Skip to main content

Sztálin vagy Stefan cel Mare?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az Express magazin kitűnő vezércikkírója, Ion Cristoiu már cikke címében is eretnek gondolatokat ígér:

Egy új üzlet: az Egyesülés

„Ebben az esztendőben, mely már eleve a választási kampányok jegyében kezdődött, a fejedelemségek egyesülésének megünneplése is sajátos metamorfózison esik át. Amióta az 1839-es esemény nemzeti ünneppé vált, január 24-e nagyszabású operettspektákulum rendezésére szolgáltat ürügyet. A forradalmat követő időszak hazafias demonstrációja átvette Ceausescu ünnepléseinek minden kliséjét.

Az idén azonban mindez pusztán a felszínt jelentette: a szegényesen aranyozott paraván még harsány színeivel sem volt képes elrejteni a politikai csatározások alantas valóságát. A hazai politikai erők az egyesülés évfordulóját olyan üzletnek fogták föl, melyet semmi áron sem szabad elszalasztani. Tavaly februárban a Front-vezetés tette rá kezét január 24-ére. Az egyesülés bonyolult és többértelmű eseménysorából Alexandru Ioan Cuza személyiségét emelték ki: a fejedelmet pusztán román születésű állampolgárként, és nem az egyesülés egyik végrehajtójaként mutatták be, s azért siratták, mert át kellett adnia trónját egy idegen származású hercegnek. E beállításnak a királypárti ellenzék nemzet- és románellenességét kellett kidomborítania.

Az idén januárban az ellenzéken volt a sor, hogy ellentámadásba lendüljön. Az összképből ezúttal az egyesülést lehetővé tévő mesterfogást, Cuza mindkét fejedelemségben való egyidejű megválasztását emelték ki. Ez a nagyhatalmakat kész tények elé állító lépés az ellenzék számára a mai Románia és Besszarábia egyesítésének modelljévé vált, és szükségszerűen belpolitikai jelentőségre is szert tett. Az azonnali egyesítés eszméjének felröppentése a Nagy Románia nosztalgiájától gyötört országban komoly politikai tőkét jelenthet.

Az Iasi felől támadó halálos veszélyt érezve Románia és Moldávia elnöke 1992. január 25-én sietve tető alá hozott Ungheni-ben egy találkozót. Az Iasi-i Kiáltvány és az Ungheni-ben elhangzott nyilatkozatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy egy nemzeti ügy belpolitikai leszámolások eszközévé vált. Holott nyilvánvaló, hogy Románia és Besszarábia azonnali egyesítése lehetetlen.

Támogatnák-e a nagyhatalmak kezdeményezésünket? Nyilvánvalóan nem: véget vetne annak az orosz vezetés és a nyugatiak által gondosan fenntartott illúziónak, hogy a birodalom nem tűnt el, csupán átalakult. De a legsúlyosabb következmény az, hogy megkezdődne a Szovjetunió határainak átrendezése. Hogy ez senkinek nem áll érdekében, jól mutatják a folyamatos transznisztriai és gagauziai provokációk. Nem kockáztatunk túl sokat, ha azt jósoljuk, hogy ezek mintegy varázsütésre elülnek, ha a Prut két oldalán vége szakad az unionista agitációnak.

Az azonnali egyesítés más okból is lehetetlen. A mai romániai helyzetet az oroszpárti propaganda széles körben ismertté tette. A sajtó nagydobra verte a magyar kisebbség elleni agresszív nacionalizmusunkat. Így fordult a nemzeti érdek ellen az a primitív eljárás, mellyel ezt a kisebbséget a parlamentben a nemzeti érdek nevében támadtuk. Hogyan gondolhatjuk, hogy a magyarokkal szembeni magatartásunk ismeretében a Moldvában élő oroszok elfogadhatnák a kisebbségi státust egy nacionalista Romániában? A Pruton túli románok sem nagyon látszanak lelkesedni. Mivel vonzhatnók őket? Gazdasági, politikai és erkölcsi válságunkkal?

Ha mégis feltételezzük, hogy a mozgalom eredménnyel jár, a nemzet sorsát érintő következmények akkor is túl kockázatosak lennének. Besszarábia visszacsatolása egy éppoly számos és jól szervezett kisebbséget hozna az országba, mint amilyen a magyar s ez az orosz kisebbség a magyarral egyesülve bármikor fölvethetné az ország föderalizálásának követelését.”

Hazafias kételyek

„Ha van ma a román sajtóban egyöntetűség, az elsősorban Besszarábia kérdésében érhető tetten” – írja Dan Timotin a 22-ben. „A Romania Maretól, az Azi-on, az Adevarulon, a Cotidianulon át a Romania Liberáig senki nem habozik: álljunk ki a Pruton túli testvéreink mellett, harcoljunk az oly régen megálmodott egyesítésért, javítsuk ki a történelem balfogásait. Nem lenne kifogásom ez ellen, ha a kisördög nem azt súgná, hogy bármit gondolnánk, hangos szóval amúgy sem lehetne kimondani.

Anyám családja Chisinau vidékéről származik. 1940-ben az éjszaka leple alatt hagyták el házukat, s egy nagybácsiról, aki vonakodott ezt megtenni, a család többé nem hallott semmit. A Pruton túl ma is élnek rokonaim. Mikor meglátogatnak, álmodozva beszélnek az egyesülésről, de azt is elmesélik, hogy a falvakban az emberek inkább ellene vannak, hogy a Snegur (a Moldvai Köztársaság elnöke) ügyes és jó diplomata, mert eddig sikerült elkerülnie a vérontást, de a dolgok bonyolultabbak, mint ahogy innen hinnők.

Tekintsem őket árulóknak? És mi tudjuk egyáltalán, hogy mit akarunk? Akarjuk azt a Transznisztriát, mely soha nem volt a mienk? A két világháború közti Nagy-Romániát akarjuk Bugeackal együtt, ahol a románok soha nem voltak többségben; Észak-Bukovinával, ahol sajnos már nem azok? A Kvadrilatert, melyet 1913-ban stratégiai megfontolásokból kaptunk meg, s ahol a „kisebbségekkel szembeni bánásmódunk” nem volt – finoman szólva – dicséretes? Talán egyéb románok által is lakott területekre is gondolunk? És főként: valóban szentségtörés volna szóba hozni ezeket a dolgokat?

Nem vagyok hajlandó semmit feltétel nélkül elfogadni. És úgy vélem, hogy ez a normális magatartás, melyet az értelmiségnek választania kell.”

Az Express Magazin a széles olvasóközönség számára írt, bulvárba hajló hetilap, a 22 a román értelmiségi elit legfontosabb sajtóorgánuma. Az, hogy két ennyire elütő kiadvány jut egyszerre hasonló következtetésekre, minden kétséget kizáróan a román szellemi élet egészére jellemző erjedés újabb jele.

A mélyen meggyökerezett előítéletekre utal azonban, hogy a fentebb idézett állásfoglalásokat követően az írószövetség reprezentatív lapja, a Romania Literatura Mi történik Besszarábiában? címmel Constantin Pricop tollából Mircea Snegurt élesen támadó cikket tesz közzé.

„A helyzet némiképp hasonló a romániaihoz. Egy politikai csoportosulás (melyet főként volt kommunisták és a titkosszolgálatok emberei alkotnak) kihasználta a tömeg elégedetlenségét, hogy hatalomra kerüljön és megkapaszkodjon. Ettől a pillanattól kezdve a fő cél a hatalom megtartása. Minden eszközzel, az államhatalom, a tömegtájékoztatási eszközök stb. felhasználásával. Az egyesülés meghiúsítása mára a hatalom megőrzésének egyetlen módozatává vált. Nem számít, hogy ez a besszarábiai románok rovására történik. Akik a románellenességét képviselik, Stefan cel Mare utódjának szeretnék magukat beállítani, pedig csupán Sztálinnak – a moldvai állam feltalálójának – követői.”

Az egyesülésellenesség a szerző szerint nem egyéb, mint románellenesség. Az egységes nemzeti állam szempontjából – természetesen. A szerzőnek azonban másmilyen szempontja nincs.

S miközben e sorokat írom, Transznisztriában fegyveres harcok folynak. És a besszarábiai fejleményeknek meghatározó, sőt döntő szerepe lehet a román nemzeti tudat jövőbeli alakulásában.

(Sepsiszentgyörgy)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon