Skip to main content

Kisgazdák és nagy gazdák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Költségvetés ’93


A „többségből” mostanság „nemzeti centrummá” olvadt koalíciót a kétkulcsos áfa terve osztja meg (Beszélő, szeptember 26.). Ha az alapvető fogyasztási cikkek (élelmiszerek, energia és a gyógyászati cikkek) „0 kulcsos” áfáját 8 százalékos valódi adóvá változtatják, akkor a kormányzati becslések szerint is átlagosan 7-8 százalékkal emelkednek az alapvető fogyasztási cikkek árai. Abban az esetben viszont, ha ejtenék az áfaintézkedést, kincstári számítás szerint 56 milliárd forintnyi lakosságtól és 20 milliárd máshonnan származó bevételkieséssel nézne szembe a magyar állam. A KDNP és a kisgazdák keményen a kétkulcsosság ellen foglaltak állást, és szeptember 29-e késő délutánján, amikor az irányelvek feletti szavazásra került volna sor, a parlament határozatképtelen állapotba került. Szemtanúk állítják, ez a kisgazdák irányított véletlenjének műve volt, de a szavazólista ezt nem erősíti meg. Tény viszont, hogy mivel másnap megérkezett a három megváltó vaskos kötetbe foglalt költségvetés, a szavazás az irányelvek fölött bár nem ügye-, de okafogyottá vált. Függőben maradt az áfaügy.

Szövetségeskeresőben

A 168 óra riporterének kérdésére, mit szól a pénzügyminiszter a koalíciós berzenkedéshez, Kupa Mihály azt felelte, hogy ő nem mániákus, nem ragaszkodik a kétkulcsos áfához. „Koalíció ide, koalíció oda – mondta –, a parlament ezt együttesen fogja megvitatni, akár ellenzéki a párt, akár nem. Ha nem tetszik, hát akkor nem vezetjük be, és akkor szépen, drasztikusan levagdosok mindent, beleértve a képviselő urak fizetését is.” Bár eszerint a pénzügyminiszter tényleg nem mániákus, valójában inkább az új áfaszisztémához húz a szíve, hiszen a benyújtott költségvetés erre épül, és nem tartalmaz semmiféle programot oly drasztikus lefaragásokra, amelyekkel menteni lehetne az élelmiszerárakat. Tehát most már aki a kétkulcsosságot vitatja, az visszautasítja az egész költségvetést és vele a kormányba vetett bizalmat is.

Az ellenzék építő közreműködésére, ahogy az idézett nyilatkozatból is kitetszik, számít a pénzügyminiszter. Soós Károly Attila és Gaál Gyula a csütörtöki szabaddemokrata-sajtótájékoztón közölte, hogy három feltétellel támogatja az áfaintézkedést: ha ez megfelelő kiadáscsökkentő programmal párosul; ha az áfával behajtott többletbevételeket egy aktív gazdaságpolitikai fordulat finanszírozására fordítják (privatizációgyorsítás, ágazati és területi válságkezelés, munkahelyteremtés, garancialapok); és ha a rászorulók kompenzációt kapnak. De hát a törvényhozói ügymenet egymástól látszólag független jogszabályokra szabdal szét összetartozó kérdéseket, így csak az áfatörvény feletti szavazás után kerülnek terítékre – költségvetési törvény címszó alatt – a szabad demokraták feltételei. Hogyan képzelhető el tehát a feltételszabás? – kérdezte a Beszélő tudósítója, miután illetlenül bemutatkozott a régi harcostársaknak. „A bemutatkozásból is meg az értetlenségéből is látszik – válaszolt Soós Károly Attila –, hogy a Beszélő eltávolodott az SZDSZ-től!” Egyébiránt -derült ki – a szabad demokrata költségvetők készek előzetesen tárgyalni a kormánnyal. Valószínűtlen kimenetelű ajánlat ez, de azért mutatja, hogy most nem pártcsatározásokról van szó.

Sőt. A szabad demokraták együtt féltik a pénzügyminiszterrel, illetve még sokallják is a 185 milliárd forintra tervezett költségvetési hiányt, és bírálják a kormányt az államháztartási reform halogatása miatt. Bár kétségkívül történnek óvatos kormányzati lépések reformirányban is. Például a mostani három kötet áttekinthetőbb, és még több információval segíti a kötözködőket, mint a tavalyi öt: mintha az előterjesztő egyensúlyt féltő, a kiadások lefaragására áhítozó szövetségeseket keresne. A legtöbb mélységet azonban változatlanul elfedi a „bázis-előirányzat” varázsszó, kifejezve, hogy az adott fejezet (minisztérium) jövőre sem igen óhajt kevesebbet költeni annál a keretnél, amely az eddig összegyűjtögetett jogcímek szerint megilleti. E jogcímhalmozás folytán föl nem használt pénzek – pénzmaradványok – is keletkeznek a költségvetési szerveknél, ’91 végére 23 milliárd gyűlt így össze, és ez rejtve maradt a ’92-es költségvetés elkészítésekor (Beszélő, szeptember 18.). A mostani tervezet is zsákbamacskát árul pénzmaradvány-ügyben. Továbbá sejthetőleg abban sem változott a költségvetési metódus, hogy alultervezi a központi költségvetési szervek úgynevezett „saját bevételeit”.

A mozgás tere

A büdzsét feszítettnek mondják, avagy, ahogy az előterjesztés írja: szűk a mozgástere. A bevételi tervek több helyütt még így is merésznek látszanak: feltűnően nagy többleteket várnak a pénzintézetektől, a személyi jövedelemadókból (bizonnyal nem abból fakadólag, hogy az 1 millió forint feletti jövedelmekre 50 százalékos adót készülnek kivetni). Az áfabevételeknél 96 milliárdos többletet remélnek, de ebből „csak” 76 milliárdra rúg a kétkulcsosságtól várt haszon, tehát számottevő fogyasztásélénkülésre számítanak.

Hogy nagyok a kiadások, azt többnyire az elkötelezettségekkel magyarázzák, ami persze a költségvetés bázisszemléletéből is fakad. De nemcsak abból. A deficitfinanszírozás, azaz az államháztartás hiányának idei évig felhalmozódott és ’93-ban esedékes terhei igen komoly pénzeket emésztenek föl. Ennek csak egyik tétele tudható be annak, hogy 1992 végére várhatólag a belföldi államadósság a 2100 milliárd (2,1 billió) forintot is meghaladja, amiből csekély 24-et jövőre kell törlesztenie az államnak. (’94–95-ben ez a teher már 37-37 milliárd forintra ugrik, majd évről évre tovább nő, és 2000-ben eléri a 90 milliárdot. És e sorozathoz még hozzá fognak adódni a ’93-ban és az azután keletkező hiány miatt esedékes adósságtörlesztések.) Úgy is mondhatnánk: a hiány hiányt terem. Jövőre a központi költségvetési deficit 185 milliárdján túlmenően 37 milliárdos társadalombiztosítási deficit is várható, mindent összevetve pedig 211 milliárd forint államháztartási hiányt jósolnak. Ehhez a pénzt rögvest elő is teremtik kötvények és kincstárjegyek kibocsátásával, ám ennek kamatai még ’93 folyamán 46 milliárdot emésztenek föl.

Mindenestül a belföldi államadóssággal kapcsolatos terhek 14 százalékkal nőnek. Körülbelül ilyen mértékben, 15 százalékkal gyarapodik a javaslat szerint a költségvetési szervek támogatása, a családi pótléknak már csak 10 százalékos növelésére futja, ami e juttatás leértékelődését eredményezi. A felhalmozási kiadások közül a magánerős lakásépítés támogatására viszont 29 százalékkal többet kívánnak fordítani jövőre, mint az idén.

A nagyfokú elköteleződést (tehetetlenséget) úgy is kifejezik, hogy mindössze 38 milliárd forint áll rendelkezésre a fejleszteni kívánt – preferált – területek támogatására. Ez csakugyan úgyszólván elenyészik a muszájkiadások tengerében, sőt némileg a preferálót célokra előzetesen ígért 40 milliárdos keretből is le kell nyesegetni. A preferálás persze néni feltétlenül azt jelenti, hogy mennyi többlettámogatást adnak, hanem hogy mennyi tudható be a költségvetés jótéteményének, illetve mihez nem ragaszkodik az előterjesztő mániákusán.

Szociálpolitika és az egyetemisták

Jól kitetszik ez a szociális támogatások ábrázolásából: a jótéteményt e téren a szociális törvény bevezetése címszó alatt futó 13,5 milliárd alkotja. Ugyanakkor – a társadalombiztosítási kiadásokat is beszámítva – összesen 696 milliárdról 845-re (21 százalékkal) emelkednek a szociális kiadások. Viszont ennek túlnyomó részét a korábbi juttatási formák – tehát fiskálisszemszögből elkötelezettségek – teszik ki. Növekszik a munkanélküliség – aminek kormányzati becslését az ellenzékiek még túlzottan optimistának is tartják –, emiatt csaknem a duplájára, 117 milliárd forintra nő a Szolidaritási Alapból folyósított járadékok összege. A nyugellátás 15, a gyes és a gyed 14 százalékkal emelkedik, így tovább veszít reális értékéből. Igyekeznek takarékoskodni a táppénzzel, a gyógyszer- és gyógyászati támogatást viszont jövőre is favorizálják (16 százalékkal toldva meg az idei összegeket), pedig a jobbmódúak között is akadnak betegek. No és a központi költségvetés 253 milliárdos szociális keretén belül foglal helyet a családi pótlék és a szociális törvény szerény 13,5 milliárddal preferált területe. A hagyományos, állampolgári elvű (valójában teljesen asszociális) szociálpolitika horribilis összegeit kívánják kiegészíteni egy rászorultsági elvű elosztással. A rászorultságot a születő törvény szerint az önkormányzatok állapítanák meg, úgy folyósítanának gyermeknevelési támogatást a három- vagy többgyermekeseknek; munkanélküli-, jövedelempótló támogatást a szegény családban élő, régóta állás nélkül tengődőknek, akik már munkanélküli-segélyt sem kapnak; végül lakásfenntartási támogatást a szegény családoknak. Ezekre együttvéve csak 9 milliárdot irányoztak elő, mivel a szociális reformra szánt összeg másik részét valójában az áfaintézkedés kompenzációjára szánja a pénzügy, rászorultsági alapon.

Az oktatást 18 milliárd forinttal (14 százalékkal) növekvő összeggel támogatja a magyar állam, aminek egy részét a tanárok szeptemberi fizetése emelésének áthúzódó hatása emészti föl (jövőre nem terveznek ilyen központi bérintézkedést). A különlegesen fejleszteni kívánt felsőoktatásra 6,4 milliárd forint támogatási többletet fordítanak; a hallgatói létszámot a mostani tanévben 5000, jövőre újabb 3000 fiatallal növelik, közben javítani szeretnék a hallgató-oktató arányt is. Viszont tandíjemelésre kell számítaniuk az ifjaknak, növelik a kollégiumi térítési díjat (a Kupa-féle hároméves intézmény-felülvizsgálati tervben „a kollégiumok szállodai funkcióra átállításáról” is olvashatunk), közben ígérik, hogy megvizsgálják, miképp lehetne ösztönözni a tandíjak hitelezését.

Biztonság és közrend

Az ellenzék várható támadásainak kereszttüzében tekinti fejlesztendőnek a kormány a honvédelmi és a belügyi szférát. A honvédség fejlesztésének 5,1 milliárdját „a védelmi képességet döntően befolyásoló személyi állomány ellátására, illetményének, munkabérének növelésére kívánja fordítani a tárca”  olvashatjuk az indoklásban. A költségvetési irányelvekben viszont még úgy indokolták a többlettámogatását, hogy „1993-ban nem kerülhető el a Magyar Honvédség gyors reagálóképességének fokozása, rugalmasan átcsoportosítható egységek létrehozása, hogy a határainkon élők biztonságának megvédésére ne feltétlenül a honvédség mozgósításával kelljen intézkedni”. Vélhetőleg a légierő és a légelhárítás fejlesztésére gondoltak, de aztán valamiképp kútba esett a terv, így aztán béremelésre fordítja a hadügy a pénzügytől egyszer már kialkudott kereteket. Illetve, gondolnak némi létszámfejlesztésre is, hogy legalább így gyarapítsák a szárazföldi és a légvédelmi csapatokat, együttvéve 62 000-ről 65 300 főre emelve a teljes létszámot.

A legszorgosabban a tárcák közül a belügy tör előre, költségvetése (az önkormányzati támogatások nélkül) 22 százalékkal nő. Növelni szeretnék a köztársasági megbízottak beosztottainak számát (régiónként 18 fővel); a határőrség úgynevezett akciószázadait korszerű eszközökkel szerelnék fel; nem kis összeggel fejlesztenék az önkormányzatok gazdálkodása felett őrködő regionális központokat, a TÁKISZ-okat; fejlesztenék a rendészeti szerveket is azzal a megokolással, hogy jövőre tömeges útlevélcseréknek nézünk elébe; a rendőrségnél az úgynevezett bevetésirányítási rendszert preferálják több mint 2,5 milliárdos összeggel, közben a tűzoltóságnak tizedannyi forrás jut az elavult berendezések korszerűsítésére, mint amennyire szerinte szükség volna. E jótéteményekre együtt 9 milliárdot szán a kormány. A határőrség létszáma 21 500-ról 22 200-ra bővül, a rendőrségé 37 000-ről 39 000-re, amely növekedés kizárólag a rendészetnek tudható be Boross úr fejezeti kimutatásai szerint. Viszont több embert mozgósít jövőre a polgári védelem (1452-t az idei év 958 polgári rendőre helyett). Közben a belügyön belül komoly átszervezések folynak, önállósul az Adatfeldolgozó Hivatal, a Rendészeti és a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet, és a belügy ezzel is félmilliárdos többletkeretet könyvelhet el, úgyszólván észrevétlenül.

Felülvizsgálat

A mozgástér tehát, ha szűk is, azért akad benne hely. Mintegy másfélezer központi költségvetési szerv működik ma az állam kebelében – olvashatjuk az indoklásban –, szükség van tehát az összevonásukra, közalapítvánnyá vagy társasággá alakításukra, és így kellene csökkenteni, megszüntetni vagy legalább állami megrendeléssé alakítani némely intézmények támogatását. Ezt vázolja föl címszavakban, a felelős tárcák megjelölésével az említett hároméves intézmény-felülvizsgálati terv. Például mihelyt közalapítvánnyá alakul a rádió és a televízió (mármint ha a koalíció is úgy akarja), rögvest nem támogatja, hanem megrendeli a műsorokat a magyar állam. Nehéz megállapítani, hogy lesz ebből az átszervezésből feladat-felülvizsgálat, mi történik például akkor, amidőn a jelenleg Miniszterelnöki Hivatalnál ténykedő Pressinform sajtószolgálat gazdasági társasággá válik: akkor már nem is lesz szükség a kormányzati sajtómunkára?

Szóltunk már az államháztartási reform másik vonulatáról, a rászorultsági elv szerény térnyeréséről. De van egy harmadik is: az államháztartás úgynevezett alrendszereinek profiltisztítása, elkülönítése a központi költségvetéstől. Ennek a törekvésnek – így a szabad demokrata bírálat – ellentmond a ’93-as önkormányzati finanszírozás, az a terv, hogy a személyi jövedelemadó állam és önkormányzatok közötti megosztásának 50-50 százalékos 70-30 százalékra változtatják, és ellentételképpen az önkormányzatoknak juttatott központi normákat emelik. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nagyobb részben vonja el a központ a helybéliektől a gazdálkodói döntések lehetőségét. Általában is: ha az alrendszerek jól elkülöníthetők, valószínűbb, hogy az államháztartás pénzei jobban, takarékosabban költődnek el.

De ennek az irányvételnek megvannak a veszélyei is: pénzek kerülhetnek ki a parlamenti ellenőrzés alól. ’93-ban ez a veszély a két nagy állami tulajdonos, az Állami Vagyonügynökség és az Állami Vagyonkezelő Rt. képében leselkedik a népképviseletre. Igen komoly pénzek mozoghatnak a két tulajdonos vállalatbirodalmában áttekinthetetlenül. Annyit lehet tudni, hogy az ÁVÜ az ideiglenesen állami tulajdonnal kapcsolatos bevételeiből 5 milliárddal fogja támogatni a költségvetést, a privatizációs bevételek 14,5 milliárdja a kormányzati kezességvállalás fedezetére és „a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokra” szolgál. Más privatizációs bevételekkel viszont – és ez üdvözlendő – nem a központi költségvetést, hanem a foglalkoztatást aktívan segíteni hivatott Foglalkoztatási és a Területfejlesztési Alapot, továbbá a Mezőgazdasági Átalakítási és Újjáépítési Alapot finanszírozzák. Az ÁV Rt-től 14 milliárd költségvetési hasznot remélnek.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon