Skip to main content

A Rácz-jelenség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az első kanyar

„Az eljövendő egy-két hónapban lesz még néhány kanyar a munkástanácsok mozgalmában.” – Írtuk néhány hete a Munkástanácsok Országos Szövetsége megalakulásáról szóló beszámolónkban (Le volt ez már pacsizva! – Beszélő, 28. sz.). A hétvégén valóban megkezdődött a háborúskodás a Rácz Sándor vezette Központi Munkástanács és az MDF-befolyás alatt álló Munkástanácsok Országos Szövetsége között.

A szombati munkástalálkozón Ráczék élesen bírálták az Országos Szövetséget az MDF-fel való összefonódás miatt. A találkozó után kiadott Állásfoglalásuk pedig leszögezi: „Bajtay József úr magatartását és megnyilvánulását elfogadhatatlannak tartjuk, ezért vele együttműködni nem kívánunk”. (Bajtay József a MOSZ egyik társelnöke, az MDF Munkásérdekvédelmi Tagozatának ügyvivője. Az MTI egyébként átfogalmazta az Állásfoglalást, többek közt elhagyta belőle az idézett mondatot.)

A Munkástanácsok Országos Szövetsége is tanácskozott a hétvégén – zárt ajtók mögött, ám úgy hírlik: néhány minisztert és pártvezetőt is bevontak a két és félnapos megbeszélésbe. Hogy a két munkástanács-találkozó közt nem egyszerűen időpontütközésről van szó, erről Somlay Lajos, a MOSZ elnök-szóvivője tanúskodik. A csütörtöki Magyar Hírlapban megjelent Nyilatkozatában ezt olvashatjuk: „A párhuzamosan meghirdetett munkástanács-találkozót a szövetség elnöksége politikai célzatúnak minősíti, nem ismeri el annak legitimitását, így attól elhatárolja magát. Kérjük a tagszervezeteinket, hogy minden, nem a szövetség által rendezett munkástanács-találkozót bojkottáljanak.”

Kitört tehát a háborúskodás az MDF-es munkástanácsosok és a mindenféle pártbefolyást következetesen elutasító Rácz Sándor-féle KMT között. Egyelőre amolyan állóháború ez csupán, s kimenetelét nem könnyű megjósolni. Ugyanis a küzdelem, legalábbis hosszabb távon, nem a most farkasszemet néző felek erőviszonya alapján dől majd el. Még az is kétséges, hogy ebben az egész történetben épp e két fél viszonya-e a legfontosabb. Nem pedig az, hogy egyáltalán: mi lesz a (mondjuk így) „hivatalos” munkástanácsok sorsa? Előnyükre vagy hátrányukra válik-e, hogy a legnagyobb kormánypárt áll mögöttük? S mi lesz a többi érdekképviselettel: a SZOT-utód és a független szakszervezetekkel?

Persze, az sem mindegy, amit a hétvége tett aktuálissá: mi lesz a Központi Munkástanáccsal? Mi lesz Rácz Sándorral?

A Rácz-jelenség

A hétvégi munkástalálkozó figyelmeztető jel lehet Rácz Sándor számára: nagy a veszély, hogy igazságaival magára marad. Hogy nemcsak a munkástanács-mozgalmon belül szigetelődik el, hanem még legodaadóbb hívei is egyre nehezebben tudják majd követni.

Ott volt mindjárt az a kérdés, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően, bejegyeztessék-e magukat a KMT-hez tartozó munkástanácsok. A dologhoz hozzátartozik, hogy a fölszólalt húsz-egynéhány küldött szinte kivétel nélkül szóvá tette, hogy még mindig félni kell a munkahelyeken, hogy a plakátjaikat, hirdetményeiket letépdesik az üzemi faliújságról, hogy gyűléseiken sorra-rendre kellemetlen helyzetbe kerülnek, amikor egyesek firtatni kezdik: kit is képviselnek. Rácz Sándor válasza minderre: ne engedjétek beleerőszakolni magatokat a rossz törvények kényszerébe! Nekünk az Élet parancsol, nem a törvények! Eljön még az idő, amikor Kádárék után a mostani hatalom is rendőrséggel vitet el…

Egy hasonló, de nem egészen ugyanez a kérdés is fölmerült a találkozón: alakítson-e pártot (vagy alakuljon-e át párttá) a Központi Munkástanács. Az érvek nagyjából úgy foglalhatók össze, hogy a KMT kiszorult a politikai élet legfontosabb színteréről, a parlamentből, és elesett a pártokat megillető anyagi támogatástól is – márpedig szervezet és pénz nélkül nem lehet sem politizálni, sem érdeket védeni. Rácz Sándor ismét csak elutasította ezeket az érveket – megítélésem szerint okkal, de egyúttal félre is vitte az alapkérdést. A KMT nem lehet párt, mert a magyar munkásságban nem érett meg erre az igény – mondotta a munkásvezető. A Rácz alakíthat egy pártot, lesz is vagy 500 tagja – aztán ugyanúgy megmosolyogják, mint a Magyar Október Pártot.

Ez az, amiben igaza van Rácz Sándornak. Abban viszont nincsen, amit így fogalmaz meg: én az egész nemzetet kell képviseljem, nem pedig az egyik vagy másik pártot. Rácz Sándor ösztönös, a forradalom leverése után és az egypártrendszer idején tökéletesen indokolt pártutálata mára anakronizmussá vált. Ha Rácz és a KMT nem talál törekvéseihez támogatót a parlamentben, ha mindegyik pártot egyként elutasítja, menthetetlenül a politika perifériájára szorul. Félreértés ne essék: nem kell semelyik párt zsoldjába elszegődni. Nem erre van szükség. Hanem arra, amire minden parlamenten kívüli érdekképviseletnek: hogy lobbyzzon érdekei, törekvései mellett.

És itt van a legnagyobb gond. A jelek szerint a Központi Munkástanácsnak nincs kidolgozott, világos programja. Történelmi hitele, ’56-os múltja, megszenvedett igazságai: ez az, amire egyelőre építeni tud.

Vegyük például azt a kérdést, hogy mi legyen a munkástulajdonnal. Ráczék teljesen meggyőzően érvelnek amellett, hogy negyven (vagy hetven) év kisemmizettsége után az értékek létrehozóit, a munkásokat igenis megilletné valamiféle tulajdon. A Beszélő is foglalkozik a népi részvények gondolatával – s mindenki előtt világos: ezt a kérdést sem lehet huszárosán, zengzetes kijelentésekkel megoldani.

Amit e kérdésben Rácz Sándor a gyűlésen kifejtett, enyhén szólva elnagyoltnak mondható, s még rosszízű felhangjai is vannak. A Rácz-féle „megoldás” lényege: a ’48 előtti tulajdonosokat a 100 hektár föld értékéig kártalanítani kell. Az újonnan meggazdagodottak vagyonát viszont le kell szállítani erre az értékre. A ’48–49 között keletkezett értékeket pedig össznépi tulajdonnak kell tekinteni. Nincs az a közgazdász, aki ennek alapján ésszerű gazdasági elképzelést dolgozhatna ki.

Mindezzel pedig csakis azért hozakodtam elő, mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a KMT-vel, mi lesz Rácz Sándorral.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon