Skip to main content

Egy kacsa nyomában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Diósgyőri Gépgyár


Ruszkabányai András megyei MDF-elnök, aki pártja Munkásérdekvédelmi Tanácsának helyi szekciója irányítójaként írta alá a közleményt, nem tudja – nem is nagyon akarja – leplezni kínos feszengését. Főként azonban azért sajnálja, hogy a hír valótlannak bizonyult – amiért szemrehányást is kap párthíveitől –, mert akciójával, úgymond, „késleltette” a vezérigazgató távozását. Másrészről, a helybélieket figyelve, a hatás egy kicsit olyan, mint amikor az öreg hölgy felbukkant Güllen városkában: ha egyszer a legnagyobb kormánypárt Váltás!-t jelent be, akkor – vélekednek sokan –, a vállalatvezető napjai tényleg meg vannak számlálva.

„Pártnyilatkozat”

A bejelentés hangja egyébként a kormányzópozícióhoz illően határozott volt. Igaz ugyan, hogy a polgári megítélés szerint visszatetsző lehet az a mód, ahogyan általános fogalmakba élő személyt helyettesítenek be; ám most a munkásság emelte fel a szavát. „A Diósgyőri Gépgyár munkástanácsa, az MDF Munkásérdekvédelmi és Ipari-Gazdasági Tanácsadó szervei – így a július 28-án megjelentetett közlemény, amely alatt Ruszkabányaién kívül Sárkány Gábor hegesztő, munkástanácselnök, valamint dr. Tóth József ipargazdasági tanácsadó neve szerepelt – kitartó erőfeszítéseket tettek azért, hogy a nagyüzemben létrejöjjön végre a rendszerváltás, megszűnjön a sztálinista vezetés uralma, a megfontolt, korrekt, tárgyszerű intézkedések helyett bemutatott hozzá nem értő handabandázás. A kormány most intézkedett, a Diósgyőri Gépgyár vezérigazgatóját leváltotta…” A szöveg sajnos nem foszlatta szét egycsapásra polgári allűrjeinket, így aziránt érdeklődtünk: hogyan lehet ilyen ellenőrizetlen hírt az újságba betenni. Ez, kérem, pártnyilatkozat – válaszolták a Déli Hírlapnál –, márpedig a pártok és a lap közötti megállapodás, jobban mondva szokás szerint minden nyilatkozatot leközölnek, mint ahogy megjelentették a Digép cáfolatát is. Hogy le merték volna-e hozni az MDF-es hírt a választások előtt is? Természetesen, a hírlap tavaly ősz óta kft.-hez tartozik, tehát független. Hasonló választ kaptunk az Északmagyarországnál: a közleményt az MDF jegyzi, így a tartalmáért is ő felel.

A felelősség kérdését persze nem szétaprózottan, hanem irányzottan teszik fel ilyen forradalmi időkben. A kohómérnök képzettségű Kovács Zoltán vezérigazgató 1972-től az MSZMP megyei bizottságán gazdaságpolitikai titkár volt, ’87-ben (Kapolyi László ipari minisztersége idején) vette át a Digép vezetését nyugdíjba menő elődjétől. A vállalat válsága épp ekkor vette kezdetét, mivel apadni kezdtek hadiipari megrendelései, amelyek a csúcs idején csaknem a termelés felére rúgtak. Az idén már a Szovjetunióba is lényegesen kevesebbet exportálhatnak. „46 éves vagyok – mondja a vezérigazgató –, családom van, amelyet továbbra is el kell tartanom. Ha távoznom kell, nem mindegy, hogyan, milyen minősítéssel megyek el.” A szakmai bírálatot még elfogadná Kovács Zoltán, és bár szerinte is jogos alap lehet a kritikához, hogy a gyár veszteséges, az is mérlegelendő, mi mindent tesz az ember a veszteség mérséklése érdekében. A Digép például a kieső piacok nyugati exporttal való helyettesítésével próbálkozik – igaz, a siker részleges –, olyan termékekkel, amelyek ha nem is érik el a nyugati gyártók műszaki színvonalát (és eképpen rosszabb áron is kelnek el), de legalább megbízhatók. A közelmúltban a gyár komoly létszámleépítésre kényszerült, ezerkétszáz embernek – főként nem-fizikai foglalkozásúaknak – mennie kellett… Most viszont, hogy ilyen módszerekkel törnek ellene, Kovács Zoltán juszt is marad, ebben pedig, ahogy a sajtó is írja, partnere a minisztérium.

De honnan származhatott akkor a téves hír? Erről tudakozódtunk Ruszkabányai munkástanács-szervezőtől, aki nyilatkozott már a Népszabadság tudósítójának, „parlamenthez közelálló forrásokat” megnevezve. A munkástanács-szervező (egyébiránt gépészmérnök, a közéleti szereplés arra készteti, hogy korábbi tervezővállalati állását feladva, magántervezőként keresse kenyerét) egy diósgyőri iskolában tartózkodott éppen; sikerült ugyanis – a helyi KDNP-s kollégák közreműködésével – megszerveznie egy kis találkozót az aznapját épp Miskolcon töltő Surján László környezetvédelmi miniszter (lásd még cikkünket a 22. oldalon) és a Borsod megyei munkástanácsok aktivistái között. A kacsa forrásához persze nem juthattunk közelebb, a találkozó mégis említésre méltó esemény volt: „általa a kereszténydemokrata miniszter (négy nappal a másik miniszter cáfolata után) feloldozást adott a munkástanács-szervező eltévelyedésére.

Kitérő: egy diósgyőri iskolában

Az osztályterembe lépve csak a KDNP-s kollégák hagyták fenn pártjelvényüket, az MDF-esek zsebrevágták, tartva magukat hangoztatott elvükhöz, hogy a munkástanácsok természetüknél fogva pártsemlegesek. A gyakorlatban a megye területén júniusban lendült fel a mozgalom: Ruszkabányai közlése szerint addig egyetlen szervezet sem tartozott az MDF Munkásérdekvédelmi Tanács helyi szekciójához, azóta viszont 23-at jegyeztek be a bíróságon, s további 3 bejegyzésre vár. A szekció jogi szolgáltatást nyújt az önszerveződőknek, amihez segédletként a Fehér füzetet (a választási kampány idején készített MDF-kiadványt) forgatja mintaként, a péti munkástanács itt közölt alapszabályát, amelyet egy évvel ezelőtt, a hőskorszakban készített Horváth Balázs ügyvéd, jelenleg belügyminiszter. De a munkástanácstagok – hangoztatja Ruszkabányai – vegyes pártállásúak és még inkább pártonkívüliek. A Digép munkástanácsának csak három tagja – köztük persze Sárkány Gábor elnök – MDF-es; az 5600 fős gyárban, június végén 17 fővel alakult, jelenleg százfős egység ténykedéséről csak annyit tudtunk meg, hogy „szerveződés alatt áll”.

De, ahogy megfigyelhettük – és ez a szerveződés időszakában úgyszólván magától értetődik –, az ideológiát is az MDF szállítja a munkástanácsoknak. A mozgalom MDF-es szárnya nem tűz ki célul oly nagy arányú munkástulajdont, mint a Munkástanácsok Országos Szövetségének kapcsolt részei (lásd A Rácz-jelenség című cikkünket). Ám a főkérdés most a rendszerváltás, amely – ahogy a fent idézett leváltási közlemény programatikus része fogalmaz – „azzal válik teljessé, ha a vezetőváltás minden szinten megtörténik”.

Hogy a munkástanácsok is megkérdőjelezik saját főnökeik hitelességét, bírálva őket az üzem rossz működéséért, és mert emiatt nekik, a dolgozóknak rosszabbodik vagy forog veszélyben a megélhetésük: annak persze egészen más a tétje. E bírálat őket teszi ellenzékké környezetükben. Munkavállalói és munkás-önszervezői helyzetük nagymértékben függ a környék foglalkoztatási viszonyaitól. Borsod megyében vagyunk; a Kontakta ózdi üzeméből például a közelmúltban ötszáz közül háromszázötven embert bocsátottak el, az ottani munkástanács négy jelenlévő képviselője közül három állásnélküli. A borsodnádasdi lemezgyárban – ahogy az onnan jöttek elmondták –nyíltan vagy burkoltan állásvesztéssel fenyegették a szerveződő munkástanács tagjait. És az MDF-es ideológia könnyen talajra talál ott, ahol a felháborodás a rossz eredmények ellenére kiosztott vezetői prémiumok miatt keveredik azzal a vonzódással, amelyet egyenlősdinek neveztek, és amelyet sehogy sem sikerült kiirtani az új mechanizmus húsz éve alatt. Rokonszenveznek az ideológia privatizálás-ellenes felhangjaival is: akikkel beszélgettünk, nem bíznak kft.-ügyvezetővé átváltozó főnökeikben, vagy úgy vélik, a nem-privatizált vállalatrész ki lesz semmizve; és vélhetően az állami tulajdonhoz való ragaszkodás fejezi ki azt az illúziót is, hogy van egy végső fórum – az állam –, akihez még apellálni lehet.

A kommunistákkal szembeni felháborodás dolgában tehát békés egyetértés honolt az osztályteremben. Amiként a vállalatvezetésben a munkások fölött – mesélte Surján miniszter –, azonképpen őalatta, az államapparátusban is a régi rendszer emberei ülnek; betonfal választja el őket egymástól, bár e falon szerencsére vannak lyukak. Az ő látogatása is ilyen lyuk, remélhetőleg. „Értik, ugye, mire gondolok.” És valóban: átsuhant ekkor az osztálytermen Mátyás király szelleme. Csak egy pillanatra villant fel a lehetőség, hogy esetleg, akár a letűnt rendszeren, a munkástanácsokon is átlendülhet a történelem kereke. Amikor egy felszólaló Borsodnádasdról arra kérte Surjánt, ugyan szorgalmazza már, hogy törvény garantálja a munkástanácsok vezető-kiválasztási jogát és beleszólását a jövedelemelosztásba, azt a választ kapta, hogy ne kapkodjunk, ugyanis – Surján szerint – vannak régirendszerhű, bújtatott munkástanácsok is. Koncentráljunk inkább arra, amire most adott módot a kormány: a vállalati tanácsok újraválasztására! Elfelejtette a miniszter megemlíteni, hogy a vt. felét továbbra is a vállalatvezetés jelöli, csak épp még egy kormányjelöltet is be kell venni az új rendelkezés szerint. A kormány – és ez már végképp rosszul hangzott volna az iskola falai között – a vállalati tanácsot is meghaladott intézménynek tekinti, bár olyan intézménynek, amely szintén kiválóan alkalmas eszköz a vérátömlesztésre.

Egy hipotézis

A Digépnél nincs vállalati tanács, államigazgatási irányítás alá tartozik, ezért, Pestre felérve, felhívtuk az államigazgatást, Auth Henrik ipari minisztériumi államtitkár személyében. Épp előzőleg ajánlotta a kormány az APEH-nek és a Társadalombiztosítási Főigazgatóságnak, valamint a két energiaszállító trösztnek: kezdeményezzenek csődeljárást a Digép és másik hat cég ellen. Hogy mely vállalatokról döntött így a kormány, abban – magyarázta az államtitkár –, két szempont játszott közre: először is, a sorbanállás-csökkentő akcióban nem volt célszerű oly nagy halakat szerepeltetni, mint a Videoton vagy az Ikarus, az ő tartozásaik rendezésére külön eljárást dolgoznak majd ki. A másik szempont az volt, hogy mekkora az egyes vállalatoknak a nettó (hitelezéseiket meghaladó) adósságuk a vagyonukhoz képest; a Digép esetében vagyont meghaladó összegű adósságról van szó.

A Digép csődje természetesen már korábban, a kormánydöntés előtt is a levegőben lógott. Ő, az államtitkár, ezért személyesen beszélt Kovács Zoltánnal; feltette neki a kérdést: hajlandó-e ilyen körülmények között is vezetni a vállalatot. Kovács, elgondolkozva bár, de igent mondott. A „leváltási” botrány még szilárdabbá tette abbeli elhatározását, hogy marad, amiért immár mind Auth Henrik, mind Bod Péter Ákos miniszter tökéletesen megérti és – mikor Kovács Zoltán telefonon érdeklődött – biztosította is támogatásáról a vezérigazgatót.

Egy magát megnevezni nem kívánó parlamenti képviselő (MDF) Auth Henrik és Kovács Zoltán személyes beszélgetéséről tévesen úgy volt informálva, hogy Bod Péter Ákos szólította fel lemondásra a vezérigazgatót. Valószínűleg ennek a csúsztatott hírnek a birtokában formulázta meg a diadalmas jelentést Ruszkabányai. De miért volt oly türelmetlen a munkástanácsadó, hogy – amint a Népszabadság és a helyi lapok kiderítették –, sebtében a betegsége miatt távollévő dr. Tóth József nevét is odakanyarította a közlemény alá? Csak a nagy szenzáció miatt?

A harmadik név

Tóth dr., az MDF Miskolci Ipargazdasági Tanácsadó Testületének pártonkívüli munkatársa vállalta utólag is, a hír kacsa mivoltának dacára is „aláírását” a nyilvánosság előtt. Tóth dr. gépészmérnök, kandidátus, 21 éven át a Digépben dolgozott fejlesztőmérnökként, utoljára mint a vezérigazgató mellé rendelt, a haditermékeket kiváltó gyártmányok kifejlesztésével megbízott szaktanácsadó. De – meséli – munkátlanul maradt, a feladatra nem jutott pénz: „én egy az MHB-vel közös fejlesztési hitelkonstrukciót szorgalmaztam, a vezérigazgatót viszont csak a rövidlejáratú hitelek érdekelték”.

Végül távozni kényszerült Tóth dr., ’88 novemberében ugyanis beadott egy folyamodványt a Központi Ellenőrző Bizottsághoz (megkerülve a megyei pártfórumot) Kovács elmozdítása érdekében. Sőt már ’78-ban is megtette ugyanezt az akkori (szintén MSZMP megyei titkári funckcióból odakerült) vezérigazgató ellen. A szakma, a gyártmányfejlesztés ügyéért szállt mindig szembe, ha kellett, a vállalatvezetéssel, olvasatlanul maradt ellenkoncepciókkal bombázva pártunkat és kormányunkat. Egy, a „nehéz emberek” közül való reprezentánst véltünk megpillantani a telefonvonalon keresztül: a pénzügyes elfogultsággal igazán nem vádolható, távlatosan gondolkodó mérnök, szemben az orruknál tovább nem látó fináncszemléletűekkel… MSZMP-tag is volt, nem hivatalos jelöltként is indult volna a Digép színeiben a ’85-ös választáson, ha nem buktatta volna ki a jelölőgyűlésen a Népfront saját vattaembereivel. Az idei csatában mint független képviselőjelölt maradt alul. Ezenkívül, ahogy az Északmagyarország munkatársai határozottan állítják (bár maga Tóth dr. cáfolja), a tavaly őszi MSZMP-kongresszusra (vagy legalább az ezt előkészítő megyei pártértekezletre) is jelöltette magát, sikertelenül.

Neheztel Tóth dr. a kormányra a csődeljárás melletti állásfoglalás miatt. E döntés számára a gyár szétdarabolásának, netán kft.-sítésének rémképét idézi fel. „A minisztérium nem akarja a vállalatot ezzel az óriási veszteséggel a hóna alá venni” – ad hangot abbéli véleményének, hogy az állam igenis nyúljon a gyár hóna alá. Észak-Magyarország egyetlen komoly magas feldolgozottságú terméket kibocsátó üzeméről van szó – érvel Tóth dr. –, bukásával dominószerűen ledöntené a többit is. Úgy véli: a minisztérium nem is mer leszámolni a múlt hibáit takargató vállalatvezetéssel, de nem is akar, hogy ne legyen, aki a bíróság kezére adott vállalatot megfelelően képviselje. Vajon vállalná-e ő, Tóth dr. a vezérigazgatóságot? – vetődött fel ekkor a kérdés önkéntelenül. A válasz hasonlatos volt ahhoz, amit Habsburg Ottó mondott volt köztársasági elnökségéről és a nemzetről a november 26-ai népszavazás előtt: ha a vállalat érdeke úgy kívánja…

„Bízzunk a meglevő hűségesen kitartó műszakiakban – írja a Tóth dr. távollétében készült leváltási nyilatkozat rendelkező része –, és bízzunk abban, hogy a vállalattól megválni kényszerült, de régi diósgyőri hagyományokat őrző, a gyárért tenni kész műszakiak is kiveszik a részüket a kibontakozásból.” Valódi szenvedélyek munkálnak a gazdaságirendszer-váltás forradalmában, és könnyen lehet, hogy valóra válik a közhelyes mondás: a forradalom felfalja gyermekeit. Ha mégse, az esetben (és ennyiben árnyalnunk kell a lapunk két héttel ezelőtti cikkének megállapítását) az újkáderek, ahelyett, hogy függenének tőle, szembe fognak kerülni az új hatalommal, és harcosan követelik tőle majd a népnemzeti segítségnyújtást.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon