Skip to main content

Feljegyzés Marosán György elvtárssal folytatott beszélgetésről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dokumentum


Magyar Szocialista Munkáspárt
KB Adminisztratív Osztálya
Szigorúan bizalmas!

Folyó hó 4-én 2 órás beszélgetést folytattam Marosán elvtárssal. Ez idő alatt néhány perc kivételével végig ő beszélt. A beszélgetés azzal kezdődött, hogy közöltem vele:

Tudomásunkra jutott, hogy önéletrajzi regényével kapcsolatosan olyan lépéseket tett, illetve szándékozik tenni, hogy azt kiadás céljából Nyugatra kijuttassa.

Felhívtam a figyelmét, hogy egy ilyen esetleges lépésének politikai jelentősége van, és törvényes következményei lennének.

Marosán elvtárs kijelentette: nem igaz, hogy ilyen szándéka van, és megkérdezte:

– milyen forrásból van az értesülésünk?

– a pártot, vagy a Belügyminisztériumot érdekli-e a probléma?

A következőket válaszoltam:

– értesülésünk több forrásból van, és ő tudja pontosan, hogy kikkel beszélt e kérdésről,

– a pártot érdekli a probléma.

Ezután Marosán elvtárs közölte, hogy világos a dolog, és kért, hogy mint kommunista a kommunistát hallgassam meg, elmondja az ügy rövid történetét. Ennek lényege:

1. Hruscsov elvtárs magyarországi tartózkodása alkalmával őt három nyugati újságíró megkörnyékezte. Közölte, hogy ezek közül csak egy személyről akar beszélni, egy holland újságíróról, aki a Régiposta presszóban Marosán elvtárs nővérével találkozott, és közölte, hogy szeretne tárgyalni Marosán elvtárssal. Az újságíró e szándékát azzal indokolta, hogy Marosán elvtárs érdekes személyiség, Nyugaton is sokat foglalkoznak személyével, és ezért kíván vele találkozni.

Ezt követően Marosán elvtárs felesége is beszélt a holland újságíróval, és közölte vele, hogy férje önéletrajzi regényt ír. A holland újságíró közölte Marosán elvtárs feleségével, hogy férje regényét idehaza nem fogják kiadni. A holland újságíró ez év nyarán feleségével együtt újból Magyarországon járt, és újabb kísérletet tett Marosán elvtárssal való tárgyalásra. Ez alkalommal is Marosánné tárgyalt vele, és megnyugtatta, hogy férje nincs letartóztatva.

2. Készülő könyvével kapcsolatosan ismeri a nyugati véleményt, és tudja, hogy érdeklődés van a könyv iránt. Azt is hozzátette: „tudom, hogy nem az első kötet érdekli őket, talán a 3. sem”.

3. Ragaszkodik hozzá, hogy a könyve idehaza jelenhessen meg, mert a magyar szervezett munkásoknak van mondanivalója. A könyv idehaza történő megjelentetése érdekében minden lehetségest megtesz. Elmondotta, hogy önéletrajzi regénye négykötetes lesz. Jövő év végére fog teljesen elkészülni, és akkor újból fog jelentkezni.

4. Kifejtette véleményét, hogy: „míg egyenlő elbánást tapasztal és törvényességet, addig nincs joga másképp eljárni, mint ahogyan eddig eljárt”. Majd arról beszélt, hogy: „az első kötet kiadásának elutasítása feljogosított felelőtlen lépésre, úgy érzem, hogy másodrendű állampolgárként kezelnek”. (Megjegyezte, hogy 12 hozzáértő emberrel olvastatta el első kötetét, és mindegyiknek nagyon jó a véleménye.) Kijelentette, hogy mindez mellett nem tett felelőtlen lépéseket, mert adminisztratív titkár volt, s ő nem Déry és Háy.

5. Kijelentette: kicsit sértőnek tartja, hogy róla olyan magatartást feltételezünk, mint amit bevezetőül közöltem. Ő nem lenne hajlandó ilyen eljárásra, mert „ha kiküldene is egy kötetet Nyugatra, egy másik kötetet ugyanabban az időben a Központi Bizottsághoz is beküldene”. Ezután arról beszélt, hogy az 1956-os ellenforradalmat előkészítők könyvét kiadták vagy külföldön meg lehet jelentetni, neki viszont „megálljt mondtak”.

6. Foglalkoztatta az a gondolat, hogy „ellenrozsdatemetőt” ír, mert ha abban a huligánok és a lumpenproletárok nemzeti hősök, akkor ő írhat olyat, ahol egy szervezett munkás a nemzeti hős.

A fentiekre néhány szóban reagáltam:

– a bevezetőül mondottak ránézve nem lehetnek sértőek, s azok tények, megalapozottak. Utaltam a Központi Bizottsághoz írt levelére, melyben céloz az esetleges külföldi kiadóra. Emlékeztettem arra is: néhány perce kijelentette, ha egy kötetet kiküldene Nyugatra, azzal egy időben a Központi Bizottsághoz is küldene egy kötetet.

– A Táncsics kiadó eljárása miatt nincs feljogosítva semmilyen felelőtlen lépésre, s hogy nem adják ki első kötetét, ez nem jelenti, hogy másodrendű állampolgár. Tanácsoltam, hogy tanúsítson nagyobb megértést a kiadó véleménye iránt, mivel politikai műről, a magyar munkásmozgalom történetéről van szó.

– Azzal kapcsolatosan, hogy az ellenforradalom előkészítői „Nyugaton jelentethetik meg könyveiket” közöltem, hogy mint ahogyan ő is tudja, az ilyen illegális eljárást elítéljük, és ezzel ne példálózzék, mert az ő személyét sem azonosítjuk az általa említett írókkal. Megjegyzéseimet Marosán elvtárs elfogadta, illetve nem vitatkozott, és utána még elmondotta:

a) Nagyon sokan próbálják megkörnyékezni különböző irányból. Egy példát is elmondott, hogy legutóbb Illyés Gyula és Tamási Áron akartak hozzá közeledni. Említette, hogy az ilyenek között párttagok is vannak, akiknek ő azt szokta mondani, hogy forduljanak az illetékes pártfórumhoz, vagy „ha valami olyan dolgot akarnának, elküldi őket a fenébe”.

b) Többen kérdezték már tőle, hogy vállalja-e még a Nagy Imre-ügyet és az írók letartóztatását. Ilyen esetben ő mindig azt mondja: vállalja azt, amit a felszabadulástól 1949-ig a „kopasszal” tett, s hogy az ellenforradalomtól kezdve Kádár elvtárssal mindent vállal.

c) Közölte, hogy sohasem frakciózott, és hogy most is nagyon vigyáz, lakására sem szokott felengedni vendégeket. Ha letartóztatások vannak, mint például Nagy Sándor esete volt, akkor ő órákat sétál, hogy lássák az emberek.

d) Nevetve és zavartan mondotta el, hogy „őszintén megmondom, féltem is, hogy ha az első kötetet kiadják, akkor külföldön az érdeklődés megszűnik”.

e) Végül elmondotta, hogy ha külföldről jelentkezni fog nála valaki, azt tudni fogjuk, mert ő közli, vagy ha valamilyen lépést tesz a könyvével kapcsolatosan, azt is tudni fogja a párt, mert szintén jelzi. Azt kérte, tételezzük fel róla, hogy megmarad tisztességesnek, és kijelentette, hogy nem árt a pártnak.

A beszélgetés végén közöltem Marosán elvtárssal:

– helyeslem, hogy óvakodik a különböző nemkívánatos személyektől,

– feltételezem – és ahogyan ismerem, illetékes elvtársak is feltételezik –, hogy megmarad tisztességes embernek.

Marosán elvtárs a beszélgetés folyamán többször ellentmondásba keveredett önmagával. Például:

– A beszélgetés elején kijelentette, ahhoz neki semmi köze nincs, hogy Nyugaton tudnak az ő készülő regényéről, s meggyőződése, hogy szakmai, irodalmi körökből ment ki a hír. Később kitűnt, hogy a holland újságíróval felesége közölte ezt a tényt.

– Kijelentette, hogy a nyugatiakkal semmilyen kapcsolatot nem tart, és ha keresnék is, elküldené őket. Ugyanakkor kiderült, hogy a holland újságíróval nővére és felesége is tárgyalt.

– Fel van háborodva, hogy könyvének első kötetét idehaza nem adják ki, ugyanakkor megjegyzi, hogy félt az esetleges itthoni kiadástól, mert ez esetben a nyugatiak érdeklődése megszűnne.

Összegezve: az a véleményem, hogy Marosán elvtárs a figyelmeztetést megértette, és egyelőre elállt első kötetének Nyugaton való kiadásától. Számolnunk kell azonban azzal – amennyiben az itthoni megjelentetéssel további problémák lesznek –, hogy újból olyan lépéseket fog tenni, hogy önéletrajzi regénye a párt tudtával ugyan, de Nyugaton kerüljön kiadásra.

Budapest, 1964. szeptember 5.

Rácz Sándor

[Magyar Országos Levéltár 288. fond. 5/343 ö. e.]


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon