Skip to main content

Két szék közt a pad alá?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az RMDSZ-vezetőség, melynek tagjai egyben RMDSZ-szenátorok, illetve -képviselők – a magyarság jogaiért folytatott küzdelem fő színterévé a parlamentet tették. Mivel az RMDSZ-frakció kitűnő, tapasztalt és a román nyelvet is magabiztosan beszélő jogászokkal rendelkezik, így igazának elsősorban jogi érvekkel próbált érvényt szerezni. Közel egy év távlatából joggal állapíthatjuk meg: a legkisebb eredmény nélkül.

E hiábavaló csatározások, melyek során az RMDSZ gyakorlatilag a Vatra „vitapartnerévé” süllyedt, az RMDSZ-vezetőség csaknem összes energiáit felőrölték. A vezetőség nemcsak az általa képviselt magyarság nagy részétől szigetelődött el, de az RMDSZ területi szervezeteitől is. S mivel a szervezet tevékenységében a hagyományos, hierarchikusan építkező pártmodell érvényesül, megfelelő „felső utasítások” hiányában a helyi szervezetek is távol maradtak a civil társadalom megmozdulásaitól (talán Temesvár kivételével), s meg sem próbálták ellensúlyozni azt a képet, melyet a magyarokról a front sajtója, valamint a Vatra-lapok kialakítani igyekeztek. Így történhettek meg a tv magyar adása ellen szinte folyamatosan zajló támadások s az adásidő megkurtítása, illetve az adások 50 százalékának Erdélyből, azaz a Vatra-centrumokból – Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Szatmárról – való „kitiltása”. Már a kezdet kezdetén felmerült egy román nyelvű RMDSZ-lap kiadásának ötlete, ám az elmúlt esztendő arra sem volt elegendő, hogy a terv a konkrét elképzelések szakaszába juthasson.

A vezetőség egyértelműen a magyar–román együttműködés alternatívája mellett döntött, a parlamentben azonban nemcsak hogy semmi konkrét eredményt nem érhettek el, de konstruktívnak szánt, valóban szakszerű és imponáló működésük még csak a román nyilvánosság megnyerésére sem lehetett alkalmas (bár ilyes illúziókat a vezetőség dédelgetett magában), hiszen a tv Parlamenti krónika című műsorának szerkesztői éberen őrködtek azon, hogy a néző az RMDSZ-képviselők, illetve -szenátorok tevékenységéről ne alkothasson kedvező képet.

Ennek az alternatívának számos buktatója is van. Kezdettől nyilvánvaló volt ugyanis – s a sejtés később hiánytalanul igazolódott –, hogy a parlamenti fronttöbbség csakis a nemzeti kizárólagosság kategóriáiban képes gondolkodni. Ha az RMDSZ a frontot elfogadja partnernek, az csakis magyar kompromisszumokat eredményezhet, olyan értelemben megalkuvásokat, mint a bécsi döntés évfordulóján kiadott nyilatkozat, melyben az RMDSZ is elfogadja, hogy „mindennemű nemzetiségi autonómia perspektivikusan a román állam széteséséhez vezet”.

A másik alternatíva, azaz a román közvélemény legalább egy részének a megnyerése ugyanakkor nem lett volna utópikus célkitűzés. Az elmúlt hónapokban a román sajtó jelentős része (Expres, Acum, Contrapunct, Romania Literara, Romania Libera, Cuvintul, Catavencu, Baricada, Flacara stb.) egyre inkább magyar–román vonatkozásban is a tárgyilagos hangnem, sőt – horribile dictu – a magyarok iránti rokonszenv irányában mozdult el. Nézetünk szerint a Vatra értelmiségi körökben való egyre érzékelhetőbb elszigetelődése is ennek a folyamatnak köszönhető.

A helytelen RMDSZ-stratégia mögött sajnos ezúttal is egy egészen elméleti jellegű félreértés áll. Nevezetesen annak föl nem ismerése, hogy a jog mindig valamilyen társadalmi tényállást, hatalmi erőviszonyt rögzít. Következésképpen ahhoz, hogy a kisebbségek számára kedvező törvények születhessenek, a kisebbségeknek az összes rendelkezésére álló kül- és belpolitikai eszközt föl kell használniuk.

Az RMDSZ-vezetőség a parlamenti csatározások miatt a nem parlamenti ellenzékkel való kapcsolatáról lemondott, a közvélemény szakszerű és hatékony befolyásolásának lehetőségét kihasználatlanul hagyta, a külföldnek pedig – a parlamenti partnerség (csak magyar vonatkozásban reális) fenntartása érdekében – a hatalom valóságos szándékairól tudatosan hamis képet rajzolt.

Hogy mennyire képtelen a mai vezetőség átgondolt taktikai sakkhúzásokra, leginkább talán a Besszarábia kérdésének kezelése mutatja. Ma már kétségtelen, hogy a nagyromán eszme jegyében a moldáviai románság is ugyanazt a kisebbségellenes nemzeti politikát szeretné folytatni, mint a romániai. E tényt felismerve az RMDSZ a Szovjetunió fennmaradására vonatkozó népszavazás (s az azzal kapcsolatos törvénysértések) kapcsán nem nyilvánított véleményt, miközben minden más politikai formáció szolidaritást vállalt a Pruton túli románsággal. Ez a magatartás érzelmileg érthető, politikailag érthetetlen.

A romániai magyarságnak semminemű érdeke nem kötődik ahhoz, hogy Besszarábia a szovjet birodalom része maradjon. A kiváláshoz viszont igen. Ez esetben ugyanis Besszarábia vagy függetlenné válik, vagy csatlakozik az anyaországhoz. Mindkét esetben a romániai magyarság pozíciói erősödnek, perspektivikusan mindkét eset az ország föderalizálása irányába mutató folyamatokat indíthat el.

Az – érdekében is álló – folyamat melletti állásfoglalás egyben pozitív visszhangra találhat a román közvéleményben, főként a virtuális szövetségesek körében. Az állásfoglalás nem jelent elvtelen kompromisszumot sem, hiszen az erkölcsi alapot teremthet a besszarábiai kisebbségek jogai melletti kiállásra is.

A hallgatás a románellenesség jeleként, a magyarellenes előítélek igazolásaként értelmezhető. Ostobaság föl nem ismerni, hogy a román közvélemény minden ilyen esetben árgus szemekkel lesi (nézetünk szerint is árulkodó) reakcióinkat.

Az RMDSZ tehát két többé-kevésbé reális alternatíva helyett a román demokrácia jövőt hordozó erőivel (főként a Polgári Szövetségbe tömörülő fiatalokkal) való összefogás vagy a nemzetiségek kérdése megoldásának és a határok garantálásának összekapcsolása helyett egy teljesen irreális harmadikat, a fronttal való együttműködést választotta.

A fentiekből az a lehangoló következtetés adódik, hogy a román magyarság képviselői ugyanúgy a félig gondolt gondolat jegyében tervezik meg politikai stratégiájukat, mint a háború utáni nemzedék. Félő, hogy az eredmény is hasonlatos lesz.

(Szepsiszentgyörgy)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon