Skip to main content

„Ha nincs önkormányzat, szétszabdalják a társadalombiztosítást”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szakszervezeti kerekasztal
Beszélő Klub


– A társadalom nagyon kevéssé tájékozott a társadalombiztosítási önkormányzati választásról. Hogy ki felelős ezért, nem tudom, de azt hiszem, a felelősség megoszlik a sajtó és a szakszervezetek között; sajnos nem sikerült arra kondicionálni a társadalmat, hogy mohó érdeklődéssel várja a választást. Mindenesetre, ha a választást siker koronázza, az önkormányzatokra lesz bízva a társadalombiztosítás. De miért lesz akkor jobb kezekben, mint most?

Nagy Sándor: A társadalombiztosítási alapok jelenleg a kormány és persze a parlament kezében vannak. Egy kormány jó vagy rossz szándékától függetlenül, a pénzügyi egyensúly szempontjait igyekszik érvényesíteni. Ez azt is jelenti, hogy a társadalombiztosítási alapok terhére valósít meg olyan akciókat, amelyeknek a fedezetét a költségvetésnek kellene biztosítania. Ha létrejönnek az önkormányzatok, képesek lesznek ezt megakadályozni.

Őry Csaba: A társadalombiztosítás legnagyobb adósa a MÁV: az állam finanszírozási hiányt terhel a társadalombiztosításra. Az önkormányzat olyan nyomást gyakorló tényező lesz, amelynek kizárólagos célja a biztosítottak érdekeinek védelme, képviselete. Ennek óriási a jelentősége, hisz egy ekkora kasszánál sokan gyűlnek össze, hogy érvényesítsék az érdekeiket. Mi azt szeretnénk, ha a járulékfizetők érdekei jelen lennének ebben az alkuban.

Palkovics Imre: A parlamentben régóta kialakult egy konszenzus, hogy szükség van az önkormányzatokra. Ezt senki nem vitatta. Csak akkor lepődött meg egy kicsit a parlament is, meg a kormány is, amikor eljött a választások ideje, és ott állt a kormány, szemben a létező szakszervezeti struktúrával. Ezek a szakszervezetek az elmúlt három évben attól voltak hangosak, hogy egymással vitatkoztak. Ráadásul a társadalombiztosítás óriási pénzalapjaira valószínűleg nemcsak a kormány feni a fogát, hanem más érdekcsoportok vagy tőkés csoportok, nyugati biztosítótársaságok is. A kormánynak szembe kellett néznie a kérdéssel (mert egyfajta felelősségérzetet róla is fel kell tételeznünk), hogy át lehet-e adni a rendelkezést ekkora összegek felett egy olyan szakszervezeti struktúrának, mint amilyenek mi vagyunk. A szakszervezeteknek meg kell mutatniuk, hogy igenis alkalmasak erre.

Főcze Lajos: A tb-önkormányzatok a biztosítottakat képviselik, de talán nem kell feltétlenül szakszervezetként fellépniük. Végig kell harcolniuk például a profiltisztítást (vagyis azt, hogy ami a költségvetésből fedezendő, az ne a tb-t terhelje), és lassan el kell kezdeni a társadalombiztosítás tőkealapjainak megteremtését is.

Nagy Sándor: Szerintem igenis tudatosan kell vállalni, hogy szakszervezetként veszünk részt az önkormányzatban. A szakszervezet minden valóságos gazdasági érdekvédelmi törekvése egyúttal a társadalombiztosításnak is jó. Ha egy szakszervezet mérsékelni tudja a munkanélküliséget, az a tb-nek is jó. Ha egy szakszervezet 1 százalékkal magasabb bért harcol ki, az is jó a tb-nek, mert magasabb a járulékbefizetés. Ezenkívül ott lesznek az önkormányzatban a munkáltatók képviselői. Én amellett vagyok, hogy velük szemben is tudatosan szakszervezetként kell viselkednünk.

Főcze Lajos: Én arról beszéltem, hogy az önkormányzati képviselőknek nem kifejezetten az Autonómok vagy az MSZOSZ képviselőiként kell viselkedniük.

Kuti László: Nincs vita közöttünk abban, hogy a munkavállalók képviselői vagyunk. Mivel választanak bennünket, még nagyobb a felelősségünk. Ezt a felelősséget a tagságunk számon is kérheti rajtunk.

– Egy politikai párthoz közel álló lap azt írja, hogy nagyon veszélyes ez a tb-választás, mert itt a legesélyesebb Nagy Sándor szakszervezete, az MSZOSZ, amely az MSZP transzmissziója (vagy fordítva), és az lesz a vége, hogy visszajönnek a komcsik. Mit gondolnak az urak: ez a választás – ha sikeres lesz – valóban a hatalmi egyensúlyok kibillenését eredményezi?

Konszenzus kell

Nagy Sándor: Akinek egy konkrét szociális, gazdasági, társadalmi, politikai probléma megoldásához nincs elég fantáziája, nincs elég tehetsége, az előveszi a „Baloldali veszély és itt a világvége” című történetet. Ez szerintem a fejlődésben visszamaradt kamaszok és fogatlan öregemberek riogatására szolgál. Nem akarják, hogy a társadalombiztosítás kikerüljön azok kezéből, akik most a kizárólagos kontrollt gyakorolják.

Főcze Lajos: Nagyon rossz lenne, ha az önkormányzatokon belüli munkát átszőnék a pártpolitikai harcok. Viszont az önkormányzatok óhatatlanul korlátozni fogják a kormányzati döntéseket. A kormánynak együtt kell majd működnie velük, és ez így van rendjén.

Őry Csaba: Én nem gondolom azt, hogy ma már nincs jelen a magyar társadalomban egy, az előző évtizedekhez kötődő, konzervatív tényező. A viták köztünk, az MSZOSZ és a Liga között nagyon sokszor éppen a különböző értelmezések, különböző felfogások körül folytak. De ez nem katasztrófa, ettől még nem kell kétségbeesni, ettől még nem kell félteni a társadalombiztosítás önkormányzatát. A lényeg, hogy sokszínű legyen az önkormányzat. Az lenne jó, ha minden munkavállalói, munkáltatói érdek meg tudna jelenni, és alkudni tudna egymással. Ki kell egyezni, konszenzust kell teremteni, hisz nehéz döntések várnak a társadalombiztosításra.

Szabó Endre: A tb-önkormányzatok alkalmat adnak az érdemi vitákra. A SZEF is nagyon fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok ne legyenek túlpolitizáltak, azt azonban látni kell, hogy a politika nem vonulhat ki teljesen a társadalombiztosításból, hiszen erősen kötődik a társadalompolitikához, a gazdaságpolitikához, a szociálpolitikához, vagyis számos olyan szférához, amelyben igen erőteljesen megjelennek politikai érdekek is. A pártpolitikai, hatalmi csatározások azonban súlyos torzulást okoznának a társadalombiztosítás egész intézményrendszerében.

Kuti László: Azt hiszem, nevetséges dolog a nézetkülönbségektől félteni a társadalmat. A modern, demokratikus társadalmakat az viszi előre, hogy megteremtik azokat a fórumokat, ahol a különböző vélemények ütközhetnek.

Palkovics Imre: Nem szabad a fejünket a homokba dugni, tudomásul kell vennünk, hogy a társadalombiztosítási önkormányzat egy új politikai, hatalmi és gazdasági centrum lesz. Pontosan ez különbözteti meg a korábbi rendszertől azt a rendszert, amelyiket szeretnénk fölépíteni: a monolit államberendezkedés széttagolódik, és a civil társadalom is megszervezheti saját magát és azokat az intézményeket, amelyben saját véleményét meg tudja jeleníteni. Persze a politikai erők nyilvánvalóan azok felé a centrumok felé törekednek, ahol a döntések születnek. Ha az MSZOSZ van olyan helyzetben, hogy be tud jutni az önkormányzatokba, mert a társadalom megbízik benne, akkor ezt ebben az országban mindenkinek tudomásul kell vennie.

Nagy Sándor: Csak nem arra célzol, hogy egy mandátumot se szerzel meg?

Főcze Lajos: Sándor most kampányt folytat.

– Lehet, hogy mire megfognák a tb-vagyont, addigra nagyon keveset fognak markolni. Egy törvénytervezet van előkészületben, Kupa Mihály és Balogh Gábor független képviselők javaslata, amely a 300 milliárdnyi átadandó vagyont végül is a tizedére, harmincmilliárdra faragná le, különböző számítások, okoskodások alapján. Mit szólnak ehhez?

Őry Csaba: Először is azt gondolom, hogy nincs olyan vagyon, amire rátehetnék most a szakszervezetek a kezüket. Jelen pillanatban hiánya van a társadalombiztosításnak, a parlament szerint 40 milliárd forint, a mi számításaink szerint azonban a deficit kb. 90 milliárd lesz ebben az évben. Tehát nem árt tudni, hogy a szakszervezetek inkább a felelősséget vállalják, és nem valamiféle húsosfazékhoz kerülnek közel. A vagyonátadás viszont – amelyről, szögezzük le, törvény szól – méltányos, hisz vannak emberek, akiknek nem volt ugyan olyan vagyonuk, amit elvettek volna tőlük (hogy aztán most kárpótolni kelljen őket), akik egyszerűen csak éltek, járulékot fizettek, és most elértéktelenedett a nyugdíjuk, vagy nem kapnak tisztességes betegellátást. Ezért azt gondolom, hogy igenis rendezni kell a társadalombiztosítás vagyoni ügyeit. A Kupa–Balogh-féle elképzelést, hogy őszinte legyek, egyszerűen nem értem. Akkor, amikor ekkora hiány van egy évben, amire még állami garanciát is kell vállalni, mit veszélyeztet a vagyonátadás? Az önmagát gerjesztő hisztéria egy újabb megnyilvánulásáról van szó.

Nagy Sándor: Valóban folyik hisztériakeltés. Más helyről kiszivárgott egy olyan gondolat, hogy ha vagyont kap a társadalombiztosítás, akkor nincs szüksége állami garanciára. Holott az állami garanciának semmi köze nincs a vagyonhoz. Az állami garancia azzal kapcsolatos, hogy kötelező és általános a társadalombiztosítás. Vagyonra pedig azért van a társadalombiztosításnak szüksége, hogy ha jól gazdálkodik vele, akkor az állami garanciát nem kell beváltani, nem kell a költségvetésből pótolni a tb-kasszát. Tehát ha a kormányzat és a parlament egy kicsit túllát az orrán, felismeri, hogy a vagyonátadás esélyt ad arra, hogy a társadalombiztosítás kevésbé nyomorgassa meg a mindenkori költségvetést.

Alkoholmentes sört?

– Abban a nem kívánt esetben, ha nem lesz sikeres ez a választás, mi az önök álláspontja: megtesznek-e minden önöktől telhetőt azért, hogy mégis fölálljanak a tb-önkormányzatok, fogják-e szorgalmazni, hogy ezekbe bizonyos arányok alapján delegáljanak tagokat a különböző szakszervezetek?

Őry Csaba: Önkormányzat kell, és én nem tudom elképzelni azt, hogy lemondjunk erről a követelésünkről. Ha nem lesz érvényes a választás, össze kell fognunk, és harcolnunk kell azért, hogy jöjjenek létre a tb-önkormányzatok, ha kell, delegálás útján vagy valamilyen más technikával.

Nagy Sándor: Ha nem lesz érvényes a választás, az nem a szakszervezetek kudarca lenne, hanem a magyar politikai demokrácia kudarca, bár ennek kifejezetten hátrányos következményei lennének a szakszervezetekre nézve is. Ha ilyen közvetlen érdekeket érintő ügyben apátia, érdektelenség tapasztalható a magyar társadalomban, akkor az előrevetíti az árnyékát az egy év múlva sorra kerülő általános parlamenti választásokra is. Szerintem a delegálás nem ugyanaz, mint a választás. Körülbelül olyan, mint a nikotinmentes cigaretta és az alkoholmentes sör. Ha nincs más, persze azt is lehet, de nem pótolja az igazit.

Főcze Lajos: Nagyon rossz lenne, ha nem sikerülne, és ez esetben – ebben egyetértek – a magyar társadalomnak, a társadalom intézményeinek össze kellene dugniuk a fejüket, hogy akkor a ’94-es parlamenti választásoknál mi lesz. De ha más nincs, akkor én is az alkoholmentes sör mellett vagyok.

Kuti László: Nem a szakszervezetek lennének vesztesek igazán, hanem a magyar társadalom, a biztosítottak, a járulékfizetők. Igazuk volt, akik mondták, hogy a szakszervezetek azután is szakszervezetek maradnak, meglesz a feladatunk, és meglesz a tagságunk, amely arra biztat minket, hogy tovább dolgozzunk. Törekedni fogunk arra, hogy minél előbb fölálljanak az önkormányzatok, ha másképp nem, delegálás útján.

Palkovics Imre: A társadalombiztosítási önkormányzat nem csupán a szakszervezetek részvételével jön létre, és mégis csak a szakszervezeteknek kell megmérettetniük a társadalom előtt. Ha a megmérettetés úgy sikerül, hogy nem lesznek érvényesek a választások, az nyilvánvalóan következményekkel jár a szakszervezetekre nézve. De azt a luxust nem engedheti meg magának a szakszervezeti mozgalom, hogy megsértődik, hogy tovább nem kíván részt venni a játékban.

Szabó Endre: Nem értek egyet Nagy Sándorral abban, hogy a delegálás útján létrejött önkormányzatok minőségileg mást hoznának. Kizárólag a történeti precizitás kedvéért jegyzem meg, hogy a SZEF korábban nem támogatta, hogy az önkormányzatok választás útján jöjjenek létre. Mi tehát konzekvensek lennénk, ha a választás eredménytelensége esetén valóban delegálás útján próbálnánk meg létrehozni az önkormányzatokat, mert azt sose vitattuk, hogy mielőbb szükség lenne ütőképes tb-önkormányzatokra.

Őry Csaba: Az önkormányzat arról is szól, hogy a demokráciának az intézményei kiszélesednek. A szakszervezetek nem akarnak beleszólni pl. a hadsereg vagy a külpolitika kérdéseibe, a társadalombiztosítás kérdésébe viszont igen. Talán még a szakszervezetek ügyénél is jobban tartok attól, hogy ha nincs önkormányzat, nincs mögötte egy olyan erős nyomásgyakorló csoport, mint amilyenek a szakszervezetek, akkor megindulhat a harc, a tülekedés azért, hogy szétszabdalják a társadalombiztosítást, és a jobb helyzetben lévő csoportok kivigyék a részüket. A Belügyminisztériumban például kidolgoztak egy olyan tervet, hogy megcsinálják a maguk külön biztosítóját; ha ezt megtennék, nehezebb helyzetbe hoznák azokat, akiket ott hagynak a mostani kockázatközösségben. Az önkormányzat képes őrködni afölött, hogy ne egy olyan országban éljünk, ahol az erősek a gyengék ellen indulnak harcba különböző lobogók alatt.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon