Skip to main content

A víg esztendő emberei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Költségvetés ’93–94


Az IMF, tudhattuk meg, egyetért vele abban, hogy az egyensúly és az inflációellenes politika is fontos, de annál is parancsolóbb a gazdasági növekedés elősegítése. Az IMF-et – hallhattuk – nem a deficit mértéke, hanem belső összetétele izgatja. Csóválták a fejüket, amiért Magyarországon – ellentétben más kelet-európai országokai – nőttek a jóléti és a társadalombiztosítási kiadások (ámbár, tegyük hozzá, ez csak nominális értékben igaz); ehelyett inkább az infrastrukturális beruházásoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak kellene elsőbbséget adni.

Kisvártatva azért kiviláglott, hogy a deficit mértéke is borzasztóan fontos a valutaalapnak, ámbár e téren hajlandó volt az engedményekre. Még a nyári parlamenti szünet előtt benyújtja a kormány az ez évi pótköltségvetés és a ’94-es költségvetés tervezetét. A novemberi ÉT-megállapodás eddig „fedezetlen csekkjét” akként fedezi a kormány, hogy elismeri: mégsem tudja beszedni azokat a privatizációs bevételeket, amit a pénzügyminiszter előd irányzott elő, a társadalmi béke kedvéért keletkezett réseket betömendő. Az IMF belement abba – és ez kézzelfogható vívmány –, hogy 30 milliárd forinttal (185-ről 215 milliárdra) nőjön az idei költségvetési deficit; ez lesz benne a pótköltségvetésben. (Pár hete Nagy Zoltán pénzügyi államtitkár 220-240 milliárdra taksálta az idei deficitet.)

’94-re az ideihez hasonló, 215 milliárd forintos hiányt irányoznak elő. Ez is egy „sarokszám”. Könnyebbség egyfelől, mivel a deficit a GDP (a bruttó hazai termék) 5-6 százalékára rúg, a pénzügyminiszter előd idejében vállalt 3,6 százalékkal szemben, és ezt még meg is támogatták a Washingtonban tárgyaló partnerek egy olyan prognózissal, miszerint jövőre a GDP – reális értékben – 3 százalékkal nőni fog. Másfelől már most tudni, hogy jövőre az államadósság és a nemzetközi fizetési kötelezettségek törlesztése 55 milliárddal többet emészt föl, mint az idén; Nagymaros helyreállításába 6 milliárdot kell beleölni; reorganizációra, a mezőgazdaság támogatására, a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra, lakásépítési támogatásokra pedig 22 milliárd forinttal kell többet költeni, mint az idén. Ez együttvéve 82 milliárd forint többletkiadást jelent, és ennek ellenére nem nőhet a költségvetés hiánya.

E komoly feszültség föloldására minden bizonnyal nominális értékben is megnyirbálják a szociális – amint arról már korábbi nyilatkozatokból értesülhettünk, főként az önkormányzati – támogatásokat. A pénzügyminiszter hétfői konkrét javaslata nyomán – jövőre el kellene tekinteni a közalkalmazotti törvény végrehajtásától – 45 milliárdot takarítana meg a magyar állam azáltal, hogy elhalasztja a tanerők, színészek, könyvtárosok, egészségügyiek (bár utóbbi többnyire tb-téma) bérének emelését. Illetve, ha telik az intézményeket fenntartó önkormányzatok erejéből, hajtsák végre maguk a közalkalmazotti törvényt, a kormány pedig – ígéri a pénzügyminiszter – törvényjavaslatot terjeszt be arról, hogy az így támadó önkormányzati kölcsönt öt éven belül megtéríti a központi költségvetés.

A terheket, mondotta Szabó Iván, viseljék átmenetileg a gazdag és a gazdagodó rétegek, „szolidaritási alapon, a társadalom gyengébb részeinek teherátvállalásával”. Kérdéses, vajon kifejeződik-e a szolidaritás a jövedelembevallások formájában. És hogy viszonyulnak a szolidáris gazdagodok a perifériára szorultakhoz: csak nem úgy, mint a vakok a világtalanokhoz? Mindenesetre a kormány a minimális bér szintjére, évi 100 ezerről kb. 120 ezer forintra kívánja emelni a személyi jövedelem adómentes határát, viszont ez az adómentesség nem illetné meg a magasabb – 500 ezer forint feletti – jövedelműeket, mert ők meg 12 ezer forint adót fizetnének az alsó jövedelmi sáv után.

Gesztust szeretne tenni a kormány a gazdálkodói szférának, és a ma 40 százalékos társasági adót „jelzésértékkel” 38-ra szállítja le. Meg kívánja szüntetni emellett a kötelező központi műszaki hozzájárulást. (Szegény Pungor Ernő!) Ellenben az áfánál folytatódik az adóemelés: a 6 százalékos kedvezményes kulcsot jövőre 10 százalékra tornásszák föl. Sajnálja a pénzügyminiszter – kimondatlanul is átvéve elődje érvelését –, miért nem került erre sor már az idén: hiszen a kedvezményes áfájú termékek áremelkedéséből arra lehet következtetni, hogy a 6 és a 10 százalék közötti különbséget a kereskedelem zsebeli be. Az érvelés talán önmagában is megnyeri a koalícióbelieket, akik sehogy sem szívlelik a spekulációt. De ígér áfaügyben a kormány egy merőben új ellentételezési konstrukciót is. Ha a munkaadó kompenzálja az érvágást a 10 ezer forint alatti keresetűeknél, ennek erejéig adóalap-csökkentésben részesül; a 10 és 20 ezer forint között keresők kompenzálását pedig részleges adóalap-csökkentéssel honorálja majd a magyar állam.

Furcsa műfaj a napirend előtti beszéd, amelyben e nagy horderejű pénzügyminiszteri szavak elhangzottak. Persze nincs okunk kételkedni ama szándék tisztességében, hogy a Ház első kézből értesüljön a nadrágszíj jövendő állásáról. De egy ilyen napirenden kívüli fölszólalás mégiscsak kinyilatkoztatás – elsősorban persze a kormánykoalícióval szemben. Hogy mily acélos a politikai akarat, afelől maga a miniszterelnök is eloszlatta a koalíciós kétségeket szombati rádiós interjújában, amidőn az ukrán szerződés és az MDF-es egység szükségességét ecsetelte. Antall leszögezte: a kormány nem hozhat felelőtlenül „népszerű” intézkedéseket, még ha e politikájával súlyosan hátráltatná is a választásokon a koalíció s főleg az MDF helyzetét. Szabó Iván is a haza érdekeinek elsőbbsége mellett tett most hitet.

És mindketten optimisták, ostorozván azokat, akik rossz fényben tüntetik föl a dolgokat, a hazáé fölé tolva például Cseh- vagy Lengyelország eredményeit. „A balsors emberei – szónokolt Szabó Iván – a népre szoktak hivatkozni, és mégis lebecsülik a népet akkor, amikor szociális demagógiából egy széles utat kívánnak építeni, amely a pokolba visz… A víg esztendő emberei hisznek és bíznak a jövőben; nem szoktak a népre hivatkozni, mert a népből származnak és hozzá tartoznak…”

Eszerint végső soron a derűlátó lojalitás megtagadása a bolsevik ördög szájából fúj. És mit mond a mérsékelt közép? Kuncze Gábor szabad demokrata frakcióvezető szerint a pénzügyminiszter szavaiból az egyik oldalon egy szigorú intézkedéscsomag, a másik oldalon viszont egy nem konkretizált, formátlan ígérethalmaz kerekedett ki. A szigorú intézkedéseknek csak akkor van értelmük, ha a jelenleginél hatékonyabb foglalkoztatást eredményeznek, ha megfelelő teret biztosítanak a vállalkozások számára, ha valóban elősegítik az infrastrukturális beruházásokat. De jelenleg csak annyi világlik ki, hogy a kormány most akarja benyújtani a számlát a három év alatt elmaradt intézkedésekért. „Végül – fordult Kuncze az optimista pénzügyminiszterhez – hadd hivatkozzam önre. Az imént azt mondta, »betölteni jöttem a törvényt«. Ezt a Megváltó mondta, és a miniszter úr nyilván nem a Megváltóhoz akarta magát hasonlítani, hanem csak a keresztre feszítésre akart utalni.”


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon