nagyon nagy része számára érthetők, sőt, általánosak az ilyen érzések. Ha van történelmi örökség Magyarországon, az éppen a kívül-lét, a bezártság, az otthon is idegenség, az elitektől való áthidalhatatlan távolság mélyen meggyökeresedett érzete.

A Fidesz fellépésekor ezeket az érzéseket hozta magával, testesítette meg, és ajánlott rájuk valamiféle balzsamot. A hatalomba való elhelyezkedésük után – vagyis a kilencvenes évek óta – az elitektől idegenkedő széles tömegek elmondhatták, hogy végre a mi gyerekeink is ott vannak a fővárosban. S amikor menet közben kiderültek bizonyos disznóságok, az is megbocsájtható volt. Sőt, még a saját egzisztenciális nehézségeket és sikertelenségeket is enyhíteni tudja egy ideig a tudat, hogy a közülünk kiemelkedők személyében mégiscsak megtörtént valamiféle igazságtétel.

6. A „maffiaállam” leírása azért jelenthet fordulatot az ellenzék számára, mert a legfontosabb és mára leggyengébb pontján találja el a Fideszt. Az elitista, családi rendszerű, oligarchikus rendszer kimutatása után az elit-ellenesség látszata tovább már aligha fenntartható. Ha az ellenzék megérti, hogy a fő ellentmondás a Fidesz korábbi, és szövegeiben továbbra is megőrzött elit-ellenessége, és az általa kiépített rendszer tényleges elitizmusa között van, akkor megtalálhatja rajta a fogást. Ha viszont továbbra is a demokratikus, alkotmányjogi és szakpolitikai érvelést tartja előtérben, akkor az „elitek” szimpátiáján kívül nem sok sikerre számíthat.

Néhány idézet Magyar Bálint interjújából

„Nem pusztán torzult, csonkolt, deficites demokráciáról van szó, hiszen az még mindig demokrácia volna, ha korlátozott is.

tovább →

Gál J. Zoltán kapcsolódó írása a Vasárnapi Hírekben: Remények

Hozzászólások

Százéves háború - Egy másik dimenzió

Érdemes lenne megvizsgálni egy másik dimenzió mentén is a fent felvázolt politikai térképet: a modern - posztmodern állapot ill. paradigma mentén. A rendszerváltó pártok többsége, még ha ápolgatott is premodern vonzalmakat, vagy ilyen gyökerei voltak, mégis lényegüket tekintve modern pártokként léptek a rendszerváltás színpadára. Egy párt volt, amelyik stílusában, attitűdjében már akkor markánsan elütött a többitől: a Fidesz. Fiatalok pártja volt, az a kollégista generáció, amelyik már nem a tizenkilencedik-huszadik századi modernségbe, hanem ahhoz képest egy későbbi állapotba nőtt bele, ők voltak az első posztmodern nemzedék. Amit úgy jellemez a szerző, hogy szembehelyezkedtek az elitekkel, minden elittel, az talán a posztmodern idegenkedése volt az elitek képviselte nagyelméletektől. Ami cinikus elvtelenségnek látszik a modernizmus felől, az a posztmodern szemlélet szintén nagyelmélet tagadása. Megengedi az egymás mellett létező, néha egymásnak is ellentmondó világlátásokat, de a maguk kisvilágában ismeri csak el. Ez lehet az, amiért a Fidesznek nem lehet igazi kibogozható saját ideológiát megállapítani, mert valóban nincs is, de talán nem is lehet.
Nem szeretném azt a képet kelteni, hogy a posztmodernnel valamilyen apológiát teremtsek a Fidesznek, mi sem áll tőlem távolabb, viszont a posztmodern szemlélet felől is meg kellene vizsgálni, hogy jobban megérthessük az eseményeket.
Mindez azért is érdekes lehet, mert érzékelhető a posztmodern világkép kifulladása. Nem mennék bele a posztmodern taglalásába és abba, hogy mi jöhet utána. Ez mindenképpen többszörösen szétfeszítené egy ilyen hozzászólás kereteit. Minden esetre azok a tendenciák, amelyek az elmúlt tíz évet jellemzik a világban már nem a posztmodern körvonalait rajzolják ki. Én attól tartok, hogy Orbán Viktor sok mindenre ráérzett ezekből a tendenciákból. Nem azokra a badarságokra gondolok, amit a médiában úgy adnak el nekünk, hogy Európa is tőlünk tanul, hanem arra, hogy a liberalizmus klasszikus értékeivel szemben valamilyen világ méretű türelmetlenség, ingerültség kezdene kirajzolódni.
Attól tartok, új paradigma van kialakulóban. Nem biztos, hogy szeretni fogjuk ezt a paradigmát, de jó lenne odafigyelni rá, ne érjen váratlanul.

Hasonlóságok, ostobaság, tájékozatlanság és képmutatás

A bloggal csak egyetérteni lehet, mint ahogy a Vasárnapi Hírekben megjelent Csepeli György interjúval is. Teljes mértékben egyetértek vele. Nagyon tetszett, sőt még az is, amit egy félmondat erejéig TGM az ÉS július 19-ei számában a Csepeli-interjúra reflektálva - a tudós nevét félhomályban hagyva, de kimondatlanul is kimondva - esszéjében írt. Nem értek egyet ugyan vele, de legitim, amit a filozófus gondol.

Másra akarom felhívni a figyelmet. Első látszatra semmi köze az itt írtakhoz, azonban jobban meggondolva- legalábbis részben - nagyon is van.

Az intézményesített képmutatásról van szó ennél a magazinnál, annál is inkább, mely a lap hivatalos, vagy félhivatalos pozíciója - egyik szerkesztője révén.
A kommentem pusztán azt kívánja hangsúlyozni, mennyire abszurd, perverz és döbbenetesen képmutató a "Beszélő" akkor, amikor hivatalosan is a valahai alkotmányosan, közerkölcsileg, "demokrácia-deficitileg" legdestruktívabb, legantidemokratikusabb, legaljasabb (bűnösebb?) amerikai kormányt és elnökét védi (alultájékozott vagy egyenesen - nem túlzás kijelenteni - kimondottan tájékozatlan szerkesztők, mint pl. Ádám Zoltán, "low-information voters - 2008/2012" az Egyesült Államokban, mentén) részéről és többiek. (Erről 3 éve egy levélváltásban biztosított, már ami a lap amerikai politikai preferenciáit illeti.)

Álljon itt az egyébként a sok ezer kiragadható releváns epizódból csak egyetlen, mely híven tükrözi azt a "félelem uralta légkört" (!!!), ami ma az A. E. Államokban mindazok osztályrésze, akik merészelnek egyet nem érteni a "rezsimmel" (lassan talán eljutunk oda is, hogy ne kelljen az idézőjelet használni velük kapcsolatban) és véleményüknek hangot adni ma Amerikában. Az utóbbi másfél-két év sorozatosan a kormány demokráciadeficitre utaló súlyos botrányairól hosszasan lehetne itt írni, a megfigyelés, lehallgatási botrányok "szaga" Magyarországra is eljutottak. A félelem uralta légkört bizonyító eseményeket, híradásokat, cikkeket és elemezéseket minden bizonnyal ez a médium ("Beszélő") megpróbálná majd nevetségessé tenni és lejáratni politikai vakhite és ösztönös vonzalmai alapján persze. A fenti botrányok persze csak a jéghegy csúcsa ma Amerikában.

Az angolul tudóknak hasznos információ egyetlen, a bajok mélységét ábrázoló töredék (5 perces videó), amit itt belinkelek: http://www.glennbeck.com/2013/08/14/glenn-we-are-all-rodeo-clowns/

Mindez hűen szimbolizálja a Beszélő nevetséges képmutatását, szerkesztői ostobaságát, butaságát, elfogultságait, politikai vakhitét és - elsősorban és mindenekelőtt - döbbenetes és mélységes tájékozatlanságát.

S ha valaki ezt olvasóként, egyénként meri megfogalmazni (mikro-dimenzióban) az is kíméletlenül megkapja majd a "kívülálló", "kisebbségi érzésekkel bíró", "outszájder" - Fideszre "makro", valószínűleg joggal (nos, talán...) ráhúzott lealacsonyító cimkéit?

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon