Skip to main content

Egy külvárosi Machiavelli

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Románia

Gáll Ernő: A szoborháború és háttere


Romániában nem volt és nincs olyan etnikai tisztogatás mint az egykori Jugoszláviában. A kolozsvári Mátyás-szobor eltávolításának kísérlete azonban – a nemzeti-kisebbségi tudatot is tolmácsoló szimbólumok közötti tisztogatás részeként – kimeríti a kulturális etnocidiumra, a történelem kisajátítására irányuló konok próbálkozások több ismérvét.

A merénylet terve nem Funar polgármester találmánya, ám azt el kell ismernünk, hogy ravaszságban, primitív és szélsőséges kizárólagosságban a funari „újítás” viszi el a pálmát. E téren, lássuk be, övé az elsőbbség.A román belpolitika utóbbi négy esztendejének legnagyobb horderejű eseményéről egy közvélemény-kutatás nyomán szerezhettünk tudomást. Az ellenzék iránti rokonszenvvel aligha vádolható közvélemény-kutató intézet, az IRSOP adatai szerint ma a megkérdezettek 37 százaléka az RMDSZ-t is magában foglaló Demokratikus Konvenció (DK) elnökét, Emil Constantinescut választaná elnöknek, s a jelenlegi elnökre, Ion Iliescura csupán a választók 27 százaléka adná szavazatát. A sajtó mintha nem mérte volna fel e fordulat jelentőségét, a kormánypárt azonban – az elmúlt három hónap fejleményeiből ítélve – tökéletesen tisztában van vele. Késedelem nélkül támadásba lendült.

A legutóbbi választásokon a Demokratikus Konvenció szavazóbázisát – Bukaresttől és Constantától eltekintve – Erdély jelentette. A kormánypárt vezető gárdáját azonban ma inkább az aggasztja, hogy Erdélyben a nacionalistára hangolt román szavazók döntő hányadát sem az ókirályságbeli nacionalisták, hanem egy regionális politikai alakulat, a Gheorghe Funar vezette Román Nemzeti Egységpárt szerezte meg, a kormánypártnak pedig be kellett érnie a DK és az Egységpárt párharcától tartózkodó választók szavazataival.

Ez addig, amíg Ion Iliescu bizonyossággal számíthatott az ókirályság sűrűn lakott falusi településeinek támogatására, nem okozott gondot, sőt haszonnal is járt: a kormánypárt Erdélyben az „ellenzékre” bízhatta az európai közvélemény előtt vállalhatatlan kisebbségellenes kezdeményezéseket. A szélsőségesen nacionalista pártok ugyanis formálisan ellenzékben maradtak, ám a parlamenti szavazások során a kormánypárt minden kezdeményezését vaskövetkezetességgel támogatták, annak ellenére is, hogy a kormánypárt még a nekik tett ígéreteit sem volt mindig hajlandó betartani. Egy esetleges elnökválasztáson azonban az Egységpárt vezére, Gheorghe Funar rendkívül kellemetlen ellenféllé válhatna. Az Egységpárt sovén-nacionalista demagógiában ugyanis verhetetlen, a kormánypártot ráadásul az Európa tanácsi tagság is relatív mérsékletre kényszeríti. Márpedig a sovén hangvétel a hatalom jelenlegi birtokosainak választási győzelmében meghatározó szerepet játszott.

Erdély-offenzíva

A kormánypárt vezérkara úgy ítélte meg, hogy a pártnak – veszteségeit kiegyenlítendő – a két, Erdélyben működő regionális politikai alakulat, az Egységpárt és az RMDSZ választási monopóliumát kell megtörnie. E célból a Kolozsvári Katonai Körzet (!) gyűléstermébe tanácskozásra hívta össze az erdélyi szervezetek vezetőit, képviselőit, szenátorait, a kormánypárti prefektusokat és alprefektusokat (ez utóbbiak a kormány politikájának helyi végrehajtását hivatottak „előmozdítani”).

A román sajtó által „erdélyi offenzívának” nevezett stratégia körvonalait és ideológiáját Adrian Nastase, a kormánypárt ügyvezető elnöke, a román belpolitika második embere tárta a hívek elé. Zárt ajtók mögött. Ennek ellenére a napilapok már másnap részletekbe menő tudósításokat közöltek a „kemény, kategorikus hangnemben” előterjesztett expozéról (az RMDSZ elleni hadjárat mint nemzeti titok kifecsegése 1990 márciusa táján még elképzelhetetlen lett volna – igaz, az Egységpárt ellen irányuló stratégiát most sem tartották fontosnak leleplezni). Nastase végkövetkeztetése – ahogyan azt a legnagyobb példányszámú román napilap, az Evenimentul Zjlei reprodukálta – így hangzott: „Nem engedhetjük, hogy Erdély politikai képviseletét az (…) etnikumok közötti konfliktusokra alapozott, doktriner és pragmatikus vonatkozásokban kiforratlan regionális politikai struktúrák határozzák meg. (…) Akkor lehetünk sikeresek a választási versenyben, ha meggyőzzük az embereket, hogy sajátos nemzeti alternatívát képviselünk, hogy olyan társadalommodellt és kapcsolatrendszert kínálunk, mely az etnikumok közötti harmóniára és nem a közöttük lévő feszültségek folyamatos szítására épül.” Ami a konkrét lépéseket illeti, „a pártnak a következő három célkitűzést kell szem előtt tartania: az erdélyi társadalom átfogó megszervezése és befolyásolása; az etnikai feszültségek és konfliktusok kerülése; a helyi közösségek autonómiájának fokozása, természetesen minden olyan lehetőség kizárásával, mely a szeparatizmus és kiválás veszélyét rejtő etnikai autonómiák kialakulásához vezethetne”.

Ez a mondat – a román politikát is szorongató lépéskényszer burkolt megvallásán túl – már azt is sugallja, mit ért a román kormánypárt az „etnikumközi harmónián”. A fogalom tényleges tartalmát azonban a kormánypárt hatalmi szervei elé tűzött akcióterv világítja meg: „meg kell törni az RMDSZ monopóliumát a magyar kisebbség felett; föl kell számolni azt a látszatot, hogy az RMDSZ a kisebbség egyetlen védelmezője; meg kell hiúsítani az RMDSZ-nek az etnikai civil társadalom létrehozására irányuló törekvéseit”. Aligha férhet hozzá kétség: „etnikumközi harmóniá”-n fájdalommentes asszimiláció értendő. A kormánypárt szerint ennek e pillanatban két akadálya van: az RMDSZ, illetve a magyar nyelvű sajtó.

Az Evenimentul Zilei című napilap azt is tudni véli, hogy a kormánypárt megkísérli kézbe keríteni a magyar nyelvű sajtót is, hogy ily módon szerezze meg az RMDSZ-ből fokozatosan kiábránduló magyar szavazók szavazatainak 10-20 százalékát. Az akciónak három lépésben kell lezajlania: „1. anyagilag támogatni a pénzügyi nehézségekkel küszködő lapokat; 2. ha az 1. pont nem kivitelezhető, a kormánypártnak létre kell hozni az EGYÜTT-IMPREUNA elnevezésű román–magyar baráti társaság erdélyi fiókjait; 3. meg kell vásárolni korábbi magyar lapokat vagy újakat kell alapítani.” Az EGYÜTT-IMPREUNA nevű „román–magyar baráti társaság”, melyről nem csupán a kedves olvasó, de mi, romániai magyarok sem hallottunk, a hírhedten magyargyűlölő szenátor és nemzeti bárd Adrian Paunescu és a körötte gyülekező magyar renegátok: Hajdú Győző és Fúró Gyula baráti társaságaként tényleg létezik, tevékenysége azonban jobbára kimerül a tagok magyarellenes denunciációiban, a román sovinizmus szólamainak mazochista visszhangozásában, magyar–román, s az Európa Tanács kedvéért időnként világnyelveken megjelentetett lapok, brosúrák kicirkalmazásában.

A három „nem”

Iliescu tekintélyének rohamos fogyatkozása a pártban automatikusan az ügyvezető elnök, Nastase szerepének és egyéniségének felértékelődéséhez vezetett. Egy bukaresti lap neki is szegezte a kérdést: „Jelölteti-e magát az elnökválasztási kampányban?” – mire a politikus hevesen tiltakozott: „Nem! Nem jelöltetem magam! Nem áll szándékomban! Ion Iliescu az, akinek ismét jelöltetnie kell magát.” A három nem mögött az Evenimentul Zilei főszerkesztője és vezércikkírója szerint az a kétségbeesett kísérlet áll, hogy meggyőzze Iliescu elnököt annak ellenkezőjéről, amit egyébként mindenki tud: a hatalomra tör. Nastase gátlástalansága ellenére is óvatos duhaj, még nem érzi elérkezettnek a pillanatot. Köntörfalaz és riadozik. A Romania Libera vezércikkírója kegyetlenebbül fogalmaz: Nastase „egyfajta külvárosi Machiavelli, aki ahelyett, hogy antik dicsőségről álmodozna, mérhetetlen, beteges ambícióinak rabságában vergődik, (…) s már-már a sors kiválasztottjának véli magát”.

Az a kommentár pedig, mellyel a kormánypárt ügyvezető elnöke a nagy román származású francia drámaíró, Eugen Ionesco halálhírét regisztrálta („elidegenedett az országtól és nem szolgálta hazáját”), egyenesen országra szóló fölháborodást váltott ki.

A mai román helyzet megítélésekor tehát abból az ellentmondásból kell kiindulnunk, hogy egy „külvárosi Machiavelli” (vagy egy „vastagbőrű rinocérosz”) még mindig az állami főhatalom egyik birtokosa lehet, miközben a népesség mind nagyobb többsége elutasítja őt is, a mögötte álló szándékokat is. A véresszájú nacionalizmus már nem alkalmas tényleges érdekek elfedésére. Ami Szlovákiában bekövetkezett, Romániában is várható. Hogy mi, magyarok mit nyerhetünk e tendencia révén, az egyre inkább rajtunk, türelmünkön, eltökéltségünkön múlik. S persze azon, hogy az RMDSZ-en belül továbbra is működőképes marad-e a konszenzusos politizálás, a belső pluralizmusra alapozott egység, hogy a román államba szervesen beépülő, mégis szuverén RMDSZ képes-e fölgyorsítani a román állam decentralizációját. S hogy képes-e az ellenzék a kormánypárt „erdélyi offenzívája” helyett egy korszerű Erdély-alternatívát felvázolni. Ez egyelőre még illúzió. De a hangsúly az „egyelőrén” van.

(Sepsiszentgyörgy)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon