Skip to main content

…arról, hogy miért nem mentek el választani

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


…mármint a franciák, kétszáz évvel ezelőtt, nagy forradalmuk idején, az 1790-es években. Mert egyre kevesebben adták le szavazatukat a választásokon, annyi bizonyos. A rendi gyűlés tagjainak 1789-es megválasztásán a 28 millió francia közül még mintegy 5 millióan vettek részt, vagyis szinte minden 25 év feletti, állandó lakhellyel rendelkező, adófizető, francia állampolgárságú férfi. 1791-ben, az új törvényhozó gyűlés tagjainak megválasztása során már politikai apátiáról panaszkodtak, és a királyság 1792-es megdöntése után, amikor a Nemzeti Konvent tagjait kellett megválasztani, még egymillióan sem adták le szavazatukat. Egy év múlva pedig, amikor a történészek által oly sokat ünnepelt, a világ legdemokratikusabb alaptörvényének nyilvánított 1793-as alkotmány elfogadásáról írtak ki népszavazást, a szavazatok száma nem érte el a kétmilliót. Mindezt persze meg lehetne magyarázni a háborúval, a polgárháborús viszonyokkal és a választók terrorizálásával, csak éppen a katonai győzelem kivívása, a terror és a diktatúra felszámolása után, amikor hatmillió választójoggal rendelkező francia véleményét kérték ki az új, 1795-ös alkotmányról, alig valamivel többen adták le a szavazatukat egymillió egyszázezernél. Mi történt a forradalmi Franciaországban, amely sohasem látott mértékben mozgósította a néptömegeket és demokratizálta a politikai életet? Hogyan kerülhetett sor arra, hogy – Levasseur Konvent-képviselő megfogalmazása szerint – „a nép beadta lemondását”?

E különös történelmi jelenség okainak részletesebb feltárása meghaladná e rövid cikk terjedelmét, amelyben a lehetséges magyarázatnak mindössze két összetevőjére hívnám fel a figyelmet. Először is arra, hogy nagyon könnyű megfeledkezni Hobbes híres kijelentéséről, mely szerint „a világon semmi sem egyetemes, csak a nevek, hisz a névvel illetett dolgok mindegyike egyedi és egyedülvaló”. Márpedig ha egyszer az emberek használni kezdenek egy-egy nagyon is általános jellegű elnevezést, mint például „forradalom” vagy éppen „rendszerváltás”, ez mást és mást jelenthet a különböző társadalmi csoportok körében. Mit neveztek forradalomnak a politikusok Párizsban? A fejedelmi abszolutizmus megdöntését, a megvalósított jogegyenlőséget, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, a vállalkozás szabadságát, a képviseleti rendszer bevezetését stb. stb. A történészek csak az utóbbi évtizedekben figyeltek fel arra, hogy a francia választópolgárok többségét kitevő parasztság egyes csoportjainak egészen mást jelentett a forradalom. Ők nem sok hasznot húztak a vállalkozás szabadságának meghirdetéséből vagy a céhek eltörléséből. A földesúri terhek Nyugat-Franciaországban jelentéktelenek voltak, s akinek nem volt saját földje, azon e terhek eltörlése sem segített, írástudás híján a parasztok nagy része politikai jogait sem gyakorolhatta, majd hamarosan azt vették észre, hogy a kisajátított papi földeket polgárok vásárolják fel, a hivatalokba polgárok telepednek be, az egyházügy átszervezése során templomaik egy részét bezárják, papjaik távozni kényszerülnek, s az új adók gyakran súlyosabbnak bizonyultak a régi terheknél. Amikor pedig 1793-ban erőszakkal próbálták besorozni a fiatalembereket, akkor egy részük úgy döntött, hogy ha már mindenképpen harcolni kell, akkor inkább otthona közelében maradva a gyűlölt városiak és politikai rendszerük ellen fog harcolni, semmint a hadsereg kötelékében, ismeretlen vidéken, ismeretlen katonák ellen. A baloldali történészek jó ideig képtelenek voltak feldolgozni azt a tényt, hogy az 1790-es évek folyamán a francia társadalom egyre nagyobb hányada, s végül túlnyomó többsége is szembefordult a forradalommal, mégpedig nem a nemesi és papi reakció nyomására, hanem tényleges gazdasági-politikai sérelmeik következtében. Sokan fegyveres harccal juttatták ezt kifejezésre – mások egyszerűen csak távol maradtak a választásoktól.

A francia forradalmárok – amint ezt Francois Furet is kifejtette egyik, hamarosan magyarul is megjelenő tanulmánykötetében – végső soron az abszolút monarchiától örökölték a hatalom oszthatatlanságába vetett rendíthetetlen hitüket. A forradalmi nemzetgyűlések nem voltak hajlandóak a hatalom tényleges megosztására a törvényhozás és a végrehajtás (vagyis a király) között, úgy, ahogyan ezt Angliában tették. Ez mérgesítette el a királyhoz fűződő viszonyukat, ezért nem kérdezték meg a francia papság véleményét az egyházügy átszervezésénél, és ezért juthattak el ahhoz az abszurd meggyőződéshez, hogy ha a nép egyszer már képviselőire ruházta oszthatatlan és szent szuverenitását, akkor e perctől fogva kizárólag a nép ellenségei és a rosszindulatú összeesküvők emelhetnek kifogásokat e képviselők kormányzati tevékenysége ellen. A terror és a diktatúra kialakulásában több tényező is szerepet játszott (háború, polgárháború, népi követelések stb.), ideológiai téren azonban az egységesnek tételezett népakaratról és az osztatlan szuverenitásról vallott elképzelések könnyítették meg létrejöttüket. A néptömegek ezt minden bizonnyal úgy fogalmazták meg maguknak, hogy az új hatalom még a réginél is erőszakosabb, s mivel amúgy sem tapasztalhatták meg a választások és népszavazások eredményességét, egyszerűen fel sem keresték a szavazófülkéket, inkább „beadták lemondásukat”.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon