Skip to main content

Nemek és igenek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szlovákia


A szlovákiai parlament kétnapos, késhegyig menő vita után az elmúlt héten meglepően nagy többséggel elfogadta a Vladimír Meciar leváltása után alakult koalíciós kormány programját: a 119 jelen lévő képviselőből csupán 33-an szavaztak a tervezet ellen, 80-an viszont mellette.

Ez a szavazás két fontos dologra utal: egyrészt arra, hogy a politikailag meglehetősen heterogén kormánykoalíció (szocialisták, liberálisok, konzervatívok) képes volt reális és közös kormányprogram kidolgozására, másrészt arra, hogy az általuk alkotott képviselői tömb képes volt akaratának érvényesítésére, miközben meg tudták tartani a magyar pártok képviselőinek bizalmát is. Nem vált be tehát Vladimír Meciar jóslata, aki szerint az őt leváltó politikai erők semmiképpen sem tudnak megegyezni: a koalíció alapeleme egyelőre a kölcsönös kompromisszumkészség s a közös szándék, hogy a választások után is Meciar nélkül kormányozzanak.

Moravcík miniszterelnök a kormányprogramot beterjesztő beszédében most is határozottan elutasította a Meciar-politika minden elemét, s ebből a „radikális nem”-ből vezette le „kategorikus igen”-jeit. Elvetette Meciar nemzetállam-koncepcióját: Szlovákia nemcsak a szlovák nemzet hazája, hanem minden más nemzetiségű állampolgáré, aki „évszázadok óta itt él”. Elvetett minden határrevíziós kísérletet, s a szlovák–magyar határ kétoldalú biztosítását sürgette: „Szlovákia határait nemzetközi dokumentumok garantálják. Ha bárki a határok kérdését nacionalista érzések előhívására veti fel, az Szlovákia érdekei ellen cselekszik.” Elvetett minden propagandacélra gyártott ellenségképet: „A szlovák államiságot nem építhetjük ellenségkeresésre, se belföldi, se külföldi ellenség hajszolására. Ez az út a konfliktusok útja – nincs rá szükség, csak szegényítene bennünket.” Elvetette a gyűlöletkeltés minden formáját: „Figyelemmel kell kísérni a jövőben is, mely pártok és mozgalmak köreiben gerjesztenek más csoportok elleni gyűlöletet, hol alapoznak egyetlen személy kultuszára, hol alapozzák a politikai küzdelmet a konfrontációra és a demagógiára” – utalva a Meciar-párt, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (DSZM) múltbeli és jelenlegi módszereire.

Az elfogadott kormányprogram kulcsszava a stabilizálás: a zilált politikai, gazdasági, biztonsági és szociális helyzet rendezése. Hosszú távú koncepciók, dokumentumok és törvények előkészítését helyezi kilátásba, ugyanakkor nem tekinti a jelenlegi kormányt sem öröknek: az új választások megtartása mellett érvel. Gazdasági téren a Moravcík-kormány szerint a legfontosabb a korábbi időszakban teljesen leállított privatizáció újraindítása s a tulajdonviszonyok átalakítása: „visszatérünk a már jól bevált, vagyonjegyes privatizációs formához is, hogy a második hullám lezárulása után magánkézbe jusson az állami vagyon több mint fele”. A politikai szándék egyértelmű: a magánszektor szerepének növelésével és a tőkepiac mozgásba hozásával visszafordíthatatlanná tenni a szlovákiai gazdaságátalakítást, hogy az esetleg ősszel újra visszatérő Meciar ne tudjon újra államosítani.

Az új kormány a szociálpolitikában is jelentős változtatásokra készül, bár lehetőségei e téren sokkal szerényebbek. Az egészségügy, a szociális juttatások rendszere és az iskolaügy katasztrofális helyzetben van, s csak rendkívüli intézkedésekkel kerülhető el az összeomlás. Ezért a kabinet e téren is „el akar távolodni az állami paternalizmustól, és sokkal nagyobb szerepet szán az egyes polgárok felelősségének…”

Az előző kormányprogramhoz képest azonban a leglényegesebb változások a nemzetiségi politika terén várhatók: a kabinet kötelezettséget vállalt a kisebbségi jogok betartására, a választásokig a kisebbségek képviselőivel egyeztetve törvénytervezetet nyújt be a keresztnevek anyanyelvi használatáról és a kétnyelvű helységnévtáblákról. Növeli a helyi és regionális szervek hatáskörét, nem szándékozik bevezetni ugyanakkor a kisebbségek által korábban elutasított ún. alternatív oktatást a nemzetiségi iskolarendszerben, s nem kerül sor a magyar kisebbséget hátrányosan érintő területi újrafelosztásra sem. Csupán hivatalnokcseréket terveznek a magyarok lakta területeken, ehhez azonban kikérik a magyar képviselők véleményét. A kormány megvizsgálja, miként csatlakozhatna az ország az európai regionális és kisebbségi nyelvek chartájához, valamint a helyi önkormányzatok európai chartájához, a fő-fő kívánalom persze az, hogy Szlovákia teljesítse az ET Parlamenti Közgyűlésének kisebbségpolitikai ajánlásait. Ez a nemzetiségpolitikai koncepció tartalmazza a magyar pártok és a koalíciós pártok közti megegyezés összes főbb pontját: az Együttélés és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 14 magyar képviselője megalapozottan fogadhatta el.

A „szlovák fordulat” tehát tartósnak tűnik: a jelek szerint a kormány a választásokig súlyos konfliktusok nélkül gyakorolhatja a hatalmat, s meg tudja őrizni parlamenti többségét. Ennek biztosítéka pedig az, hogy – miként Moravcík kormányfő megjegyezte – immár „Szlovákiában is lehetséges az eltérő irányzatú politikai szubjektumok eredményes együttműködése; a koalíciós pártok belátták, hogy az állam érdeke előbbre való a köztük lévő véleménykülönbségeknél”.

(Pozsony)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon