Skip to main content

Milyen is volt a parlament?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Mészöly Miklós:

De mortuis nil nisi bene – a ciklus kimúlt. E közmondás kíméletes tanácsa aligha lenne elfogadható a mi esetünkben, miután keményen meghatározó történelem az, ami az elmúlt négy évben történt. Politológusok, hivatásos „tényfeltárók”, történészek kimerítően dokumentált elemzéseinek ideje nyilván menthetetlenül el kell következzen – kérdezhetnénk hát, hogy érdemben mit tehet ehhez hozzá (szakszerű betekintés híján) az egyszerű állampolgár. Gondolom, a legfontosabbat: azt a többletet, ami életszerűen összegez s megítél. Ebből a látleletből és nekrológból említenék néhányat.

A Példabeszédekben olvassuk (20.11), hogy „Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz.” Demokráciánk és újra galvanizált parlamentünk lehangolóan gyermekként mutatkozott be, sőt; vásott kamaszként – a rendetlenség és kora bánat minden ismérvével együtt. Megtoldva olyan históriai eltévelyedésekkel, melyek holnapra is kihatnak, s csak verejtékesen lesznek helyesbíthetők. Röviden: ami ölünkbe hullott négy éve, ritka pillanat volt politikatörténetünkben. Az indulás kivételes szabadsága adatott meg, amit eleve kényszerítő módon már nem felügyelt regionális, azaz közvetlen külső hatalom (török, német, orosz) – csak az, amit a világpolitikai erőviszonyok Európában mindenki számára cselekvési játékszabályként tanácsoltak. Ami természetesen mindig együtt jár a kormányzati erő távlati felelősségének jelentős megnövekedésével. Az indulás ilyen feltételei mellett már nem lehet élni (a nálunk különösen nagy múltú és kényszerű) áthárítás önsajnáltató magyarázkodásával – „török gyerek megvágta, magyar gyerek majd meggyógyítja, gilice, gilice…” Ami van vagy mutatkozik – pontosabban, amit az örökölthöz e négy év alatt tettünk hozzá –, ezúttal mindenestől a becses sajátunk. Valószínűleg nem merész feltételezés, hogy a szerte tapasztalható politikai rosszkedvünk gyökere itt van; s nem feltétlenül és mindig az épp aktuális jelenségek, döntések a közvetlen okok. Inkább a sorozatos rádöbbenés, hogy: ez is… még ez is, belőlünk telik ki? Ami óhatatlanul a magyarként feszengő emberi önérzetünket teszi próbára, és tesz kiábrándulttá, kedvetlenné. Nem hinném, hogy átlagszinten sokakban lett ez így tudatos; inkább a jogos áthárítás hiánya az, ami kritikusan zavarta meg társadalmunk politikai közérzetét. Infámiákban és anomáliákban a múlt korszakok is bőségesen részeltetettek bennünket – de a mindennapos túléléshez és elviseléshez erőt is adott a kényszerű cinkosság, amit az áthárítás lehetősége mindig fölkínál: igen, ez van; de csak azért, mert „török gyerek megvágta” stb. S ha már megneveződik a fátumos bűnbak – önvizsgálat nélkül lehet elködösíteni a saját vétkeinket, vétkeseinket. Vagyis, a megszállások és elnyomások históriai sorozata „jótékonyan” segítette hozzá az éppen regnáló hatalmat az önfelmentés igencsak kritikus technikáihoz; másrészt, hogy – szükség szerint időzítve – a hazai „idegen elemeket” is felhasználja a kényelmes áthárítás céljaira. Végeredmény: ha már ez utóbbi is látványosan sikertelennek bizonyul – maga az áthárítás technikája fullad ki –, s jobb híján nemzeti evidenciává lesz („magyarságteljesítménytől” függetlenül) a társadalmi rétegek elidegenedése, a cinkosság felszámolódása; a tömeges és cinikus „klienssé válás” kifizetődő létezési stratégiája. A retorikában ilyenkor erősödik föl igazán a negyven- vagy tizenötmilliós magyarság víziója, mint vigasztalni hivatott nemzetpolitikai placebó, hogy semlegesíteni próbálja az elidegenedést, újra galvanizálni a cinkosságot, nemes ideológiával hitelesíteni a cinikus kliensséget. S mindez bekövetkezett. És maradtak továbbra is megválaszolatlanul, sőt, tovább súlyosbodva a gondok, elintézetlenségek, melyeket nem old meg sem placebó, sem áthárítás.

Kormányzatunk – következésképp a T. Ház négyéves – munkájára az vet történelmileg értékelhető nagyon sötétes árnyékot, hogy az áthárítás hiányának nagy lehetőségével (amire jószerivel Mohács óta áhítozunk) – bénítva erősen a parlamentáris esélyeket is – nem tudott élni. Beleesett az új hatalmi elitek csapdájába, ti. abba, hogy a vele szemben korábban alkalmazott politikai technikák hatásosságát – saját bőrén – megtapasztalva a maga számára is hasznosnak és követendőnek fogadta el; természetesen más célok, úgymond, reálpolitikai indoklásával. Ennek távlatos veszélyei a politika általános nyomorúsága; de összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, ha történetesen ideologizált-teologizált diktatúrából próbálunk áthajózni demokráciába. Nálunk így teremtődött meg az Antall-kormányzat bizarrul anakronisztikus nép-nemzeti, klerikális, pártmonarchikus, összefonódottságokra telepített „magyar” politikai habarcsa; s az ezt kiszolgáló szándékok, reflexek megtévesztőén „parlamentáris” rabulisztikái és ügyintézési mechanizmusai. S végül is ez készítette elő fokozatosan a „politikai ellenfél” verbalizált átvedlését „ellenséggé”; minimumra csökkentve a kompromisszum játékterét. De még e minimumon belül is leleplezően figyelemre méltó lesz egy olyan regesztrum átfogó politikatörténeti elemzése, hogy milyen ellenzéki javaslatokat, módosításokat tartott szükségesnek elvetni a mai kormányzat – milyen érvvel, milyen keresztülvitt céllal, szándékkal, s milyen eredményt ért el vele. Az áthárításhiánynak e történelmi súlyú első ciklusa végén különösen fontos volna egy ilyen összehasonlító vizsgálódás. Segítene tárgyilagos mérlegre tenni kormányzat és ellenzék elmúlt négy évi munkáját – pro futuro. Világos tanulságul és eligazításul az egyszerű állampolgárnak (mint jómagam), ki jó ideje már csak átlapozni képes az újságok napi informálásainak emészthetetlen halmazát, s felüdül, ha találkozik egy szellemes érveléssel, életet is igazolni tudó magyarázattal, tudósítással.

Röviden: igényem szerinti tájékozottsággal nem tudok véleményt formálni egy vegyes összetételű parlament munkájának egészéről; másrészt, a meghonosodó állampolgári életérzés tüneteit jegyezgetve – végre is ez a szakmám – kivételesen szerencsétlennek tűnik elindulásunk az ölünkbe hullott szabad pályán. Még rövidebben: ez a társadalom nem úgy lett megszólítva, ahogy várta s megérdemelte.

Ennek a felelőssége azonban nem megosztható.

Kamarás István:

Óriási fejlemény, hogy van (mármint megválasztott parlament)! Még tanul. Még az elején van. Pedagógiai baklövés lenne máris „leosztályozni”. Tagjainak, vagyis tanulóinak különféle képességei – mint bármely más iskolában – különböző gyorsasággal érnek be. Még öt-tíz év kell, hogy összeérjen a parlament, miként az ugyancsak tanuló, a parlamentet még nem rendeltetése szerint bírálgató (mert benne csak locsogó-fecsegő-acsarkodó léhűtőket látó) állampolgár előtt is hosszú (és meredek) út áll. Ami döntéseit illeti, nem vagyok igazán kompetens megítélésében. Egy olyan van, amit nagyon sajnálok, s (mint választójuk) szégyellek is: ama bizonyos döntést a destruktív egyházakról, melyet, bizony, a magukat liberálisnak gondoló honatyák(anyák) is megszavaztak.

Az én elképzeléseim szerint érett parlament – vigyázat, vágyálom következik! – nem kevéssé (vagy talán még inkább) szenvedélyesen vitatkozó, ám sokkal derűsebb és megértőbb. Igyekszik nem összetéveszteni a hülyét a hülyeséggel, az ember egyik-másik megnyilatkozásával. Ebben az általam megálmodott parlamentben gyakran előfordul, hogy az ellenfelek megtapsolják vagy kiengesztelik egymást.

Vagy húsz éve egy megyeszékhelyen – mint szokott volt – a megyei könyvtárigazgató szépen megírta a megyei pártpotentát leleplező (persze csak szobort) beszédét. A csúcselvtárs pedig csak olvassa-olvassa a szöveget, amelyhez csak hangját és pozícióját kölcsönözte. Egyszer csak hirtelen megáll, s papír nélkül ezt mondja: „Nem, elvtársak, ezzel a kijelentéssel nem értek egyet.” Amire persze „szó bennszakad, hang fennakad”, csak néhány alpotentát kezd tapsolni. Nos, az általam megálmodott parlamentben ilyesmi is előfordulhatna. Persze, ez esetben a képviselő saját mondandóján akadna fenn, és saját magával szemben képviselné választóit, bizonyos értékeket, jobbik énjét, az Igazságot.

Andorka Rudolf:

Néhány évtized múlva az akkori magyar történészek minden bizonnyal nagyon pozitívan fogják megítélni az 1990–1994 közötti parlament munkáját. Akkor majd csak az igen lényeges pozitívumokat fogják látni, a sok negatív apróság rég feledésbe fog merülni.

A tárgyilagos megítéléshez érdemes nekünk ma is összehasonlítani ezt a parlamentet az általános választójog alapján megválasztott, több pártból álló, tehát a demokrácia alapkövetelményeinek eleget tevő korábbi parlamentek tevékenységével. Az 1944-es parlament elfogadta a német megszállást, majd a nyilas hatalomátvételt, az 1945-ös és az 1947-es parlament nem tudta megakadályozni a Kommunista Párt hatalomra jutását. Ezzel szemben 1990-től 1994-ig sértetlenül fennmaradtak a demokratikus intézmények.

1867-től 1944-ig mindössze kétszer fordult elő, hogy a korábban ellenzékben levő párt vagy pártok meg tudtak nyerni egy országgyűlési választást (1905-ben, majd 1910-ben, amikor az 1905-ig kormányzó párt utódpártja visszaszerezte a parlamenti többséget). A demokrácia egyik alapvető jellemzője pedig az, hogy a pártok és koalíciók időről-időre képesek egymást a kormányzásban felváltani, mert az ellenzék meg tudja nyerni a választást. 1994-ben ennek a lehetősége teljesen nyitva áll, tehát a demokráciának ez az alapkövetelménye (minden ezzel ellentétes riogatást cáfolva) érvényesül.

Korábbi magyar parlamentek számos szégyenteljes törvényt fogadtak el, mint a zsidótörvényeket vagy az 1946. évi VII. törvényt a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről, amelynek alapján a következő években számos magyar állampolgárt szervezkedés ürügyén halálra ítéltek. Ez a parlament is hozott törvényeket, amelyekben lényeges hibák találhatók, de nem hiszem, hogy bármely törvényét az utókor szégyenteljesnek fogja tekinteni. Hozott viszont számos igen jó törvényt, amely a piacgazdaságra és a demokratikus társadalmi viszonyokra való áttérésnek jogi kereteket adott. Két olyan, „jó” törvényt említek, amely munkaköröm következtében engem közvetlenül érint: az OTKA-törvényt és a Felsőoktatási Törvényt.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a parlament mindennapi életében sokszor fordultak elő olyan események, mozzanatok, amelyeket jobb lett volna elkerülni. A parlamenti viták némelykor durva hangneme, demagóg érvelése, a tények és az igazság időnkénti nagyvonalú figyelmen kívül hagyása, általában a pártok képviselői közötti gyűlölködés semmiképpen sem volt összeegyeztethető azzal, amit demokratikus politikai kultúrának nevezünk, és biztosan nem építette, hanem rombolta a demokrácia melletti elkötelezettséget a magyar társadalom egészében. Nehéz azonban eldönteni, hogy ebben a vonatkozásban a parlament befolyásolta-e rossz irányban a közvéleményt, vagy a demokratikus kultúra hiányosságai a közvéleményben, a sajtóban és a médiában sugárzott ki a parlamentre. Az elmúlt négy év egyik legfájdalmasabb tapasztalata mindenképpen az volt, hogy ez a demokratikus kultúra nem jön létre egyik napról a másikra. Csak remélni lehet, hogy az 1994-es és a rákövetkező választásokon a szélsőséges pártok és demagóg módon érvelő politikusok sorban vereséget fognak szenvedni (mint ahogyan az különben 1990-ben is történt), így lassan elterjed az a felismerés, hogy a demagógia és a gyűlölködés „nem kifizetődő”.

Egyszóval: örülnék, ha a jövőben nem lenne „rosszabb” parlamentünk a jelenleginél, és talán lassan még javulna is a parlamenti munka stílusa és szakszerűsége.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon