Skip to main content

Bántó féligazságok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tamás Gáspár Miklós szenvedélyes publicista – igazságai kimondásában csakúgy, mint vagdalkozásaiban. A csöndes Európa c. politikai esszéje (AB, 1982) az év legelején, az általános csüggedéssel dacolva mondja ki: a lengyel vereség nem ok rá, hogy sutba vágjuk a demokratikus mozgalmak eszmekincsét!

„Nem azért kell a vereségek okait… elemeznünk, hogy mindenáron elkerüljük az újabb vereségeket, hanem pusztán azért, hogy meggyőződjünk róla: helyesek-e még eszméink, és szólhatnak-e még a néphez.”

Én is úgy gondolom, hogy eszméink érvényességét nem a konjunktúra hullámzásának kell megszabnia, s helytállónak tartom TGM lengyel helyzetelemzését is. Gondolatmenetének bántó felhangjait azonban – úgy érzem – nem lehet szó nélkül hagyni. TGM részletesen felsorolja, milyen eszmekincs továbbvitelére gondol:

„A nem kommunista baloldal és a nem marxista szocializmus hagyományára, a radikális demokraták, a szindikalisták, az agrárszocialisták, a szociáldemokraták, az anarchisták sokrétű örökségére, amelynek viszonylagos és működőképes egységét mindazonáltal világtörténelmi pillanatban bizonyították az 1956. év magyarországi munkástanácsai és – számomra ugyancsak rokonszenves – keresztény természetjogi és humanista hangsúllyal a lengyel Szolidaritás és Falusi Szolidaritás.”

Később teljessé teszi a listát:

„Az ide sorolható hagyományok közé tartozik – pillanatnyi népszerűtlensége ellenére – a hatvanas évek revizionista neomarxizmusa és újbaloldali radikalizmusa is… mint ahogy véleményem szerint a demokratikus megújhodásból nem maradhatnak ki a kommunista politikai kultúra részesei sem, ha elfogulatlanul gondolkodunk.”

Önmagában is bántó, hogy TGM tüntetően kifelejti e hagyományból a népi mozgalom baloldali, demokratikus törekvéseit – azonban még ennél is messzebbre megy: egy kalap alá veszi a népieket, örökségükből kizárólag a rossz emlékű áramlatokat emlegeti, magyarán: lejáratja őket. A következőképpen:

„Abban a szövetségben, amelyet a KMP kötött – Révai József zseniális ötlete nyomán – a paraszti eredetű értelmiség szélsőjobboldali-totalitárius eszmékre fogékony nacionalista elitjével, a munkásság ideológiailag, retorikailag és szimbolikusan is kisemmizett. Természetes, hogy a sztálini típusú »kommunista« rendszerekben mindenkit elnyomtak, de a parasztság érdekvédelmének még maradt valamennyi hely, a népi írók és táboruk hagyománya eleven és töretlen, noha fő képviselőik – Erdei Ferenc és Veres Péter – részt vettek a parasztság kifosztásában és kolhozba kényszerítésében, de szellemileg az egyetlen hatékony alternatívát jelentették a »kommunistákkal« szemben, mert még idejében kivették a részüket a kultúra államosításából. Jellemző – és csak látszólag aprócska – példa erre az, ahogyan a népiek által támogatott Kodály önmagukban bizonyára kitűnő zenei módszereinek bevezetésével a Rákosi-érában megszűntek a munkásénekkarok, s ez adta meg a jelt a szociáldemokrata hangulatú munkásotthonok, klubok és testedző egyesületek fölszámolására.”

A leírtakkal szemben a következőket érdemes leszögezni. 1. Bármennyire viszolyogtató is az efféle versengés, komoly érvek szólnak amellett, hogy a sztálinizmus–rákosizmus diktatúrájának „igazi” kisemmizettje éppen a parasztság volt. Az internálótáborok barakkjait velük töltötték meg, őket vették kuláklistára, az ő padlásukat söpörték le a begyűjtések során, őket pofozták be a téeszcsékbe, őket szakították el otthonuktól, hogy felépítsék ipari nagyvárosszörnyetegeinket. 2. A Rákosi-érában felszámolták a falusi dalárdákat, bezárták a falusi olvasóköröket, gazda- és legényegyleteket is – aligha a „Kodály-módszer” útmutatásait követve. 3. Miféle paraszt-érdekvédelemről beszélhetünk ott, ahol a népi írók mozgalmának képviselői részt vesznek a parasztság kifosztásában? 4. A középkáder-állományban jócskán helyt kaptak a gyorstalpalókon kiképzett munkásszármazású „kiemeltek” is. 5. A városi lumpenproletariátus és értelmiség a harmincas-negyvenes években semmivel sem volt kevésbé fogékony a „szélsőjobboldali-totalitárius… nacionalista” eszmékre, mint a falusi-tanyasi nincstelenek és értelmiségük. 6. Ha valaki az „elit” származását feszegeti, nem kerülheti meg az úgynevezett zsidókérdést – elhallgatással semmiképp. Mert bár sok igazság van abban, hogy a janicsárok a „népi” (paraszti és munkás) származású káderek köréből rekrutálódtak, igaz az is, hogy a szultán és a beglerbégek viszont többnyire a zsidó származású kispolgári-polgári rétegekből. De ennek felhánytorgatása a világon sehová sem vezet – legfeljebb a sebek fekélyesednek el még jobban.

Két féligazság egymásba illesztéséből soha nem a teljes igazság kerekedik ki – álljon ennek bizonyságául az esszé talán legbántóbb részlete:

„A nemzeti függetlenség, a nemzeti (faji, vallási) kisebbségek védelme mindenütt, de főleg a keleti tömb országaiban nemes és erkölcsös föladat. Nem véletlen, hogy ezt a föladatot csak a viszonylag erőtlen demokratikus ellenzék vállalja magára. Az ellenzék remélhetőleg őszinte ebben, és nem csak meglovagolja a nemzeti elnyomás áldozatai iránti részvétet, és remélhetőleg a nacionalisták (sic!) nem csak eszközül használják a demokratikus ellenzéket, hogy kimondja helyettük, amit maguk soha nem mernek világgá kiabálni.”

Nem azért tartom bántónak a részletet, mert az ellenzék felé is vág – hiszen én és barátaim még jól jártunk: a „demokratikus” jelző mégiscsak másképp cseng, mint a „nacionalista”. Rendben van: fenntartásait senki ne hallgassa el. Nem állíthatom például, hogy én nem berzenkedtem annak idején, amikor Illyés Gyula azzal fejelte meg emlékezetes Válasz Adynak és Herdernek c. cikke[SZJ] mondanivalóját, hogy a Szovjetunió nemzetiségi politikájának lenini elveire hivatkozott, vagy amikor Csoóri Sándor elegáns hallgatással siklott el beszélgetőtársa, Levendel László indokolatlan oldalvágása fölött („Mi nem »bátor ellenzékiek« s »máskéntgondolkodók« akarunk lenni”). De azt gondolom: a második nyilvánosság, illetve az öncenzúra elhagyása nem arra való, hogy feltámasszuk a harmincas-negyvenes évek kölcsönös vádaskodásainak hangnemét.

Nagy kár, hogy A csöndes Európa megállapításait árnyékba borítják a bántó féligazságok. Szerencsére nem homályosíthatják el teljesen Tamás Gáspár Miklós szenvedélyes, igaz gondolatait.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon