Skip to main content

Tagkönyvcsere?!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kitörő lelkesedéssel olvastam Átutazó cikkét. De örülök neki, hogy megjelent, mert olyasmiről szól, ami régóta beszédtéma a – hogy is fejezzem ki magam – Beszélő (meg a Hírmondó meg a többi) olvasóinak körében. Mit jelent ellenzékinek lenni? Megéri-e a nyílt ellenzékiséggel járó kellemetlenségeket a... mi is? A tiszta lelkiismeret? De nem hatékonyabb-e ugyanazt az ügyet „belül”, a hivatalos keretek feszegetésével képviselni? S nincs-e valami feltűnési viszketegség ebben az egész ellenzékieskedésben? Érdemes-e kirúgatni magunkat egy gesztus, egy aláírás kedvéért? Nem fontosabb-e, hogy az ember megőrizze a publikálási és felszólamlási lehetőségeit? S minek bekapcsolódni az ellenzék meg a BM meccsébe? Átutazó írásában, bár voltaképpen nem ez a tárgya, csupa őszinte és igaz választ olvashatunk az efféle kérdésekre – csak valahogy mégsem stimmel az egész.

Már-már lefegyverző, ahogyan Átutazó előadja: annak ellenére, hogy tiszteli Krassó Györgyöt, s valamiféle személyes-ismeretségi viszonyban is állnak, annak ellenére, hogy öt éve egyszer már jó hangosan kimondta: NEM, no meg annak ellenére, hogy egy jó barátja tolta elébe a Krassó ref. alá helyezése ellen tiltakozó ívet, mégsem írta alá. S lefegyverzően személyes az indoka is: sok minden megváltozott azóta, hogy öt éve „aláíró” lett. „Nem érvényesek már a jelvények, nincsenek többé cinkos egymásra mosolygások, csak hivatásos ellenzékiek és amatőr aláírók vannak itt”, summázza a változásokat, s egy frappáns szóba sűríti ellenérzését a legutóbbi „ellenzéki akcióval” szemben: „Ez most a tagkönyvcsere.

Nos, ma már valóban az a helyzet: „csak hivatásos ellenzékiek és amatőr aláírók vannak itt”, nem úgy, mint öt-hat éve. A hatóságok és az olvasóink is úgy láthatják: vannak emberek, akik a szamizdatok írásában-szerkesztésében-kiadásában nyíltan, a nevük hozzáadásával részt vesznek, tiltakozó akciókat kezdeményeznek, előadnak a Hétfői Szabadegyetemen, dolgoznak a Szetában, a Duray Bizottságban, magánlakásokon kiállítást rendeznek, és így tovább. Mondom, ez igaz – de miért volna baj? Pontosabban: valóban ott van-e a baj, ahol Átutazó látja-láttatja? Hogy „vége az átmeneti akolmelegnek; a Naplók-írók, a házibulibarátok egy része – a »mag« – professzionalizálódott”? Vagy fordítsuk meg a kérdést: valóban az volt-e a legfontosabb mindabban, ami úgy öt-hat éve elkezdődött, hogy az ember félig ismeretlen, mégis baráti arcokat látott maga körül, hogy „egyszeriben sok-sok társa lett”?

Költői a kérdés, persze hogy az. Én ugyanis másképp látom azt a folyamatot, amelyet Átutazó az idézett módon foglalt össze. Kiindulásában is, kifutásában is másképp, s ezért más következtetést is vonok le belőle.

Én úgy foglalnám össze, ami az utóbbi öt-hat évben az ellenzékkel történt, hogy mi mindannyian „amatőrök” voltunk – s mára néhányan hivatásos amatőrök lettünk. Az a bizonyos „mag”, a mai demokratikus ellenzék kezdeményező csoportja, nem hivatásos politikusokból, még csak nem is politikai-ellenzéki ambíciójú emberekből állt össze, hanem az ’56 élményét gyermekfejjel megélt, társadalomtudományos érdeklődését és iskolázottságát a hatvanas-hetvenes években kialakított humán értelmiségiekből. Filozófusok, közgazdászok, szociológusok, írók, irodalmárok, építészek, más effélék, akiknek egyszerűen elegük lett abból, hogy – miként idősebb pályatársaik – a hivatalos keretek szorításában próbálják valamiképp „kiügyeskedni”, hogy tehessék a dolgukat, hogy elmondhassák véleményüket a köz ügyeiről. Elsősorban publikációs-cenzurális gondjaik voltak, ezért is kezdődött ez az egész a kéziratos társadalomelméleti irodalom csereforgalmával, ami az idők során szamizdatkultúrává nőtte ki magát. Nem akarok ennek a folyamatnak a részleteiben elveszni; ha olvasták az Átutazó cikkével egy időben megjelent interjút a Szeta alapítóival, pontosan értik, mire gondolok. De hogy olyasmiről is beszéljek, amihez közvetlenebb közöm van: a Hétfői Szabadegyetem sem azért jött létre, mert a lengyel ellenzéknek is megvolt a maga „repülő egyeteme”, de nem is azért, hogy „az őrült zsúfoltság ellenére is kávéházi hangulatot” varázsoljunk egy-egy lakásba; hanem azért, hogy egyetemi hallgatók és fiatal értelmiségiek meghallgathassák azokat, akiket az oktatáspolitika jónak tartott távol tartani tőlük. Mint ahogy a hazai szamizdat is – hiába ez az idegen, orosz szó a neve – a honi viszonyaink szülötte. Van, mert szükség van rá, s mert vannak, akik dolgoznak azért, hogy legyen.

Az az igazság: a kezdeti időkben, az első szamizdatok és aláírások idején nagyjából érthető volt, hogy sokan ambivalens módon viszonyultak ehhez az egészhez. Hiszen azok az értelmiségiek, akiknek hasonló problémáik voltak a maguk szakmai területén, mint a „mag”-hoz tartozóknak, nézeteik pedig szinte szó szerint megegyeztek az övékével, nemigen tudták önmaguk előtt mással igazolni távolmaradásukat, mint hogy ez az egész ellenzékieskedés úgysem vezet sehova. A ’81. decemberi lengyel puccs meg mintha az eleve szkeptikusokat igazolta volna: lám, egy nemzet, egy egész társadalom ellenében is keresztül tudják vinni az akaratukat, akiknek a hatalom a kezükben van. Mit ugrálunk akkor itt mi, egy elszigetelt csoportocska? Nem érdemes ma már feleleveníteni az egykori érveket, elég annyi, hogy voltak közöttük nagyon is megszívlelendők, s voltak legyintésre sem méltó denunciálások is.

Négy év telt el a lengyel puccs, a sokszorosított szamizdatok megjelenése, a második nyilvánosság intézményesülése, a „professzionalizálódás” óta. Elég hosszú idő ahhoz, hogy kiderüljön: mit jelent a mindennapokban ellenzékinek lenni. Kiderült, hogy – legalábbis mindeddig – senkit nem csuknak ugyan rács mögé, ha nyíltan vállalja ellenzéki meggyőződését, de azért minden lehető módon utánanyúlnak az embernek. Hogy azok a félelmek, amelyekről Átutazó is beszámol – kirúgatással való fenyegetés, az útlevélhatóság packázásai, publikációs nehézségek –, reális kockázatot jelentenek. S talán nem fogok nagyon mellé, ha úgy vélem: Átutazó cikke azért keltett akkora feltűnést olvasóink körében, mert őszintén beszámol a félelmekről, amivel az ellenzékhez csatlakozás járna.

Azaz – s éppen itt a bökkenő –: csak járt volna, annak idején, jó néhány éve. Az utóbbi pár évben ugyanis nagyot változott a világ az ellenzék körül – s Átutazó cikkének egyik fogyatékossága, hogy erről nem vesz tudomást; pontosabban: egyetlen lírai-homályos megjegyzésbe sűríti: „Számosabbak és árnyaltabbak lettek a NEM-et mondás módozatai” – írja. Pedig ennél jóval több, valami más történt. Az, hogy ma már nem ugyanazok körében mondják ki az újabb és újabb NEM-eket, mint egykor. Miközben a hajdani „házibulibarátok” között eldőlt, hogy ki az, aki „professzionalizálódott”, s ki az, aki megmaradt „szimpatizánsnak” (ami majdnem csak annyit jelent: ki van állásban, és ki nincs), olyan kezdeményezések születtek (és fognak még születni), amelyeknek nincs közvetlen közük sem az ellenzékhez, sem az ellenzékiek társadalmi-szakmai környezetéhez. S az utóbbi idők egyik legfontosabb változásai közé tartozik az is, hogy ezt a tényt egyre higgadtabban, magától értetődőbben veszik tudomásul a kezdeményezők és az ellenzékiek is. Ma már nem az elhatárolódás szőrszálainak hasogatása a fő műsorszám az efféle független kezdeményezésekben – amelyeknek nyilvánosságot viszont legtöbbször mi (is) teremtünk, s az ellenzéknek mindig lesz egy speciális mondanivalója a számukra. Nem ismerek ugyanis más közvélemény-alakító kört, amelyik ennyire jogtudatos volna: az erkölcsi-világnézet-szakmai kérdések mögött rámutatna az intézményi-jogi buktatókra, s a kívánatos változásokat szinte társadalomtechnikai javaslatok formájában fogalmazná meg.

Hogy miért hozakodom elő mindezzel? Mert úgy érzem: Átutazó nagyon félrevitte ezt az egész kérdéskört azzal, hogy úgy állította be a Krassó ref. alá helyezése elleni tiltakozó akciót: „Ez most a tagkönyvcsere. Nem, kedves Átutazó, ez nem tagkönyvcsere – nincs ellenzéki párt, s nincsen ellenzéki tagkönyv sem. Kár volt ezzel a bonmot-val felmelegíteni a néhány évvel ezelőtti sandaságokat, miszerint ez az egész voltaképpen egy „bolsi” mozgalom! Sokkal hétköznapibb dologról van szó ennél.

Ami általában a „professzionalizálódott mag” ügyét illeti: puccs ide, zaklatások oda, ellenzékinek-ellenségnek minősítés amoda, mi továbbra is csináljuk a magunk dolgát; nem is igen tehetünk mást. Köszönettel vesszük, ha mások segítik a munkákat. Örülünk, ha valaki természetesnek tartja, hogy a kiadványainkba adott írását a nevével hitelesíti (mint a nemrégiben elhunyt Oltványi Ambrus például, vagy Eörsi István, Orosz István), s természetesnek tartjuk, ha másvalakik bármilyen megfontolásból csak álnéven kívánnak szerepelni. Köszönettel vesszük a kisebb-nagyobb anyagi és természetbeni segítséget is: adományokat, stencilpapírt, festéket, segítséget a szállításnál, terjesztésnél. S tisztában vagyunk vele, mivel jár, ha valakit a hatóságok ellenzékinek minősítenek. Éppen ezért senkit sem szólítgatunk fel, hogy álljon közénk, a „cégéres ellenzékiek” közé.

A legkevésbé tesszük ezt egy tiltakozó aláírási ívvel. Ennek ugyanis más a célja. Az, ami a szövegében szerepel. Hogy felemeljük a szavunkat valami jogtalanság ellen – még ha történetesen egyik társunkkal esett is meg a jogtalanság. S nagyon nincs igaza Átutazónak, hogy két mellékmondatban is szóvá teszi: a barátjának, aki az orra alá dugta a legutóbbi ívet, „nagyon mehetnékje van már”. Egy efféle aláírási akcióban ugyanis a kezdeményezők a társadalom erkölcsi tőkéjéből kérnek baráti kölcsönt – s bizony, minden forint és fillér, minden „nagy” és „kis” név sokat számít. S nincs igaza Átutazónak abban sem, hogy így fogalmaz: „Az aláírásom csak szimbolikus kiállás lehet Krassó György (...) mellett. Vagyis megint csak annyi, hogy NEM. Ugyanezt a NEM-et azonban én öt éve egyszer már kimondtam.” Az az öt évvel ezelőtti NEM ugyanis nem ez a NEM volt, illetve lett volna. Mint ahogy nem szimbolikus kiállás lett volna Krassó mellett sem, hanem annak leszögezése: disznóság, ami vele történt. Ami nem ugyanaz. Ezért is furcsállom Átutazó egyik kitételét: „Úgy képzelem, hogy az elmúlt egy évben Krassó magára talált. Elérte, hogy a Szabad Európa most már őt is úgy emlegesse, mint »a magyarországi demokratikus ellenzék egyik vezetőjét«.” Tudom, sokan gondolják: azért van abban valami, amit Átutazó mond. Nos, lehet, hogy van, lehet, hogy nincsen – ennek csak Krassó a megmondhatója. Mindenesetre az Idő túllépett ezeken a találgatásokon; mert azt, ugye, senki nem gondolja, hogy Krassó rendőri felügyeletet és két infarktust akart volna elérni mindazzal, amit csinál. Az infarktusokról persze Átutazó még nem tudhatott cikke írásakor – a rendőri felügyeletről azonban igen. Ezért furcsállom a fenti megjegyzést: mert mi köze van ahhoz, hogy aláírjuk-e a Krassó ref. alá helyezése ellen tiltakozó ívet?

Átutazó nagyon egyoldalú azoknak az ambivalens érzelmeknek az előadásában, amelyek a dilemmához vezették: „Remeg a toll a kezemben. Aláírjam? Ne írjam?” Cikkét egyoldalúnak érezném akkor is, ha ezután az következne: Aláírom. Más volna a cikk pátosza, az igaz, s megengedem: szívemhez közelebb álló – de ugyanúgy féloldalas maradna. Átutazó ugyanis csak azt adta elő az ambivalens érzelmekből, melyeket egy „szimpatizáns” az „ellenzékkel” és ezzel az egész helyzettel szemben érezhet, ami utólag is igazolja: helyesen tette, hogy nem írta alá az ívet. Pedig helyesebb, ha az efféle morális dilemmákat valóban végiggondolja az ember. Ki-ki a maga számára, a maga szempontjai szerint – de végig. Megfogalmazni pedig nemigen lehet őket másképp, csak olyan paradoxonban, ahogyan a költő fogalmazott:

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.[SZJ]Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon