Skip to main content

Egy diktatúra lassú halála

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 
1974 nyarán találkoztam életemben először igazi spanyolokkal. Londonban turistáskodtak ők is, egy sátorvárosban laktunk, a szemhatárt egy hatalmas börtön sziluettje zárta le. Ezen aztán sokat röhögtünk esténként, tábortűz mellett természetesen, miközben egzotikus csemegeként, hatalmas lelkesedéssel kóstolgatták kis konzervdobozaimból a sertés- és marhamájkrémet: itt vagyunk a Szabad Világban, és bámuljuk órákon át a szögesdrótot.

Spanyolország belviszonyairól alig tudtam többet a semminél, azt tanultuk, hogy ott fasizmus van, Franco, a Caudillo, a Vezér diktatúrája, amelyben torát üli a Gonosz, miközben a munkásosztály sanyarog. Kíváncsi voltam persze, mi is a francoizmus, milyen a létező fasizmus, de a beszélgetésekből számomra mindenekelőtt a nézetek elképesztő sokfélesége rajzolódott ki. A spanyol egyetemisták meglátásai többnyire zavaros balos és még balosabb ideológiák köré szerveződtek. A szót általában egy rövid hajú madridi bölcsészlány, Carmen vitte, akinek volt valami homályos képe a szovjet blokk országairól is, de ő a mi bajaink okát a kádárizmus revizionista elhajlásában, a mégoly visszafojtott új gazdasági mechanizmus piaci bűnbeesésében vélte felfedezni. Amikor aztán a követendő albán példára próbálta halálos komolysággal ráirányítani kereső tekintetemet, úgy döntöttem, jobb, ha vita helyett inkább csak kérdezek. Kiderült, hogy ez a Franco már nem az a Franco, ez a Spanyolország már nem az a Spanyolország.

Július volt, öt hónapja zajlott le Portugáliában a katonai puccs, amelyből kibontakozott a „portugál forradalom” zavaros korszaka, Görögország pedig éppen ezekben a napokban szintén átélt egy katonai puccsot, amely véget vetett a fekete szemüveges tábornokok diktatúrájának. Az ekkor nyolcvanegy éves, nemrég még tökéletes egészségi állapotnak örvendő, de az utóbbi időben a Parkinson-kór tüneteivel is küszködő Francisco Franco Bahamonde a hónap elején visszérgyulladással kórházba került. A világ generalisszimuszai szűk körű klubjának – ha jól tudom – utolsó tagját orvosai szerint két okból támadta meg a kór. Az egyik ok az a szokása, hogy a horgászbotját a lábával támasztotta meg, a másik pedig az, hogy az egész 1974-es labdarúgó-vb-t a televízió előtt ülte végig. Halála évében, 1975-ben az orvosi aggályok ellenére, viszont egykori győztes mozgalma jövőtől rettegő ultráinak biztatására újra meg újra sportosan, hol a téli hidegben vadászva, hol meg a borongós galíciai tájakon, a birtokán golfozva mutatja meg magát a spanyol televízió nézőinek.

A közhiedelemmel ellentétben ekkor már nem állt rossz viszonyban a szocialista táborral. Amikor 1956-ban megszállták Magyarországot a szovjet csapatok, Spanyolországban betiltották a szolidaritási tüntetéseket – bár ebben a döntésben a belpolitikai szempontok játszották a főszerepet, miután egy barcelonai demonstráció résztvevői túlságosan célzatosan és általánosítva éltették a szabadságot. Egy évvel később, az első szovjet szputnyik fellövésekor Franco egy üdvözlő nyilatkozatban a Szovjetunió belső politikai egységével, a hatalom folytonosságával és a fegyelem uralmával hozta összefüggésbe a szovjet tudomány eme sikerét. Ez lehetett akár a hála megnyilvánulása is, miután 1955-ben nemcsak az Egyesült Államok, de Moszkva is igenlő szavazatával támogatta az ENSZ-ben Spanyolország tagsági kérelmét. A diktatúrák egymás iránti megértése jegyében később a Szovjetunió szénszállítmányokkal segített Francónak letörni az asztúriai bányászok sztrájkjait. A hetvenes években aztán a szelektív történelmi emlékezet nemcsak mifelénk, de Nyugaton is kihullatta magából ezeket a tényeket, és csak Washingtonnak jutottak bírálatok és tüntetések a francoizmus támogatása miatt. Ettől persze az amerikai támogatás is tény marad – a hidegháborús, bár enyhülőfélben lévő helyzet (l. Helsinki) magyarázza, ha morálisan nem is indokolja.

A Franco-rendszer ugyanis diktatúra volt, véresnek induló és igen lassan puhuló diktatúra, az olasz mintájú, klasszikus fasizmus hivatásrendi szervezeteivel, csendőrterrorral, rettenetes szociális szakadékokkal, vidékről felterelt tömegekkel bevattázott rendpárti ceremóniákkal. Az utolsót – a propaganda szerint egymillió, más vélekedések szerint alig kétszázezer résztvevővel – 1975. október elsején tartották Madridban, válaszul a néhány nappal korábban végrehajtott öt halálos ítéletet követő nemzetközi tiltakozásra, arra, hogy tizenöt – jórészt nyugat-európai – ország rendelte haza nagykövetét az országból. (A vád minden esetben terrorcselekményekben való részvétel volt, de a bizonyítás körül tisztázatlanságok mutatkoztak.) A tömeggyűlés napján a gyárakat, irodákat, üzleteket bezárták, és az agg diktátor nemzetközi baloldali és szabadkőműves összeesküvésről beszélt reszketeg hangon, ostorozva a politikai osztály bűnös összefonódását a kommunista-terrorista felforgatással, majd zokogva, mindkét karját magasba emelve elhagyta a pódiumot.

Mindez nem jelenti azt, hogy 1975. november 20-án indult el az ország öles léptekkel a Franco-rendszerből a demokrácia felé. Amikor a – választottnak csak részlegesen és igen szűk értelemben nevezhető – törvényhozás, a Cortes november 22-én, Franco jó előre megszervezett hatalom-átadási útmutatása alapján királlyá koronázta I. János Károlyt, az uralkodó rövid trónbeszédében arról beszélt, hogy a modern társadalom valamennyi tagjának részvételén alapul, és utalt a nemzetiségi törekvések jogosságára is. A majdani változásokra tett utalásait a Cortes fagyos csönddel fogadta – viszont a külföld egy része, például Párizsban a Le Monde úgy ítélte meg, hogy „súlyosan csalódtak mindazok, akik Franco halálakor a visszanyert szabadságban reménykedtek”.

Pedig aki hideg fejjel figyelt oda, alighanem már akkor is láthatta, mennyire visszafordíthatatlan Spanyolország átalakulása. Franco, aki addig az állam- és kormányfői tisztet is betöltötte, 1973 közepén miniszterelnökké nevezte ki a kormány munkáját addig is irányító Luis Carrero Blanco tengernagyot. Carrerót a társadalmi és politikai állapotok maximális konzerválásában érdekelt, ugyanakkor a gazdaság fokozatos liberalizálását szorgalmazó politikusnak tekintették. Fél évvel a kinevezése után egy merénylet végzett vele, amelynek kitervelése egészen komoly előkészületeket igényelhetett, hiszen az admirális kocsija négyemeletnyit repült. Mindmáig tartja magát az a feltevés, hogy a titkosszolgálat ébersége nem egészen véletlenül volt olyan lanyha. Carrero Blanco halálát azonban nem a várt szigorítás követte, és ebben közrejátszhatott az is, hogy a rendszer keretein belül liberális – később le is váltott – vezérkari főnök, Díaz Alegría tábornok kijelentette, hogy a hadsereg nem fog eltűrni semmiféle vérfürdőt. Az újonnan kinevezett kormányfő, Carlos Arias Navarro megfelelő, rendszerkonform előélettel rendelkezett – afféle vérbíró volt a polgárháború után –, viszont 1974 elején ismertetett kormányprogramja hosszú távra véleményszabadságot, sőt pártpluralizmust és szabad választásokat ígért. Ezt Franco beleegyezése nélkül természetesen nem tehette volna meg, ami világosan jelzi, hogy a generalisszimusz belátta az elkerülhetetlent, különös tekintettel arra, hogy a polgárháború óta nemzedékek nőttek fel, amelyek számára a múlt már nem legitimálta a fennálló rendet, valamint arra is, hogy országát be akarta vezetni az (akkor még) Európai Gazdasági Közösségbe. (A teljes jogú tagságra 1986-ig kellett várniuk a spanyoloknak.)

Az 1974 elejétől Franco haláláig tartó időszak a hatalom berkeiben a nyitás hívei és ellenzői közötti huzavonával, sakkozgatással telt. Lényegében megszűnt a cenzúra, külföldi filmek, könyvek zúdultak be az országba, és a rendszer hígulását a szélsőbalos, illetve a baszk ETA-terroristák akciói állították csak meg. Ők ezt így is gondolták: a terrorra a rezsim szigorítással válaszol, de minél rosszabb, annál jobb, mert így lesz forradalmi a helyzet.

1975 novemberében az egyre inkább balra tolódó Portugáliában sikertelen szélsőbalos katonai puccsot hiúsítottak meg a viszonylag mérsékeltek, akik azonban még mindig az osztály nélküli társadalom programjában gondolkoztak. A moszkovita portugál kommunisták vezetője, Alvaro Cunhal Kelet-Európát járta éppen Franco halálának napjaiban. (Apró érdekesség, hogy miközben Kádárral csak abban értett egyet, hogy az enyhülés, a békés egymás mellett élés „kedvezően hat a társadalmi haladásért vívott küzdelem feltételeire”, Kelet-Berlinben többre jutott. Az ottani közös közlemény szerint „a békés együttélés békét jelent a szocialista és a kapitalista országok között, de nem jelent békét a munkásosztály és a tőke között”.) Az ilyen szellemű megnyilatkozások aligha bátorították I. János Károlyt a Spanyol Kommunista Párt gyors legalizálására – az átmenet óvatosságának belpolitikai okairól nem is beszélve.

Van olyan nézet, miszerint az uralkodónak már november 24-én, a Caudillo temetésekor szembe kellett néznie egy potenciális államcsínnyel, amikor a dermesztően monumentális polgárháborús emlékhelyen, az Elesettek Völgyében francoista veteránok tízezreinek fenyegető csatakiáltásai között haladt el a kormány élén. A kiáltások lassan csillapodtak, majd a király hátralévő lépéseit síri hallgatás kísérte. Az utolsó puccskísérletet pedig 1981-ben, már a második demokratikus választások után szerelte le a király. Tejero ezredes Cortes-beli lövöldözése ma már abszurd emlék, de annak idején I. János Károly villámgyors reakciója, amellyel megelőzte a hadvezetésen belül a lázadás kiterjedését, és elszigetelte azokat, akik Tejerót a háttérből mozgatták, valóban a demokráciát mentette meg egy esetleges vérengzéstől.

1977-ben, miután letelt az itthoni bezártság előírt három éve, újra találkoztam igazi spanyolokkal – ezúttal saját hazájukban, röviddel az első ottani szabad választások után. Beszéltem anarchista állatorvossal, egy szegényes asztúriai falu élethossziglani polgármesterének fiával, aki nővérével együtt a községháza földszintjén a kocsmában és boltban szolgált ki, miután apja a sírba is követte Francót. Voltam tüntetésen Galíciában, ahol szikár parasztemberek énekelték felemelt ököllel és könnyezve az Internacionálét. Egy barcelonai tüntetés véletlen és vétlen megfigyelőjeként hiába futottam, mégis lábszáron talált a rohamrendőrség könnygázgránátja. És lelkesedtem a fiatal sevillai ügyvédért, Felipe Gonzálezért, a majdani, öt évvel későbbi szociáldemokrata miniszterelnökért.

Plakátok, feliratok, elégedetlenség és lelkesültség, felháborodás és bizakodás, panasz és önfeledt remény. Tanúsíthatom: az ország szabad volt, irigyelni valóan szabad. Egyedül Carmennel nem sikerült találkoznom. Amikor otthon volt, én még Barcelonában. Amikor Madridba értem, váratlanul Valenciába, a bátyjához kellett utaznia. Aztán, hónapokkal később, a báty kettős családi nevét mintha viszontláttam volna egy apró betűs hírben, szélsőbalos, terroristagyanús letartóztatottak névsorában. Remélem, nem esett nagyobb baja.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon