Skip to main content

Ár ellen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Jeles András: Senkiföldje


Az 1993-as év talán legnagyobb filmes szenzációja Jeles András új filmje volt. Jeles ekkorra már a színházi és filmes élet mitikus alakja lett, nem utolsósorban az Álombrigád betiltása, illetve a Monteverdi Birkózókör nevű színházi csoport körüli politikai botrányok miatt. Ugyanakkor Jelest az addig készített három játékfilmjének, illetve több rövidebb munkájának besorolhatatlan, eredeti stílusa miatt a magyar film egyik nagy reménységeként tartották számon.

A film díszbemutatójára 1993 májusában került sor a Vörösmarty moziban, egy kisebbfajta Jeles-fesztivál keretében. Jelentős esemény volt ez, különösen, ha figyelembe vesszük a magyar film akkori helyzetét: a stúdiórendszer szétesőben, közönségfilm még gyakorlatilag nincs, és hihetetlenül kevés a pénz a filmgyártásra.

A magyar film fő vonalát az a stilisztikailag jól behatárolható irányzat határozta meg, amelyet „magyar film noir”-nak szokás nevezni. Ezek a filmek szinte mind fekete-fehérek, hangsúlyozottan stilizált, kiüresített képekkel, lassú cselekménnyel. A kilencvenes évek elején szinte minden említésre méltó magyar nagyjátékfilm ugyanezeket az eszközöket használta. A sort Tarr Béla Kárhozata nyitotta, amelyet olyan művek követtek, mint Fehér György Szürkülete, illetve az Árnyék a havon (Janich Attila), a Gyerekgyilkosságok (Szabó Ildikó), a Woyzeck (Szász János), a Vasisten gyermekei (Tóth Tamás). Majdnem mind fődíjas film a Szemlén.

Ez a helyzet azonban megváltozott a Sátántangó bemutatását követően. Tarr Béla Sátántangója e stílust a végletekig viszi, és ezzel annak határait is világosan megmutatja. E film után nem lehet, legalábbis nem érdemes lassú, stilizált képi világú, fekete-fehér esős filmet készíteni. Ezzel a magyar film ezen igen jól behatárolható stílusirányzata hamar le is csengett. A részleg (Gothár Péter) ugyan még több szempontból is ide sorolható, de ez gyakorlatilag ugyanennek a korszaknak a filmje. 1998-ban a Szenvedély már anakronizmusnak hatott.

Ilyen közegben mutatták tehát be a Senkiföldjét, amely egyáltalán nem hasonlított az említett filmekre. Jeles soha nem tartozott semmilyen művészet fő irányvonalába, mindig a mainstream ellen dolgozott. Ez A kis Valentinótól kezdve minden filmjére és színházi rendezésére igaz, de talán mégis a Senkiföldje esetében érezhető a legélesebb kontraszt a korszak filmjei és Jeles alkotása között.

A Senkiföldje holokauszt-film. Igen kevés jó holokauszt-film létezik, de a Senkiföldje kétségkívül egy ezek közül. Sőt, ez az egyetlen általam ismert játékfilm, amely a holokausztot teljes irracionalitásában képes megmutatni. Egy kisváros 1944-es eseményeit a tizenhárom éves Éva (Cora Fischer) naplójából ismerjük meg, aki egyszerűen nem érti, mi történik körülötte, miképp lehetséges az, hogy csak úgy elviszik az embert. Nem érti, és naivitása átragad a nézőre is: már mi sem értjük. A narrátor és főszereplő Éva naplója egyszerre gyermeki módon ártatlan és naiv, ugyanakkor világosan mutatja, ahogy a lány egyre tisztábban lát, egyre többet fog fel abból, ami történik vele, és egyre fásultabb lesz. A film végén már nyoma sincs naivitásnak, inkább egyfajta koravén bölcsességet és beletörődést tükröznek Éva szavai. A film nem megmagyarázni vagy érthetőbbé tenni akarja a holokausztot, hanem épp ellenkezőleg. Arra akar rádöbbenteni: megmagyarázhatatlan, hogy ez megtörténhetett.

Jeles András rendezéseiben mindig kitüntetett szerepe volt a gyerekeknek, elég, ha A kis Valentino főszereplőjére és a Katona József Színház-beli A nevető ember előadás gyerekfigurájára gondolunk, vagy arra, hogy az Angyali üdvözlet című filmjében Az ember tragédiáját nyolc-tizenkét éves gyerekek játszották el. Egy interjúban mondja Jeles: „A gyerek megnyilvánulásaiban nincs jelen a halál. Az ártatlanság, illetve annak kicsorbulása jelenik meg vele.”

A Senkiföldje ezt a gyermeki, ártatlan, halál nélküli nézőpontot alkalmazza a holokausztra, ami mindennek épp az ellenkezője. A narrátor nézőpontja és a narrált események közötti drasztikus ellentét a film legeredetibb és leghatásosabb formaeleme, és emiatt képes a Senkiföldje a holokausztot teljes irracionalitásában ábrázolni.

A film dramaturgiája sok tekintetben a Csehov drámákéra emlékeztet. Egyrészt az idillikus kezdőponttól fokozatosan, de egyre gyorsuló tempóban zuhan a cselekmény a reménytelen végkifejlet felé, másrészt a konfliktusokat, a dramaturgiai fordulópontokat nem látjuk, vagy ha mégis, akkor tompítva, stilizálva vannak.

A Senkiföldje nyugodt film. Ez képi világában is megnyilvánul, a rendező kerüli a kegyetlen képek használatát – még az utolsó jelenetben is, amikor a zsidók elhurcolásának archív felvételeit látjuk: ettől lesz a film igazán kegyetlen. Ez a nyugodtság, amely a film egyik legfontosabb jellemzője, nemcsak Éva narrációjából sugárzik, hanem – s ez a fontosabb – a szerkesztésmódban is megnyilvánul. A felépítésben nincsenek egyenetlenségek, kitörések, még Éva nagymamájának hisztérikus dühkitörései is mindig ellensúlyozva vannak a többi szereplő higgadtságával, vagy azzal, hogy nem halljuk a hangjukat.

Nem lehet eltekinteni a film témája és elkészültének időpontja közötti kapcsolattól. Az Antall-kormány végnapjai alatt készült a mű, és egy ilyen közegben nem lehet nem észrevenni az aktuálpolitikai áthallásokat. A Senkiföldje erre kissé rá is játszik: a gettóban feltűnik a magyar szellemi élet színe java, Petri Györgytől Forgách Andráson és Halász Péteren keresztül a már említett nagymamát játszó Láng Éváig. Ezek az utalások nagymértékben meghatározták a film akkori fogadtatását is. De sok magyar filmmel ellentétben a Senkiföldje az aktuálpolitikai kontextustól függetlenül is éppen olyan jelentős, mint elkészültekor.

A film eredeti címe Párhuzamos életrajzok volt, az ősbemutatón is ezzel a címen szerepelt. A cselekmény ugyanis két szálon fut, az 1944-es kisváros életét (illetve annak lenyomatát Éva szemszögéből) a David Copperfield-történet ellenpontozza. A két cselekményszál összefonódik, Dickens regényét is az azt olvasó Éva szemén keresztül látjuk, így a két világ között megfeleltetések alakulnak ki: Ágit, az anyát (Cathleene Gáti) Mrs. Copperfieldként, élettársát (Halász Péter) Mr. Murdstone-ként látjuk viszont, sőt, egy nyilas katona képében még Mr. Mell is feltűnik.

Ebben a közegben lehetünk tanúi azoknak a képileg is hangsúlyozottan idillikus és illuzórikus jeleneteknek (a vízesés alatt, a tengerparton), amelyekben a lány társra talál David (Gulyás Lőrinc) személyében. Ennek az egymásra találásnak az idilljét mindig megtöri egy-egy utalás, amely a rettegéssel teli valóságot idézi: hol Mártának, Éva már elhurcolt barátnőjének a biciklije, hol egy sebesült katona. A kapcsolatteremtés illuzórikusságát hangsúlyozza az egyik legszebb szimbolikus beállítás, amelyben Éva és David egy-egy kövön állnak a tengerparton, és egymás felé nyújtják a kezüket.

Amikor a fiút utoljára látjuk (közvetlenül a végső dokumentumbejátszás előtt), arca elmosódik, valamit mond, de a hangját már nem hallani. E hangsúlyozottan stilizált, valóságból kiszakított jeleneteken kívül emberinek nevezhető kommunikációnak alig van nyoma. Legszebb példa erre az el-elcsukló, kiüresedett beszélgetés Éva és apja (Bálint István) között az iskolaudvaron.

Jeles a nyelvi kifejezés és a kommunikáció fogyatékosságát sokszor úgy jeleníti meg, hogy valamilyen módon érthetetlenné teszi a szöveget. Ez többé-kevésbé minden alkotására igaz, legszembeötlőbb példa talán a Drámai események (Szélvihar) című filmje, amelyben kizárólag az érthetetlenségig lelassított, szenvtelenül kántált dialógusok szerepelnek vagy a már említett A nevető ember eltorzított szájberendezésű címszereplőjének, illetve A kis Valentino Józsi bácsijának alig érthető artikulációja, de már Jeles első színpadi rendezésében, a Kaposváron bemutatott Szabadság első napjában is üvegcserepeken lépkedtek a szereplők, hogy a szöveget kevésbé lehessen hallani. A Senkiföldjében a szobalány artikulálatlan, inkább dallam és szöveg nélküli éneklésre emlékeztető intonációja idézi ezt az effektust.

A kommunikáció hiányát a rendező mind e filmben, mind a többi rendezésében leginkább a zene hangsúlyos használatával éri el. „A zene az emberi organizmusról beszél, egy olyan nyelven, ami közel van, ami magának az organizmusnak a nyelve” – mondta egy interjúban. A Senkiföldje zenei anyaga különösen hangsúlyos, főleg az utolsó, archív bejátszás alatt.

Az utolsó jelenet a film kezdő képsorára rímel. A film elején disznóvágást mutat a kamera, egy nagyítóüvegen keresztül, majd a film közepe táján két beállítást egymás után Éváról a disznóólban. A záróképsort, a zsidók deportálásának híres dokumentum-felvételeit szintén nagyítóüveg alatt látjuk. Az utolsó jelenet alatt a Varázsfuvola kettőse megint csak azt az ellenpontot adja, amit Éva naiv nézőpontja jelentett a film során: az események szörnyűségének és az elbeszélés ártatlan nézőpontjának ütköztetését, amely a Senkiföldjét az egyik legjelentősebb holokauszt-filmmé teszi.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon