Skip to main content

Chagall Budapesten

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Chagall-nézőben Budapesten. A Fejér megyei Növényvédő Állomás vírustelepén dolgozó szocialista brigád pénteken kollektív látogatást tett a Műcsarnokban. Chagall műveit csodálták. Hat teremben látható a nagy expresszionista mester anyaga. A brigád már többször szervezett közös programot, legutóbb a Vörösmarty Színházban töltöttek egy estét.
(Fejér Megyei Hírlap, 1972. november 5.)

Mindjárt az elején tisztázandó, hogy maga a mester nem jött el Budapestre hajlott korára való hivatkozással. Igaz, hogy Chagall 1972-ben már 85 éves volt, de szemtanúk szerint ugyancsak fürgén mozgott. A rossz nyelvek azt állították, hogy Szovjet-Oroszországból való távozása óta, azaz ötven éve óvakodott attól, hogy a lábát kommunista földre tegye.

Bár a budapesti kiállítás teljes magyar és francia állami segédlettel zajlott, ide is csak első házasságából való lányát, Ida Meyer-Chagall-t delegálta, valamint fiatal titkárát, Gérard Bosio-t, aki egy kedves délvidéki szélhámos benyomását keltette (gátlástalanul osztogatta a Mester „Bonjour, Paris” cí mű festményéről készült szitanyomatokat, melyet szerintem ő írt alá, a művészek ugyanis nem szokták műveiket golyóstollal szignálni), és leginkább a régiségboltok és festett népi ülőkék felkutatásával volt elfoglalva.

Ezt az ironikus hangvételt nem az azóta eltelt negyedszázad magyarázza: történetesen éppen ezek a pitiáner részletek maradtak meg bennem kristálytisztán. Nem én voltam az egyetlen, akinek éppen az a nagyszerű korai Chagall hiányzott, akit főként reprodukciókról ismertünk. Ugyanakkor ez a tárlat hallatlanul fontos esemény volt abban a sorban, amelyet 1967-ben a nagy Henry Moore-tárlat nyitott meg, és amelyet a Kahnweiler-gyűjtemény nagyszerű Picasso-grafikái, majd Léger, Vasarely, Amerigo Tot, Schöffer követett. A XX. század klasszikus modern mesterei, akik fájdalmasan hiányoztak és hiányoznak a közgyűjteményekből, és a világhírű magyarok, akiknek hivatalos bemutatása után a magyar kultúrpolitika sem lehetett ugyanaz, mint annak előtte. Ez a kérdés, az aczéli kézi vezérlés irracionális, „húzd meg–ereszd meg”-szcenáriójának szerves része, mely külön fejezetet érdemelne. Ekkor mutatták be a „Hegedűs a háztetőn” című musicalt, mely tudvalevőleg egy szép, korai, Amszterdamban található Chagall-festménynek köszönheti a címét.

Ma már nehéz megmondani, hogy véletlenül vagy szándékosan került sor éppen ekkor a valahai lázadóból szintén koszorús, állami mesterré szelídült Bernáth Aurél nagyszabású tárlatára a Vármúzeumban. Ez az egyidejűség minden esetre alkalmat adott rá az újságírónak, hogy megtalálják a közös pontot a két mester életművében: Bernáth seccoja az Erkel Színházban látható, Chagall mennyezetfestménye a párizsi Operában.

Ugyanakkor feltűnik – legalábbis Bojár Ivánnak, az akkori Magyar Hírlap kritikusának – egy Samu Géza nevű fiatalember az újpesti Derkovits Klub kiállításán, aki a való világ tényeit emeli be képzeletének birodalmába, míg Chagall ál mait vetíti a világra. (1972. október 18.)

Emlékezetemet felfrissítendő, megnéztem a kiállítás dossziéját a Műcsarnokban, hogy ezt az iróniával vegyes homályos érzést a tényekkel is alátámaszthassam.

A Chagall-kiállítást 1972. október 14-én nyitotta meg a Műcsarnokban Dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnöke, Ilku Pál művelődésügyi miniszter és Gérard Amanrich, a Francia Köztársaság budapesti nagykövete jelenlétében. 8 festmény, akvarell és gouache, 73 rézkarc (közöttük a Bibliához és Gogol Holt lelkekéhez készült lapok), 48 litográfia, 2 faliszőnyeg, 85 plakát, számos illusztrált könyv, valamint bőséges dokumentáció képviselte a művész alkotói pályájának hat évtizedét a párizsi Musée d’Art Moderne, a Bibliotheque Nationale és néhány magángyűjtemény, mindenekelőtt Ida Chagall tulajdonából. Valószínűleg ez volt az egyik első „audiovizuális” kiállítás, hiszen a látogatók hangfelvételről hallgathatták a mesterrel készült beszélgetést, diavetítésen láthatták mindazt, ami hiányzott a Műcsarnokból.

A színes litográfiákat bemutató terem sarkából egy öregember mély, francia nyelvű beszéde árad. Újabb csoda: hangszalagra vették Chagall beszélgetését egy művészeti íróval, elhozták, most állandóan hallható. Körbeüljük a virágokkal díszített hangszórót. Mellettünk Pécsi Sándor, odébb Barcsay Jenő. (Vasas Ferenc: Impressziók, Egyetemi Élet, 1972. október 26.)

Aláfestésként Chagall kedvenc zenéi szóltak: Schubert A halál és a leányka dalciklusa, Vivalditól A négy évszak, Mozart Varázsfuvolája, Sztravinszkij Tűzmadár című balett zenéje, vala mint Maurice Ravel Daphnis és Chloé-szvitje. Az egykorú sajtóból kitűnik, hogy a kiállításnak százötezer látogatója volt a rövid három hét alatt, az emberek kettős sorokban álltak a Dózsa György útig. Rangos művészettörténészek, írók, újságírók ragadtak tollat és mikrofont, hogy Chagall ürügyén üzenjenek a magyar népnek. Németh Lajos a Művészetben közölt remek cikke Chagall világképének, sajátos képépítési logikájának boncolgatásával jelölte ki helyét a modern művészeti mozgalomban. Ugyanitt volt olvasható a rendező, Frank János rövid, szellemes reflexiója – válasz a fanyalgóknak.

Passuth Krisztina a Magyarországban ír szép elemzést Chagallról (Portré: Álmodó. 1972/41.). Saját akkori és mai érzéseimhez az ő megállapításait érzem érvényesnek: Chagall főművei elsődlegesen azok a képek, amelyek 1922 előtt születtek – ezek, sajnos, hiányozni fognak első pesti tárlatáról. A hiányt semmiképpen nem pótolják a nagy példányszámban előállított, sokszorosított grafikai lapok, amelyekben bővelkedni fog Chagall küszöbön álló kiállítása Budapesten, a Műcsarnokban… Chagall nem ezeknek a műveknek a révén – hanem inkább ezek ellenére – a XX. század egyik legizgalmasabb és legeredetibb mestere. Természetesen csak egy adott időszakban… Később azonban az idő túlszaladt rajta… Kivételesen nagy tehetségével, látomásteremtő fantáziájával még ma is alkot szép, hangulatos műveket – de igazán maradandónak mégis azt érezzük, ami műhelyében több évtizede született.

Ugyanakkor az is kiderül, hogy ez a mérsékelt modernség is heves viharokat válthatott ki egyes politikai körökben, és szükség volt az esetleges támadások kivédésére is, hiszen a Szovjetunióban még mindig a pincében, elzárt anyagként léteztek a század legfontosabb orosz művészei. Magyarországra először 1987-ben jött hivatalosan az orosz avantgárd, a Művészet és forradalom című műcsarnoki kiállításra, és akkor találkozhattunk az igazi Chagall-lal is. Ennek megfelelően a Népszabadságban maga Komlós János magyarázta a Chagall-jelenséget (1972. október 25.).

Ifjúkorában Párizsban lett világhírű festővé. De a maga Vityebszkjét festette akkor is, ott is. A forradalom idején Lunacsarszkij hívására hazatért, képzőművészeti iskolát alapított, megpróbált részt venni a helyi kulturális feladatok és gondok meg oldásában is. De a maga egyszer s mindenkorra változatlan belső világa a forradalmi kompozíciókba is beleszólt, belemesélt. Vagy megfordítva: megpróbálta kinyitni azt a zárt világot, és beszivárogtatni a forradalmi élményanyagot. Nem sikerült. Nem sikerülhetett. A forradalom ugyanis nem ismer eklektikát. Csak fel szabadítást. És a forradalom ezt a felszabadítást elvégezte Chagall Vityebszkjében és a szovjethatalom valamennyi népénél.

Majd hosszabb, Chagall pályáját, stílusváltásait, valamint népe iránti szolidaritását és hazaszeretetét érintő elemzés után ezzel fejezi be:

Ezért tartom nevetségesnek azokat a próbálkozásokat, amelyek az ő művészetét sanda politikai spekulációkra próbálják felhasználni. És ezért ítélem eleve nevetségesnek azokat, akik majd az ő stílusában próbálnak epigonkodni. Akik tehát megpróbálnak „chagallkodni”, az ő kivételes alkata, őszintesége és természetes módon beszélt művészi anyanyelve nélkül. Ez nem pusztán kultúrpolitikai aggály. Sokkal inkább morális, etikai. Tehát művészi.

Ismét a régi nóta: a modernkedőnek, nyugatmajmolónak minősített magyar neoavantgárdnak, az ún. iparterv-nemzedéknek szól az üzenet, nehogy félreértsék sokan az országból (Lakner, Tót, Konkoly, Szentjóby, Frey, Méhes és mások). Pedig a művészet ekkor már régen nem Chagallról szólt. Kasselben megnyílt az 5. documenta és a világ Beuys-ról beszélt. Megjelent John Berger könyve, a Ways of Seeing, Bertolucci bemutatta az Utolsó tangó Párizsbant, Nixont másodszor is elnökké választották, az Apollo-16 legénysége leszállt a Holdon, és megjelent az első zsebszámológép.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon