Skip to main content

Az okos lány

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A „tömegek uszályában”

A választási program mindenekelőtt a gazdasági válságkezelés kérdéseiben igyekszik elhatárolódni a kormány politikájától. Lazuljon az adóprés, hirdeti a program, „az adórendszer nem rendelhető alá pillanatnyi kincstári szempontoknak”. Adózzon kevesebbet az is, aki alacsony jövedelmű, meg az is, aki többletteljesítménnyel szerez magas jövedelmet. Persze a költségvetési hiányt is mérsékelni kell, de az oktatástól, az egészségügytől, a tudománytól stb. ne vonjanak el pénzt. Vonzó követelések ezek, csak két dolgot nem tudunk. Az egyik: eddig ki vont el pénzt éppen az oktatástól, a tudománytól stb.? A másik: ha mindenkinek csökken az adója, hogyan csökkenthető a deficit?

Az életszínvonalról, a családról szólva a gyermekes családok adókedvezményének kiterjesztéséről, a gyed kiterjesztéséről esik szó, majd az alapvető cikkek forgalmiadó-mentességének fenntartásáról és az alapvető élelmiszerek árának ismételt maximálásáról. Mindez megint csak alaposan megcsapolná a költségvetést – vajon miből? Az ilyen követelések fedezete az lehet, ha a program arról is szól: hol lehet a kiadásokat a kormány politikájához képest csökkenteni, illetve a bevételeket megbízhatóan növelni. Ezzel azonban az MSZP választási programja nem foglalkozik. Ezek a jelszavak azt a benyomás keltik, hogy az MSZP nem készül arra, hogy kormányon marad, és nem tart attól, hogy neki magának kell ezeket az ígéreteket beváltania.

Miféle vegyes gazdaságot?

A pártprogramok egyik központi kérdése ma az, hogy milyenek legyenek a tulajdonviszonyok, milyen arányok alakuljanak ki a különféle tulajdonformák között A pártok többsége a magántulajdon alapján áll. Egyértelmű ez a kisgazdapártok, az SZDSZ, a FIDESZ, az MSZDP és a kereszténydemokraták esetében. Sajátos módon értelmezve, de elvileg hasonlóképpen foglal állást az MDF is. Az MSZP viszont olyan „vegyes gazdaságot” hirdet, amely „a közösségi tulajdonra és a társadalmilag ellenőrzött magántulajdonra épül”, és nyitva hagyja a kérdést, hogy melyik legyen az uralkodó forma. A program leszögezi: „…a nemzet vagyonának jelentős hányadát a közintézmények (társadalombiztosítási alap, biztosítótársaságok, alapítványok, települési önkormányzatok) birtokolják.” Vajon mit kell ezen érteni? Az, hogy e formák (melyek közül a biztosítótársaságok és alapítványok nem közintézmények) a nemzeti vagyon számottevő része fölött rendelkeznek, szinte magától értetődik Nyugaton is. Ennek nyomatékos hangsúlyozása azt sejteti, hogy a hányadnak „jelentősebbnek”, a felsorolt intézményeknek pedig „közelebbnek” kellene lenni az MSZP felfogásában, mint Nyugaton, vagyis kevésbé kívánják ezt a vagyont tisztán üzleti alapon működtetni. Márpedig ez perdöntő kérdés: ha a „közösségi” tulajdon, a nem üzleti alapon működtetett tulajdon marad a domináns forma, és csak „a korábbi évtizedek túlállamosítását” akarják megszüntetni, akkor az egész gazdaság viselkedését továbbra is az állami szektor viselkedése fogja megszabni.

Figyelemre méltó a választási programnak a világgazdasági integrálódással kapcsolatos álláspontja. Az a megfogalmazás, miszerint a párt „a világgazdaságba való erőteljesebb, de gazdasági szuverenitásunkat nem sértő bekapcsolódás mellett van”, aligha szerencsés, hiszen minden nemzetközi integrációs tömörülés a gazdasági szuverenitás korlátozásával jár; e mondat engedmény a gazdasági nacionalizmusnak. Ugyanezt jelzi az a mondat is, hogy a gazdasági célok megvalósításában „elsősorban a magyar vállalatvezetők, vállalkozók, a műszaki és gazdasági szakemberek tudására, tapasztalataira és újítókészségére számítunk”.

A választási programnak a mezőgazdasággal foglalkozó része abban tér el a pártok többségének álláspontjából, hogy míg a legtöbb párt a formális földtulajdon visszaadása mellett a mezőgazdasági üzemstruktúra átalakítását is indokoltnak tartja, s csak mint lehetőséggel számol a tsz-ek fennmaradásával, az MSZP kitart amellett, hogy „…ne parcellázzák fel a közös táblákat”.

Érdem vagy rászorultság szerint?

Amikor a hetvenes években a társadalom szembe kényszerült nézni a szegénység problémájával, s mind több szó esett a szociálpolitikáról, ugyanakkor viszont a teljesítményelvről sem kívántak lemondani, született egy figyelemre méltó áthidaló formula. Ez így szólt: segíteni kell azoknak, akik „önhibájukon kívül” szorulnak a társadalom peremére. Ez a formula tulajdonképpen azt a gyakorlatot tükrözte, amely munkaviszonyhoz kötötte a társadalmi juttatásokat, éppen a leginkább elesetteket zárva ki az állami segítségből. Ezt a formulát ismétli meg az MSZP választási programja is.

A szociális gondoskodás azonban nem köthető „önhiba hiányához”, hiszen az „önhibák” (pl. alkoholizmus) is társadalmilag meghatározottak, a szolidaritáselv érvényesítése nem keveredhet össze érdemek honorálásával. Ideje lenne már, hogy egy magát szocialistának tekintő párt legalább annyit őrizzen meg a szocialista egyenlőségeszményből, a szolidaritás elvéből, mint a liberálisként támadott SZDSZ.

Népakaratot, de miként?

A programnak a politikai rendszerrel foglalkozó része állást foglal a népfelség elvének érvényesítése mellett. Ám homályban marad, hogy miképpen képzeli ezt az MSZP. Olvasunk jogállamról, demokráciáról, önkormányzatról, de pártokról és parlamentről nem. Úgy tűnik, mintha az MSZP eszménye még mindig a pártok nélküli demokrácia rokonszenves, de megvalósíthatatlan ábrándja lenne.

Egy ponton kerülnek elő a pártok: ott, ahol a közigazgatási tisztségek betöltéséről van szó. Pályázati rendszert javasol, s „ne a pártok zsákmányszerzése határozza meg, kik nyerik el a közigazgatási állásokat”. Ami a tisztviselői állásokat illeti, ez helyes gondolat. Remélhetőleg azonban nem azt ellenzik, hogy az esedékes helyhatósági választásokon is pártok jelöltjei induljanak, pártok mérjék össze erejüket.

A program szerkesztői mintha még mindig nem tudnának elképzelni szabad sajtót. Régi brosúrák szellemében állítják, hogy a „magánsajtó általában a finanszírozó érdekeit” tükrözi, megfeledkezve arról, hogy a finanszírozó üzleti érdekei rendszerint nagyon áttételesen függenek össze azzal, hogy milyen álláspontok jelennek meg a lapok hasábjain. Persze az, hogy az MSZP még mindig így látja a „magánsajtó” helyzetét, magyarázatot ad görcsös ragaszkodására magántulajdonosi jogaihoz a megyei lapoknál.

E választási program egészében véve elég szerencsétlen keverék. Ott, ahol a kormányzópárt felelős józanságára lenne szükség – a rövid távú gazdaságpolitika kérdéseiben –, a követelő, az ígérgető pártokkal kelnek versenyre. Ahol viszont jövőképet vázolnak fel – legyen szó akár a gazdasági, akár a politikai berendezkedésről –, ott kiderül: a szakítás a korábbi MSZMP eszmerendszerével még várat magára.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon