Skip to main content

A tiltakozás érvénytelenített logikája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A víziló azt üzente

Egy ausztriai bank vízilóval reklámozza magát. A hirdetések gyönyörű böhöm állatokat reklámoznak, elölről, hátulról, tátott szájjal vagy éppen üldögélően. Nekem akkor gyökerezett a földbe a lábam, amikor az egyik plakáton vágtázó jószágot pillantottam meg, oldalára a nemzetközi békemozgalmak jelvényét festették, fölötte felirat: MAKE MONEY, NOT WAR! Pénzt csinálj, ne háborút! Igen, ugyanaz a mondat, amelyben egykor a MONEY helyén LOVE állott: „Szeretkezz, ne háborúzz!” Hogy a hippi- és háborúellenes mozgalmak régen zajlottak le, azt abból is sejteni, hogy csak érezhető késéssel lehet felfogni, mit is üzen valójában a víziló.

Akinek az eredeti jelszó még jelentett valamit, könnyen megsértődhet. Ne tegye. Régen mondják, hogy a rebellis időknek vége. Az ideologikus társadalommegváltó eszméknek annyi, a virágos gyerekekből üzletemberek lettek, akik csökkentik csemetéik zsebpénzét, ha azok este nyolc után mernek hazajönni. Igen, ezt érteni lehet, még akkor is, ha az efféle látleletek megfogalmazóinak a képén többnyire a káröröm és irigykedés ama arckifejezése ül, mellyel egykor stréber osztálytársaink kísérték a lánysátor ágyaiban tetten ért fiúk megbüntetését. A „MAKE MONEY, NOT WAR” jelszó azonban végérvényesen visszavonhatatlanná teszi e korszakot. (Rejtvényszövegünk ezen időszak egyik meghatározó teoretikusának szövegéből közöl részletet – nekrológ helyett.)

Pénzcsinálás és háború ugyanis nem úgy állnak egymással szemben, mint a szerelem és a nagyipari emberölés. A szeretkezés után ugyan kaphat katonákat a haza, de csak akkor, ha derék katolikus módjára feltesszük, hogy minden aktus eredménye egy kis bömbölő 48-as baka lesz. A 60-as években azonban ilyesmiről éppen nem volt szó. A bankszlogen azonban éppen hamisságával leplezi le az eredeti jelszót s annak kulturális közegét, hiszen az is összekapcsolt két dolgot, melyeket még a tiltakozás után sem szabad egymáshoz kötni, a szerelmet és az eszme vezérelte cselekvést. Ez részint rossz politikát eredményez (a szovjet tankok ellen például elég keveset szeretkeztek a nyugati egyetemisták), de a szebb fordításnak sem a legszerencsésebb formája, ha az örömről őrömre vágyók azzal a boldog tudattal vonulnak az ágyba, hogy most majd megmutatják a hadiipari komplexumoknak. Szóval jobb, ha a szerelem szerelem s nem békemozgalom, bármennyire gyűlöljük is egyébként a háborút. Nos, valami ilyesmit üzent a vágtázó víziló. De az is lehet, hogy nem járt az eszébe semmi, csak rohant a párjához – egy kicsit tüntetni.

A tiltakozás érvénytelenített logikája

„Ami van, az nem lehet igaz.” Jól idomított fülünkben és szemünkben ez a kijelentés komolytalan és nevetséges, vagy éppolyan szörnyűséges, mint az a másik, amely az ellenkezőjét látszik állítani: „Ami valóságos, az ésszerű.” S mégis, a nyugati gondolkodás hagyományában mindkettő – provokatívan sűrített megfogalmazásban – az Észnek azt az eszméjét mutatja föl, amely e gondolkodás logikáját vezérelte. Mi több, mindkettő ugyanazt a fogalmat fejezi ki: a valóság, illetve a valóságot megérteni igyekvő gondolkodás antagonisztikus szerkezetét. A közvetlen tapasztalat világát – a világot, amelyben élünk – meg kell érteni, át kell alakítani, sőt föl kell forgatni, hogy azzá legyen, ami valójában.

Ebben az egyenletben: Ész = Igazság = Valóság, amely egyetlen antagonisztikus egységbe kapcsolja össze a szubjektív és objektív világot, az Ész az a fölforgató hatalom, „a negatívnak a hatalma”, amely mint elméleti és gyakorlati Ész megállapítja az emberek és a dolgok számára az igazságot – vagyis azokat a viszonyokat, amelyek között az emberek és a dolgok azzá válnak, amik valójában. A nyugati gondolkodás eredeti célja és logikájának – a logika itt nem egy külön filozófiai diszciplínát jelent, hanem a valóságnak mint ésszerűnek a megértésére alkalmas gondolkodásmódot – eredete az a törekvés volt, hogy kimutassa: elmélet és gyakorlat eme igazsága nem szubjektív, hanem objektív meghatározottság. (…)

A filozófiai kutatás a véges világtól egy olyan valóság megkonstruálása felé halad, amely nincs alávetve potencialitás és aktualitás kínzó különbségének, úrrá lett önnön negativitásán, önmagában tökéletes és független – vagyis szabad.

Ez a fölfedezés a Logosz és az Erósz műve. E két kulcsfogalom a tagadás két módját jelöli; mind az erotikus, mind a logikai megismerés megtöri a fennálló, esetleges valóság hatalmát, s egy ezzel összeegyeztethetetlen igazság felé tör. Mind a Logosz, mind az Erósz egyszerre szubjektív is és objektív is. A fölemelkedés a valóság „alacsonyabb” formáitól a „magasabbakhoz” éppúgy az anyag, mint a lélek mozgása. Arisztotelész szerint a tökéletes valóság, az istenség magához vonzza az alanti világot; ő a cél-oka minden létnek. A Logosz és az Erósz önmagában a pozitív és negatív, a teremtés és pusztítás egysége. A gondolkodás szigora és a szerelem eszeveszettsége egyaránt a fennálló életformák romboló megtagadása. Az igazság átalakítja a gondolkodás- és létmódokat. Az Ész és a Szabadság konvergál.

E dinamikának azonban megvannak az immanens korlátai, amennyiben a valóság antagonisztikus jellege, igaz és nem igaz létmódokra hasadtsága változhatatlan ontológiai meghatározottságnak tűnik. Vannak létmódok, amelyek sohasem lehetnek „igazak”, mert sohasem juthatnak nyugvópontra potencialitásaik megvalósításában, a létezés boldogságában. Így az emberi valóságban minden olyan egzisztencia, amely a létezés előfeltételeinek biztosításában merül ki, csakis „nem igaz” és nem szabad lehet. Ez nyilvánvalóan ama társadalom csöppet sem ontológiai meghatározottságát tükrözi, mely azon a tételen alapul, hogy a szabadság összeegyeztethetetlen az élethez szükséges javak előteremtésére irányuló tevékenységgel, hogy ez a tevékenység egy külön osztály „természeti” funkciója, s hogy az igazságnak és az igazi létezésnek a megismerése előföltételezi az efféle tevékenység egész dimenziójától való szabadságot. Ez valóban egy par excellence technika-előtti és technika-ellenes konstelláció.

???


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon