Skip to main content

Garancia jótállás nélkül

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Horn Gyula és Pető Iván pártelnökök kora délutáni sajtótájékoztatójára még nem készült el a szöveg; ez, mint hallhattuk, még jogászi pontosításra szorul. De – szögezte le elöljáróban Pető – mindenképpen közös álláspontot közölhetnek a „konstruktív légkörben”, „jó hangulatban” lezajlott találkozóról, amelynek során valamennyi vitás kérdésben meg tudtak egyezni a felek.

Közös kormányzás, közös döntés, a döntések közös képviselete és végrehajtása, következésképpen közös felelősségvállalás – így foglalta össze a szabad demokrata elnök (aki egyben a keddi forduló soros elnöke is volt) a megállapodást. Mindennek biztosítékai egyaránt kiterjednek a kormányzati és a parlamenti szintre.

A kormány kisebbik gazdája

Kormányzati szinten a szocialista miniszterelnöknek és a miniszterelnök szabad demokrata „koalíciós helyettesének” van egyeztetési joga. A koalíciós helyettes nem a szó alkotmányban rögzített értelmében – azaz távollétében – helyettesíti a miniszterelnököt, ezt a funkciót egy másik, szocialista miniszter s egyben miniszterelnök-helyettes látja majd el. Viszont az új kormány csak a miniszterelnök és koalíciós helyettese egyetértésével hozhat döntéseket, rendeleteket, tehet előterjesztéseket a parlament felé, határozhatja meg ügyrendjét. Ezenkívül a kormány csak előzetes koalíciós egyetértéssel tehet javaslatot vagy intézkedhet olyan személyek kinevezéséről vagy felmentéséről, akiknek esetében a formális kinevezési, menesztési jogkört a köztársasági elnök, a parlament vagy a miniszterelnök gyakorolja. Így közös ámen mondatik majd ki, mielőtt betöltetnek vagy megüresednek például miniszterek és politikai államtitkárok, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei vagy a rádió- és a tévéelnök és alelnökök székei. (A kulturális szakegyeztető bizottságban lapzártakor még nem döntöttek arról, hogy azonnal eltávolítsák-e a médiumalelnököket, mint ahogy az SZDSZ küldöttsége szeretné, vagy inkább a vizsgálatok tüzes vasán sütögessék őket az MSZP elképzelése szerint. Bod Péter Ákos bankelnöki posztja nem került szóba, az ő megbízatása 1997-ben jár le.) Néhány további példa mindazon posztokra, amelyeket csak koalíciós egyetértéssel lehet betölteni: egyetemi tanárok, a honvédség, a határőrség parancsnoka, nagykövetek, köztársasági megbízottak, bírák, legfőbb ügyész és helyettesei, Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnöke, az ÁVÜ és az ÁV Rt. igazgatótanácsa és ügyvezető igazgatója, országos rendőrfőkapitány.

A kormányon belül tehát a két párt egy-egy kiemelt jelentőségű személyen keresztül érthet egyet vagy vétózhatja meg egymást. Ez is mutatja, hogy a felek politikai megoldásra törekedtek, lehetőleg kerülve egyfelől, hogy az igényeket jogszabály-módosítással elégítsék ki, s bízva másfelől a kölcsönös önkorlátozásban, vagyis abban, hogy egyikük sem kapaszkodik görcsösen az örökölt szabályokba, nem használja ki a másikkal szemben a tételes jog lehetőségeit. A nagy antalli mű – a mindenek felett álló államigazgatásra épülő miniszterelnöki felelősség – máris ócska bútordarabbá vált, de még ott áll a sarokban.

Az ócska bútort a pókháló végképp ellepi, ha nem alakul ki egyetértés a miniszterelnök és koalíciós helyettese között. Ekkor egy magasabb szinten: a koalíciós egyeztető tanácsban próbálnak dűlőre jutni. E fórum paritásos alapon áll föl: a két említett kormányzati-koalíciós személyiség, a két párt elnöke, frakcióvezetője és egy-egy további küldöttje alkotja. A tanácsban mindkét pártnak egy-egy szavazata van; tehát muszáj konszenzusra jutni. Ha valamelyik fél netán egyoldalúan fölmondaná a koalíciót – mert hát képzelhetjük: az esetleges fölmondásnak is az egyeztető tanács a színtere –, a szakítás a bejelentéstől számított harminc nap múlva lépne érvénybe.

A parlamentben a két frakcióvezetőt illeti meg az egyeztetés joga, amely valamennyi törvény- és határozati előterjesztésre, valamint módosítóindítványra kiterjed. Az ő dolguk nehezebb lesz, mint a magas kormányzati személyiségeké: egyetértésüknek olyképp kell nyomatékot adniuk, hogy az előterjesztésekhez, módosítóindítványokhoz megszerzik frakciójuk legalább háromnegyedének támogatását. Kötelmeik közé tartozik még, hogy a minősített többséget igénylő parlamenti döntésekhez biztosítsák a két frakció „szükséges és arányos jelenlétét”.

Az ellenzék megkonstruálása


Megegyeztek abban is, mely parlamenti bizottságokban adják át az ellenzéknek a bizottsági helyek 1/3-át. Az ellenzék ugyanis a mandátumoknak csupán 27,5 százalékát birtokolja (még akkor is, ha, mint szakavatottak állítják, a kieső SZDSZ-es Varga Gyula kapuvári polgármester nem fog pert nyerni a bejutó MDF-es Raskó Györggyel szemben). Hogy azonban ellenzéki indítványról egyáltalán szavazhasson a parlament, ahhoz vagy frakciótámogatásra, vagy 1/3-os bizottsági támogatásra van szükség. Tehát nagyvonalúan kell vele bánni a bizottsági helyek szétosztásakor – kelt a parlamentáris eszme védelmére az SZDSZ küldöttsége. Sajnos azonban adódtak más szempontok is: például hogy a kormánypártoknak kell majd áldozniuk a parlamentáris eszme oltárán. Így végül a koalíciós felek az alkotmányügyi, a költségvetési és a szociális bizottságot jelölték ki a méltányosság territóriumául. Ezenkívül a mandátumvizsgáló, a nemzetbiztonsági bizottságban és az alkalmilag felállítható vizsgálóbizottságokban 50-50 százalékos kormánypárti-ellenzéki képviseletet engednek.

A vizsgálódás terén tehát lényegesen nagyobb lesz a leendő ellenzéki tér, mint az eddigi (bár vélhetően csak az MDF négyéves kormányzás során beágyazódott górcsövei által várható némi megingatás). Viszont híreink szerint a külügyi bizottságot – amelyben az előző ciklus alatt MSZP-s elnökölt – most kormánypárti irányítás alá rendelnék, s az ellenzék „cserébe” kapná az európai integráció bizottságának elnöki posztját. Más bizottsági elnökségek frontján fenntartanák a hagyományokat, a költségvetési, a számvevőszéki, az emberjogi és a nemzetbiztonsági bizottságok vezetését bízva ellenzéki képviselőre. Az MSZP terveiben – újdonságként – a foglalkoztatáspolitikai és az idegenforgalmi bizottság fölállítása szerepel. Utóbbit lapzártakor terjedő hírek szerint „kilőtték” az SZDSZ-esek, az előbbi azonban nyilván komoly esélyt ad a szakszervezetis MSZP-sek nyomulásához.

Paktum a szociális paktumról


A szakszervezetis MSZP-sek főideológusa Kósáné Kovács Magda, az emberi erőforrásokról szóló választási programfejezet alkotója, egyben a munkaügyi tárca várományosa. Kósáné szerint a foglalkoztatáspolitika „öncél”, amelynek érdekében támogatni kell a döglődő állami vállalati szektort és a keleti exportot. Elképzelhető, hogy a volt szakszervezeti funkcionárius asszony személyét épp az MSZP-s mezei hadak megjuhászítására szemelték ki. A gazdasági-szociális paktum megkötéséhez – amelyhez vélhetőleg Kósánén kívül még Nagy Sándor MSZOSZ-elnök, MSZP-képviselő, valamint Baráth Etele MAOSZ-elnök, MSZP-képviselő szükségeltetik – csak a Duna-parti Fehér Ház egyik szobájából a másikba kell átfáradniuk az érdekegyeztető oldalaknak. Igaz, az SZDSZ-es alkotmánytervezők elutasítják a „korporatív elvet” (vagyis azt, hogy az érdekképviseletek összefonódjanak a törvényhozással); az is igaz, hogy Tardos Márton szerint a gazdasági-szociális megállapodásnak „nem lehet része valamiféle, a fogyasztói árak emelkedését akár késleltetve és csökkentett mértékben is követő bérindexálás” (Figyelő, június 9.), sőt Békesi László pénzügyminiszter-, egyben miniszterelnökhelyettes-jelölt is az általános béremelkedések ellen foglalt állást A Hétben, mivelhogy a gazdaság teljesítménye sem javul az idén. (Ugyanebben a műsorban Békesi fölhívta a figyelmet arra, hogy az infláció növekedni fog, mintegy biztatva a spekulánsokat és a lánckereskedőket további átkos üzelmekre.) Mindez azonban egyelőre csak annak jó esélyeit jelenti, hogy az új kormány, mihelyt hatalomra jut, meg is hozza rögvest azokat a költségvetés-szigorító intézkedéseket, amelyeknek vázát épp most alkotja meg a Békesi–Tardos-féle gazdasági koalíciós szakbizottság, szigorúan zárt ajtók mögött. A gazdasági ráncba szedés logikájának kiválóan megfelel a két párt elitjének garanciákkal körülbástyázott megállapodása; de mi lesz, ha a mezei hadak benyújtják a számlát?

Olajozás alatt

Persze, könnyen meglehet: az azonnali intézkedések, amelyek a koalíciós tárgyalások legkényesebb, legsúlyosabb pontjait jelentik, lendületet adnak a későbbi olajozott kerékforgáshoz. Ilyesmire koncentrálták az erőket a Baja–Wekler-féle önkormányzati bizottságban is. A két delegáció megállapodott abban, hogy legközelebb egyfordulós önkormányzati választást rendeznek meg, leszállítva az érvényességhez szükséges szavazatszámot; közvetlenül választják majd a polgármestert a nagyobb községekben, városokban is; megszüntetik a polgármesteri és a képviselői megbízatás összeférhetetlenségét. Híreink szerint a közvetlen polgármester-választást Demszky főpolgármester is proponálta, mivel kedvezőbbnek ítéli meg személye, mint pártja esélyeit. És az sem lesz kis fegyvertény, hogy a polgármesterként bejutott képviselőknek – némi utólagos jogi korrekció bevetése után – nem kell megválniuk helyi hatalmi pozíciójuktól.

Bízvást állíthatjuk: a keddi megállapodással elhárultak az akadályok és a lehetséges aggályok koalícióügyben. A szabad demokraták jóformán minden biztosítékot megkaptak, amit kívántak (talán csak a közigazgatási államtitkárok kinevezése ügyében gyakorolt koalíciós vétó kivételével). A koalíciós egyeztetőrendszer, ha sikerül kiiktatni belőle a zökkenőket, oly rég nem látott erejű kormányt hozhat működésbe, amely játszva fölébe kerekedik a parlament „dilettantizmusának” és „politikai pártcsatározásainak”. A gazdasági gondok súlyosak, a kapitalizmusba való átmenet feladata égetően sürgős; ezen a talajon minden bizonnyal újra szárba szökken a reformer közgazdászi szellem; e szellem most 1 millió szavazatot tudhat maga mögött, és nem is a Központi Bizottság, hanem a koalíciós egyeztetőmechanizmus szabja meg kibontakozása lehetőségeit és határait.

Egy anekdota ’87–88-ból: Sárközy Tamás professzornak, aki az időben igazságügyminiszter-helyettes volt, épp sikerült megcsinálni a társasági törvényt, amikor összefutott a folyosón Grósz miniszterelnökkel. „Most ti győztetek – dühöngött Grósz –, de győzünk majd még mi is!”

Hát, meglátjuk.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon