Skip to main content

A deficit sodrásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hogy pontosan hol mozog, arról Czirják Sándor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke nem adhatott tájékoztatást, mivel a pénzforgalmi (szakszóval cash flow) mérleg „nem publikus”. De ne is azonosítsuk a fizetési mérleggel, mivel az év eleji pénzforgalom egyaránt fedhet tavalyi és idei ügyleteket, nem tudni például, hogy egy-egy idén kifizetett importtétel netán nem tavaly jött-e be. Az időbeli elhatárolás a külgazdasági minisztérium tiszte; amíg tőle nem kapja meg az MNB a külkereskedelmi mérleget, addig a fizetési mérleget sem ismerhetjük. Így az MNB még a tavalyi fizetési mérleg hivatalos közlésével is adós. A minisztériumról szólva pedig a nem kormánypárti sajtó azt a gyanút kelti, hogy, kampány lévén, nem siet bevallani a külkereskedelmi fiaskót. De hát a mérleg összeállítása nagy, felelősségteljes munka; nyilván ennek tudható be, hogy lapzártáig mi sem tudtuk elérni a minisztérium illetékesét.

Lakásra vagy vacsorára?


Az előzetes adatok szerint 1993-ban a folyó fizetési mérleg hiánya 3,4 milliárd dollárra rúgott, szemben az 1990–92-es évekkel, amikor, ha csak néhány százmilliós mértékben is, de többlet mutatkozott. A főbb okok ismertek: visszaesett az export (a mezőgazdaság válsága miatt, az ipari termékek kivitele ugyanis minimális mértékben nőtt tavaly), s közben növekedett az import értéke. Már 1992 negyedik negyedévében, amikor a kedvezőtlen fordulat beállott, több mint félmilliárd dollárnyi fizetési deficit támadt; ehhez képest, ha az előzetes adatok nem csalnak, a tavaly október–decemberi 0,8 milliárd további romlást mutat, s ennek fényében a mostani szűk 1 milliárdos pénzforgalmi hiány mag annak ellenére (vagy talán éppen azért is) baljós jel, mert ez a mutató nélkülözi még az NGKM-tól várva várt időbeli elhatárolást. Ráadásul a kormányzat az idei évre „mindössze” 2,5 milliárd dollár deficitet irányzott elő.

A fizetési mérleg hiánya, ellentétben az órendszerrel, még nem fenyeget fizetési válsággal. Nyitott gazdasággá váltunk – magyarázza Czirják Sándor –, a külföldiek tőkebefektetései, a külföldi kölcsönfölvételek ma már bőven fedezik a deficitet. Bod Péter Ákos MNB-elnök a Népszabadság keddi számában az adósságszolgálat oldaláról világított rá ugyanerre: nettó adóságaink csökkentek ’90 óta, a tőke-visszafizetés ma már nem jelent gondot, bár az évi 120-130 milliárd forintnyi kamatteher kétségkívül kolonc a mostani és a jövő kormányok nyakán. Az MNB-elnök egy példával is illusztrálta mondandóját: ha valaki fiatalon nagy összegű lakáshitelt vesz föl, de később előléptetik, fölviszi az isten a dolgát, már nem fog neki gondot okozni a törlesztés; ám ugyanez a hitel földhöz vágja, ha munkanélkülivé válik.

Csakhogy: nem mindegy, mi végre vállaljuk a horribilis terheket: tényleg beruházásra-e (mint ahogy a példázat mondja), vagy folyó fogyasztásra (mondjuk, vacsorára)? A szabad demokrata Tardos Márton és más ellenzéki bírálók szerint éppen az utóbbi történik. A költségvetési hiány többlet-vásárlóerőt teremt, s ez szívódik föl az exportot meghaladó importtöbblet formájában. Lám, a központi költségvetés negyedéves hiánya („időarányos” teljesítményt mutatva föl) 86 milliárd forintra rúg; ez, átszámítva, épp beleesik a nem publikus pénzforgalmi mérleg említett sávjába. Szabó Iván pénzügyminiszter viszont a múlt héten optimizmusának adott hangot: szerinte a nagymérvű import (következésképp a romló fizetési mérleg) elsősorban gépek és más beruházási javak behozatalával magyarázható. Friss adatok hiányában nem tudni, kinek van igaza; ám a tavalyi folyamatok az ellenzéki bírálatot támasztják alá. A Kopint-Datorg múlt héten közzétett jelentése szerint ’93-ban a fizetési mérleg romlása azt eredményezte, hogy míg a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékkal csökkent, addig a belső felhasználás 7 százalékkal nőtt; ez pedig nagy részben készletfölhalmozás formájában jelentkezett: az ipari termelés tavaly 4 százalékkal, az értékesítés viszont csak 2,9 százalékkal nőtt, vagyis a maradék 1,1 százalékot raktárra termelték. S bár az építési beruházások némileg, a hazai gépvásárlások pedig jelentős mértékben gyarapodtak, az importgép-beruházások visszaestek. A deficit tehát felfűti a belső piaci keresletet, de nem föltétlenül a technikai fejlődést mozdítja elő.

Repo-relló

Amiként a fizetési mérleg hiánya a jövedelmek elköltését serkenti, azonképpen a leszorítása érdekében teendő intézkedéseknek is a pénzkiadások megnyesegetésére kell irányulniuk. Ez viszont „a melyik ujjúnkba harapjunk?” klasszikus kérdését veti föl. Bár a legnagyobb költekező maga a magyar állam, ő már megúszta a nyesegetést, mivel van költségvetése, sőt a kormány már az általános tartalék több mint felét is elígérte olyan, egyébiránt kétségkívül nemes célokra, mint a rendőrök, határőrök bérének emelése, az Illyés Alapítvány, vagy az elektronikus médiumok (HVG, április 9.). A szakma ezt úgy fejezi ki: pillanatnyilag nincs mód a fiskális (költségvetési), hanem csak a monetáris (jegybanki) eszközök bevetésére. A jegybanktanács pedig április 8-i ülésén (az MNB, a Pénzügyminisztérium és az NGKM egyetértését bírva) a korábban elhatározott mérsékelten kemény politika mellett foglalt állást.

Azaz: az úgynevezett repokamatok emelése mellett, ami márciusban megtörtént ugyan, de esetleg további emelésre is van még kilátás. A repokamatot (más néven visszavásárlási megállapodások során érvényesített kamatot) a jegybank számítja föl azok után a hitelek után, amelyeket a nála ideiglenesen elhelyezett állampapírok fejében nyújt a pénzintézeteknek. Ha a kincstárjegyek hozama magasabb a repokamatnál, akkor a pénzintézeteknek igencsak megéri ilyen hitelt fölvenni, mivel a később visszakapott kincstárjegy hozamából futja a kamat megfizetésére is. A tavalyi év folyamán épp ez volt a helyzet, így a pénzintézeteknek nem kellett a kincstárjegyek értékesítésével bíbelődniük; tehát e konstrukció keretében és erejéig nem a piac, hanem a jegybank finanszírozta a költségvetést. Hogy a jegybank drágább hitelek fölvételére késztesse a kormányt, a második félévtől kezdve emelni kezdte a repokamatot, s márciusban további – igen nagy mértékű – kamatemelésre került sor (a 30 napos lejáratú kincstárjegyeknél pl. 18-ról 24 százalékra), s ezzel a jegybank végleg „elzárta a repocsapot” (a kamat szintje elérte a kincstárjegy hozamát).

A kormány kénytelen az emelkedő repokamatra „ráígérni”; ezért született a tavalyi hajrában az a Becker–Siklós-féle módosító indítvány, aminek következtében a büdzsé kamatkiadási előirányzatai potom 66-67 milliárddal nőttek az eredeti előterjesztéshez képest (Beszélő, 1993. november 6.). Ha a kincstár a továbbiakban nem ígér még nagyobb hozamot, a kincstárjegyek a gazdaság szereplőihez vándorolnának (a jegybank helyett), így létrejönne a kívánt vásárlóerő-megcsapoló hatás. A siker azonban kétséges, mert – ahogy az idézett Kopint-Datorg-jelentés is megállapítja – a hazai piac a lakosság csökkenő megtakarításai folytán már tavaly sem volt képes arra, hogy fölszívja a kincstárjegyeket.

Ami még jöhet


Így elképzelhető, hogy később mégis a jegybanktanács által most még elvetett drasztikusabb fogásokhoz kell nyúlni. Az egyik ilyen lépés az alapkamat emelése, amire utoljára tavaly szeptemberben szánta el magát a jegybank; a kritikusok szerint túl későn jött ez a fordulat az olcsó pénz korábbi politikájához képest, s ez is hozzájárult a fizetési mérleg romlásához. Az alapkamat-emelés azonban megnehezíti a beruházásokat (s vele a várva várt élénkülést), és súlyos nyomást fejt ki – emelő irányzattal – a költségvetés kamatterheire, így hiányára is. A másik egyelőre kihagyott kemény lépés a forint leértékelése. Tavaly öt, az idén két ízben történt leértékelés, ennek következtében a dollár ’93. február eleji 83 forintos hivatalos árfolyama az idén február közepére több mint 104 forintra nőtt. Az MNB álláspontja szerint a további leértékelésnek már nem volna exportélénkítő hatása, az árfolyam ma már kiegyenlíti a kül- és a belföldi termelői áralakulások különbségét. A további leértékelés viszont növelné az inflációt, tehát a lakosság, mi több, a szegény költségvetés kamatterheit is.

Ellenben a Kopint-Datorg ha nem is tanácsolja az előbbi utat (a „hitelkínálat drasztikus szűkítését”), nagyon is megfontolandónak tartja a másodikat (a drasztikus leértékelést). Idézett jelentésében fölvázol egy „A” variánst az idei évre. Eszerint mégis megtörténne az árfolyam 10-15 százalékos leszállítása: ez a GDP 1-2 százalékos, a fogyasztás mintegy 5 százalékos csökkenését eredményezné, sőt beütne egy 25 százalékos infláció is. Ennek fejében viszont nőnének a megtakarítások, a beruházások, a fizetési mérleg hiányát pedig potom 2,2 milliárd dollárra lehetne leszorítani. Ha nem kerül sor ilyen lépésre – ez volna a „B” variáns –, a fizetési mérleg hiánya ez évben is 3 milliárd dollár körül alakulna. Igaz, ez esetben a GDP nem csökkenne, a fogyasztás csak 1 usque 2 százalékkal mérséklődne, az infláció pedig nem volna több 22 százaléknál; viszont ha nem teszünk a deficit ellen, könnyen megeshetik, hogy hozzá kell nyúlnunk a devizatartalékokhoz, s ez később – 1995-ben vagy ’96-ban - még fizetési zavarokat is okozhat.

Tardos Márton is úgy véli: a jegybank mostani lépései nem elegendőek a feszültség kezelésére. A fizetési mérleg deficitje keresletet teremtett anélkül, hogy növelte volna a gazdaság jövedelemtermelő képességét. A deficittel „lerongyolódott vállalatok készleteit finanszírozzák meg” – állítja. A feszültség komplex kezelésére van szükség, amelynek során különféle eszközökkel – többek között költségvetési lefaragásokkal, forintleértékeléssel – kell visszafogni a pénzkiáramlást. Tardos „nem tartja kizártnak”, hogy az új kormánynak új költségvetést kell majd készítenie.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon