Skip to main content

A véletlen egybeesés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Interjú az MSZOSZ elnökével

Közlemény


A Balinkai Bányaüzem Független Szakszervezete Szaktanácsa az 1990. október 5-i figyelmeztetősztrájkkal kapcsolatban szükségesnek látja az alábbiak nyilvánosságra hozását.

A BDSZ által meghirdetett tiltakozósztrájkhoz nem azért csatlakozott a független szakszervezet (amely nem tagja a fenti szakszervezetnek), mert az ágazati szakszervezet apparátusát kívánta támogatni.


E. J. [Eörsi János]: A liga nézőpontja


 Mi a liga véleménye a találkozóról, mint politikai eseményről?

– Politikai hibának tartom, hogy Antall József az első adódó kényszerhelyzetben tárgyalt Nagy Sándorral, olyan szakszervezeti emberrel, aki személyében is kompromittálódott, felelős a munkavállalók és a szakszervezetek nehéz helyzetéért. Megkérdőjelezi ez a rendszerváltást, a kormány munkavállalókért folytatott politikáját.– Hogy először találkozott a miniszterelnökkel, bizonyára kihasználta az alkalmat: nemcsak a bányászsztrájkról esett szó.

Nagy Sándor: Az Antall miniszterelnök úrral való találkozásom a véletlen műve abban az értelemben, hogy nem a bányászsztrájk miatt jött létre. Tíz nappal korábban kezdeményeztem a találkozót, a kedvezményes üdültetés problémáinak az áttekintésére. Azt én meg nem tudom mondani, hogy az időpont kiválasztásában mekkora szerepet játszott a bejelentett figyelmeztetősztrájk; gyanítom, hogy nem hátráltatta, inkább előmozdította. Így, eltérően az eredeti szándéktól, a bányászsztrájk is téma volt, de csak abban az összefüggésben, ahogy egy ilyen időpontban létrejövő kormány–szakszervezet-találkozó nem mehet el e tény mellett. Én felvetettem: amennyiben a kormány tárgyalások útján hajlandó foglalkozni a bányászok követeléseivel, akkor én úgy ítélem meg, hogy a délutáni, esti műszakban kilátásba helyezett kétórás sztrájk már esetleg lefújható. Kétségkívül megvolt a tárgyalási készség a kormány részéről. Ezt én közöltem is a BDSZ-szel, amely, mint köztudott, részben erre, részben az előző napi kormánydöntésre alapozva le is fújta a délutáni műszak sztrájkját.

A bányászsztrájk kapcsán elmondtam azt is, hogy veszélyesnek érzem az őszi hónapokat, még inkább a tavaszi hónapokat. Azok az adatok, amelyeket mi kaptunk az inflációra, keresetekre, foglalkoztatásra vonatkozó számításaink során, rendkívül fenyegetőek, és – mondtam – amennyiben ez a radikálisan romló irányzat folytatódik, akkor számolni kell azzal, hogy az elégedetlenség komolyabb formát is ölthet. Ezzel természetesen nem azt akartam mondani, hogy ez vagy bármely más szakszervezet csodákat vár a kormánytól. Az azonban nem mindegy, hogy a kormány és – ha szabad ezt is említeni, bár ez más műfaj – a parlament arra az útra lép-e, hogy mint minden ismeretek tudója és mint a közjogi funkciókat ellátó szerv maga kíván mindent megoldani, vagy pedig azt mondja-e, hogy mennél nagyobb a baj, annál nagyobb szükség van a szakszervezetekre.

– Történt-e utalás a jövőbeli kapcsolatra az MSZOSZ és a kormány között?

N. S.: Egyetértettünk először is abban, hogy joga van Magyarországon minden szervezetnek a kormányhoz fordulni. Ugyanakkor egy ilyen beszélgetés semmiféle döntést, megállapodást nem helyettesíthet, annak nem fóruma. Legfeljebb azt szolgálja, hogy a résztvevők kellő semmitmondással – zsurnaliszta kifejezéssel így szokták mondani – eszmét cseréljenek egymással. Ennek a jelentőségét nem akarom alulértékelni, hiszen még a magánszférában is önmagában jelent valamit, hogy ki kivel áll szóba. Nem tartom szerencsésnek az összehasonlítást a korábbi SZOT-kormánytalálkozókkal: nem a két fél hivatalos képviselete ült össze, napirend szerinti tárgyalásra.

– Nyilván visszautasítja a független szakszervezeti liga és a munkástanácsok ama bírálatát, hogy az Ön látogatása (de a bányászsztrájk is) a szakszervezeti funkcionáriusok hatalomátmentését szolgálja. De mi a véleménye arról az ellenvetésről, hogy minderre a velük való egyeztetés nélkül került sor?


N. S.: Ezt a megjegyzést is teljesen megalapozatlannak tartom. A szakszervezeti kerekasztal nem fosztja meg a benne részt vevő szervezeteket szuverenitásuktól. Az sem igaz, hogy a kerekasztalt megkerültük volna: a Budapesti Műszaki Egyetemen tartott ülésünkön, amikor keményen vitatkoztunk a ligával az üdülés kérdéseiről, én megjegyeztem: amíg mi itt vitatkozunk, telik az idő, mindjárt itt van ’91, és akkor kereshetjük, ki vállalja a felelősséget. Azt mondtam: ha kell, akkor a miniszterelnökhöz fordulok. Ami pedig a figyelmeztetősztrájkot illeti: azt a BDSZ szervezte, nem látom be, miért kellett volna nekünk erről szakszervezeti kerekasztal-konferenciát szerveznünk.

– Eddig a koalíció a munkástanácsokat részesítette előnyben. Hogy látja: találkozásuk változást jelent-e e tekintetben?


N. S.: A parlamenti pártok fenntartással viseltettek, viseltetnek az MSZOSZ iránt. Ennek okai ismertek: az MSZOSZ múltja valóban rendkívül nyomasztó. Azt a tényt azonban nem lehet nem konstatálni, hogy ez mégiscsak egy létező szervezet, amelyik nem veri be a kirakatokat, nem szervez ostoba megmozdulásokat, nem hergeli föl a emberéket. Inkább igyekszik a maga eszközeivel mérsékelni az indulatokat. A történeti hűség kedvéért: a választások után nem az MSZOSZ vagy a hozzá tartozó szervezet kezdeményezett először sztrájkot. Sőt, mi meg voltunk botránkozva azon a sztrájkon, amiben megítélésünk szerint jóval több volt a politikai motívum, mint a klasszikus értelemben vett gazdasági követelés.

 A Márkus-hegyi munkástanács sztrájkja után három nappal, július 6-án, a kormányhoz intézett felhívásában a BDSZ is sztrájkot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a kormány nem intézkedik időben.

N. S.: Ez igaz. De ha a kormányzó erők olyan impulzusokat bocsátanak ki magukból, hogy bizonyos politikai szándékok mentén támogatják, ösztönzik a sztrájkot, az roppant veszélyes biztatás, és megnehezíti azoknak a dolgát, akik abból indulnak ki, hogy a sztrájk valóban az utolsó fegyver. Az MSZOSZ tehát létező szervezet, és jogi legitimációja kétségbevonhatatlan. Ami a politikai legitimációt illeti, a kérdés az, hogy a belső bizalmi állapotok milyenek. A bizalmi válság kétségtelenül komoly. Ezért nem lehet megkerülni, hogy újra megkérdezzük a tagságtól: akarnak-e, hol akarnak szakszervezeti tagok lenni, mire akarják használni a tagdíjukat, milyen programot akarnak. És ha ezek után is létezik a szervezet, akkor – és ez nem szimpátia dolga – számolni kell vele mint realitással.

 Üdülésügyben milyen kérdést kellett tisztázni a miniszterelnökkel?

N. S.: A kedvezményes üdültetés 1991. évi rendezését. Hosszú távon ez az üdültetési rendszer nem tartható fenn, ez számunkra is világos. De ’91-ben fenn kell tartani a költségvetési támogatást (mégpedig legalább nominális, de még jobb lenne, ha reális értékben), bár már el lehetne érni, hogy a kedvezmény ne automatikusan, hanem a szociális rászorultságtól függően járjon. Hogy pedig melyik munkavállalónak kell kedvezményre jogosító jegyet adni a beutaló mellé, azt a szakszervezetek mérlegelnék.

 Miért a miniszterelnökkel kellett tárgyalni erről?

N. S.: Ez egy nagyon jó kérdés. Természetesen több minden megelőzte ezt az intervenciót részemről: sokszor próbáltunk az illetékes állami szervekkel beszélni, szeptember elején a pénzügy- és a népjóléti miniszterrel is. Utána viszont azt kellett tapasztalnunk, hogy amit megbeszéltünk, az a gyakorlatban nem látszik összeállni. Négy dolog okozza a zavart: a létező szakszervezetek között sincs egyetértés; az üdültetési rendszer jelenlegi állapotában összeomolna a költségvetési támogatás nélkül; a parlament is napirendre tűzte az üdültetés kérdését; és végül: a parlament megvonta a kezelői jogot a szakszervezetektől az állami tulajdonú üdülővagyon esetében, ami a szakszervezeti üdülővagyon 91 százalékát érintette. A célom az volt – és sikerült is elérni, amit sem soknak, sem kevésnek nem tartok –, hogy a miniszterelnök és a népjóléti miniszter jelentse ki: ’91-ben a kedvezményes munkavállalói üdültetés feltételeit biztosítani szükséges.

 Esett-e szó a miniszterelnöknél a szakszervezeti vagyon elszámoltatására és a tagdíjfizetés önkéntességére vonatkozó SZDSZ-es javaslatokról?

N. S.: Fél mondat erejéig. Én hangot adtam közismert álláspontunknak, hogy a javaslatok beavatkozást jelentenek szervezetünk életébe. De a miniszterelnök nem reagált.

 Schalkhammer Antal, a BDSZ főtitkára megemlítette nekem: a bányászszakszervezet foglalkozik az MSZOSZ-ból való kiválásának gondolatával. Hallott-e Ön ilyen tervről?

N. S.: Ezt minden tagszervezetünk napról napra fontolgatja. Most nem konkrétan a bányászszakszervezetről beszélek (nincs okom senkit megsérteni), nagyon sok szervezet és tisztségviselő a saját tehetetlenségét és tehetségtelenségét úgy próbálja ellensúlyozni, hogy az eggyel följebb lévő struktúrából kilép, mivel a mai politikai viszonyok között ezzel – úgymond – politikai legitimációt lehet nyerni. Ha azt mondják az MSZOSZ-ről: posztsztálinista, SZOT-utód szervezet, máris úgy vélik: egy hatalmas lépést tettek előre. Prózaibb okok is vannak: meg akarják takarítani a pénzt, amit az MSZOSZ-be fizettek (a tagdíjak 5%-át). Példa erre a gyógyszeripari szakszervezet. Az érdekvédelmi szervezet klasszikus alapja a szolidaritás; az erózió jele, hogy 5%-ot spórolnak a segélyek némi emelésére, mikuláscsomagra. Ha most ehhez hozzávesszük a parlamenti ráhatást a mostani struktúra szétverésére, az nem azt fogja eredményezni, hogy más szakszervezetek létszáma ugyanolyan arányban növekszik, hanem hogy megszűnik a szakszervezet. Persze, készséggel elismerem: haza is beszélek.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon