Skip to main content

Boross előtt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

(lt) [Solt Ottilia]: A végrendelet


Az 1990-es parlamenti választást megnyerte az MDF Antall József vezetésével. Aki a közhatalmat a polgárok akaratából eredezteti, vagyis a parlamenti demokrácia híve, azt – tetszik vagy nem tetszik a választók döntése – kötelezi ez a tény. Ezért tartjuk tiszteletben Antall politikai elképzeléseit, bár soha nem azonosultunk velük, és reméljük, 1994-ben a választók el is vetik őket, vagyis leszavazzák az MDF-et.

Az alkotmánytisztelő demokrata önkorlátozó, nem igyekszik kamarillapolitikával hatalmuktól megfosztani a választottakat. Töltsék ki az idejüket!Az elhunyt miniszterelnök ravatala körül összeforrott – a tisztelők számát tekintve kétségkívül tekintélyes – egységben felüdülés volt Göncz Árpád párbeszédsorozata a pártfrakciókkal; azt példázta, hogy a nemzetet végül is nem az érzelemhullámzások, hanem a vélemény- és érdekkülönbségek hordozói ötvözik egybe. Persze a pártpluralizmus a ránk hagyományozott konzervatív örökségnek is része, elvégre a gombnyomogatás nem kell, hogy feltétlenül zavarja a végrehajtó hatalom fensőbbségét és balfogásait. Most azonban a mintaegység mélyére pillantva az államot alkotó meztelen pártérdekekre bukkanhattunk.

Csurkai győzelem

Nem maradhattak ki az államalkotásból a szélsőséges és a fantomszerű érdekhordozók sem. Király B. Izabella, a Magyar Érdek Pártjának hordozója még szívesen üldögél májusig a parlamentben, s nyilván hasonló megfontolásból támogatja a miniszterelnök-jelöltet az NDSZ-ista Pozsgay Imre is. Velük, no meg a szuperfüggetlen Bertha Zoltánnal együtt már vitán felül meglesz Boross többsége. A múlt héten a költségvetés 190 bizalommal fölérő áment kapott, 157 nem szavazat és 3 tartózkodás ellenében. E bizalmi kérdésben igen sokan, 350-en foglaltak állást, 47-tel többen, mint a november 30-i közbülső költségvetési szavazáson; közben a koalíciós előny 45-ról 30-ra olvadt. Ám ha – ad absurdum – a részvétel maximálisra nőne is, akkor is 192 koalícióbeli lelket tudhatnak maguk mögött Borossék (Pozsgayékon kívül), és ez szűken ugyan, de elég a jelenleg maximálisan mozgósítható 381 szavazathoz képest.

A Magyar Igazság és Élet Pártja átlátta ezt, és mindjárt feltételt támasztott (hagyják ki a kormányból Jeszenszkyt és Szabó Tamást); így jóllakik az opponálás kecskéje is, de a ciklus hátralévő részének káposztája sincs fenyegetve. Figyelemre méltóan nyilatkozott viszont Fodor István a függetlenek álláspontjáról: 12-ejük támogatja a miniszterelnök-jelöltet, ha programja nem tartalmaz szélsőséges elemeket, és ha megváltoztatják a miniszterelnök-helyettesítés Antall József bevezette rendszerét. Ellenkező esetben tudniillik Kónya Imre belügyminiszter-jelölt a kormány második emberévé lépne elő, s ekkor Boross legfeljebb 2-3 frakción kívüli honatya (nyilván a fent említettek) támogatására számíthat.

E feltételnek nem sok valószínűséggel szerezhetnek érvényt, de Kónya neve mindenképp vészjóslóan cseng a független füleknek (különösen persze az MDF-es múltú dobhártyáknak). Pedig Kónya is függetlenként lépett pástra annak idején, az Ellenzéki Kerekasztal moderátoraként. Önmagában az érvényesülni vágyásban, amellyel ’90-ben a Pest megyei listára került, majd a frakció élére vágott, még nemigen találni kivetnivalót; csak hát Csurka elődjévé avatta 1990-ben csatlakozása a Grezsa Ferenc által előterjesztett – jogilag igencsak kiforratlan – széles körű igazságtételi javaslathoz (Iustitia-program), ’91-ben pedig a nevét viselő híres „direktíva” (a Kónya-dolgozat) az igazságtételről és a sajtó megrendszabályozásáról. „Most azonban – mutatott ebben utat –, amikor az országról alkotott kép a világ szemében egyértelmű…, meggyőződésem szerint végrehajtható a Magyar Rádió és Televízió politikai beállítottságának és szellemiségének gyökeres megváltoztatása.” S lőn.

Nyomdába adáskor még nem ismerhetjük az új kormány programját. Az elmúlt hónapokban mindenesetre ki-ki a maga posztján megpróbált ráerősíteni a ciklus finisében. A médiumalelnökök MUK-os munkatársakkal és testőr kft.-kkel veszik körül magukat, így tombolva gondoskodnak a „pártatlanságról”. A Házban is kiújulhat a médiaharc, a kormány új törvényváltozatot készül benyújtani, de – az eddigi nyilatkozatok szerint – ragaszkodik a kinevezési törvényhez, s az ellenzékre újólag a „Javítgatni vagy elhatárolódni?” morális dilemmája vár.

Az SZDSZ, a Fidesz és az MSZP természetesen a miniszterelnök-jelölt ellen szavaz, ám ez – hangsúlyozzák – a kormány eddigi ténykedésének szól, nem pedig Boross személyének. Ez utóbbi kitételt nem egészen értjük. Persze jogállamunkban a politikai nyilatkozatok is eljogiasodnak. Vagyis ha kijelentenék, hogy az ellenszavazat bizony Boross személyének is szól, az úgy hangzana, mintha a bíróságon a tanú mondaná, hogy perben-haragban áll a gyanúsítottal. De miért ment az ellenzék a személyi kérdés elébe, miért kellett önként szóba hozni? Elvégre a titkosított legtöbb ügyészi jelentés – a kiszivárgott hírek szerint – nem tartalmaz ugyan újat a belügyminiszter 1992. október 23-i szerepét illetőleg, arra viszont igenis utalnak jelek, hogy fölmerült a rendőri gondolat: Torgyánt lejáratandó fegyvert helyeznek el a kisgazda pártelnök kocsijában.

A Horthy-kori kollega nyomában

Boross már eddig is követte Antall József útmutatásait, amennyiben mindig is igyekezett hitbizományként kamatoztatni a megszerzett és nagy nehezen megőrzött többséget. Amikor ’91-ben belügyminiszter lett, rögvest sajátosan értelmezte a rendőri vezetők kinevezéséről szóló, alig negyedévvel korábban, elfogadott törvényt. A pályázati rendszer, amelyet a miniszter „nem kedvelt”, véleménye szerint nem azt jelenti, hogy az kapja a kinevezést, akinek pályaművét a bíráló bizottság a legjobbnak találta, hanem csak azt, hogy a pályázók közül kell valakit kinevezni. (A miniszteri gondolatot az országos rendőrfőkapitány lojálisan meg is valósította, sorra harmadik-negyedik helyezetteket nevezett ki megyei főkapitányokká.) Hasonló törvényértelmezéssel és kézivezérléses módszerrel szerezte vissza a miniszter a rendőrség feletti utasítási jogot, amelytől az órendszer utolsó pillanatában elfogadott deregulációs törvény fosztotta meg a Belügyminisztérium mindenkori vezetőjét. Kétharmados törvényi felhatalmazás híján Boross Péter egyszerűen miniszteri utasításként hatásköri listát adott ki, amely szerint a miniszter bármely szervezési hatáskört magához vonhat, és hatályon kívül helyezheti az ORFK vezetőjének intézkedését. (Beszélő, 1992. március 28.) „A jogalkotás késési fázisban van, és mi nem tudunk késni” – mondotta volt a parlamentarizmusról egy MDF-es fórumon (Beszélő, 1992. április 11.). Nyűg a parlament: „Kedvenc, Horthy idején működött elődöm, Keresztes-Fischer – vallotta meg a Pesti Hírlapnak történészien –, több olyan dolgot rendelettel oldott meg, amihez nekem ma a parlamentben kétharmados többségre van szükségem. Ő két hónap alatt jutott célba, én másfél-két év alatt.” Valójában Boross se várt olyan sokáig. 1991 decemberében például már állott hat határőr akciószázad (egyelőre költségvetési fölhatalmazás nélkül), egy év múlva pedig – anélkül, hogy a ’93-as költségvetésben felhatalmazást kért volna rá – suttyomban jelentékenyen bővítette a határőrség hivatásos állományát. A létszámnövekedésre az 1993-as pótköltségvetés elfogadásakor kellett utólag fedezetet teremteni. Azaz a miniszter mindig is úgy vélte, amíg a parlamenti többség biztos, nem is olyan fontos tekintettel lenni a parlament jogaira.

A kollektív hitbizomány

Annyiban változik a stílus, hogy, ellentétben a Nagy Örökséggel – illetve, ahogy a temetésen hallottuk: a „fehér vértanúsággal” – most egyfajta kollektív vezetés van kibontakozóban. Boross bejelentette: nem vállalja a pártelnökséget, így választmánybeli ellenlábasai, Lezsák vagy Für még elégtételt vehetnek a december 13-i szavazásért, amikor is Für lett három közül a harmadik a miniszterelnök-jelöltségért folyó versengésben. A második erő, mint emlékezetes, meglepő módon Szabó Iván tábora lett. Szabót méltán tarthatjuk a tolerancia eleven szobrának a vezető kormányerő sorai között, ámbár épp most – szépséghibaként – akadt egy kis törvénysértő összezördülése a Magyar Nemzeti Bank Antall bizalmasaként kinevezett elnökével.

Apropó, gazdaság: recesszió, deficit, privatizáció, agrárium, kárpótlás. Alighanem az új választásokon is érvényesek lesznek az eltemetett kormányfő ’90 márciusában mondott szavai: „Aki itt vállalja a miniszterelnökséget, az vagy mártír, vagy őrült.”
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon