Skip to main content

A sortűz-specialista

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélő-beszélgetés Eörsi Lászlóval


Beszélő: Lehet-e azt mondani, hogy sortűz-specialista vagy?

Eörsi László: Csak annyiban, hogy néhány sortűzről több ismeretem van, mint más halandónak.

Beszélő: Hogyan keveredtél bele a sortüzekbe?

E. L.: 1988. október közepén, amikor még a „hivatalos” sajtóban jóformán semmi nem kapott nyilvánosságot a témából, a Magyarország közölte Geréb Sándor hivatalos történész cikkét a Parlament előtti sortűzről. A szerző egy halálra rémült amerikai követségi alkalmazott, bizonyos McCormak jelentését „bizonyító erejű adatként” hozta fel arra, hogy a felkelők követték el a Kossuth téri mészárlást. „Még mindig a padlón ülök – írja Geréb »tanúja« –, ez az oka a rossz gépelésnek. Ezt az egész információt a követségi tisztviselők adták.” Én erre vitacikket írtam az Élet és Irodalomba. Mivel nagy sortűz volt – írtam –, valakik nagy mennyiségű gépfegyvert és lőszert hordhattak fel a Kossuth téri épületek tetején és belsejében elhelyezett tüzelőállásokba. Ha felkelők voltak, nagyon ügyesnek kellett lenniük, 24 óra alatt kellett véghezvinniük teljesen titokban, hiszen először a Rádió ostroma során került ki fegyver az utcára. A végső érvem pedig az volt: ’56 után a hatóságok soha nem keresték a tetteseket, holott minden „ellenforradalmi cselekményt” – amit csak tudtak – megtoroltak. Bekerültem a „leg”-ek könyvébe: a „kik lőttek?” kérdése körül forgott a legelső nyilvános vita ’56-ról. Leveleket kaptam szemtanúktól – közülük néhányat közölt az ÉS a vita során -, íróikat felkerestem, volt, aki más szemtanúkhoz is elirányított; és ami érdekes: névtelen telefonhívások és levelek jöttek volt ÁVH-soktól, akik arról próbáltak információt adni, ki adhatta ki a tűzparancsot.

Beszélő: És ki?

E. L.: Ez mindmáig homályban maradt. (Mint ahogy az is, hogy pontosan hány áldozata volt a sortűznek; szerintem 200-300 halott valószínűsíthető.) Annyit tudunk, hogy a Rádió ostroma után Piros László belügyminiszter és Fekete Sándor ÁVH-ezredes elrendelte a legfontosabb középületek védelmét, a rendelkezésükre álló erők még azon az éjjel lezárták és megszállták a környező épületeket, megerősítve a 24-én vidékről megérkező karhatalmi alakulatokkal. Hogy ők lőttek, az ma már bizonyosnak tekinthető. Mécs Imre tanulmánya szerint az Akadémia utcai pártközpontban tudtak arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium tetején tüzelőállást helyeztek el, és a tűzparancs is ki volt adva. Tény, hogy innen, az FM tetejéről adták, le az első lövéseket…

Beszélő: A sortűzzel egy időben az Akadémia utcai pártközpontnál is drámai események játszódtak le…

E. L.: Ez egyelőre még kevésbé ismert epizód: az Akadémia utcában kékávósok lőttek zöldávósokra. A kádárista történetírás úgy állítja be a dolgot, hogy a Parlament előtt az „ellenforradalmárok” provokációja nyomán súlyos harcok kezdődtek, az MDP KV kérésére az ekkorra már ostromgyűrűbe került pártközpont védelmére rendelték a pécsi határőrkerület zászlóalját. Amikor ez elérte gépkocsijaival az Akadémia utca sarkát, a metróépítkezés palánkjainak fedezékéből lőni kezdték őket az „ellenforradalmi banditák”.

A Kossuth téri és az Akadémia utcai események között azonban legfeljebb csak annyi összefüggés lehetett, hogy a pártközpontban tárgyaló Mikojan és Szuszlov jelenléte mindkét helyszínen rejtőző karhatalmistákat rendkívüli lázba hozhatta. A pártház védelmére kékávósokat, a Zalka Máté Híradótiszti Iskola növendékeit, egy folyamőr- és egy határőregységet helyeztek el. Ezenkívül az utca mindkét oldalát két-két szovjet tank védte. Palásti Pál akkori zalkás szakaszparancsnok Kiss Károly erkélyéről látta az eseményeket: ahogy feltűnt a Géza (Garibaldi) utcában a pécsiek dzsipje, a pártházból tűz alá vették. A legénység leugrott a kocsiról, és mögé vagy alá menekült. A lövések nem szűntek meg. Végre ordításra, segélykiáltásra megszűnt a lövöldözés. (Palásti arról tud, hogy egy tiszt sebesült meg.) Csak ezután derült ki, hogy ők a pécsiek, a HM-ból küldték őket, csak a pártházbeliek hitték róluk, hogy honvédek (akik nem voltak „megbízhatók”, sokan közülük átálltak 23-án a Rádiónál). De nincs kizárva, hogy a két alakulat tűzharcba került egymással; a kádárista történetírás a pécsiek közül több, a pártháziak közül egy áldozatot nevez meg, aminek lehet, hogy van alapja. Mindenesetre itt, ellentétben a Kossuth térrel, fegyveresekre lőttek, bár itt halt meg az arra járó Tóth Zoltán történész, a mellette haladó Hanák Péter történész pedig a lábán sebesült meg. A Gyöngyösi Hírek ’89. augusztusi számában egy akkori, Pécsen besorozott határőr úgy emlékezik, hogy október 23-án negyven teherautóval Pestre indultak; leírása szerint a Kossuth térre érkeztek meg, majd a szomszédos házakba menekültek a lövöldözés elől. De ez a Kossuth téren nem sikerülhetett volna, mert az ottani épületekre folyamatosan lőttek. Csak a Garibaldi utcai házakba menekülhettek; ide azután – emlékezik a volt határőr – követték őket a pártházvédők, valamelyik kékávós még kézigránátot is utánuk akart hajítani a lépcsőházba, de társai megakadályozták…

Beszélő: Mivel magyarázod ezt az esztelenséget?

E. L.: Arra nyilván volt parancs, hogy meg kell védeni a pártházat, de hát ezt különbözőképpen lehet értelmezni. Ők úgy értelmezték, hogy aki arra jön, bele kell lőni. Nyilvánvalóan pánikban voltak, amihez hozzájárult, hogy Szuszlovék bent voltak a pártházban. De főleg azért voltak megrémülve, mert nem voltak hozzászokva az ellenálláshoz, csak ártalmatlan emberek lehallgatásához, megfélemlítéséhez, kínzásához.

Beszélő: Hogyan illeszkedtek bele a Kossuth téri események a sortüzek sorozatába?

E. L.: 23-án, a Rádiónál vereséget szenvedett a rettenthetetlennek hitt ÁVH, amely egy darabig igyekszik helyre tenni ezt a kisiklást. 24-én lezajlik az ún. „lánchídi csata”, amely esetben egy, a Lánchídról érkező százfőnyi fegyveres csoportba lőttek a BM épületéből (Gosztonyi Péter Svájcban élő történész tanúja szerint több mint 30-an haltak meg). 25-én délelőtt a Blaha Lujza téren kicsiben lejátszódtak a Parlamentnél történtek: itt is fraternizálásba kezdtek a pestiek az orosz tankok legénységével (mint az Astoriánál, ahonnan aztán a Kossuth térre vonultak), és az EMKE épületének egyik ablakából matrózruhás fegyveresek rájuk lőttek. Akár a Parlamentnél, itt is visszalőttek az oroszok az orvlövészekre. Ugyanezen a napon a Kiskörúton a járókelők egy csoportjába szintén belelőttek, hárman meghaltak. Valószínűleg a város más pontjain is történtek atrocitások. 25-e után viszont Budapesten az ÁVH szétszóródott, mint szervezett erő megszűnt létezni. 26-án zajlott le az ismert mosonmagyaróvári és miskolci sortűz. Ezután már a megtorlás és megfélemlítés időszakában, december 10-én, Salgótarjánban lőtt a karhatalom ismét a fegyvertelen tömegbe.

Beszélő: Majd Egerben, amiről igen keveset tudunk…

E. L.: Valóban, az ’56. december 12-i egri sortűzről kevesebb adatunk van. A forradalom napjaiban nem történt Egerben lincselés vagy más erőszakosság, sőt azok a pártfunkcionáriusok, akik nem kompromittálódtak, megtarthatták vezetői pozíciójukat. Fontos szerepet játszott a város forradalmi eseményeiben a Pedagógiai Főiskola és Színház Forradalmi Bizottsága, itt katonák is részt vettek, a katonai tanszék a főiskolásoknak fegyvert adott, hogy nemzetőrséget alakítsanak. Felbukkant a főiskolán bizonyos Lintallér József is, akit korábban menesztettek a hadseregből idegbetegsége miatt; a főiskolai mozgalomban azonban senki nem támogatta, s így kiszorult onnan.

December 10-én, az országos sztrájk napján tüntetés volt, a rendfenntartó erők fellépése következtében két személy lőtt sebet kapott. 12-én tömeg ácsorgott a főutcán levő mozi előtt; fentről, a domb felől 30-40 karhatalmistából álló csoport közeledett, néhányan korholták őket, olyanféleképpen, hogy „Nem szégyellitek magatokat?” Állítólag egy almacsutkát is a fegyveresek közé dobtak. A válasz: sortűz, géppisztollyal, 8 halálos áldozat, 27 sebesült. A tűzre a parancsot a csoport vezetője, Lintallér József adta. A tömegben megsebesült a városi párttitkár, ami nem arra utal, hogy a karhatalmisták hideg fővel előre megszervezték a vérengzést. Más forrás szerint megfélemlítésről volt szó, mivel november 4. után nem haladt jól előre a városban a pártszervezés. Lintallér felelősségéről három forrásból szereztem tudomást: először egy Csémi Károly nyugalmazott tábornokkal készült riportból (Visszaemlékezések, Zrínyi, 1986), amelyben Csémi az akciót „ellenforradalmárokkal” szembeni önvédelemnek állítja be, Lintallért karhatalmista őrnagynak jelöli meg; majd egy, a”Kik lőttek?”-vita folyamán kapott névtelen levélből, végül az akkor a városban tartózkodó Mikus Gyula pszichológussal folytatott beszélgetésből. Utóbbi szerint Lintallér külföldre szökött, nem tudjuk, mi van vele.

Beszélő: Most, hogy ’56 jóval kevésbé izgalmas az aktuálpolitika számára, miért fontosak számodra a sortüzek?

E. L.: Az ’56-kutatásnak mindenképpen van aktualitása, így természetesen a sortüzeknek is. Még mindig időszerű, hogy nyilvánosságra kerüljön a tettesek neve, időszerűek a kegyeleti szempontok, az, hogy kiderüljön az igazság az áldozatok hozzátartozói és azok számára, akiknek életében e tragédiák meghatározó szerepet játszottak. Keveset lehet tudni még a karhatalom és más fegyveres erők szervezettségéről, működéséről ezek alatt az események alatt; olyan emberek is voltak közöttük, akik a 12 évvel korábbi fegyveres ellenállókból a legborzalmasabb karhatalmisták lettek. Az ő személyes drámájuk is egyike az örök kérdéseknek.
 
Eörsi László köszönettel venné, ha jelentkeznének szemtanúk, segítve további kutatásait. Várja Olvasóink leveleit a Beszélő szerkesztőségébe vagy lakáscímére: 1054 Budapest, Lengyel Gyula utca 4., telefon: 131 2873.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon