Skip to main content

…az etnikumról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


„A magyar népnek szüksége van a zsidó etnikumra mint kiegészítő elemre” – mondotta egy-két héttel ezelőtt egy Budapesten megtartott cionista konferencián Szentágothai János professzor, akadémikus, a távozó Országgyűlés tagja. A kijelentést nem azért idézem, mert bajom van vele: ellenkezőleg. Én is úgy gondolom, mint Szentágothai – s mint előtte Ady és még oly sok más jeles magyar a XIX. század óta –, hogy a magyarságnak igenis szüksége van a zsidó népelem beolvadására és arra a kulturális hozamra, amit ez a „vérkeveredés” maga után vont. Csupán az „etnikum” szón akadtam meg, s azon sem egyet nem értés okán, hanem mert rádöbbentett, hogy milyen őrületes zűrzavar uralkodik a „nép”-re utaló szavak jelentésvilágában.

Kezdjük éppen az etnikummal, amelynek legalábbis két, egymástól lényegesen eltérő jelentése van. Az etnológusok, a néprajzi szakírók szájában a szó nyelvileg és szokásaiban lehatárolt, többé-kevésbé homogén kultúrközösséget idéz fel (példának említhetnénk itt a palóc vagy a székely etnikumot). A politikai nyelvezetben a szó a „nemzetiséggel” kapcsolódott össze, méghozzá e fogalomnak abban a nyelvközösségi értelmében, amely az úgynevezett etnikai térképek alapjául szolgál. Aligha szorul bizonyításra, hogy az „etnikum” szó ez utóbbi használatában rengeteg eltérő szokású, múltú, sőt eredetű népcsoportot („etnikumot”, a szó előző értelmében) kapcsol össze merőben kultúrnyelvi alapon, például arra való tekintettel, hogy német az anyanyelvük. Csakhogy a kultúrnyelvek, mint a politikai nemzetek is (amelyekről még alább szó lesz), mesterségesen keletkeztek, tájnyelvek összeolvasztásából és egységesítéséből. Akiket ez a szempont egy csoportba sorol, vérségileg is, kulturális hagyományaik szerint is a legváltozatosabb eredetűek. A porosz, a szász, a bajor és a badeni németeket „etnikailag” azonosnak tekinteni, sőt ugyanehhez a „nemzetiséghez” még a Volga-vidékieket, a magyarországi svábokat, a tiroliakat, a német svájciakat és az elzásziakat is odacsatolni: a néprajzi szempont teljes feladása egy olyan kultúrafogalom alapján, amelynek egyetlen lehetséges ismérve az írott nyelv.

Ez a kiterjesztés nem kifogásolható – hiszen a német kultúra, csakúgy, mint a francia, vagy a lengyel, vagy az orosz, vagy a magyar: létező realitás – hacsak nem rejtőzik mögötte politikai hátsó gondolat is. Különösen Közép- és Dél-Kelet-Európában vált szokásossá, hogy a „nemzet” határait a nyelvhatárok mentén vonják meg. (Ez a szempont a francia, angol vagy spanyol nyelvű nemzetek határainak megrajzolására, mint tudjuk, nem volna alkalmas.) E fogalmi áthallás révén lesz az etnikumból politikai intenciójú közösség. A népnemzeti állameszme az egynyelvűeket kívánja közös kormányzat alá helyezni annak a – tudományosan rég megcáfolt (Szűcs Jenő!) – fikciónak a nevében, hogy a nyelvi halmaz tagjai vérségileg is összetartoznak.

A fajnemzetiség képzete és eszmerendszere, amint ez ma is látható, fölöttébb rugalmasan bánik a nyelvi összetartozással, hiszen ha azt minden fenntartás nélkül elfogadná, sem a zsidók, sem a cigányok magyarsága (románsága, szerbsége, szlováksága) ellen nem volna használható érve. Egy másik, nem kevésbé súlyos bökkenő, hogy az etnikai állameszme intranzigens felfogása kizárja a politikai közösségből a más nyelvű etnikumokat, mivel idegen testnek tekinti őket a (többségi) nemzeten belül. Ez a cipő szorítja hovatovább háromnegyed évszázada a romániai, szlovákiai (stb.) magyar kisebbségeket. Még pontosabban: „kisebbségé” az etnikai nemzetfogalom teszi őket. A politikai közösségként tételezett és szervezett állam nem tesz különbséget a területén élő őshonosok között etnikai-nyelvi alapon. Angliában a skót, Spanyolországban a katalán, Franciaországban a breton nem „kisebbség”. (A jakobinus hagyományban kikovácsolódott Franciaországnak persze van némi kis adóssága a breton nyelvvel és kultúrával szemben!)

Az etnikai nemzeteszme képviselői hallgatólag abból indulnak ki, hogy minden másság mögött politikai elkülönülés is van, ennélfogva automatikusan „egy másik nemzet” titkos tagjának tekintik a másnyelvűeket, de még az etnikum első, szűkebb értelmében létező népközösségek (pl. cigányság) tagjait is. A zsidó világ-összeesküvés képzelgéséhez valaha Izrael állam léte sem kellett; de azóta, hogy van, a zsidó „etnikum” áttessékelése az izraeli politikumba még sokkal kézenfekvőbb.

Hogy miért beszélek a zsidó etnikumról idézőjelben? Mert szeretem a szavakat pontos értelemben használni. A galíciai Stetl-zsidóság, amelyről Basevich-Singer regényei szólnak, zárt kultúrközösség, azaz etnikum volt. Izrael állam, alapítóinak szándéka szerint népnemzeti közösség. De a mai magyarországi zsidóság sem a galíciai, sem az izraeli értelemben nem „etnikum”. Fajilag vegyes eredetű kultúrközösség, amelyet sokáig egy ősi vallás tartott össze, újabb korokban pedig – főleg – az üldöztetés tudata. A zsidó egyedet vér szerinti alapon megkülönböztetni Európa legtöbb országában, így Magyarországon is, ma éppoly bajos, mint a szerbet a horváttól különválasztani. Mit kezdünk akkor a sok millió vegyes házasság leszármazottaival?

Semmi kivetnivalót nem látok abban, hogy a kulturális másság alapján etnikai vagy vallási tradíciókat különböztessünk meg. Csak az istenért, ne keverjük össze ezt a dolgot a politikai közösséggel. Ki-ki annak a nemzetnek a fia, illetve lánya, amelyhez lélekben tartozni kíván (és tud).


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon