Skip to main content

Az év(ek) regénye

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Szilágyi István: Kő hull apadó kútba)


A történet rövid. A könyv hosszú.

De nincs benne fölösleges részlet.

Pedig, ugye, „a részletekben rejtőzik az ördög”. Az, amelyik a jajdoni vénlányt gyilkosságra készteti, s aztán hogy vezeklésként – nem csak álcázásképpen – emberöltőn át hordja a követ, folyamatosan temetve a kútban egyszeri szeretőjét, holtában társául szegődve.

A kisváros, a mindenható rokonság, a birtok, a birtoklás, az öröklés, egy magának való s megtartó erkölcs „részletei” a nyomasztóak, a lázítóak: ama történelmi múltú mindennapok.

És mi csodálni tudjuk a bűnös konokságát, hűségét. Erre csak igazi író vehet rá bennünket.

Az erdélyi irodalom akkoriban a megmaradást, az őrzést, a tradíciót, az „önmegtartást” kultiválta többnyire, és joggal. Szilágyi István regénye is ezt teszi, habár talán fonákját mutatja a szándéknak és a ténynek, egymással tükrökként szembefordítva, végtelenül sokszorozva egyiket a másikában. Szomorú-szigorú hőse is ezeknek az eszményeknek a szolgálatában, II. Rákóczi Ferenc olajnyomatos képe alatt vétkezik és rejtezkedik, tartja a látszatot és önmagát. Ezért „nemzetiségi regény” a Kő hull apadó kútba, és nem csupán helyszínei okán, noha azok miatt is. Nemcsak lélektana, hanem a lelkisége folytán.

Szilágyi István sorsszerűséget teremtett hősei fölé, miközben másolni vélte a régmúlt valóságot; így aztán „történelmi regény” is ez, minthogy hőseivel ellentétben mi ismerjük a végkifejletét, a közös fátumot. (Ez legutóbb Jókainak sikerült mifelénk, jobb dolgozataiban.)

Írta pedig Szilágyi István ezt a könyvét abban az időben, amikor birtoka sem volt az erdélyi (szilágysági) magyarságnak, és hagyománya is egyre fogyatkozott. Sokat kiszorítottak belőle a többségi új birtokosok, és sokat elhallgattak jó magyarjaink is, akik a maguk műve, szándéka alá rakták be talapzatként a múlt válogatott omladékait.

Ez a regény pedig éppen úgy áll a romokon, mint saját emlékműve.

Bálint Tibor írt egy Zokogó majmot a kolozsvári kültelekről és emberségről, Köntös-Szabó Zoltán csínytevőn el-elkalandozott ugyanazokon a tájakon, hozott le némi irodalmi anyagot a hegyről Bodor Ádám is – hogy csak néhányukat említsem nemzedékükből. Szilágyi Domokos írt hirtelen egy életművet, és egyszer csak abbahagyta, Lászlóffy Aladár máig folytatja; Hervay Gizella, Páskándi Géza új honában és holtában mutatja még, mivé lehetett volna az a művészet, melynek helyét jórészt elfoglalta a művészet közéleti szerepvállalása, vagyis az ideológusai.

Szilágyi István írt ekkor ehhez egy önmaga-regényt. Nem „szolgálta” vele alkalmilag a nemzetiséget, és hosszabb volt a sikeres publicisztikáknál, korai emlékiratoknál. A tetejébe, zavarba ejtően kimunkált, összeszerkesztett volt, a nyelvezete meg nem a szokásos, elvárt metaforikus költőiség. Súlyosabb volt, mintsem hatásos lehetett volna. Annyi dokumentum sejlett mögötte, amennyit csak Szabó Gyula használt fel az utolérhetetlen régi századokból A Sátán labdái című esszé-regényfolyamában.

Szilágyi István a maga választotta korát nemcsak megtalálta valahol a családja történetében, nyilván a zilahi szíve és múltja szerint, hanem hideg fővel, konokul ki is kutatta. Olyan munka lehetett az, mint mikor elhunyt kedvesei holmiját válogatja az ember.

Láttam a kéziratát, valahányadik, a végső változatában. Bekeretezve állítanám ki az oldalait. A4-esnél nagyobbak, a tuskihúzóval írt betűk meg oly aprók rajtuk, hogy nekem ma már nagyító kellene az olvasásukhoz. (Szilágyi Domokos végrendeleti levelét és egyebeket pedig verébfej-betűkkel másolta le; és gondolom, azokat a dokumentumokat is, amelyeket regényéhez éveken át gyűjtött. Ilyen egy kézművesnek szánt gyerek felnőtt, intellektualizálódott korában!)

Rótta a mákszem betűket Szilágyi István, kétszeres fiatal apaként, a kolozsvári pince-, majd panellakásban, kazánkovácsoláson edzett kezével, kitanult fiskálisi fortélyával, olyan kitartással, ahogyan hősnője hordja a követ az áldozatára.

(Jókai emlékezéseit olvasom éppen, és nem is véletlenül, hanem mintegy Szilágyi István utóérzeteként, utánzom is némileg az irályát, ezért írok ilyen furmányosságokat, és éppen könyve-szerkesztett barátomról.)

Eljött hát a Kő hull... szerkesztésének ideje is, Bukarestben, a Kriterion Könyvkiadónál. Annak akkor Domokos Géza volt az igazgatója és a lelke, elég széles háttal ahhoz, hogy odatartsa a cenzúra csapásainak a fiatal szerkesztői helyett.

Lelkesült idők voltak azok, vagy csak a visszfényeik már; megalakult, sőt működött a Kriterion, A Hét című hetilap, a bukaresti magyar tévéadás, feljött a román fővárosba tizenötezrediknek jó néhány facér értelmiségi és könnyűvérű lány – no de A szocialista etika és erkölcs cím alatt közölték már a könyvkiadóval egy tornyos házban székelő lapok a kifejlődő diktatúra első manifesztumát, mely irányt szabott a kultúrának és azon át önmagának az „aranykorig”, és egyben annak 1989-es karácsonyi kifejletéig. Mi meg bohón és aggódva kacagtunk-söröztünk a közeli kiállítási csarnok mellett a kertvendéglőben, ahol Páskándi vagy Szilágyi Domokos teli szájjal szidhatta a rendszert magyarul a román pincérnőknek. Nézhettük odább a Sztálin-szobornak indult bronzalakra felrakott aránytalan Lenin-fejet, a változás művészien rejtett és eltorzított bizonyosságát, pedig annak a reményét sem láttuk. Szilágyi István meg Kolozsváron megírta a könyvét, de azt még barátja, Király Laci sem olvashatta, nemhogy a fennforgó magyar „értelmiség képviselői”, akik úgy védték a kisebbséget, elég kicsi legyen ahhoz, hogy abból ők nagyként meredhessenek fel a behatárolt égre, és a Kő hull... megjelenésekor sem volt róla sok szavuk.

Én kötelezően egyszer, és aztán még kétszer átolvastam Szilágyi István tetemes kéziratát. (Nem panaszkodhattam, pedig szokásom: szerkesztőtársam asztalán embermagasságig ért éppen Szabó T. Attila Szótörténeti Tára első kötetének kézirata. Ezek a mi szerzőink rendre egy-egy intézmény munkáját végezték el szabadidejükben.) Bolhásztam tehát szorgosan a Kő hull... betűit, és mégis csak a mindentudó boldogult Majtényi Erik, minden írók házigazdája vette észre végül a benne maradt hibát. Szilágyi István maga – vallomása szerint – nyolcszor írta át a könyvét, de ő is benne felejtette a varrógép márkájaként a Singer mellett a Wolfner nevet. Mert azért irodalmárok voltunk már akkor, sőt világirodalmárok, a gépgyártó neve mellé ösztönösen társítottuk a nyomdatulajdonosét. Még jó, hogy a varrógépet nem Landererről keresztelték el, mert talán utcára vonultunk volna Heckenastért. (A Szilágyi-regény kedélyének, testes hétköznapiságából lelkesült magasztosabb sugallatainak jellemzéséül írtam ezt – Jókai után szabadon, és mert jólesett.)

Nem tudom, mi hiba maradt még a könyvben. A maradéknak, bár kissé hosszadalmasnak tartom, ártatlan csodálója vagyok a vétést elnéző szememmel, ma is. Azért is, mert rólunk szól, noha más időből. Azért is, mert Szilágyi István végig tudta csinálni: akkor! Még a sikerét is becsülettel elviselte.

Nem tudom, milyen volt az az év. Messze van, és elfödik a rá következők, ahogyan Szilágyinak ez a regénye az egyéb műveit.

Itt állunk a kút körül, szomjasan.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon