Skip to main content

A kulcstulajdonos

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Milan Kundera: A regény művészete


Kundera olyan gondolkodó, amilyent talán a francia felvilágosodás nagybetűs Észben hívő utópistái képzeltek előre, a huszadik századba talán, vagy Platón képzelt magának ezredévekkel későbbre. Szókratész nem: az ő tanítványokkal körbevett sétái bizonyára érzelmesebbek voltak. Kundera nevet az érzelmeken. Az ő regényhőseinek inkább gondolataik vannak, meg biológiai vágyaik.

„Az, hogy elbeszélő művészete ennyire elvont, vajon nem jár-e azzal a kockázattal, hogy hősei nem lesznek eléggé elevenek?” – kérdi tőle egy tisztán látó amerikai kritikus. Kundera feltehetően nem először hallja ezt az észrevételt. Válaszában Kafka és Musil példájára hivatkozik: „Musilnak… roppant művelt férfiak is szemére vetették, hogy nem igazi regényíró. Walter Benjamin bámulta az eszét, művészetét viszont nem” – feleli. Semmi kétség, itt Milan Kundera regényírásának legfőbb sajátosságáról van szó: ha Musillal példálózik, valójában önmagát magyarázza.

A fenti beszélgetésrészlet A regény művészete című esszékötetében olvasható. Most, hogy regényei (néhány szamizdatkiadás után) egymás után jelenek meg magyarul „hivatalos” kiadóknál is, nagy szükség volt esszékötetének a megjelentetésére. A regény művészete olvastán biztosabban, világosabban látjuk Kundera nagy tehetségét és tehetségének minden korlátját is. Analitikus, hibátlanul elemző író.

„Kulcstulajdonos” – akartam, némileg ironikusan e szót adni tavaly egy Kortársban közölt Kundera-pályaképnek. Most, hogy esszéiről van szó, minden irónia nélkül írhatjuk le e szót: Milan Kundera egyetemi tanároknál, esztétáknál világosabban és tudatosabban látja a modern regény problémáit, s ráadásul élvezetesen, egyszerűen beszél. A regény (és a regényírás) problémáiról már eddig is jó néhány érdekes esszé- meg tanulmánykötetet olvashattunk, főként az Európa „Modern Könyvtár” sorozatában, tudós amerikai vagy szórakoztató francia szerzőktől. Kundera tud annyit, mint ők, s habár főként saját könyveinek kulcsait mutatja meg, általánosabb tanulságokkal is szolgál.

Olvasói amúgy is tapasztalhatták, hogy minden regényében érdekes esszék olvashatók, hogy könyvei a regény és az esszé ötvözetei. Halványabb műveiben talán nem is eléggé szervesen ötvöződnek; e művek épp ezért olykor tételesebb, direktebb hatást keltenek, gondolati illusztrációnak hatnak, szereplői egy érdekes írói kísérlet szócsöveinek.

Esszégyűjteménye, mint legtöbb regénye is, hét fejezetből áll. Különböző jellegű fejezetekről van szó: van köztük két beszélgetésinterjú, melyet egy New York-i folyóirat kritikusa készített vele, akadnak jegyzetek, feljegyzések egy konkrét regényről (Broch Alvajárókját analizálja, s vajon foglalkozott-e nálunk valaki e Broch-regény és Nádas Péter Emlékiratok című könyve alkotásának összevetésével?…). Találhatunk azután fejezetet a regényhagyomány cervantesi örökségéről (a kötet talán legérdekesebb írása ez, melyet Réz Pál folyóirata, a Holmi már régebben közölt). Olvashatunk a regényszerkesztés zenei és matematikai vonatkozásairól is, végül, kötetzáró fejezetként egy irodalmi díj átvételekor mondott beszéd szerepel.

E látszólag oly különböző jellegű fejezetek természetes egységgé forrnak össze ebben a kötetben. Kundera ugyanis nem általában beszél a regényről, e „műfajtalan”, szabályokba nem vagy alig szorítható műfajról. Ő a „sajátlagosan regényszerű esszé művészetéről” mondja el rendkívül gazdag gondolatait.

Kundera a lélektani regény hanyatlása vagy legalább (viszonylagos? átmeneti? végleges?) érdektelenségének korszakában alkot: kevéssé érdekli a hős belülről ábrázolt lélekrajza. A Stendhal, majd Flaubert művelte hagyományos lélektani regény már Flaubert tollán túllépett önmagán, és átalakult, de Prousttal a huszadik század elején már véglegesen elérte nehezen meghaladható csúcsait. A tízes évek körül az izmusok színre lépése is jelezte, hogy felélte önmaga lehetőségeit, Breton és a szürrealisták kiáltványaikban s írói gyakorlatukban is elvetették. A Kunderával beszélgető már idézett kritikus felfigyel arra, hogy a belső monológ is ismeretlen írónknál. „Nem mutatom meg, mi történik Jaromil fejében, inkább azt mutatom, ami az én fejemben történik” – jellemzi maga Kundera a munkamódszerét. Majd, még pontosabban: „Az elmélkedő kérdezés (kérdező elmélkedés) az alap, melyre valamennyi regényemet fölépítettem.” A lélektani regény csúcspontja Proust és Joyce a számára, s Kafka (meg részben Musil) nem annyira velük rokon, mint a lélektani regény utáni lehetőségek előfutára.

A kötet másik legjobb esszéje a Cervantes-fejezet mellett a Mindenek mögött című fejezet, mely főként Kafka, a „kafkai jelleg” magánéletben és politikában egyaránt megnyilvánuló abszurdumával foglalkozik. Franz Kafka amúgy is ennek a könyvnek a hőse: a szerző majd minden utalásában és gondolattöredékében elénk bukkan. (Érdekes a Kafka és a Hasek közötti párhuzam, nem hiszem, hogy erről eddig magyar nyelven sokat olvashattunk volna.)

A már említett, jeruzsálemi díjátvevő beszéd azért érdekes, mert benne Kundera a modern regény egyik forrásáról, a butaság ironikus ábrázolásáról mond figyelemre méltó dolgokat. Bár nem Flaubert a kedvelt írója, jobban szereti a kevésbé rejtőzködő s a szövegekbe nyíltabban is saját gondolatait beillesztő írókat, itt mégis a butaság irodalmi alapantológiájából, a Bouvard és Pécuchet-ből merít példát.

Sajnáljuk, hogy a kötet karcsú, s hogy csak hét fejezetet tartalmaz. Kundera érezhetően még hétszer ennyit tudna önálló kötetbe gyűjteni. Semmi baj: legjobb esszéi úgyis a regényeiben olvashatóak. „A regény nem az elmélet, hanem a humor szelleméből született” – írja valahol, s sajátos, kicsit talán hűvös, inkább gondolati, mint érzékletes fogantatású humorát minden könyvében megcsodálhatjuk, didaktikusabb, tételesebb könyveiben is. De, hogy végül, nyolcadikként valóban talán legjobb esszéjére hívjam fel a figyelmet, ez éppen kimagaslóan legjobb regényében, A lét elviselhetetlen könnyűségében olvasható, a könyv Nagy menetelés című hatodik fejezetében. A nagybetűs, mindent legyőzni s legyűrni látszó Giccsről szól. Okos és ijesztő írás. Akár minden esszéje.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon