Skip to main content

Árnyék és nyom

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Vera Röhm két budapesti kiállításáról


A józan ész azt diktálná, hogy ha idegen országban, idegen városban, egyszerre két intézményben rendez kiállítást egy művész, akkor munkásságának egymással összefüggő és szellemi-fizikai „kézírását” felismerhetően érvényre juttató aspektusait igyekszik bemutatni. Hiszen a képzőművészet a technikai képek világában is a művész individuális gondolkodásának és világérzetének kifejezését jelenti, és minél homogénebb, fűtöttebb ez a struktúra, annál hitelesebb, annál vonzóbb.

Vera Röhm kiállításai első pillantásra oly mértékben különböznek egymástól, hogy azt hihetnénk, két művész mutatkozott be egy időben a magyar közönségnek. Egyikük szobrász, aki fából és plexiből alkot szikár plasztikákat a minimal art vonzáskörében, a másik pedig egy új, nagyszabású koncept-art jegyében dolgozik, eszközei elsősorban fogalmiak, és közömbösnek tűnik az anyagokkal szemben. Röhm e két, egymástól függetlennek látszó kiállítással azt demonstrálta, hogy a művész szinte tudományos személytelenséggel eredhet egy-egy téma nyomába, hogy a választott témák magukban rejtik kommunikálásuk csakis rájuk jellemző technikai-anyagi eszközeit. Röhm érdeklődését mindennapos jelenségek váltják ki, ilyenek az árnyék és a hiány, illetve a nyom, a „valami ott volt, de már eltűnt” jele, s a hiány pótlásának, a teljesség leleplezett szimulálásának lehetőségei. Árnyék és nyom: a képteremtés elementáris és automatikus mozzanatai, mondák szerint a képzőművészet kezdetei, ugyanakkor gazdag jelentéstartalmat is viselnek, ami az emberiség különböző kultúráiban a nemlét fenyegetéséhez kapcsolódik. Röhm nem foglalkozik a kulturális jelentéstartománnyal, őt a fizikai jelenségek maguk érdeklik, amelyeket művi úton, tárgysorozatokban és komplex kiállításokban megismételve, mintegy kimerevítve filozofikus témákká emel, hogy konzekvenciáikat felmutassa. Attitűdje tulajdonképpen a klasszikus avantgárd művészé, emberiségjavító, messianisztikus.

Témáinak problematikája nem idegen számunkra e tájon, az idők folyamán több magyar művész is foglalkozott ezekkel más okból, más eredménnyel. Röhm munkásságának kezdetén, a hetvenes évek közepén az építkezések gerendaállványainak szövevényében, átkötő X-eiben izgalmas teret, jelentést látott, hasonlóan Károlyi Zsigmondhoz és Megyik Jánoshoz. A „Kiegészítések” gerenda-plasztikái valószínűleg innen veszik eredetüket, de visszanyúlnak a land-art műfajába is, párhuzamot mutatva a hajdanvolt Pécsi Műhely erdőmunkáival. A sérülések helyrehozásának gondolata éppúgy emlékeztet a megjavított paraszti tárgyak világára – melyet nemrég Vörösvári Ákos emelt be a Látványtár-művészet területére -, mint a fiatal szobrász, Szabó Ádám csorba talált tárgyaira, amelyeket színezett gipsszel tett ismét fanyar egésszé. A magyar művészet színterén az „Árnyékvándorlások” tematikája is aktuális: a Röhm-kiállítások idején láthattuk Szikora Tamás dobozainak szinte tapinthatóan tárgyszerű vetített árnyékait a Kortárs Művészeti Múzeumban, akkoriban jelent meg saját fotogramkönyvem, amely a „fényteli árnyékok” elvének, múltjának és hazai gazdag jelenének bemutatására vállalkozott. Bakos Gábor évekkel ezelőtt, első kiállításán éppen a Goethe Intézet galériájában egyetlen nagy, hullámkartonból készült, önmagába záródó labirintikus testbe foglalta a fény, a tér és az idő kiválasztott fázisait, hasonló módszerrel, mint ahogy Vera Röhm járt el, amikor hosszabb korszakot szentelt annak a fényhiánynak testté fogalmazására, amelyet egy tárgy élei, az azokon fennakadó megvilágítás és a földön kirajzolódó vetett árnyék együttese határolt körül. E megfelelések és párhuzamok ismerete csöppet sem hökkentette meg a művészt, inkább örömet és kíváncsiságot érzett a gondolatközösség, az eredmények sokágúsága felett.

Vera Röhm részben magával hozott, részben ide készült installációkat mutatott be Budapesten. A Kiegészítések (Goethe Intézet) téri elemei iparilag négyzetesre szabott, nagy erővel kettétört fenyőgerendák, amelyeket színtelen, átlátszó plexiöntvény egészít ki az eredeti szabványméretre, vagy kapcsol össze különböző elementáris, geometriai formációkban. A fejtől-lábtól egymáshoz illesztett párhuzamos függőlegesek, a V- és A-alakzatok, az egyik szárukkal vízszintesen a földre támaszkodó M-formák a terem padlóját borító összefüggő acéllemezen álltak. A kékes-olajosan fénylő alaplap megemelt, művi aurát biztosított a világossárga fa-plexi konstrukcióknak. A hol becsillogó, hol a környezetet is, a tárgyak között sétáló nézőt is tükröző plexiöntvények bizonyos nézőpontból teljesen átlátszókká, nemlétezőkké váltak, ilyenkor a fagerendák a levegőben álltak, a semmin támaszkodtak. A kiegészítő öntvény kettős funkciót lát el: egyrészt mint képlékeny mesterséges anyag lehetővé teszi és felmutatja a merev és egyenes fa plasztikai átfogalmazását, dekonstrukcióját. Másrészt vitrin, amelyben kiemelve és felnagyítva a plasztika csuklópontja, lényegi része mutatkozik meg: a fa struktúrájának és a törés erejének feszültségében létrejött szálas szilánkjait, a szétroppanás nyomát szemlélhetjük. Minden esetben más formákat.

Az Árnyékvándorlások című kiállítás a Barcsay Terem adottságainak megfelelően három részre tagolódott. Röhm a felsővilágítású nagy térben a címadó installációt valósította meg, a két belső teremben Az éjszaka a Föld árnyéka című vizuális szövegekből és belülről világító tárgyból álló műegyüttesét és a vándorló árnyékokat rögzítő első, naiv rajzait állította ki. Röhm precízen felmérte a Barcsay Terem központi terének méreteit, bemérte égtájak és égövek szerinti pontos elhelyezkedését a földgolyón. Meghatározta a kiállítás nyitó napján, október 31-én a Nap pályáját is. Számítógép segítségével kapcsolatba hozta ezeket a téri viszonyokat egy a teremben, meghatározott helyen, gnómonként felfüggesztett, a görög csillagászok Nappálya-meghatározó pálcájának mintájára alkalmazott fekete kockával, majd ennek feltételezett árnyékát óránkénti bontásban fekete velúrpapírból kivágott formákkal rögzítette az üres, fehér falakon és a padlón. Az itt és a most kozmikus valóságát hozta a látogató tudomására elv és valóság határvonalán egyensúlyozva. Az ily módon elindított, egzisztenciális vonatkozásokkal is telített gondolati pálya nyereségén túl érzéki, plasztikai élmény is érte a látogatót: a fényelnyelő bársonyalakzatok ferdén elliptikus sorozata a terem határfelületein nagy, fekete ecsetcsapásoknak hatottak, melyek által a terem volumene szokatlanul erősen átélhető lett. A kiállítótermeket általában üres edénynek tekinti az ember, amelynek hangulatát, pszichikailag felfogható arányait, méreteit a beléhelyezett tartalom állandóan változtatja. Ez a terem még sosem volt annyira önmaga, a saját objektív viszonyaival annyira telített, mint ezen a kiállításon.

Vera Röhm nem tekinti magát a hagyományos értelemben vett művésznek, bár szobrászatot és grafikai design-t tanult a lausanne-i és párizsi akadémiákon. Azt mondja, egyszerűen csak gondolkodik, megfigyel, gyakorlatias szempontok szerint igen egyszerű, kézenfekvő dolgokkal foglalkozik. Műveinek lételeme a tiszta, józan gondolat és a makulátlan kivitelezés, a tökéletes forma és felület. Csak a terveit rajzolja kézzel (milliméterpapírra), minden tárgyát szakemberek, gépek kivitelezik, minden darabot a célszerűség, gazdaságosság jellemez, sehol egy átgondolatlan, hirtelen ötlet, kitérő. Ám az így létrejött tárgy, installáció a maga hűvös megjelenésével képes elindítani a néző beleélő, továbbgondoló képességét, a gondolat felhevül.

Kiegészítések (Goethe Intézet)
Árnyékvándorlások, az idő tere (Barcsay Terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem)

2001. október–november

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon