Skip to main content

Folt hátán lyuk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Új törvény az önkormányzatokról


A képviselők másfél munkanapon, mintegy tizenöt órán át nyomogatták a gombot – több mint félezer módosító indítvány sorsáról kellett dönteniük, amíg eljuthattak a végső szavazásig, amikor is 165 igen szavazattal – 81 nem ellenében és 18 tartózkodás mellett – hat szakasz híján elfogadottnak nyilvánították a törvényt.

Szabad önkormányzatok…

A szavazást megelőző rövid beszédében Boross Péter belügyminiszter helyes érzékkel tapintott rá a törvényjavaslat kényes pontjaira, és kért a Háztól megértő támogatást.

Szembeállította egymással a tervezet bírálóinak két, látszólag ellentétes, álláspontját – a törvény hatáskört von el az önkormányzatoktól, és feladatokkal halmozza el őket –, és kijelentette, egyik vélemény sem megalapozott.

Pedig dehogyisnem! Elég a vitában többször is emlegetett 110. szakaszra gondolni, amely biankó felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy a közoktatással kapcsolatos államigazgatási feladatok tekintetében „a polgármesternek, a főpolgármesternek, a közgyűlés elnökének és a köztársasági megbízottnak hatásköröket állapítson meg”. Vagy a 141. szakaszra, amely a-tól u-ig terjedő listában sorolja fel a képviselő-testület szociális, egészségügyi és ifjúságvédelmi teendőit. Haj, a Bibó megálmodta: csak a jognak alárendelt, autonóm és népközeli önkormányzatok!

A törvényjavaslat indoklásában még az olvasható, hogy a közoktatás-irányítás áttér a közvetlen „bemenet- és folyamatszabályozásról a vizsgarendszeren alapuló kimeneti szabályozás rendszerére” – ahogy ez a sokféle iskolatípust tűrő-támogató fejlett világban szokás. De vajon hogy fér össze ezzel az elvvel az, hogy a törvény 103. szakasza értelmében a művelődési és közoktatási miniszter „az ágazati szakmai követelmények érvényesülésének ellenőrzését, a feladatellátás eredményességének mérését, ellenőrzését az e célra létesített és általa irányított szakmai-szolgáltató intézmény közreműködésével látja el”. E szakmai-szolgáltató intézmény vezetőjét nemde tankerületi főigazgatónak hívták régebben?

A törvényjavaslat négy olyan jogszabályt, illetve jogszabálycsoportot tartalmazott, amelyet az alkotmány értelmében a jelen levő képviselők kétharmadának szavazatával kell elfogadni. Az állampolgársággal meg a képviselőválasztás technikájával kapcsolatos jogszabály-módosításokról nem alakult ki érdemi nézeteltérés a kormány és az ellenzék között.

Annál inkább arról a hat szakaszról, amelyek a rendőrséggel, illetve a honvédséggel foglalkoznak. Beszédében a miniszter leghosszabban ezeknél időzött.

A honvédelmi igazgatásról szóló fejezet 42–45. szakasza a területi szintű honvédelmi közigazgatást szabályozza. Az új szabályok csak az új tisztségekhez akarták igazítani a régi rendszert, céljuk – mint a miniszter meg is mondta – a jelenlegi szisztéma fenntartása. A szigorúbb ellenzéki álláspont szerint e rendszerhez csak a majdani honvédelmi törvény előmunkálatai során szabad hozzányúlni. Most hiba volna látszólag új szabályokkal megszilárdítani az avítt függőségeket. A lágyabb álláspont szerint némi módosítással, átmeneti szabályozásként elfogadható lett volna a kormányjavaslat egy része.

Ugyanez a kétféle ellenzéki álláspont jelentkezett a rendőrségről szóló 36. szakasz vitájában is. Némelyek úgy vélték, maradjon el az egész, jó szabályozásra csak a majdani rendőrségi törvény keretein belül lehet számítani. Mások megértőbbek voltak a kormánynak azzal a törekvésével, hogy már ez a törvény rendezze a rendőrség és az önkormányzatok viszonyát.

Egy füst alatt

A kormány azonban mindkét kérdésben többet akart elérni! Úgy vélték, ez a másról szóló törvény jó alkalom arra, hogy mellékesen elintézzék a hatalomgyakorlás néhány alapkérdését, s eltüntessék a korláttalan hatalomgyakorlásnak a rendszerváltás folyamatában kialakult néhány hasznos akadályát. A 36. szakasz kimondta volna, hogy a rendőrséget a kormány a belügyminiszter útján irányítja. A 46. meg azt, hogy a honvédségnek a honvédelmi miniszter az irányítója.

A pártállami rendszer lebontásának folyamatában sikerült elválasztani a rendőrség közvetlen irányító szervezetét a Belügyminisztérium jogalkotó, ellenőrző apparátusától. Ugyancsak e folyamat keretében alakult ki a hatalommegosztás sajátos rendszere a honvédelem irányításában. Itt is kettéválik a jogalkotó-ellenőrző minisztérium és a honvédség parancsnoksága, amelyet az alkotmány az Országgyűlés, illetve a köztársasági elnök felügyelete alá rendel.

E súlyos alkotmányos kérdéseket kormányunk ama törvény keretében kívánta – a maga szája íze szerint – megoldani, amelyik egyébként a rágcsálóirtás mikéntjéről is intézkedik. De még így is, a rendőrség irányításának kérdésében is, volt az ellenzéknek kompromisszumos javaslata. A belügyi vezetés azonban az ígéretesnek induló megbeszéléseket rövid, nyers üzenettel lezárta: nincs engedmény, nincs miről tárgyalni.

A kormánypártok leszavazták az ellenzék módosító indítványait. A kormány tervezete nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. A törvényből kihulltak a fegyveresekre vonatkozó szakaszok, a honvédelmi fejezetből még azok is, amelyek körül vita sem volt. A helyükön lyukak maradtak.

Érdemes egy pillantást vetni a szavazati arányokra. A 384 képviselőből 45 jelentette be előre a távollétét, a be nem jelentett hiányzók száma 80-100 között ingadozott. A kétharmados szakaszokról a három ellenzéki párt összehangoltan szavazott. A honvédelem irányításával foglalkozó, legkényesebb 46. szakasz elhagyását 113-an helyeselték, 136-an ellenezték (4 tartózkodás). A fordítva feltett és immár döntő kérdésre, hogy benne maradjon-e ez a szakasz a törvényben, már 151-en szavaztak igennel, és csak 140-en nemmel. A kétharmados többséghez 164 szavazatra lett volna szükség, ekkor 84-en hiányoztak az ülésteremből. Érdekes, hogy az egész honvédelmi fejezet elhagyása mellett 108-an szavaztak (köztük négy MDF-es és egy kisgazda), de a fordított kérdésre, a fejezet megtartása ellen csak 97-en. A rendőrségről szóló, kompromisszumot is kínáló módosító indítványt 91-en szavazták meg. Az egész szakasz elhagyása mellett 96-an foglaltak állást, a kormányt 147-en támogatták – de ekkor még 10 fővel kevesebben voltak a teremben, mint amikor – 26 perccel később – a honvédelmi fejezetről folyt a szavazás.

Választások

Szép volna, ha a történtekből a kormány azt a tanulságot vonná le, hogy a kétharmados törvények esetében kiegyenlítő, mindkét fél számára elfogadható megoldásokra kell törekednie, hiszen ezért vannak a kétharmados – sarkalatos – törvények.

Sajnos, az esetből kevésbé biztató tanulságok is levonhatók.

1. Lehet azt hirdetni, hogy az ellenzék miatt nincs megegyezés, miatta nincs honvédelmi törvény, rendőrségi törvény, emiatt romlik a közbiztonság és így tovább.

2. Lehet azt hinni, elegendő megfegyelmezni a kormánypárti frakciókat, és minden rendbe jön. Hiszen a szavazásnál a kormánypártok 50 képviselője hiányzott előzetes jelzés nélkül, az ellenzéknek viszont csak 22 mulasztója volt.

3. Végül lehet arra a következtetésre jutni, hogy elegendő megegyezni egyetlen ellenzéki párttal. A Fidesz eddig nem jelzett tartalmi kifogásokat, sem a honvédségi, sem a rendőri irányítás kormányzati elképzelésével szemben. Eddig csak annyit mondtak, hogy ezeket a kérdéseket átfogó módon, megfelelő szakmai viták után kell rendezni.

Persze az ellenzék is megítélheti úgy, hogy jobb a makacs állóháború, mint a látszatmegegyezés, amely a valóságban – lásd önkormányzati törvény – pozíciófeladást jelent.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon