Skip to main content

Csúcsok helyett bércek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Folytatjuk, ígérte a Beszélő karácsonyi száma a csúcsokon járást, az emlékezést a hét legfontosabb nyugati hatalom állam- és kormányfőinek tanácskozásairól, a hattagú Közös Piacból tizenkét tagú Európai Közösséggé növő integráció vezetőinek félévenként megrendezett konferenciáiról. De az ígéret beváltását kissé halogatjuk. Most csak egy dombocskára emlékezünk. Ezt a világ észre sem vette, de minket szebb kilátásokkal hitegetett. És emlékezünk bércekre, amelyek nem képletesek, hanem valóságosak.

A dombocska: Petru Groza román miniszterelnök 1947-es budapesti látogatása, pontosabban a vele készült rádiófelvétel története. E nyilatkozatban Groza síkraszáll a román–magyar barátságért, melegebben, mint ahogy szokásos volt. De a nyilatkozatot inkább az teszi érdekessé (értékeli le és értékeli fel), hogy nem volt engedélye rá. Megtiltották neki, hogy nyilatkozzék. A küldöttség, amelyet Anna Pauker, a román politbüro egyik legismertebb tagja vezetett, azt a marsrutát kapta, hogy korlátozzák a szívélyességet a protokoll előírta minimumra, de főleg tartsa a száját Groza, aki rokonszenvezik a magyarokkal, s pesti jogászkodásának emlékein elandalodva olyasmiket mondhat, amiket a román kommunista párt túl barátinak tart. Ennek megfelelően, amikor Grozától, a hivatalos utat betartva, rádiónyilatkozatot kértünk, a válasz elutasítás volt. De a véletlen úgy hozta, hogy a parlamenti fogadáson Groza közelébe juthassak, és megismételjem a kérést. Groza szétnézett, látta, hogy nem hallja senki, és megígérte az interjút. Néhány nap múlva a Szentkirályi utcába látogatott, már nem tudom, miféle szervezet helyiségébe. Ott egy alkalmas pillanatban kacsintott, és miként megbeszéltük, a hátsó kijáraton át távozva, a felvételre előkészített stúdióba siettünk. Még el sem készültünk a rövid üdvözlet fölvételével, már a nyomába értek a kísérői. Ejnye, Groza elvtárs, mondták, és elvezették, mint egy csínytevő gyermeket. De úgy látszik, szabad volt megköszönnie – méghozzá magyarul megköszönnie – a felvétel kópiáját, „e szép ajándékot, mely mindenkor emlékeztetni fogja a pesti napokra, s azon baráti, testvéri vendégszeretetre; amelyben mint a román dolgozó nép küldöttei mindvégig részesültünk”.

A bércek, amelyek nem képletesek, hanem valóságosak: Erdély bércei, amelyekben – tárcámban a behívóval – gyönyörködtem. Szorongva gyönyörködtem, vagy gyönyörködve szorongtam. De még nem tartok itt. Kicsit előreszaladtam. Még ott tartok, hogy a román forradalom után úgy véltem: érdemes föleleveníteni a hajdani rádiófelvétel történetét és keresni kezdtem Petru Groza – vagy ahogy magát akkor nevezte: Groza Péter – levelét. Sokáig nem találtam. Szerencsére. Mert mielőtt megleltem volna, régi újságok közt, a fiók mélyén egy kéziratot találtam. A véletlen jó szerkesztő: az írás, amire már alig emlékeztem, háttér a mondottakhoz, előzmény a folytatáshoz. Nem a jó folytatáshoz, amire Groza szavai bíztattak, hanem ahhoz, ami csakugyan bekövetkezett. De én még a reménykedő korszakban vetettem papírra, talán néhány évvel Groza látogatása után. Erre utal a szabad nyelvhasználatot, békés együttélést emlegető optimista függelék, a meghazudtolt jóslat, amit a hiteles történethez fűztem. Az optimizmusra több okunk van, mint akkor. Talán még sose volt ennyi okunk rá. A függeléket mégis elhagyom. Időközben tanultunk egyet és mást. Megtanultuk, hogy reményeinket ne tévesszük össze a valósággal.

Következzék – némi rövidítéssel – a hajdani történet. Negyvenhárom végén vagy negyvennégy elején – a dátumra már nem emlékszem pontosan – behívót kaptam. A keleti határszélre, a háromszéki Bércekre kellett utaznom. Itt, a zászlóaljnál, mindössze egy napig voltam, továbbküldték az északi Kárpátokba az egyik század után. Útközben, várva a csatlakozást, a sepsiszentgyörgyi váróteremben töltöttem az éjszakát.

Amit láttam és hallottam, új volt és mégis ismerős. Utam nemcsak Erdély délkeleti csücskébe vezetett, de a történelem és a költészet tájaira is. Az éles és édes levegő, a napfényben úszó havasok merész vonalai, az ereszekről csüggő jégcsapok, a házikók, amelyeket mintha mézeskalácsos csinált volna, a népviselet eleganciája, mindez megejtően szép volt, balladai és meseszerű. De különösen az ízes székely szó bájolt el. A hosszú vonatozás, ami eleinte nagyon keserves volt, Kolozsvár után egyszerre szórakoztató lett. A fülkében vidám társalgás kezdődött, úgy tetszett, maga a nyelv géniusza tréfálkozik: a sok ötlet, tromf, kép, fordulat megannyi utalás volt nyelvünk sajátosságaira. Most a váróteremben ébren tartott a vidám zsibongás, újraéledt a kaláka, a vasúti fülke pompás hangulata.

Csupán egy asszony és egy kisfiú – anya és gyermeke – maradt távol a körtől. A nő fiatal volt és nagyon szép; karcsú derekú, sudár, kerek, ingerlő mellű. Arcbőre barna volt, nagy, beszédes szeme szintén barna vagy fekete lehetett, haját élénkmintás, olcsó kendő takarta. Parasztos, tompa színű vászonruhája elütött a székely menyecskék viseletétől. A három év körüli kisgyermek is formásnak, egészségesnek látszott. Mindössze egy kurta ingecske fedte, a váróteremben nagy meleg volt.   Nyilvánvalóan románok voltak.

A fiúcska és az asszony csöndesen játszott. Azt játszották, hogy az asszony néhány lépésnyire eldobott egy üres cigarettaskatulyát, a kicsi meg visszahozta. A nő fáradhatatlanul dobogatta a szükségcsinálta labdát, hogy elfoglalja a kisfiút. A játék már hosszabb ideje folyt, amikor a szürkés extrás doboz a pad alá csúszott és a fiú csak némi keresgélés után találta meg. Amikor megvolt, diadalmasan fölemelte és izgalmában fölkiáltott, természetesen románul. Az anya nyomban fölpattant, a gyermek szájára tapasztotta a kezét és ölébe kapta. Megdöbbenten és mégis gyönyörködve néztem. A riadt és ugyanakkor mosolygó, csitító tekintet, a gyengéd, átszellemült arc megindító volt. Mintha egy festményt pillantottam volna meg, egy ikont vagy egy Raffaelo-Madonnát. Teljes illúziót keltett a duzzadó húsú bambino is, akinek az ülésben fölcsúszott az ingecskéje.

Az asszonynak minden oka megvolt az izgalomra. A körben megszakadt a beszélgetés, a tekintetek elsötétültek. „Átkozott oláh”, „Magyarországon vagyunk”, „magyar kenyeret eszel, beszélj magyarul” és hasonló kemény szavak röpködtek.

Rövid székelyföldi tartózkodásom alatt is megtanultam, hogy ez a téma szélsőséges indulatokat robbant ki. Jövet a vonaton szóbahoztam és nyomban el is határoztam, hogy többé nem teszem. A kedélyes ábrázatok, amelyek ragyogtak addig, mintha egy derék fazekas égette volna őket fényesre, egyszeribe elszürkültek. Csak úgy pattogott le róluk a máz. Most mégsem fért belém a szó. Az imént látott jelenet túlságosan fölkavart. Közelebb húzódtam a szomszédomhoz, egy csöndes, megviselt arcú férfihez, és halkan beszélni kezdtem. A székely azonnal a szavamba vágott.

– Maga Pestről jön, ugye?

Bólintottam.

– Én meg a halálból.

Kis szünetet tartott, majd azt mondta: „Uram, én most szöktem meg Brailából – és szinte ünnepélyesen bólintott. Braila az a dunamenti Braila, a regáti kikötőváros, erre rájöttem, de egyébként nem értettem a dolgot. Kérdő pillantásomra megeredt a szava. Elmondotta, hogy az odaát maradt székelyeket a hatóságok Brailába hurcolták, és ott ütik-verik, gyötrelmes körülmények között dolgoztatják őket. Pusztítanak a betegségek, sokan meghalnak. – Hallgatni is rossz volt. „Ástunk látástól vakulásig, hasig a dunai iszapban, egy poshadt paradicsomon voltunk meg. Egy paradicsomot adtak egész napra” – s rámmeredt, mintha én űztem volna a rabságba. Azután, lassan lecsillapodva, elbeszélte viszontagságos útját a Dunától Sepsiszentgyörgyig; szökését, a kéthetes bujdosást és a tegnapi éjszakát, amikor a havason át a farkasordító hidegben átjött a magyar felségterületre. „Hát így sajnálja őket” – mondta, újból felizzó gyűlölettel.

Nem volt kedvein folytatni a beszélgetést. Nincs kiút – gondoltam. Itt végleg felülkerekedett a csökönyös gonoszság, a rossz szenvedély, amit a berecki kaszárnyában is tapasztalhattam. A váróterem hamarosan kiürült. Először a viharvert székely kelt fel mellőlem, aki Tusnádra igyekezett a nagybátyjához. Azután, amikor a Bérceknek tartó helyi vonat indult, a többiek is. Kihűlt a szoba. Magamra maradtam.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon