Skip to main content

A történelem hálátlan zakatolása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Két, látszólag ellentétes állítást kell tennem az átmenetről. Az egyik: szinte teljes a hatalma annak, aki felügyeli a politikai rendőrséget, a közigazgatást, a választási gépezetet és a televíziót. A másik: ez a hatalom nem sokat ér, s bizonyosan elvész, ha az átmenet akadályozására akarják használni.

A Dunagate-botrányban kiborult a belügy szennyese. A Híradó botránya óta kiborulóban van a tévé-felügyeleté is. Íme gördül, látszólag véletlen botrányokon meglódulva, ám véletlenül sem visszafelé, a történelem aszfaltozógépe.

Pozsgay Imre és Horváth István régóta kivívta már a civilizált világ csodálatát. Ők voltak a bizonyíték, hogy vannak tág látóhatárú kommunisták a végjáték idején is. Még a magyar nép nimbuszához is hozzá tudtak járulni ezzel. Ám szaporodnak a bizonyítékok, hogy a történelem mégis kénytelen lesz kérdőjeleket tenni a realizmusuk mellé.

A hősidők kommunistája forradalmi propagandában, hatalomszerzésben, leszalámizásban, beszervezésben, rendőrminyisztyersztvo bebiztosításában jeleskedett. A végjáték kommunistája akkor minősül intelligensnek, ha a változások elkerülhetetlenségét felismervén sikerül kezdeményezőként fellépnie, s így egyúttal lelassítania a demokratikus forradalmat, megosztania az ellenzéket, együtt tartania az apparátust, a titkosrendőrséget, és iratmegsemmisítő minyisztyersztvóvá átalakítania a belügyet.

Ezt a sikert nem lehet elvitatni Pozsgay Imrétől, illetve a politikai támaszává vált belügyminisztertől, Horváth Istvántól. Bezzeg könnyű dolga volt az ókommunistának, mert ellenfelét amúgy is Szibériába vitték a szovjet tanácsadók. Ám az utókommunistának komoly képességekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy pártja végzetét némileg kicselezze és a maga javára fordítsa. Hiszen, ha vezető volt, nincs meg az a lehetősége, hogy ő maga kiugorjék, és más színekben fusson.

Talán Pozsgay volt az egyetlen, aki ezt többször is sikerrel megtehette volna. Megtehette volna már Lakitelken is, aztán négy hívének a pártból való kizárásakor, majd a ’88-as pártkongresszuson, továbbá a bős–nagymarosi vízlépcső országgyűlési megszavazásakor, később az ’56-os formula Központi Bizottság-beli vitájában, még inkább saját elnöki mozgalma, a Demokratikus Magyarországért elindításakor, végül talán még a ’89-es pártkongresszuson is. Mindezen alkalmakat elmulasztván a kicsiny hatalomnövelő lépések mellett döntött; ahogyan Pesten mondják, nem dobbantott, csupán csosszantott. És minden őt látszott igazolni.

De az újabb fejlemények láttán most már talán neki is meg kell kérdeznie magától: miben bízott?

Le a kalappal, kudarca után is, az elnöki terv előtt, amelyben nem is annyira a személyes hatalomszerzés vágya volt figyelemre méltó, hanem az új politikai rendszerre vonatkozó nagyszabású elképzelés. Pozsgay azért nem hagyta ott a volt állampártot, mert remélte, hogy időben meg tudja győzni elvtársait, át kell alakulniuk gaulle-ista típusú elnöki párttá, s így, ha nem is állampártként, de átmenthetik a befolyásuk megannyi elemét. Technikai értelemben alkalmazkodván a többpártrendszer követelményeihez, lojális partnerként megnyervén az ellenzék zömét, margóra szorítván a gyökeres rendszerváltókat, feláldozván a bűnbakokat és a fekete bárányokat.

Az elvtársakat nem sikerült időben meggyőzni, és így a szabad demokraták aláírásgyűjtésének, nem pedig Pozsgay Imrének jutott a dicsőség, hogy a kommunista pártot megfosztották munkahelyi hatalmától. Ez a kicsiny különbség ötszázezer tagjába került az uralkodó pártnak. De a párt összeomlása után még mindig joggal bízhatott Pozsgay Imre abban, hogy a népszavazási győzelem majd visszahozza az elnöki ernyő alá a megázott, szétszéledt nómenklatúrát.

Lehet, hogy a nagyszabású tervből valamivel több valósult volna meg, ha a szabad demokraták ellenzéki ösztöne lustább, s ha valamelyik csomóponton hibásan használták volna szűkös eszközeiket. Így csupán az ellenzék megosztása sikerült.

De csak nem hiszi el Pozsgay Imre saját propagandistáinak szólamait, hogy a tévéhirdetések miatt érte kudarc? Hogy a sokáig tiltott szamizdat-politikusok televízióhoz engedése miatt halad az ország az elnöki álom helyett inkább a demokratikus ellenzék terve, a teljes rendszerváltás felé? Továbbra is ragaszkodik a tévékuratóriumhoz, amelyet annak idején a népszavazási győzelem és az elnökválasztási kampány reményében hozott létre.

Akkor úgy érezte, megengedheti magának, hogy a háromoldalú tárgyalások elveit semmibe vegye. A pártatlanságot felügyelő bizottságot nem volt idő létrehozni, de az elv világos volt: legyen a bizottság tekintélyes pártonkívüliek minden jogkörtől mentes, felszólamlások utólagos kivizsgálására alakult erkölcsi fóruma. A kuratórium viszont, amelynek javára az elnökválasztásra készülő Pozsgay lemondott a tévé felügyeletéről, ennek minden ízében ellentmondott: az őt támogató pártokból állt, meg mindenféle kinevezett elemekből, munkaadói joga volt, titkára Pozsgay személyes titkára.

A népszavazás után történt az első botrány, az első véletlen a szükségszerűségben. A sajtó szakmai szervezeteinek tiltakozása, s az, hogy a szociálliberális pártok nem óhajtottak asszisztálni a kuratórium gondosan kialakított szavazógépezetéhez, nem visszakozásra és konszenzuskeresésre bírta Pozsgayt, hanem ellentámadásra ingerelte. Az MSZP-aktíván nyíltan kijelentette: a sajtó az SZDSZ hitbizományává vált, s az MSZP-nek végre erőt kell mutatnia. A hasonló vádakat hangoztató MDF támogatására számított-e, avagy az öncenzúra még élő reflexeire a sajtó munkatársainál, akik a jövendő kormánykoalíció hangját félhették ebben a dörgedelemben? Mindkét számítása beválni látszott, s mégis rövid távú volt a számítás.

Egyszerűen elfeledkezett róla, hogy jön a választási kampány, s nem indult be az a pártok közötti egyeztető mechanizmus, amelyet a pártok a háromoldalú tárgyaláson dolgoztak ki a választásokra. Ennek a mechanizmusnak egyik eleme éppen a pártatlanságot felügyelő bizottság lett volna, másik eleme a pártközi egyeztető bizottság, amely – többek között – a felosztandó tévéidőket szabályozza. A kuratórium léte mindkettőt megakadályozta, és egyiket sem pótolja.

S miközben nyakunkon a kampány, a konszenzus helyreállítása helyett a kuratórium hallatlan lépésre szánja el magát: betiltja egy egész hónapra a politikai hirdetéseket. Ők, akik benne vannak a kuratóriumban, tiltanak azoknak is, akik nincsenek benne. A népszavazáson vesztes MSZP és MDF együtt tilt a népszavazáson győzteseknek. A választási törvényt megszegve egyszerűen úgy döntenek, lerövidítik a kampányidőszakot. Ismerős logika? Igen, a hatalomé.

De van-e mögötte hatalom? Lehet, hogy csak hatalmi gondolkodás van mögötte, a közjogi és a konszenzusra törekvő helyett.

S miközben elindul a Dunagate-ügy, melybe bele kell buknia Pozsgay legmegbízhatóbb politikai barátjának, immár minden összeférhetőséget nélkülöző lépés következik: a pártja hivatalos kampányvezetőjévé vált Pozsgay visszaveszi a tévé feletti felügyeletet, és leváltja Aczél Endrét (vajon mi baja lehetett vele?). Helyébe a KISZ és a SZOT lapjának főszerkesztőjeként szolgált MSZP-tagtársát nevezi ki a politikai főműsorok vezetőjévé. „Több párt egyetértésével.” Mi ez?

Igen, nómenklatúra. De most? Van-e ebben realizmus azon kívül, hogy az SZDSZ majd bosszankodhat a hírek szűkösségén?

Elkerülhetetlen a követelés: oszlassák fel a kuratóriumot, térjenek vissza a békés átmenet biztosítékául kidolgozott pártközi egyeztetési mechanizmushoz, Pozsgay mondjon le a média felügyeletéről.

Elkerülhetetlen a gondolat, hogy Pozsgay Imrének legkésőbb a népszavazás után végképp vissza kellett volna cserélnie a hatalmi szemüveget a történelmire. Fel kellett volna ismernie, hogy szolgálatát csak akkor övezheti elismerés, ha a hatalomátmentés szándékának látszatától is megóvja magát. Működő koalíció képzetét keltette benne az, hogy az MDF hajlandó volt igénybe venni az ő segítségét a média feletti ellenőrzés biztosítására. Elkapatta, hogy a sajtó az információs szint öncenzúrás leszorításával fogadta az új nyomást, és látszólag védtelen hallgatással a durva csurkaságokat.

De az a gondolat is elkerülhetetlen, hogy hibája talán nem a személyes ítélőerő hibája. Valószínűleg kötelező elkövetni ezt a hibát, valahol, valakinek, akinek nem volna szabad. Ez is történelem, hogy valaki érdemeket szerez, amíg hatalmának növekedése a rendszerváltást segíti, és aztán elveszíti érdemeit, mert hatalmának növekedése miatt el kell felejteni, hogy azért mégiscsak rendszerváltás van.

Ahogyan Madách kérdi az Ember tragédiájában: „Nem érzed-é a lanyha szelletet?” A költő szerint a fáraónak még a piramisokat évezredek alatt elporlasztó enyhe légmozgásokra is figyelmesnek kellene lennie. Valójában: még a Jalta romjait eltaposó történelmi úthenger fülsiketítő, hálátlan zakatolásáról is meg lehet feledkezni.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon