Skip to main content

Fegyverbe?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szlovák–magyar viszony


Pozsony, válaszul Budapest 800 millió dolláros oroszországi fegyvervásárlására, 180 millió dollárért kíván fegyvert venni. „A típus és a konkrét fegyverfajta attól függ, milyen anyag érkezik Budapestre. Országunk védelmi képessége és a fennálló egyensúly nem szenvedhet semmilyen sérelmet” – jelentette ki a szlovák kormányfő. Úgy tűnik tehát, hogy a két demokratikus állam miniszterelnöke olyan megbeszélést folytatott egymással, melynek egyetlen következtetése lehetett: nem kizárt a fegyveres konfliktus veszélye sem. A jelek szerint a két állam politikusai egymás fenyegetésére és finomabb-durvább zsarolására építik belső legitimitásukat. Meciarnak különösen jól jött a „magyar veszély”, mivel mostanra kiderült: nem bír megbirkózni az önállósulás gazdasági és politikai következményeivel. Az utóbbi időben azonban megoldások keresése helyett egyre inkább azzal törődik, hogy elterelje a figyelmet országa problémáiról. Ez igen jól sikerül neki: népszerűsége – határozott és kemény fellépése révén – újra növekszik.

A „magyar veszély”

Az elmúlt két-három hónap alatt végletesen kiéleződött Budapest és Pozsony viszonya. Szlovákiában nagy felháborodást keltett, hogy Magyarország „diplomáciai háborút indított Szlovákia ET-felvételének megakadályozása érdekében”. Pozsonyi kormánykörök egyértelműen úgy vélik: a Szlovákiában élő kisebbség és a magyar kormányzat teljesen összehangolt politikát folytat, s ez ellentétes a szlovák kabinet céljaival.

Meciar csapata és a szlovák közvélemény nagy része úgy ítéli meg, hogy a magyar kisebbség potenciális veszélyforrás, a magyar pártok destabilizáló tényezők az ország politikai életében. A szlovák kormány mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a kisebbségi pártokat az országon belül el kell szigetelni az információktól, a döntési lehetőségektől, s Szlovákiát teljes mértékben nélkülük kell irányítani.

Az, hogy az országot mégis felvették az Európa Tanácsba, azokat látszott igazolni, akik úgy vélték: Európának teljes mértékben megfelel a kisebbségi kérdés szlovákiai rendezésének színvonala. Pozsonyban tehát az ET-ügyből három következtetést vontak le:

1) Magyarország jelen pillanatban Szlovákia természetes ellenfele, elképzelései megvalósításához azonban nem rendelkezik megfelelő erővel és szövetségi kapcsolatrendszerrel.

2) Európa számára kielégítő a szlovák kormányzat kisebbségi politikája.

3) Nem kell engedni a magyar kisebbség autonomista törekvéseinek.

Aztán egy pillanatra úgy tűnt, az egyre élesebbé váló konfliktus mégis feloldódik. A két ország parlamentje ugyanazon a napon fogadott el két kulcsfontosságú törvényt: a magyarországi Országgyűlés a kisebbségi törvényt, a szlovákiai pedig a névhasználatról szóló törvényt. Ez utóbbi, bátran állíthatjuk, Európában példaértékű jogszabály. Igaz, hogy a szlovákiai törvények eddig sem akadályozták a magyar keresztnevek anyakönyveztetését, s aki akarta, beírathatta a Csabát vagy a Zsoltot, ám a most elfogadott törvény ezt tételesen ki is mondja. Előrelépésnek tekinthető az a rendelkezés is, mely szerint a hatályba lépés napjától nem kötelező a nők számára a szlovákban szokásos „ová” toldalék.

Szlovákiában pozitív visszhangot váltott ki a magyarországi kisebbségi törvény elfogadása, bár nem felejtették el hangsúlyozni, hogy megalkotását több mint hároméves huzavona előzte meg. Ettől függetlenül úgy tűnt, van remény a viszony békés rendezésére.

Fondorlat vagy baklövés?

Ekkor azonban történt néhány olyan lépés, melyek kapcsán a több információval rendelkező választópolgárok a határ mindkét oldalán elgondolkozhatnak, mi játszott közre a fordulatban: véletlen, fondorlatos szándék vagy diplomáciai baklövés.

A szóban forgó három esemény a következő volt:

1. a szlovák kormány visszaadta a névhasználatról szóló törvényt újratárgyalásra a parlamentnek;

2. a magyar kormányfő levelet írt Václav Klausnak, melyben diplomáciai nyelven ugyan, de arra kérte cseh kollégáját, hogy közösen tanítsák móresre Meciart;

3. a magyar parlament – szlovák szemmel nézve demonstratív módon – pénzt különített el a nagymarosi gát lebontására.

Az indulatok hullámai a látszólagos nyugalmat követően ismét magasra csaptak.

A szlovák sajtó teljes terjedelmében közölte Antall József Václav Klausnak írt levelét, melyben a magyar miniszterelnök többek közt arra is felszólítja a cseh kormányfőt, hogy közösen bírják rá Szlovákiát belső (!) közigazgatási határainak megváltoztatására. Antall azt is kifogásolja, hogy Szlovákia törvényei közt a mai napig ott találhatók a benesi dekrétumok alapján meghozott diszkrimináló jogszabályok. A magyar kormányfő furcsa módon mit sem törődött azzal, hogy ezek eltávolíttatására nem Václav Klaus a legmegfelelőbb nemzetközi szövetséges, hiszen Csehország ugyanezen jogszabályok következtében nem képes megbirkózni és szembenézni a szudétanémet kitelepítés kérdésével. Nagyon nehéz feltételezni, hogy a magyar külpolitika ezzel nincs tisztában.

A cseh kormány természetesen azonnal értesítette Vladimír Meciart, aki a következőket nyilatkozta: „A levél célja az, hogy a tárgyalásokat megelőzően szlovákellenes hangulatot keltsenek. Úgy gondolom, hogy ez nem sikerül, de ma már teljesen egyértelmű Magyarország azon szándéka, hogy rontsa a szlovák–magyar kapcsolatokat. (…) Ha valakik a nemzeti, etnikai elvet a területi és együttélési elv fölé helyezik, azok államunk integritását támadják. Akik ezeket az eszméket vallják, azoknak látniuk kell, hogy hol végződik az együttélés, és hol kezdődik a szeparatizmus.”

Václav Klaus szintén a várakozásnak megfelelően reagált, amikor nyilvánosságra hozta a levelet, és nyilatkozatában leszögezte: „nem volna helyes, ha a KeK az egyes országok elleni nyomásgyakorlás eszközévé válna. Mi nem így képzeljük a kormányfői találkozót. (…) Semmi okot nem látok arra, hogy belekeveredjünk egy specifikus szlovák–magyar vitába.”

Budapestre menet még Vladimír Meciar a szlovák rádiónak azt nyilatkozta, hogy a helyzet rendkívül komoly, s kemény, rendkívül kemény tárgyalások várhatóak. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy értesülései szerint a KeK jogilag kötelező nemzetközi érvényű dokumentumot készül elfogadni a kisebbségi kérdésről, ami Meciar szerint egyet jelentene a szlovák belügyekbe való beavatkozással.

Magyar vereség?

Ilyen hangulatban kezdődött a Közép-európai Kezdeményezés kormányfőinek találkozója, melyen végül is az egyeztetett szlovák–cseh fellépésnek köszönhetőért nem született meg a szóban forgó dokumentum.

E tényt, s a magyar diplomácia tevékenységét a hét eleji szlovák sajtó egyértelműen Magyarország vereségeként értékelte. A tekintélyes és mérvadónak tekintett Národná Obroda című napilap kommentátora így ír: „A Közép-európai Kezdeményezés konferenciáját Magyarország ismét arra használta fel, hogy inkorrekt módon járjon el Szlovákiával szemben. (…) Ez a törekvés sikertelen volt, és a magyar diplomácia Budapesten csúfos vereséget szenvedett. (…) Szlovákia nem fűz nagy illúziókat a szlovák–magyar határkérdés szerződéses rögzítéséhez. A magyar külpolitikában egyre nyilvánvalóbban törnek a felszínre az irredenta törekvések, és a hivatalos budapesti politika nem reagál a szlovák diplomácia pozitív jelzéseire. Lehetséges, hogy a magyar külpolitika stratégái másképpen érzékelik és értékelik az európai politikai fejlődést, és úgy vélik, Magyarország kitüntetett szereppel rendelkezik Európa egyes fővárosaiban. Ezúttal ugyan nem sikerült a »cseh kártyával« való játék, nem kizárt azonban, hogy új szlovákellenes aduk kerülnek elő.”

Nem járnak messze az igazságtól azok, akik az Antall-levél kapcsán megjegyzik: ez a diplomáciai lépés a legcsekélyebb mértékben sem járult hozzá a levélben felvázolt szándék megvalósításához, ellenben még inkább elmérgesítette a szlovák–magyar viszonyt, s jócskán megerősítette Meciar kormányfő belföldi pozícióját – a magyar kisebbség rovására.

Szervacsere

Szlovákiai magyar körökben óriási megütközést váltott ki a szlovák kabinet azon döntése is, hogy a nemrég megszavazott névhasználati törvényt újratárgyalás céljából visszaadják a szlovák köztársasági elnöknek. S az államfő az alkotmány értelmében köteles eleget tenni a kormány döntésének. Ez a lépés annál meglepőbb, mivel éppen a kormány két tagja (Katarina Tóthová igazságügyi miniszter és Jozef Tuchyna belügyminiszter) tett igen sikeres erőfeszítéseket azért, hogy a nemzeti hevületben égő szlovák parlament az új törvény által ne rontson a korábbi helyzeten (mely egyébként teljesen azonos volt a mai magyarországi helyzettel).

A törvény visszaadatásában szerepet játszhatott az, hogy túlságosan jól sikerült, aztán az, hogy Meciar pontokat akart szerezni a nemzeti érzelmű szavazópolgárok előtt, s nem elhanyagolhatók a kabineten belüli ellentétek sem. A vita során például rendkívül aktív szerepet játszott Dusan Slobodnik kulturális miniszter, aki Tiso Szlovákiájában részt vett egy fasiszta jellegű szervezet terroristakiképzésén, majd a szocializmus alatt (miután visszatért a szovjetunióbeli lágerekből) a szovjet kultúra szakértőjeként kereste kenyerét. Slobodnik többek szerint a szlovák politika legtitokzatosabb figurája, s általános a vélemény, hogy jelentős befolyással bír Meciar kormányfőre.

A jelenlegi kiélezett helyzetben furcsamód hallgatnak a szlovákiai magyarok politikai és kulturális képviselői. Lényegében véve senki sem foglalt állást a névhasználatról szóló törvény visszaadása kapcsán, senki sem nyilatkozott Antall József nagy port kavart levele ügyében, visszhang nélkül maradtak Meciar legújabb fenyegető szavai is.

A szlovákiai magyar politikusok nagy része a kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet alapelveinek akadémikus jellegű vitájával van elfoglalva, s azzal, hogy ezeket az alapelveket még a parlamenti szünidő előtt benyújtsák Ivan Gasparovic házelnöknek. Igaz, hogy ezek elfogadására a jelenlegi helyzetben a minimálisnál is kevesebb esély van, ám a pártok legalább a cselekvés látszatát megőrizték. Közben a szlovákiai magyarság az elmúlt egy év alatt elvesztette gazdasági lehetőségeinek és befolyásának jelentős hányadát, s történt mindez úgy, hogy a szlovákiai magyar parlamenti pártok a tiltakozásnak a legcsekélyebb jelét sem adták.

Ilyen körülmények közepette még több aggodalomra ad okot a szlovák–magyar feszültség fokozódása. A kérdés csak az, hogy vajon melyik félnek és mikor lesz elegendő ereje megállítani ezt az egyre veszélyesebbé váló folyamatot.

(Pozsony)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon