Skip to main content

Az igazság nevében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Igazán keményszívűnek kell lenni ahhoz, hogy ellenálljunk ennek a fekete-fehér, de főleg fekete, lidércnyomásosan, aggasztóan, tragikusan fekete – a Csatorna óta a legfeketébb – Wajda-film lenyűgöző hatásának. Hogyan is lehetne színesben forgatni egy ilyen bezárt világról szóló filmet, amelyből már kipusztították az élet színeit? A film a gettóban indul, abban a pillanatban, amikor Korczak doktor és kétszáz árvája Varsó és más városok teljes zsidó lakosságával egyetemben a német hatóságok parancsára megérkezik ide. Mindvégig itt játszódik a film, csak a legutolsó képsorokban hagyjuk el a gettó falait, a Treblinka felé tartó szállítmánnyal. A gettó mindennapi borzalmának bemutatásához Wajda újra rátalált arra az érdes, elfúló hangra, arra a visszafogott lírára, amellyel már harminc éve, a Sámson készítésekor is élt.

Annak a filmnek, amelyet Brandys regénye nyomán rendezett, szintén nagyon vegyes volt a kritikai fogadtatása akkoriban. Ezúttal összetettebb a szerkezet. Először is egy összeállítás a korabeli felvételekből; német katonák amatőrfilmjei, illetve a Goebbels által rendelt riportfilmek, amelyek azt a célt szolgálták, hogy bebizonyítsák a közvélemény előtt „a zsidó nép alávalóságát”, és amelyeknek a bemutatásáról a propagandista végül is lemondott. Másodszor a bezártság a bezártságban, vagyis az ideköltöztetett árvaház. Ez az utópisztikus, önigazgató társadalom, amelynek falai az utca világával szomszédosak, s ahol úgy szedik össze nap mint nap a hullákat, mint másutt a szemetet, s ahol a német őrszemek azzal szórakoznak, hogy lődöznek az elhaladó emberekre meg a gyerekekre, akik át akarnak mászni a gettó falain. Ezt a társadalmat Korczak teremtette meg, hogy megtanítsa a megvetés keblén született, gyakran beteg gyermekeket arra, hogy tiszteljék önmagukat, hogy találják meg a módot arra, hogy azt a rövidke időt, ami még hátravan nekik, a méltóság és a belső szabadság legmagasabb szintjén éljék meg. Végtelen hosszan lehetne taglalni a film formai erényeit, illetve állásfoglalásait. Történészként azt mondanám, hogy elsősorban is a forrásokhoz való rendkívüli hűsége okán tartom szépnek a filmet. Gyakorlatilag az összes párbeszéd és valamennyi jelenet a Gettó-naplóból, Korczak utolsó kéziratából származik, amelyet tanítványa, Igor Newerly ott helyben befalazott, még mielőtt őt magát is letartóztatták, s amelyet aztán a háború után kiadott, valamint ugyanennek a Newerlynek a tanúvallomásából… Beleértve a legtöbbet vitatott jeleneteket is. Ami pedig az utolsó jelenetet illeti, ami miatt néhány purista igencsak morgott, ebben Wajda ahelyett hogy megmutatná a treblinkai krematórium kemencéjét, amint tátongó szájával el akarja nyelni a gyermeksereget, egy végső, képzelt jelenetsort talált ki: a vagon megáll a nyílt pályán, és a gyerekek, Korczakkal együtt, kiszabadulnak, s nekilódulnak a mezőknek. Ez az utolsó jelenet az indiai költő, Tagore (1913-as Nobel-díj) egyik versének, a Futárnak az áttétele a film nyelvére. Ezt a verset, amint azt a filmben is láthattuk, néhány nappal a deportálás előtt előadatta a gyerekekkel.

Szép, de szomorú vers, arról szól, hogy egy gyermek haldoklik, s mielőtt meghal, az ágyhoz szegezve arról álmodozik, hogy a mezőkön szökdécsel. „Miért választott ennyire szomorú verset?” – kérdezte tőle Adam Czerniakov, a zsidóbizottság vezetője, akit meghívtak az előadásra. „A gyermekeimnek meg kell tanulniuk, hogy derűsen köszöntsék a halál angyalát” – válaszolta Korczak. Wajda ahelyett, hogy bemutatta volna a gyerekek halálát, Korczak választását akarta megértetni. Korczak azt választotta, hogy – barátai nyomása ellenére, akik az utolsó pillanatig lehetővé tudták volna tenni számára, hogy elhagyhassa a gettót – követi a gyerekeket a Holocaustba, mert egy pillanatig sem tudta elképzelni, hogy kitérhet a kötelessége elől, ami abban állt, amikor már nem volt más kiút, hogy felkészítse a gyerekeket arra, hogy szorongás nélkül induljanak a halál felé.

Majdnem elfelejtettem: a film legfőképpen Korczakról szól. Zsidó volt és lengyel. Hatvanéves korában, nemzetközi hírű íróként és pedagógusként követte az általa létrehozott árvaház gyerekeit a gettóba, s várta, hogy követhesse őket a halálba is, amikor beindul a végső megoldás gépezete. Ez a film tehát a lengyel zsidók és a varsói gettó tragédiájáról szól, úgy, ahogy azt egy rendkívüli intellektusú és kivételes erkölcsiségű ember látta és megélte.

A nem-zsidó lengyelek gyakorlatilag hiányoznak a filmből, kivéve néhány olyan pozitív figurát, mint Korczak barátai, akik meg akarják menteni őt, vagy a villamosvezetőt, aki megöleti magát a német őrszemekkel, mert kenyereket dobál a kiéhezett járókelőknek, amikor lassú tempóban áthalad a gettón. De melyik derék, antiszemita, lengyel átlagpolgár merészkedett a gettó területére? És vajon emiatt azzal kell gyanúsítanunk Wajdát, hogy azt akarta velünk elhitetni, hogy minden lengyel ennyire rendesen viselkedett?

A zsidó mártírral szemben Lengyelországnak is megvoltak a maga kollaboránsai és feljelentői… aminthogy Franciaországnak is. Egyesek alig titkolták megelégedettségüket, míg – már többen – közömbösek voltak… akárcsak Franciaországban. De itt azért még inkább, mint Franciaországban, mert itt élőbb volt az antiszemitizmus, és jobban intézményesült. (Lengyelország nem várta be a németeket azzal, hogy alkalmazza a zsidókra az iskolai és szakmai numerus clausust, de voltak egyéb különbségek is.) Franciaországnak törvényes kormánya volt, s bár a német megszálló időnként brutálisan viselkedett, többnyire korrekt volt, és a lakosság jelentős mozgástérrel rendelkezett. Lengyelország hatalmas koncentrációs táborrá változott, s a lengyelekkel úgy bántak, mint a kutyákkal; a nem-zsidók voltak az elsőosztályú kutyák, a zsidók pedig a legutolsó kutyák. A nagyüzemi szisztematikus megalázás, mint minden koncentrációs táborban, az emberekből gyávaságot és kegyetlenséget váltott ki.

Amikor ezt mondom, nem akarom felmenteni a lengyeleket az alól a felelősség alól, amely zsidó polgártársaik mindent felülmúlóan súlyos és borzalmas tragédiájáért terheli őket. Egyszerűen csak azt szeretném, ha több szempontot is érvényesítenénk vádjainkban. Ha ugyanis a problémát kizárólag a bűnösség körébe utaljuk, akkor – legalábbis szerintem – meglehetős tájékozatlanságot árulunk el, ami a jelenlegi lengyel valóságot illeti. A Hamu és gyémánttól a Márványemberig, a Csatornán, Az ígéret földje vagy a Danton c. filmjén át, Wajda művei mint kiváló szeizmográfok jelzik a lengyel társadalomban uralkodó állapotokat. De nem úgy, hogy Wajda a társadalom kedvére tett, és azt mutatta neki, amit az látni szeretett volna, hanem épp ellenkezőleg, mindig is ragaszkodott hozzá, hogy ő határozza meg, mi az, amit tudnia és amivel szembesülnie kell. Amellett, amivel Walesa Lengyelországának szembe kell néznie annak érdekében, hogy a Szolidaritással megpecsételt nemzeti egységből elő ne bújjon a populizmus ósdi szelleme, amely azt diktálná, hogy a derék lengyel nép azokra a külföldiekre – németekre, zsidókra, oroszokra – fogja rá kudarcait, akik a történelem folyamán rátelepedtek, már fel sem merül, hogy bűnös-e a lengyel zsidók drámájában. A kérdés egészen egyszerűen csak az, hogy a zsidóság a maga meghatározó voltában egyáltalán jelen van-e a lengyel nép történelmében, emlékezetében, kultúrájában. A háború utáni években még az olyan nagy zsidó írók, mint Adolf Rudnicki vagy olyan nem-zsidók, mint Jerzy Andrzejewski, felidézhették a Holocaustot annak reményében, hogy el is fogják olvasni a műveiket. De a fokozatosan egymásba fonódó sztálinizmus, a katolicizmus és nacionalizmus mindent megtett, hogy a zsidóságot kiűzze a nemzet emlékezetéből. Ma angol és francia nyelven publikálnak könyveket a lengyel zsidók életéről és drámájáról. Nem lengyelül. Nekem úgy tűnik, hogy amikor Wajda felelevenítette Korczak szókratészi figuráját, erre is gondolt.

(fordította: Sarkadi Ilona)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon