Skip to main content

Az Észak-Alföldön

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Kis)régiók Európája


Néhány szót szeretnék szólni az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség feladatairól, a területfejlesztésben betöltött szerepéről, a jelenleg ott folyó munkáról és a jövőbeni terveinkről. Először is szót kell ejtenem az Európai Unió regionális politikájáról általában, amely már magának az uniónak a megalakításától kezdve működik. Nyilván voltak támogatói és ellenzői is ennek, azonban a regionális politika folytatása mellett több érv szól, mint az ellenzők mellett.

Az európai regionális politika fontosabb dátumai és eseményei között első helyen kell említenünk az 1958-as évet, amikor megalapították az Európai Beruházási Bankot. Ez a bank a kezdetektől nem vissza nem térítendő segélyek, hanem kölcsönök formájában támogatja az unió regionális politikáját – tehát mindenkor el kell számolni a bank felé, be kell mutatni a fejlesztési projektek eredményeit. Ezért 1973–74-ben jelentős változást jelentett, amikor létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, amelyet kifejezetten a regionális fejlesztés céljaira alapítottak, és amely a különböző leszakadó régiókat segítette – és segíti ma is – a felzárkózásban az Európai Unión belül. A következő fontos dátum 1989, amikor az Európai Unió kijelölte azt a hat célt, amelyek alapján a régiók a különféle strukturális alapok segélyeiből részesülnek. 1992-ben a maastrichti szerződés aláírásával ismét egy nagyon fontos lépés történt az egységesülés felé. Ekkor jött létre a NATS, a területi, statisztikai egységek rendszere. Ez gyakorlatilag az Európai Unió országainak azt megelőzően is létező közigazgatási egységeire épül, de egy egységes statisztikai adatbázist hozott létre – megkönnyítve ezzel a tervezés munkáját is. 2000-ben ismét fontos változás történt az Európai Unió regionális politikájában: összevontak néhány célkitűzést, és ettől kezdve ennek alapján folyik a támogatások odaítélése, vagyis az elmaradott régiók segélyezése a strukturális, illetve a kohéziós alapokból.

Magyarországnak a rendszerváltozás óta kitűzött célja az Európai Unióhoz való közeledés, majd a valamikori csatlakozás. Az Európai Unió is segíteni kívánta ezt a folyamatot, ezért létrehozta a Phare-programot, amely eleinte különféle programokat, beruházásokat támogatott. 1998-tól kezdve beszélhetünk a Phare új orientációjáról, hiszen ezután már kifejezetten csak intézményfejlesztési és egyes fejlesztési beruházásokra adtak pénzt. Magyarországon – az európai uniós csatlakozás követelményének eleget téve – 1996-ban megszületett a területfejlesztési törvény első változata. Volt azonban ennek a törvénynek néhány alapvető hiányossága: többek között az, hogy a törvény a régiókat önkéntes alapon szerveződő egységekként definiálta. Éppen ezért szükségessé vált a módosítása, ami 1999-ben meg is történt. Ezzel kötelező jelleggel létrehozták az 1998-as országos területfejlesztési koncepcióban lefektetett hét régiót.

Ezek egyike az Észak-alföldi Régió, amely három – Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg – megyéből áll. A törvény a régiók mellett a régiók regionális fejlesztési tanácsainak, illetve ezek munkaszervezetének létrehozását is kötelező jelleggel előírta. Ez alapján jött létre régiónkban a Regionális Fejlesztési Tanács, majd megalakult a munkaszervezet, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség is.

Az Európai Unióban a támogatások odaítélésénél alapvető elvárás, hogy komplex programok szülessenek. Ez alapján az Észak-alföldi Régióban jelenleg három tervezési folyamat folyik. Az egyik az Észak-alföldi Régió területfejlesztési koncepciójának, területfejlesztési stratégiájának és az operatív programoknak a kidolgozása.

A másik a nemzeti fejlesztési terv készítéséhez való hozzájárulás. A nemzeti fejlesztési terv az a területfejlesztési dokumentum, amelyet minden csatlakozás előtt álló országnak be kell nyújtania a csatlakozás előtt minimum hat hónappal. Az Európai Unió elvárása az is, hogy a nemzeti fejlesztési terv egyszerű és viszonylag rövid, de ugyanakkor átfogó is legyen – mintegy 150 oldalon tartalmazzon egy helyzetelemzést, vázolja fel az elérendő célokat, egy stratégiát, illetve magát az operatív programot is. A Nemzeti Fejlesztési Terv egy ágazati és egy regionális részből áll. Az ügynökség szerepe a nemzeti fejlesztési terv készítésében a régiós helyzetelemzés, stratégia és az operatív program kidolgozása. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Tervben a régió, a helyzetelemzés véglegesítésénél, illetve a stratégia és az elérendő célok kidolgozásánál tart.

A másik tervezési feladat – amely részben Phare-pénzekből valósul meg – a regionális felkészítő program kidolgozása. Ennek keretében érkezni fog a régióba egy olasz szakértő, aki 18 hónapig fog itt tartózkodni, hogy segítse a régió intézményrendszerének közelítését az EU elvárásaihoz.

A másik nagy csomópont a partnerség. Itt gyakorlatilag a regionális intézményrendszer fejlesztéséről van szó, a nemzetközi regionális kohézió erősítéséről. Nagyon fontos az ügynökség munkájában a Phare 2000-es programok koordinálása. A gyakorlatban ez egyrészt a kis- és középvállalkozások humán erőforrásai fejlesztésének koordinálását jelenti, de a kis- és középvállalkozások közötti együttműködések erősítése is, ami szintén Phare-támogatással valósul meg.

Meghatározó feladatunk az iskolákból a munkaerőpiacra kikerülők segítése is. Az ügynökség szerepe itt a különféle pályázatok kiírása, a pályázati anyagok összeállítása, illetve a későbbiekben a pályázatok befogadása, értékelése és a monitoring lesz. Ezenkívül feladataink közé tartozik a Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek előkészítése és a döntéseiből folyó operatív feladatok elvégzése is.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon