Skip to main content

A magyar nyelvű oktatás helyzete a Vajdaságban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Jugoszlávia az elmúlt négy évtizedben többek között demokratikus nemzetiségpolitikájával tűnt ki a kelet-európai országok lehangoló szürkeségéből. Ez a nemzetiségpolitika nem volt talán minden tekintetben kellően átgondolt és következetes, ennek ellenére bizonyos mértékig követendő példaként állhatott és állt minden demokratikus reformmozgalom előtt, Keleten és Nyugaton egyaránt. A magyarországi köztudatban Jugoszlávia az a szomszédos ország, ahol a kisebbségi magyarság – más szomszédos országokban elő sorstársaival összehasonlítva – a legtöbb szabadságjog birtokában van, politikai és kulturális autonómiával rendelkezik, biztosítottak a demokratikus fejlődés lehetőségei. A hozzánk érkező hírek, valamint a legújabb tények, statisztikai adatok ismeretében ezzel az ábránddal egy időre szakítanunk kell. Természetesen nem pusztán azért, mivel szemtanúi lehetünk a kisebbségi magyarság egyre intenzívebb asszimilációjának – az asszimiláció kevert népességű területeken elkerülhetetlen, s tulajdonképpen, ha nem egyirányú, egészséges jele nyelvek, népek és kultúrák interakciójának. A magyar kisebbség beolvadása jelen esetben egyoldalú és egészségtelen folyamatok következménye. Intenzitására jellemző, hogy 1961-től 1981-ig, húsz év alatt tehát, a magyarok száma több mint húsz százalékkal fogyott. A tendenciát az alacsony természetes szaporulat is fokozta. Az 1981-es népszámlálás adatait a magyarországi sajtó is ismertette, érthetetlen, hogy elemző módon tudtommal senki sem foglalkozott a kérdéssel, sem a hivatalos, sem az ellenzéki sajtóban.

Ami a vajdasági magyar kisebbség önkormányzatát illeti, annak legfőbb sajátossága, hogy nem létezik. A Vajdaság autonóm tartomány jelentős önállóságra tett szert az elmúlt években, mindez azonban teljesen mentes a nemzetiségi autonómia, a közművelődési és az oktatási önkormányzat szikrájától is. A kisebbségi ügyeket az érdekeltek feje fölött intézik. Lényegében a tartományi politikai bürokrácia monopóliuma ez a terület. Mindez vonatkozik a Vajdaságban élő kisebbségek mindegyikére, a szlovákokra, ruténekre, románokra is. Mivel a Vajdaság autonómiája lényegét tekintve területi autonómia, a tartományban is kisebbséget alkotó nemzetiségiek önkormányzata megoldatlan maradt. Ezért pedig súlyos árat kell fizetni, különösen akkor, ha a demokratikus fejlődés lehetőségei csökkennek. A hetvenes évek dereka óta ennek lehetünk szemtanúi. Az egyre mélyülő resztalinizáció és az albán nacionalista megmozdulások nyomán szárba szökkent revanstörekvések, valamint a közhangulat némely hisztérikus megnyilvánulása szinte minden téren növelte a hatósági bizalmatlanságot. A nemzetiségi ügyek terén is. Lehangoló dolog szabadkai, újvidéki értelmiségiekkel beszélni: gyanakvás, kishitűség, félelem, a falnak is füle van. Egykor nem ilyen fagyos élményekkel tértem vissza Budapestre. Mi történhetett? Barátaim érvelnek, legyintenek, kimutatásokat tolnak az orrom alá. A hatvanas években közel hatvan középiskolában folyt magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban, ma jó, ha negyvenben, ám a tényleges adatok többnyire ismeretlenek.

Az általános iskolák magyar tagozatain egyre kevesebb a magyar diák, de egyre kevesebb a magyar iskola is:


Évszám<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hány iskolában van magyar tagozat

A magyar tanulók száma

1968/69

192

ismeretlen

1976/77

146

31400

1977/78

143

30600

1978/79

137

29760

1979/80

138

29100

1980/81

?

27631


A magyar anyanyelvű tanulók száma természetesen nagyobb, az 1980/81-es tanévben megközelítette a 35 ezret, azonban kb. 7 ezer fő nem magyar tagozaton tanult. Százalékban kifejezve ez pontosan 20% – igen rossz arány!

A középiskolában a helyzet még lesújtóbb, olyannyira, hogy a jugoszláviai magyar sajtó erre vonatkozó adatokat már évek óta nem közöl. 1975-ben a négyosztályos középiskolai rendszert 2+2 rendszerű, egy általános és egy szakosított középiskolából álló rendszerré alakították át, és ezzel párhuzamosan az addigi középiskolai hálózatot is átszervezték. Az új középiskolák területi elhelyezkedése kedvezőtlenül érintette a kisebbségeket, de még ennél is nagyobb károkat okozott, hogy a korábbinál jóval differenciáltabb szakosítási rendszer számos esetben lehetetlenné tette nemzetiségi tagozat indítását, mert nem volt elég jelentkező. A tanintézeteknek eddig semmilyen anyagi érdekeltségük nem fűződött kis létszámú nemzetiségi tagozatok indításához. Ennek eredményeként a mintegy hatodfélezer magyar középiskolás egyharmada nem folytathatja anyanyelvén a tanulmányait. És ez a szám évről évre növekszik.

A rossz közérzethez hozzájárul a közelmúltban elfogadott ún. anyanyelvi törzsanyag is. Ennek célja az anyanyelvi irodalmi oktatás országos szintű egységesítése, azzal a látszatcéllal, hogy segítse a kulturális közeledést Jugoszlávia nemzetei és kisebbségei között. A demokratikus közvélemény Jugoszlávia-szerte felemelte szavát a törzsanyag ellen, különösen a szlovén értelmiségi közvélemény utasította el igen hevesen, mondván, hogy az új törzsanyag a nemzeti kultúrák sokszínűsége és emancipációja helyett a bürokratizálódás, az oktatás sztalinizálása irányába mutat. A jugoszláviai magyar értelmiség közönyös belenyugvással fogadta a tervet, leszámítva néhány vérszegény írást a magyar hetilapok egyikében-másikában. Minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk: a jugoszláviai magyarság, beleértve az értelmiséget is, igen súlyos csapásokat élt át, és még súlyosabbak elé néz a közeljövőben. Indokolt tehát, hogy az eddiginél nagyobb figyelemben részesítsük jugoszláviai barátaink eseménytelennek tűnő hétköznapjait.

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon